Звіт директора Петропавлісько-Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів перед спільнотою про роботу у 2016-2017 навчальному році. Шановні батьки, колеги, гості наших зборів!Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2019
Розмір0.51 Mb.
ТипЗвіт
  1   2
  Навігація по даній сторінці:
 • Обрано

Звіт

директора Петропавлісько-Борщагівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів перед спільнотою про роботу у 2016-2017 навчальному році.

Шановні батьки, колеги, гості наших зборів!

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 № 55 керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу батьків та громадськості.

Звітування керівника здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Звіт передбачає такі завдання: • забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління навчальним закладом;

 • стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником навчального закладу відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

«Люди не дивляться на те, що зроблено, а лише на те, що залишилось зробити»,- говорила двічі лауреат Нобелівської премії фізик та хімік Марія Складовська-Кюрі.

Сьогодні ми спробуємо поговорити про те, та про інше.

Отже, мета нашої конференції – особистий звіт директора про виконану роботу. За цей рік зроблено немало. Школа знайшла своє обличчя в районі та в області. Наша школа загальноосвітня, але наші учні нічим не гірші за своїми знаннями та рівнем вихованості спеціалізованих шкіл міста. І це завдяки їм самим, нашим дітям, які навчаються у нас в школі, їх батькам, які виховують своїх дітей, завдяки чудовим вчителям, які навчають та виховують. Тому цей звіт – це звіт колективу, який я очолюю.

Сьогодні в 37 класах нашої школи навчається 1007 учнів:1 – 4 класи (20 ) 510 учнів

5 – 9 класи (15) 446 учнів

10-11 класи(2) 52 учні

До 1-го класу прийнято 135 учнів. У порівнянні з минулим роком прийом до 1-го класу збільшився на 50 учнів.2013-2014

2014-2015

Відсоток

збільшення2015-2016

Відсоток

збільшення2016-2017


Відсоток

збільшення
700

866

19%

900

10%

1007

15%

Аналіз мережі школи протягом 2013/2014, 2014/2015, 2015\2016років, 2016\2017 років свідчить про певні зміни у кількості учнів по школі - збільшення кількості учнів на25%, кількості класів на 20% .

Педагогічним колективом закладу проведена певна робота по збереженню і розвитку шкільної сітки. А саме, • в рамках профорієнтаційної роботи серед 9 – класників проводиться просвітницька робота, пояснення про перевагу вищої освіти, екскурсії у вищі навчальні заклади міста;

 • психологом школи проводиться анкетування учнів 9-х класів і їх батьків з метою вивчення потреб 9-класників протягом навчання в 10 класі;

Треба зробити висновок про те, що школа має кредит довіри з боку батьків. Про це говорить плідна робота педколективу з учнями, які знаходяться на індивідуальному навчанні.

В навчальному закладі 12 груп продовженого дня: 1-і класи, 2-і класи,3-4-і класи. Групи продовженого дня працюють з 12.00 до 18.00 згідно графіку роботи, затвердженого наказом директора.

Школа працює в одну зміну. Початок занять о 8.30, тривалість перерв – 10 хвилин, велика перерва – 20 хвилин ( згідно вимог Державних санітарних правил і норм ДСанПІН 5.5.2.008-01). Навчальний заклад працює за п’ятиденним графіком.

Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб. На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні навчальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад був погоджений з батьками й затверджений директором школи. До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Учителі-предметники відповідально ставилися до своїх обов’язків і без нарікань відвідували дітей удома.

Аналіз руху учнів свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається в основному в зв'язку з переїздом родини до іншого місця проживання.

На виконання статті 35 Закону України „Про освіту”, статті 6 Закону України „Про загальну середню освіту”, статті 19 Закону України „Про охорону дитинства”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 „Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, наказу Держкомстату України від 06.11.2007 №406 „Про затвердження форми державного статистичного спостереження”, №77 – РВК „Звіт про кількість дітей шкільного віку” було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.

Навчально-виховний процес нашого закладу задовольняє потреби учнів в здобутті загальної середньої освіти. В 2016/2017 навчальному році школа працювала в одну зміну. У школі 9 предметних кабінетів, дві майстерні, спортивна та гімнастична зали, два комп’ютерних класи, кабінет директора, кабінети заступників директора, методичні кабінети, бібліотека художньої літератури та підручників, їдальня, лабораторії з фізики, хімії, біології. Усі кабінети відповідають нормативним вимогам.

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» в школі проводиться облік дітей шкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням. Налагоджено спільну роботу з органами місцевого самоврядування та іншими службами району, причетними до виховання дітей.

У нашій школі систематична робота щодо охоплення дітей навчанням, яка передбачає: контроль за відвідуванням учнями школи, роботу з батьками дітей, які систематично пропускають заняття без поважних причин, збирання довідок, які підтверджують пропуски занять через хворобу та з інших причин, спільну роботу з правоохоронними органами щодо профілактики дитячої злочинності та бездоглядності. За вчителями школи наказом по школі закріпленні території обслуговування за вулицями мікрорайону школи.


 • Під постійним контролем адміністрації школи знаходиться питання щодо продовження здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-го класу і працевлаштування випускників 11-го класу.

 • Випускників 11 кл. було 27 осіб : Навчання за кордоном (Польща) - 2, Університети м. Києва – 19, Академії – 1, Ліцеї – 2, Працевлаштовані – 3.

 • Всього випускників 9-х класів було 49 : у 10 класі продовжили навчання -19, 10 клас м. Київ -1 , коледжі – 13, ВПУ – 8, ПТУ – 7, Ліцей – 1.

Відвідування школи учнями під постійним контролем адміністрації школи та вчителів. Ведеться журнал щоденного обліку відвідування учнями школи, пропуски занять фіксуються в класних журналах.

У 2016-2017 педагогічний колектив продовжив роботу над єдиною навчально - методичною проблемою навчального закладу «Створення духовно-інтелектуального середовища в навчальному закладі як засіб формування життєвих компетентностей учнів» .

Закінчено роботу над другим етапом реалізації Концепції розвитку школи (2016-2017 н. р.)

Корекційно-конструюючий, що включав такі завдання:


 • Визначення завдань школи та конструюванням стратегічних і тактичних питань корекції та розвитку особистості учнів.

 • Впровадження окремих проектів корекційно-виховної роботи.

 • Запровадження та проведення для педагогічного колективу спеціальних тренінгів і методологічних семінарів із питань психокорекції і розвитку особистості учня.

 • Продовження комплексного моніторингу психосоціального розвитку особистості учня.

 • Часткове впровадження в практику роботи вчителів творчих технологій.

 • Розробка засобів тестування і контролю.

 • Розробка методичного забезпечення в підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

? У нашій школі працює 66 педпрацівників з них учителів:

методистів - 2

мають звання «старший учитель» - 18

звання «відмінник освіти» -8

з вищою категорією - 21

з першою категорією -6

другої категорії -7

спеціалістів -9

нагороджені грамотами Міністерства освіти України – 10.

Склад педагогів за віком:

До 30 років- 5

31-40років- 5

41-50 років- 14

51-54 років- 15

55-60років-16

Отже, середній вік педагогічного колективу 40 років - це вік , коли вчитель показує свою майстерність, прагне до професійного зростання.Одним із засобів стимулювання росту професійної майстерності учителя є атестація. Згідно з цим графіком пройшли курсову перепідготовку у 2016/2017 навчальному році: 13 учителів. Здобуті теоретичні та методичні знання вчителі ефективно впроваджують в навчально-виховному процесі.

В 2016/2017 навчальному році було атестовано 11 учителів .Протягом року вивчався досвід роботи вчителів, які атестуються робота їх над своїми методичними темами, застосування професійних знань у педагогічній діяльності, проведено аналіз відкритих уроків та позакласних заходів. За час роботи виявили високий рівень професіоналізму, зарекомендували себе відповідальними, досвідченими вчителями, які володіють ефективними формами організації навчально-виховної роботи, запроваджують ефективний педагогічний досвід сучасні інноваційні технології.

Проведено 6 педагогічних рад: «Підсумки роботи педколективу за 2016-2017 навчальний рік, завдання на 2017-2018 навчальний рік», «Адаптація учнів 5-х класів до навчання у старшій ланці», .«Психолого-педагогічні підходи до розвитку школярів навчальног закладу в умовах науково-педагогічного проекту "Інтелект України"», а також традіційні.

Було випущено 4 методичних бюлетеня, організована виставка методичних наробок провідних вчителів школи.

У школі працює 10 методичних об`єднань, якими керують досвідчені, знаючі вчителі. У відповідності з загальною методичною темою школи на засіданнях методичних об`єднань обговорювались такі питання:

- Розробка заходів, спрямованих на реалізацію проблеми школи;

- Спільна діяльність методичних об`єднань і практичного психолога;

- Робота з талановитими дітьми;

- Організація олімпіадного руху, руху Малої академії наук;

- Участь у «Вернісажі педагогічних ідей» та інші.

Протягом року були створені умови для ефективної роботи додаткових курсів, факультативних занять, де проводилась робота з урахуванням інтересів дітей, робота з як обдарованими учнями, так і невстигаючими.

У 2016/17 навчальному році були впроваджені факультативи:

- стилістика сучасної української мови;

- методи розв`язування задач з математики

- рівняння в курсі алгебри;

- політична географія;

- розв’язування задач з хімії.

Факультативні курси ставили за мету допрофільну підготовку учнів.

Виправдовують запити батьків та учнів через спосіб викладання висококваліфікованих учителів:Бадьорої І.В.,., Драчук Л.В., Гуленко Л.М.

Навчально-виховний процес поєднує дві взаємодіючі складові - навчання, а з іншого боку виховання. Працюючи над проблемою школи педколектив направив всі зусилля на створення моделі людських відносин, такої атмосфери духовності емоційності людської особистості, якої так не вистачає в навколишній діяльності. Розв`язування таких питань неможливо, якщо учень тільки навчається. Тому ми поставили завдання - максимально залучати всіх учнів школи до класних та позакласних заходів що проводились у школі.

Усі шкільні заходи , стосовно формування в учнівської молоді здорового способу життя , плануються та організовуються у Петропавлівсько - Борщагівській ЗОШ І-ІІІ ст. згідно закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2002 року №14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» програми «Діти України» 2012-2017 рр. та активізації роботи з розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю.

 Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна робота школи орієнтуються  на  нормативно – правову базу з питань  виховної роботи, а  саме Закони України «Про освіту”, «Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства”, «Концепцію виховання дітей та молоді”, «Концепцію громадянського виховання”, «Національну доктрину розвитку освіти”, «Конвенцію про права дитини”,  «Декларацію прав дитини”  та нормативно – правові акти, документи  Міністерства освіти і науки України, обласногоуправління освіти, органів місцевого самоврядування.

Виховна робота педагогічного колективу школи була підпорядкована проблемній темі  школи « Розвиток творчих здібностей учнів як умова формування талановитої особистості»

У минулому навчальному році виховна робота була спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками: • національно-громадянське виховання;

 • екологічне виховання та формування здорового способу життя;

 • воєнно-патріотичне виховання;

 • морально-правове виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • творчий розвиток особистості;

 • родинно-сімейне виховання;

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

• турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

• продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;

• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі  в 2016-2017 тнавчальному році  працювало 20 класоводів 1-4 класів, 17 класних керівників 5-11 класів,  1 педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог, заступник директора з ВР.

- 14 вересня відбулося 18-те традиційне свято День села . Всі класи взяли участь в заходах Дня : виставка екібани «Моїй прекрасній Борщагівці» де відзначено такі класи: 2-Б, 2-А, 1-Д, 2-Г, 2-Д ; І м.4-г та 4-в ; серед 5-10 кл. – І м. - 5-А, 6-А, ІІ м. – 5-В, ІІІ м. 5-Б, І м. - 10 кл. експрес – гра « Подорож по рідному селу».

- Відбулась зустріч з народним депутатом України 1,2 та 4 скликань Верховної Ради України Поровським Миколою Івановичем . Він є одним з фундаторів Народного Руху України. 1988-1991 - активний учасник національно-визвольної боротьби за незалежність України. Автор ряду книг з національно-патріотичної тематики, член Національної спілки письменників України. Учасник АТО, полковник, заступник командира 3-го полку спеціалізованого призначення, Кіровоград (славнозвісні КІБОРГИ). Нині - старший офіцер генерального штабу Міністерства Оборони України . Нагороджений Орденом 1-го, 2-го та 3-го ступеня, Орденами УПЦ КП «Св. Володимира» 1-го та 2-го ступенів.-У березні організовано урочистості з нагоди з дня народження поета, письменника, художника, генія українського народу Тараса Шевченка. класні керівники провели інформаційні хвилинки «Вшановуємо Великого Кобзаря». (1 – 11 кл.) У 10 класі відбувся перегляд та обговорення відеопрезентації «Т. Шевченко: І мертвим, і живим …» вчитель української мови та літератури Яценко М.В.

-У шкільній бібліотеці функціонувала тематична виставка «Тарасові слова – душа народу». (бібліотекар Пурик Л.І.) Діяла виставка класних стіннівок «І мене в сім’ї великій…» (конкурс стінгазет між 5 – 11 кл. відповідальні вчителі словесності)

Організовано конкурс літературних творів, творів – мініатюр, творів – роздумів – «Шевченко в моєму серці», «Шевченкове слово у віках не старіє». (відповідальні за захід - літературна студія «Ярінь», керівник Підлісняк Н.М. Відбувся конкурс малюнків за темою: «Шевченків світ у буянні фарб, сплетінні лілій». ( 2 -11 кл.) вчитель образотворчого мистецтва Вакуленко А.Я. Організовано культпохід до театру Юного глядача м. Києва на перегляд вистави «Сон» (9,7 класи) відповідальні вчителі Бадьора І.В. Гриб О.О.

У рамках екологічного виховання у 2016-2017 н.р. відбулись трудові екологічні десанти з покращання та благоустрою прилеглої до школи території,  місячники з благоустрою. У березні 2017 року на прилеглій до школи території було насаджено нові дерева. Треба відмітити, що всі класи протягом року старанно доглядали за закріпленими за ними ділянками. Вони самостійно висаджували квіти, пололи бур’яни. У вересні наступного навчального року відбудеться передача клумб наступним классам

      Попрацювали на шкільному подвір’ї і вчителі школи, і техперсонал. Минула весна була багата на суботники. Тому наші учні внесли свою долю  в прибирання і території біля пам’ятників: бюст Івана Мельниченка, героя ІІ світової війни; пам’ятник загиблим воїнам ІІ світової війни в центрі села; могила загиблого льотчика на старому кладовищі та пам’ятник жертвам голодомору.

Відбулися трудова акції по збору макулатури, де найактивнішу участь взяли учні початкової та середньої ланки.

  Проведено заходи присвячені річниці Чорнобильської катастрофи «Ми пам’ятати будемо завжди – фотовиставка «Чорнобиль +30».

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Веселі старти».

У грудні серед учнів школи було проведено виховні години на такі теми : «Що таке здоровий спосіб життя», «Шкідливість алкоголю та наркотиків для людини,що росте і розвивається», «Особливості перехідного віку дитини», Виставка дитячих робіт на тему : «Молодь обирає здоров’я».

Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні та травні  минулого навчального року. Також традиційно проводилися різні шкільні та сільські змагання:1

Змагання з настільного тенісу.

2

Змагання з великого тенісу.

3

Сільські змагання з шахів

4

Районні змагання з легкої атлетики

5

Районні змагання з футболу

6

Змагання з футболу «Шкіряний м’яч»

 На базі школи постійно проводяться обласні змагання з різних видів спорту. Більше років функціонує великий стадіон зі штучним покриттям на 500 місць та мале футбольне поле . Чемпіон світу з кікбоксингу Олександр Попов якісно тренує учнів – спортсменів, а в секціях кудо та карате вдосконалюють бойові мистецтва юні вихованці.

Протягом 2016-2017 навчального року організовані та проведені зустрічі учнів школи з представниками служби захисту дітей,

За місцем проживання учнів проводилась інформаційно-освітня робота соціального педагога :

- тематичні батьківські збори щодо питання негативних та шкідливих звичок у дітей;

- відвідування сімей, де батьки зловживають спиртними напоями;

- відвідування сімей учнів за місцем мешкання з метою обстеження умов їх проживання, сімейного виховання;

- сумісні рейди з ЦСС за місцем мешкання учнів та їх сімей. 

   Практичним психологом протягом 2016 року проведені заходи з метою виконання  статті 56 Закону про освіту України та Державної програми  „Репродуктивне  здоров'я нації " на період до 2017 року: • вивчення соціометричного статусу кожного учня школи з метою подальшої  індивідуальної роботи ;

 • вивчення самооцінки, особливостей саморегуляції, емоційних особливостей кожного учня та рівень агресивності (методика Л.А.Радзіховського «Особливості саморегуляції», ДОН Збарського, проективні методики «Кактус», «Невідома тварина»); 

 • проведення годин спілкування з учнями школи з питань пропаганди здорового способу життя, репродуктивного здоров’я :

-«Наркотичні речовини: вплив на людину, класифікація» (10-11 клас)

-«Тютюн, алкоголь та здоров ‘я» (8-9 класи)

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи у 2016-2017 н.р. знайшов відображення у проведенні заходів до Дня визволення м.Києва від нацистських загарбників (6 листопада) Дня Перемоги (9 Травня) у ІІ світовій війні, Дня Памяті та примирення (8 травня ).

За активну участь у районному етапі Всеукраїнської гри «Джура» («Сокіл») нагороджена команда школи «Петропавлівські стрільці» у складі : Нікіта Завальний - 8-В, Олександр Лєбєдєв 8-В, Богдана Ліхаманова 8-Б, Едуард Яворівський 10 клас, Софія Торкотюк 7-Б, Богдан Каплун 7-А, Богдан Тритиниченко 7-А, Ілля Воробйов -8-А. Особлива грамота подяки за допомогу в організації транспортного забезпечення заходу вручена Вадиму Ліхаманову, батьку та депутату сільської ради .

Стали традиційними зустрічі на виховних годинах з воїнами АТО.

Конкурс малюнків «Війна очима дітей» де перемогу дістали учні Трачук Софія та Шумбар Альона, та початкової ланки Медвідь Віолета.

Активна участь всіх класі в акціях на допомогу воїнам АТО: «зігрій серце солдату», «Великодній кошик», «Миколайчики захиснику України», «Різдвяний подарунок».          

М орально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня  правової освіти у жовтні 2016 року,  Всеукраїнського тижня права у грудні 2016 року, тижнів історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків „Права очима дітей", батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин: • «Права дитини» (1-4 класи),

 • «Особливості відповідальності неповнолітніх» (5-6 класи),

 • «Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи),

 • «Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (9-10 класи).

У жовтні 2016 року проведений тиждень правових знань. Протягом

Тижня правових знань  у школі згідно з планом заходів проведені:  

1. Галерея малюнків на тему «Мої права та обов’язки»        

2.Анкетування «Мої права та обовязки»

3. «Дидактичні ігри по правовому вихованню в початкових класах».

У школі постійно ведеться робота з попередження расизму та ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей. Щомісяця було проведено засідання Ради профілактики правопорушень.На засіданнях Ради розглядались випадки порушення  поведінки учнями, схильними  до порушень  дисципліни, пропусків занять без поважних причин.

          Радою профілактики школи практикувались такі засоби впливу:

- винесення офіційного попередження про відповідальність за навчання та виховання дітей  батькам,

- винесення  офіційного попередження за противоправну поведінку учнів,    

- термін   для   виправлення  своєї  поведінки   інші.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та  прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

Станом на 05 вересня 2016 р.. на внутрішкільному обліку школи є 2 особи : Федосєєв Євген – 8-В кл., Биконя Сергій – 8-В кл. Причиною постановки на облік було виявлення пропусків уроків без поважних причин, порушення дисципліни у класі та систематичні запізнення на уроки.

З метою запобігання бездоглядності та правопорушень 80 % учнівської молоді охоплено гуртковою роботою . На базі ЗОШ працюють гуртки від Центру розвитку «Апельсин» (15), від Еколого - натуралістичного Центру творчості (10) та 5 спортивних секцій від школи (футбол - 3 групи, баскетбол, настільний теніс, великий теніс , кудо, тхеквондо ).

Система правового виховання школи полягає у комплексному підході до її здійснення. Школа керується законодавчою та інформаційними базами, сюди входить і навчальний процес, позанавчальна діяльність, робота з батьками , учнівське самоврядування , психологічна служба, зв’язки з громадськістю.

На педагогічній раді (жовтень 2016) та засіданнях класних керівників розглянуто такі питання . «Правове виховання як складова частина громадянського виховання в сучасній школі», « Агресія та жорстокість серед старшокласників», «Діагностика та корекція страхів у молодшому шкільному віці»

У жовтні – листопаді 2016 р. у школі було проведено вивчення психодіагностичного стану учнів девіантної поведінки та розроблено координаційний план роботи з ними . До роботи з цією категорією учнів залучені класні керівники, шкільний психолог, соціальний педагог, батьки, адміністрація. Класні керівники протягом семестру відвідували учнів дома, проводили з ними бесіди, що зафіксовано у спеціальному журналі заступника директора з виховної роботи ; залучали учнів девіантної поведінки до позакласної роботи, участі в роботі гуртків, спортивних секцій та творчих груп. Проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту», постійно заслуховувалися звіти й інформації з питань профілактики правопорушень на нараді при директорові, на засіданні класних керівників та батьківських зборах.

У 2016-2017 н. р. проводилися групові та індивідуальні консультування для учнів, батьків, педпрацівників та опікунів по таких загальних темах: «Формування здатностей протистояти насильству», «Шкідливі звички та як їх позбутися». У листопаді 2016 р. було проведено с/п дослідження серед учнів 7-8 класів за методикою «Соціометрія» , що дало можливість встановити коло так званих «лідерів групи ризику », . З такими дітьми проводилися додатково тренінгові заняття та індивідуальні бесіди, під час яких особлива увага зверталася на взаємовідносини у суспільстві, вплив на соціально - дезадаптованих особистостей та підліткову психіку. Проведено «Місяць здорового способу життя» в рамках якого відбулися виховні години:1-4 класи - «Ти і навколишній світ». 5-6 класи – « Народні звичаї і традиції та здоров’я», «Що таке дружба?»; 7 -8 класи - «Принципи особистої гігієни», «Особливості взаємовідносин між дівчатами та хлопцями»; 9-11класи - «Шкідливі звички та як їх позбутися» , «Особливості першого кохання та протиріччя», «Твої права». Мета виховних годин - дати зрозуміти учням важливість взаєморозуміння, взаємоповаги сутність спілкування в учнівських колективах вміння контролювати свої емоції та психологічні стани залежно від ситуації в шкільному середовищі . По класах проведені виховні тренінги,бесіди,ігри.

У грудні серед учнів школи було проведено виховні години на такі теми : «Що таке здоровий спосіб життя», «Шкідливість алкоголю та наркотиків для людини,що росте і розвивається», «Особливості перехідного віку дитини», «Чи ціную я свою родину?» Виставка дитячих робіт на тему : «Молодь обирає здоров’я». Серед учнів старшої ланки було проведено ряд виховних годин на різні теми: «Я і майбутня професія», «Хто я в цьому світі» , «Небезпечні шкідливі звички» , «Спілкування, як шлях до порушення» , «Наше класна сім я».

Окрім роботи з дітьми і вчителями було проведено ряд бесід для батьків різних ланок школи . Це і захист соціально - незахищеної категорії; «Права і обов’язки дитини», «Правові документи,які регулюють стосунки в колективі».

У січні було проведено виховні години з учнями 4 -5 класів «Наша класна сім’я», де довірливо і емоційно діти ділилися , що є хорошого в кожній сім ї.

З дітьми «групи» ризику різновікової категорії проводилися тренінги . Мета: організувати взаємодію дітей з педагогічним колективом; провести роз’яснювальну роботу серед учнів і серед педагогів про небезпеку існування подібних «груп ризику». Проведені батьківські збори: «Насильство батьків над дітьми», «Школа сприяння здоров’я». «Безпека дітей в Інтернеті: групи ризику «Синій кит»

У лютому було проведено с/п дослідження «Соціометрія» серед учнів 4 класів. В результаті я визначила кількість активних,пасивних, лідерів та відторгнутих учнів. Методика «Соціометрія» має досить велике значення , оскільки дає велике підґрунтя класним керівникам при визначенні дітей групи ризику та лідерів класу .У 4х класах проведенні виховні години: «Виховання самоповаги і впевненості в собі», «Твої права і обов’язки» метою моїх виховних заходів є ознайомлення учнів із своїми правами , обов’язками , щоб учні не тільки їх знали , а й виконували .

Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводила психолог школи – Крейсман Л.Л.. Так, за  минулий рік психологом школи складено шкільний банк данних на дітей контрольованої категорії.  З метою поглиблення інформації про дітей контрольованої групи проведені бесіди з класними керівниками та вчителями-предметниками , оброблені результати діагностування та надані рекомендації класним керівникам.  

         Практичним психологом школи Крейсман Л.Л.. проведена діагностична робота з цією категорією учнів за напрямками: • діагностика агресивної поведінки, акцентуації характеру,

 • особистості міжродинних  відносин в сім’ях  учнів.

          Проведені індивідуальні консультації для учнів, вчителів, батьків, адміністрації школи за питаннями: 

“Психологічний аналіз девіацій поведінки у підлітків”,

“Засоби подолання конфліктів”,

“Моє оточення”.

           З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 5-10 класах ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем класу. Записи у щоденниках аналізуються а учні, схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у школі, викликаються  на бесіди до адміністрації школи.

  Соціальний педагог Корсун В.Ю. проводить роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення сімейних відносин. У вересні та жовтні 2016, а також в січніі 2017 року були відвідані неблагонадійні сім’ї за місцем проживання, обстежені їх житлово-побутові умови, надані педагогічні консультації. Соціально – психологічною службою школи постійно здійснюється психологічно-педагогічний супровід та контроль цих сімей.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педради, нарадах при директорі, засіданнях МО класних керівників:

вересень 2016 року  -  Про контроль за станом відвідування учнями    

                                     навчальних  занять

жовтень 2016року   -  Про організацію профілактичної роботи щодо  

                                     правопорушень серед учнів

жовтень 2016року  -  Про закріплення громадського інспектора;

січень     2017 року   -  Про результати виховної роботи у школі   щодо          

                                      профілактики правопорушень серед учнів   

травень  2017 року   -  Про зайнятість дітей девіантної поведінки під час

                                      літніх   канікул.

Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:

-свято Першого дзвоника,

-День Учителя,

- Свято осені (1-4 класи),

-«Осінній бал» (5-11 класи),

-ярмарка «Зігрій серце солдату», на допомогу воїнам АТО.

-спортивні змагання до Дня збройних сил України ,

-День Святого Миколая,

-Новорічні вистави (1-4 класи), Новорічний КВК (5-11 класи),

-Вечір зустрічі з письменниками села ,

-розважальна програма до Дня Святого Валентина ( 5-6 класи),

- спортивні змагання до Дня козацтва (8-11 класи),

Святковий концерт «8 березня»,

-Свято Останнього дзвоника.

- День захисту дітей .

? Крім цього протягом року учні  взяли участь у наступних конкурсах:


 • Птах року – 2016 року, (Тосіч Л.М.)

 • Космічні фантазії, (Левченко С.В.)

 • районний конкурс читців «Конкурс читцій поезій Коваленка » м.Боярка ,(Підлісняк Н.М.)

 • Новорічний подарунок (Тосіч Л.М., Левченко С.В.)

 • Знай і люби свій край (Антіпова Н.Г.)

 • конкурс на кращу Новорічну газету та листівку(Фабро З.В.)

 • Охорона праці очима дітей (Левченко С.В. Підлісняк Н.М.)

 • Великоднє диво.(Фабро З.В.)

Учні П.Борщагівської ЗОШ беруть активну участь у районних фестивалях «Молодь за здоровий спосіб життя», змагання Джури, «Бал лідерів».

Протягом багатьох років  загальношкільні  виховні заходи, свята та конкурси  художньо-естетичного складу, що сприяють художньому розвитку особистості, не тільки  традиційні в нашій школі, а й стали відомими в селі.

Родинно-сімейне виховання протягом 2016-2017 н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей.

Протягом навчального року в 1-11 класах проводилася робота з цього

напрямку:


 • батьківські збори в 1-11 класах за результатами навчальної та виховної роботи за семестр;

 •  загальношкільні батьківські збори з питань підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації.

      На класних батьківських зборах проводилися бесіди, робилися класними керівниками доповіді, здійснювалося анкетування.

Організація дитячого самоврядування в П.Борщагівській ЗОШ у 2016-2017 навчальному році проводилась відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних документах, згідно з планом роботи навчального закладу.

- об'єднання учнів - шкільний парламент Країна Зорецвіт . Тут працюють міністерства різних напрямків, розподілено обов'язки членів учнівської ради згідно виборів учнівського самоврядування , яке відбулося 10 березня 2017 р. Обрано : Президент ШП – Альміз Анна, 9-А клас. Віце – президент – Шаповаленко Максим, 7-В клас . Голова ради міністрів - Дручук Діана, 9-Б клас. Обрано та затверджено шкільний парламент у складі:

Сформовано шкільні традиції у проведенні таких заходів : Свято Першого дзвоника; День села, День вчителя; Свято Осені; Новорічні ранки та новорічний бали; День святого Валентина; День Захисника Вітчизни; 8 березня; День Перемоги; Свято останнього дзвоника, Випускний вечір - вручення документів випускникам.

Минулого року для лідерів став цікавим швейцарський проект «Демократія для України». Для ознайомлення лідерів учнівського самоврядування з методиками ОДГ/ОПЛ у П. Борщагівській ЗОШ І-ІІІ ст.. було проведено консультування на тему «Як розвивати громадські компетентності в Україні». Організовано огляд посібників , що мають базові матеріали з питань освіти для демократичного громадянства та прав людини («Навчаємо у демократії», «Живемо в демократії», «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини в Україні», «Навчання і життя в демократії» , «Що означає жити екологічно».

Учні 7-10 класів добре працювали в Академії чергового класу , допомагаючи працівникам шкільної їдальні .

Традиційним для учнівського самоврядування стало брати участь у Всеукраїнському зборі-поході «Козацькими шляхами» У 2017 р. Група «Зорецвіт», виборола 8 номінацій (грамот різних рівнів) : Мельниченко Олександра, 8-Б клас, І місце у «Нічній грі»,Ткаченко Марія, 8-Б клас, І місце у «Нічній грі», участь у фестивалі «Української каші», Воробйов Ілля, 8-Б клас, І місце у «Нічній грі», ІІ м – Гра «Екстрим», Воробйова Аліса, 6-А клас, ІІІ м. у «Нічній грі». Бондар Тетяна, 8-б клас, І м. «Нічній грі», участь у фестивалі «Української каші». Осадча Алефтина, 6-А клас, ІІІ м. у «Нічній грі». Кручан Олександр. 6-В клас, І місце у «Нічній грі», ІІ м – Гра «Екстрим», Коберник Олександр, 6-В клас, ІІІ м. у «Нічній грі», ІІ м – Гра «Екстрим», Підлісняк Анна 4-Б клас,ІІІ м. у «Нічній грі», участь у фестивалі «Української каші», Євтушенко Артем, 7-Б клас, І місце у «Нічній грі» ІІ м – Гра «Екстрим», участь у фестивалі «Української каші» Шпаченко Денис, 6-В клас, ІІІ м. у «Нічній грі» Максимейко Максим, 6-В клас, ІІІ м. у «Нічній грі» , ІІ м – Гра «Екстрим», Терехова Варвара, 10 клас, І місце у «Нічній грі», Козир Марина, 10клас, І місце у «Нічній грі», участь у фестивалі «Української каші». Рудий Андрій, 10 клас - став скаутом .

У школі створено козацький гурт Всеукраїнської гри «Джура» («Сокіл») що має назву «Петропавлівські стрільці », до нього входять учні 7 - 10 класів. Керівник Фабро З.В.

В рамках учнівського самоврядування активно працює у школі волонтерська група : проводять трудові акції, акції «Милосердя » : «Листи воїнам АТО » , «Обеліск» - догляд за пам’ятниками, «Допомога безпритульним тваринам». Лідери та гурток «Юні друзі природи», керівник Антіпова Н.Г. тісно співпрацюють у проведенні природоохоронних акцій . Так у жовтні була проведена Всеукраїнська акція «Птах року 2016 – повзик» Загальна кількість учасників , учнів школи – 51 , з них :1-В-103-А-2,3Б-21,3-В-3,3-Д- 5,3-Е – 2,4-А-2,4-Б-1,4-Г-5 Членів гуртка «Юні друзі природи» – 21 дитина . Не менш важливими були акції «Батарейки – здавайтесь», «Збір кришечок для протезів воїнам АТО», «Збір макулатури».

Усі шкільні заходи , стосовно формування в учнівської молоді здорового способу життя , плануються та організовуються у Петропавлівсько - Борщагівській ЗОШ І-ІІІ ст. згідно закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2002 року №14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» програми «Діти України» 2012-2017 рр. та активізації роботи з розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. У школі ведеться робота по реалізації проекту «Здоров’я через освіту», метою якого є функціонування системи оздоровчо - профілактичних заходів у школі на сприяння здоровому способу життя, профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі та веденню інформаційно – просвітницької профілактичної роботи: запобігання тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії та іншим небезпечним хворобам; профілактика правопорушень та бездоглядності серед дітей; реалізація додаткових заходів щодо виконання Національної програми «Діти України».

Петропавлівсько - Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, починаючи з 2007 року здійснює системну роботу щодо визначення стану фізичного психічного, морального здоров’я учнів та визначення умов їхнього життя. Моніторинг формування здоров’я учнів, здійснений на початку навчального року виявив, що в школі навчаються:

19- учнів з неповних сімей;

21 – з багатодітних сімей;

3 – дітей-сиріт;

2 - позбавлених батьківського піклування ,

11– дітей-інвалідів;

23- дітей-напівсиріт.

80% опитаних учнів мають сприятливі умови для життя і навчання, мають окрему кімнату. Режиму дня дотримуються 79% учнів. Ранкову зарядку роблять 47% учнів. Охоплено спортом – 60 % дітей, художньою самодіяльність 63%.

З проведеного анкетування учнів та батьків видно, що стосунки з батьками:

дуже добрі – 68%;

добрі – 28,7%;

байдужі – 2,3%;

напружені – 1%.

?При поглибленому медичному огляді дітей по стану здоров’я у 2016-2017 н. р. сформовані групи для проведення уроків фізичної культури:

Основна група – 487 учнів.

Підготовча група – 367 учнів.

Спеціальна медична група – 49 учнів.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка