Зразок загальної довіреності (з конкретизацією окремих уповноважень), посвідченої удома у довірителя з особливими умовами передорученняДата конвертації23.01.2018
Розмір61.9 Kb.

Зразок загальної довіреності
(з конкретизацією окремих уповноважень),
посвідченої удома у довірителя
з особливими умовами передоручення


ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, п’ятнадцятого лютого дві тисячі п’ятого року.
Я, ВЕДЕНКО ТЕТЯНА НІЛОВНА (народилася 11 лютого 1947 року; паспорт СО888226, виданий Печерським РУ ГУ МВС України у місті Києві 06 лютого 2002 року; ідентифікаційний номер за ДРФО України – 0623300824), що проживаю у місті Києві, на пров. І. Мар’яненка, 3, кв. 6, попередньо ознайомлена нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре відповідає моїй внутрішній волі, на підтвердження та на виконання умов укладеного з представником договору доручення відповідно до вимог ст. 244 Цивільного кодексу України, цією довіреністю
уповноважую
гр. НЕБЕСЕНКО ГАЯНЕ АРМЕНІВНУ, котра проживає у місті Києві, на пров. І. Мар’яненка, 3, кв. 18,
бути моїм представником з усіма необхідними повноваженнями з питань:
• придбання на моє ім’я, відчуження, здачі в найм (оренду), передачі в заставу в забезпечення виконання моїх майнових зобов’язань, управління, а також вчинення для мене та/чи у моїх інтересах будь-яких дій щодо належного мені на праві приватної власності рухомого та нерухомого майна, визначаючи у всіх випадках суми, терміни та інші умови на власний розсуд;

вчинення у моїх інтересах всіх передбачених чинним законодавством дій щодо належних мені майнових прав інтелектуальної власності (в тому числі, але не виключно, щодо використання твору, опублікування твору, захисту моїх прав при неправомірному використанні твору аж до заборони такого використання тощо) (*);

• одержання належного мені майна, включаючи грошові суми та цінні папери;

• одержання будь-яких документів від громадян та юридичних осіб, незалежно від того, ким та з якою метою вони видані;

• використання цінних паперів на свій розсуд, в тому числі з правом передачі повноважень по їх використанню іншим громадянам та юридичним особам;

• відкриття на моє ім’я рахунків у банківських та інших фінансових установах;

розпорядження моїми рахунками в усіх банківських (фінансових) установах без винятку і незалежно від того, в якій валюті вони відкриті;

укладання відповідного договору про користування індивідуальним сейфом у відомій їй банківській установі та вільного доступу до цього сейфу і використання його у моїх інтересах у будь-який визначений договором з банківською установою час;

• одержання кореспонденції, у тому числі грошової і посилкової та/чи інших подібних відправлень;

• представництва моїх інтересів у всіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування (в тому числі в органах державної влади та управління, міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах; державних комітетах та підвідомчих їм органах; в посольствах та консульствах іноземних держав в Україні; в банківських (фінансових) установах; в органах юстиції, в тому числі в управліннях юстиції будь-якого рівня, в органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, в органах реєстрації актів цивільного стану; в митних органах; в органах паспортно-візової служби України, в органах Державтоінспекції, в інших структурних підрозділах органів внутрішніх справ України; в органах прокуратури; у будь-яких інших правоохоронних органах України; у медичних закладах; в житлово-комунальних органах; на пошті; в органах місцевої влади та місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах будь-якого рівня та будь-якої направленості; у фондах, інспекціях, адміністраціях, комісіях та комітетах; в судах будь-якої ланки – з усіма правами, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому, в тому числі з правом пред’явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення (ухвали, постанови) суду в судових органах будь-якої з ланок, – з усіма правами та обов’язками, передбаченими процесуальним законодавством для будь-якого із учасників процесу, подання виконавчого документа до стягнення – за виключенням одержання присудженого мені майна або грошей) з питань, пов’язаних із захистом моїх прав як громадянки України взагалі та захистом моїх авторських прав (як майнових, так і особистих немайнових, зокрема, але не виключно, передбачених ст. ст. 423, 424, 438, 440 Цивільного кодексу України), і т.д.);

• оскаржування дій посадових осіб і представників владних структур у позасудовому порядку (в тому числі у вищестоящому органі, у керівника).


Для цього представникові, крім перерахованого вище, також надається право: подавати від мого імені будь-які заяви та клопотання (як письмові, так і усні), що стосуються виконання даного доручення, та обґрунтовувати прохання і побажання, викладені в них; отримувати дозволи, довідки, рішення компетентних органів, дублікати документів, їх копії, відповіді на запити, скарги, заяви, витяги та копії судових рішень і інших документів, що є в матеріалах справи та отримання яких дозволяється законом, а також інші документи – в разі виникнення такої потреби; отримувати та здавати поштові відправлення; здійснювати процедуру легалізації виданих (оформлених, отриманих) на моє ім’я документів; подавати декларації, звіти, і таке інше; розписуватися за мене; знайомитися з матеріалами справи (в тому числі у суді та інших правоохоронних органах); брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; давати усні та письмові пояснення компетентним установам (органам) в разі виникнення такої необхідності; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за дорученням (у тому числі при здійсненні судочинства); подавати на реалізацію документи, видані та/чи оформлені за цим дорученням на моє ім’я; сплачувати за мене державне мито, обов’язкові збори, оплачувати надані для мене послуги, здійснювати інші необхідні платежі при виконанні дорученого; виконувати усі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які б належало виконувати мені, якби я особисто займалася цими питаннями, та які будуть необхідними для правильного і ефективного ведення справ та захисту моїх інтересів.
Довіреність видана з правом передоручення наданих довіреністю повноважень гр. ВАЩЕНКУ СЕРГІЄВІ ДМИТРОВИЧУ (**), і зберігає чинність до припинення її дії шляхом скасування з дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства.

Зміст ст. ст. 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.


Підпис: ____________

15 лютого 2005 року ця довіреність посвідчена мною,

_________________________________________________,

(прізвище та ініціали)

нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана гр. Веденко Тетяною Ніловною у


моїй присутності. Особу її встановлено, дієздатність перевірено.

У зв’язку з похилим віком довірительки на її особисте прохання довіреність посвідчено у неї вдома за адресою: місто Київ, пров. І. Мар’яненка, 3, кв. 6. (***)

Зареєстровано в реєстрі за № ____

Стягнуто плати ____

Нотаріус


Печатка, Підпис
(*) – на бажання довірителя загальна довіреність може містити не лише загальні вказівки щодо можливості та умов здійснення представництва, але й уповноваження щодо вчинення конкретних дій щодо конкретного майна, майнових прав, тощо;

(**) – відповідно до змісту ст. 1005 Цивільного кодексу України, замісник (особа, якій передається виконання доручення) може бути указаний у договорі доручення, на підставі якого і оформлюється довіреність. У цьому разі повірений при здійсненні передоручення не вправі відступити від волі довірителя, але й не відповідає за вибір замісника та за вчинені ним дії;

(***) – відповідно до вимог пункту 11 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, при вчиненні нотаріальної дії поза приміщенням державної нотаріальної контори, приміщення, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, у посвідчувальному написі та в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записується місце вчинення нотаріальної дії (удома, у лікарні, за місцезнаходженням юридичної особи та ін.) із зазначенням адреси, а також причин, з яких нотаріальна дія була вчинена поза вказаним приміщенням.


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка