Звіт про дипломне проектування: стор. 75, рис. 9, табл. 10, 19 джерел. Об’єкт дослідження Процес підйому рідини за допомогою ерлфіта з зануреним компресором Мета роботиСкачати 33.98 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір33.98 Kb.
ТипЗвіт

Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.

ОМ32.07.1504-с.162.000.00.ПЗ Розроб.

Пустовий

Перевір.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Попович
Реферат

Літ.

Акрушів

НТУУ „КПІ” ІЕЕ


РЕФЕРАТ
Звіт про дипломне проектування: стор.- 75 , рис.- 9, табл.- 10,

19 джерел.Об’єкт дослідження – Процес підйому рідини за допомогою ерлфіта з зануреним компресором

Мета роботи – Покращення показників ерліфтної установки за допомогою занурення компресора.

Ідея роботи – Використання розробленої конструкції ерліфтної установки з зануреним компресором для створення більшої динаміки потоку рідини в підіймальній трубі.

Задачі:

1. Розробка конструкції ерліфта для покращення корисних показників потоку рідини в трубопроводі.

2. Розрахунок основних параметрів запропонованої конструкції ерлфітної установки.

3. Економічне обґрунтування впровадженого обладнання.Актуальність теми:

Актуальність питання підвищення продуктивності водовідливу на підприємстві що пов’язана із новою конструкцією ерлфітної установки яка вирішує деякі недоліки звичайних ерліфтів.Наукова новизна отриманих результатів – Впровадження нової конструкції ерліфта, яка підвищує якісні показники і ККД водопідіймальної установки.

Практичне застосування отриманих результатів – Розроблено обладнання для якісного водовідливу на кар’єрі.

Метод дослідження - Mетод аналітичних досліджень та програмна реалізація процесів на ЕОМ.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження – Запропоновано технологічні та конструктивні рішення обладнання водовідливу ерліфтною установкою.

НАСОС, ЕРЛІФТ, КОМПРЕСОР, КОЛОДЯЗЬ, ЗАНУРЕНИЙ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАР’ЄРABSTRACT
Report of diploma engineering: p. - , fig. - , table. - , sources of information.

Object of research - The process of lifting a liquid with the help of an erlith with an immersed compressor.

Objective - The purpose of the work is to improve the performance of the erlift installation by the immersion of the compressor.

Idea - The using of developed design of an airlift system with a submersible compressor to create a greater fluid flow dynamics in the lifting pipe.

Objectives

1. Develop an airlift design to improve the useful flow characteristics of the fluid in the pipeline..

2. Calculation of the main parameters of the proposed design of the erlift installation.

3. Economic substantiation of the implemented equipment.Relevance of the topic:

The urgency of the issue of restoring the productivity of the oil well is due to an inevitable reduction in the flow of any well in the result of a decrease in the permeability of the filtration zone of the formation, which is due to the emergence of an emulsion of water-oil type, which increases the viscosity of the plane oil, accumulation of sand in the clod, In the pores of hard particles, and other factors that mechanically prevent the flow of reservoir oil into the well under the influence of constant reservoir pressure. Therefore, a new system of impulse influence has been proposed for the creation of cracks in the rock formation and the mechanical destruction of bonds that interfereScientific novelty of the results - The introduction of a new design of the airframe, which improves the qualitative indicators and efficiency of the water lifting plant.

Practical application of results- Equipment for qualitative drainage on a career has been developed.

The method of research - The method of analytical research and program realization of processes on a computer.

Forecast assumptions about the development of research facility - Technological and structural solutions of the drainage equipment are offered by the erlift installation.

PUMP, ERLITF, COMPRESSOR, WELL, IMMERSED, WATER SUPPLY, CAREER
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Зарубіжна історіографія
2017 -> Навчально-методичний комплекс
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Програма навчальної дисципліни
2017 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «основи екології»

Скачати 33.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка