Зміст Вступ 3


Розділ 3. Емпіричне дослідження застосування реабілітації як напрямку соціально – педагогічної діяльності для забезпечення соціального функціонування незрячих дітейСкачати 435.67 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації14.02.2019
Розмір435.67 Kb.
1   2

Розділ 3. Емпіричне дослідження застосування реабілітації як напрямку соціально – педагогічної діяльності для забезпечення соціального функціонування незрячих дітей

3.1 Програма дослідження

Дослідницьке запитання звучить так: Чи застосовується реабілітація для забезпечення соціального функціонування незрячих дітей у Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат № 100?

Мета: з'ясувати основні види реабілітації у забезпеченні соціального функціонування незрячих дітей на прикладі Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 100

Для розкриття мети потрібно виконати перелік завдань:

1) вивчити основні потреби незрячих дітей;

2) виявити суттєві проблеми незрячих дітей;

3) дізнатись основні категорії дітей які навчаються у закладі;

4) визначити чи повною мірою застосовується реабілітація;Об'єкт: експерти Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 100, зокрема директор закладу

Предмет: визначити місце соціальної реабілітації як напрямку соціально – педагогічної діяльності при роботі з незрячими дітьми у Львівській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернат № 100

Для отримання повної інформації про застосування реабілітації як напрямку соціально – педагогічної діяльності та її види, ми використали експертне опитування як метод дослідження (див. Додаток A).

Цей метод збору інформації передбачає певну кількість блоків з переліком запитань, що допоможуть зібрати потрібну інформацію для дослідження. Основною вимогою опитування це ставити питання, що цікавлять інтерв'юєра, але так щоб вони плавно переходили одне в одне.

Експертне опитування серед працівників школи-інтернату було проведене 02 .03. 2015 року. В ньому взяло участь двоє осіб. Вік респондентів 38 та 52 років.3.2 Інтерпретація результатів дослідження

Аналіз опитування працівників Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 100.

Наше інтерв’ю можна розділити на три блоки:

1.Дослідження особливостей діяльності Львівської спеціальної загальноосвітньої школи № 100;

2. Дослідження особливостей функціонування незрячих дітей у Львівськії спеціальнії загальноосвітнії школі № 100, а також основнних потреб та проблем цих дітей;

3. Дослідження застосування реабілітації як напрямку соціально – педагогічної діяльності у Львівськії спеціальнії загальноосвітнії школі № 100;

Кожен з них містить свої специфічні запитання, що дозволяють розкрити зміст блоків, та зробити загальний висновок дослідження.

Перший блок запитань стосується самої школи, її структури та особливостей функціонування. Працівники розповіли, що шкода була створена дуже давно, тому має дуже цікаву історію. Зараз вона функціонує як державна загальноосвітня школа для незрячих дітей. У школі викладають як загальноосвітні предмети так і спеціальні корекційного характеру. Директор школи зауважила, що всього в Україні функціонує лише 6 таких шкіл. Загалом дана шкода обслуговує дітей всого західного регіону. Обоє опитаних розповіли про погане фінансування з боку держави. Основною метою вищезгаданої школи є навчання дітей та допомога у адаптації до звичайного життя, як зазначила психолог і отримання освіти всіма без винятку дітьми, на думку, директора школи. Опитані зазначили, що школа співпрацює з організаціями, котрі допомагають у фінансуванні, але не ведеться співпраці з організаціями, які займаються питаннями незрячих дітей, оскільки їх, як зауважила директор, майже немає.

Другий блок питань дозволив опитати про потреби, проблеми та соціальне функціонування учнів школи. Важливо зазначити, що при відповіді директора школи, на запитання другого блоку, зокрема і інших питань, вона намагались наголосити, що незрячі діти такі ж діти як і інші. Відчувалось дуже позитивне ставлення до дітей. Багато запитань стосувались поведінки дітей, зокрема напочатку навчання. Було зазначено, що спершу діти переживають, але пізніше легко адаптовуються, зокрема директор згадувала, що старшокласники не хочуть покидати школу. На питання про особливості поведінки, психолог зауважила недовірливість дітей на початку, директор знову підмітила, що вони ведуть себе так як і звичайні діти. Серед основних потреб були виділені такі: потреба у теплому ставленні з боку інших, увага держави до цих дітей, потреба у оволодінні специфічними знаннями, спілкування з іншими. Основні проблеми при оптуванні визначили такі: погана пристосованість до життя, але директор вказала, що саме школа дозволяє розв'язати цю проблему, неналежне облаштування державою умов життя (вулиця, робота), неорганізоване дозвілля.

Особливу увагу приділили питанню ставлення до незрячих дітей. Опитані не відмітили негативного ставлення з боку інших. Зокрема, директор зауважила, що в основному до дітей ставляться зі співчуттям, але саме у стінах школи вони відчувають себе захищеними. Психолог відзначила, що у дітях потрібно формувати активне ставлення досебе як до повноцінного члена суспільства, тоді і думка інших зміниться.

Досліджуючи третій блок питань, акцент робився на застосуванні реабілітації як напрямку соціально – педагогічної діяльності. У процесі опитування було виявлено, що програма навчання дітей складається з загальних предметів та корекційно-розвиткових занять. Це заняття із соціально-побутового орієнтування, орієнтування у просторі, розвиток мовлення, лікувальна фізкультура, масаж. Всього у школі працює 53 спеціалісти, серед них 12 дефектологів, психолог, логопед, лікарі, бібліотекар. Важливим було дослідити саме місце реабілітації. Нажаль, директор відповіла, що заняття корекційного спрямування, а серед видів реабілітації зазначила лише медичну. Це свідчить, про недостатній рівень розвитку дитини, адже такі важливі види реабілітації як соціальна, що сприяє інтеграції дитини у суспільство не використовуються. Навіть сама директор зауважила, що діти формують своє оточення лише з незрячими дітьми і тільки там почувають себе у безпеці, але залишається проблема яким чином незряча дитина буде жити після школи і чи зможе повноцінно функцоннувати надалі. Ще однією проблемою залишається нечисельна кількість не лише таких загальноосвітніх шкіл, але і інших осередків де б якісно надавали послуги незрячим і слабозорим дітям.

Отже, у третьому розділі, який має практичних характер, було досліджено місце реабілітації як напрямку соціально – педагогічної діяльності у Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат № 100. Для цього ми обрали метод експертного опитування. Ми опитали двох експертів, директора та психолога школи. У процесі дослідження були виявлені основні проблеми, потреби, а також застосування реабілітації у даному закладі.Загальні висновоки:

Внаслідок проведеного дослідження ми прийшли до наступних висновків:

Незрячі і слабозорі діти - це особлива категорія дітей, що потребує сьогодні особливї уваги з боку соціального педагога. Робота, яка ведеться сьогодні не може повною мірою задовільнити потреби даної категорії дітей. Тому, враховуючи це, основним завданням соціальної педагогіки має стати успішна діяльність, що допоможе інтегрувати незрячих і слабозорих дітей у суспільство, зокрема за допомогою реабілітації, дослідження якої посідає чільне місце у нашій науковій роботі.

Зокрема, ми проаналізувати наукові джерела, що стосуються проблематики, пов’язаної із життєдіяльністю та функціонуванням незрячих та слабозорих дітей, реабілітацією. Це дозволило вказати, що ці питання широко представлені у науковій літературі.

Дослідивши особливості функціонування незрячих і слабозорих дітей в сучасному суспільстві, дозволило нам виявити основні проблеми, з якими стикається згадана категорія дітей в соціальному середовищі. Серед них низький рівень комунікації, адаптованості у середовищі, психологічні проблеми, невпевненість, а також невміння подбати про себе самостійно.

Ми описали реабілітацію незрячих і слабозорих дітей як напрям соціально - педагогічної діяльності та охарактеризували її види. Виділяють фізичну, психолого – педагогічну, соціокультурну реабілітації. Кожна з них однаково важлива, а комплексний вплив дозволяє досягти набагато ефективнішого результату ніж використання однієї.

Виконавши останнє завдання ми емпірично дослідили застосовування реабілітації як напрямок соціально - педагогічної діяльності з незрячими дітьми. Дослідження дало нам змогу виявити потреби та проблеми даної категорії дітей. Було виявлено, що у закладі використовують лише корекційні методи, а що стосується реабілітації то вона не проводиться на належному рівні, винятком стала медична реабілітація, яка досить активно втілюється у закладі.

Таким чином, за допомогою дослідження ми відповіли на дослідницьке запитання, і як бачимо, реабілітаційні заходи у соціально – педагогічній діяльності з незрячими і слабозорими дітьми має багато перспектив, а також дуже важлива для сучасної України.Список використаних джерел

1. Аветисов Э. С. Занятие физической культурой при близорукости / Э. С. Аветисов, Е. И. Ливадо, Ю. И. Курпан. – Изд. 2-е, перераб., доп. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — С. 51 –53.

2. Андреева О. С. Потребность инвалидов Москвы в медико-социальной реабилитации / О. С. Андреева // Медико – социальная экспертиза и реабилитация. — 2001. — № 1. — С. 6 – 11.

3. Бех В. І. Гуманізація спеціальної освіти аномальних дітей як соціально-педагогічна проблема / В. І. Бех // Дефектологія. — 1996. — № 1. — С. 85 – 87.

4. Бикметов Е. Ю Социализация в семье детей с ограниченными физическими возможностями: условия и факторы / Е. Ю. Бикметов, З. Л. Сизоненко, О. Н. Юлдашева. — Уфа: Аркаим, 2012. — 171 с.

5. Бистрова Ю. О. Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру / Ю. О. Бистрова, Н. А. Колодна // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. — 2010. — № 10. — С. 80 – 91.

6. Все про соціальну роботу: Навчальний енциклопедичний словник - довідник / За науковою ред. д.с.н., проф. В. М. Пічі. Вид. 2-ге, виправлене, перероблене та доповнене. — “Львів: Новий світ - 2000”, 2013. — 616 с.

7. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. — М.: Педагогика, 1991. — 480 с.

8. Вихляэв Ю. М. Лідер-тренажер для сліпих і глухих плавців / Ю. М. Вихляэв // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2007. — № 11. — С. 18 – 21.

9. Григорьева Л. П. Психофизиологические исследования зрительных функций нормальновидящих и слабовидящих школьников / Л. П. Григорьева. — М.: Педагогика, 1993. — С. 52 – 57.

10. Гудонис В. П. Теоретические предпосылки интеграции лиц с нарушенным зрением / В. П. Гудонис // Дефектология. — 1996. — №2. — С. 7 – 12.

11. Дегтяренко Т. М., Вавіна Л.С. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: Навчальний посібник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. — 302 с.

12. Денискина В. З. Использование остаточного зрения и развитие зрительного восприятия в процессе обучения математике учащихся начальных классов школ слепых детей / В. З. Денискина // Коррекционная педагогика: теория и практика. — 2008. — № 5. — С. 62-79.

13. Денискина В. З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировке детей с нарушением зрения / В. З. Денискина. — Уфа: Изд-во Филиала МГОПУ им. М. А. Шолохова в г. Уфе, 2004. — 62 с.

14. Дивненко Г. А. Развитие цветового восприятия у дошкольников с нарушением зрения : пособие для воспитателей дет. сада и студ. педвузов / Г. А. Дивненко; М-во образования РФ, Мурм. гос. пед. ин-т; Под ред. Ю. А. Афонькиной. — Мурманск, 2002. — 156 с.

15. Друзь В. А. Социальная адаптация лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата средствами физического воспитания / В. А. Друзь // Физическое воспитание студентов. — 2010. — № 1. — С. 34 — 37.

16. Ермаков В. П. Профессиональная ориентация учащихся с нарушениями зрения: Медицина, психология, педагогика: пособие для учителя / В. П. Ермаков; под ред. В. И. Селиверстова. — М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 176 с.

17. Земцова М. И. Особенности познавательной деятельности детей нарушением зрения / М. И. Земцова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2013. — № 3. — С. 26-32.

18. Клопота Е. А. Роль взаимодействия зрячих и успешных незрячих в трансформации представлений о возможностях лиц с глубокими нарушениями зрения / Е. А. Клопота // Дефектология. — 2012. №1. — С. 68 — 75.

19. Колпакова М. А. Зрительная гимнастика / М. А. Колпакова // Коррекционная педагогика : теория и практика. — 2012. — № 6. — С. 64.

20. Корекційна робота з виправлення зорових вад першокласників / С. В. Степанюк, Л. В. Заремба, О. О. Базенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 18. — С. 243-247.

21. Криводонова Ю. Е. Влияние ценностных ориентаций личности слепых, слабовидящих на особенности выбора профессии / Ю. Е. Криводонова // Азимут научных исследований: педагогика и психология. — 2012. — № 1. — С. 45 - 54.

22. Лобайчук Г. Ф. Освітні аспекти соціальної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку / Г. Ф. Лобайчук // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : Збірник наукових праць: Навчальний посібник для спец. "Дефектологія" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки та психології, Навчально - реабілітац. центр для дітей з вадами зору "Левеня". — Київ: НПУ, 2003. — Вип. 2. — С. 93 — 97.

23. Лоторева Е. В. Пути повышения эффективности социокультурной адаптации незрячих людей в современных условиях / Е. В. Лоторева // Аспирантский вестник Поволжья : науч.-информационный межвузовский журн. — 2010. – № 2. — С. 19 — 20.

24. Маллаев Д. М. Игры для слепых и слабовидящих: учеб. пособие для педагогов спец. (коррекционных) образоват. учреждений III и IV видов, тренеров, врачей любого ранга и проф. направл. / Д. М. Маллаев. — М.: Сов.спорт, 2002. — 136 с.

25. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева; Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 480 с.

26. Подготовка детей-инвалидов к семейной и взрослой жизни. Пособие для родителей и специалистов / Под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой. Издание 2-е, дополненное. Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2007. — 188 с.

27. Подколзина Е. Н. Особенности использования наглядности в обучении детей с нарушением зрения / Е. Н. Подколзина // Журнал Дефектология, 2005 — №6 — С. 33-40

28. Риков С. О. Організація медичної допомоги та медико - соціальної реабілітації сліпим та слабкозорим дітям: проблеми та шляхи їх вирішення / С. О. Риков , Т. А. Аліфанова // Укр. мед. часопис. — 2003. — № 3. — С. 67-72.

29. Свиридюк Т. П. Воспитание самостоятельности слепых и слабовидящих дошкольников в процессе организации обслуживающего труда / Т. П. Свиридюк — Киев, 1988. 32 с.

30. Солнцева Л. И. Современная тифлопедагогика и тифлопсихология в системе образования детей с нарушениями зрения / Л. И. Солнцева. — М.: Полиграф - Сервис, 1999. — 180 с.

31. Солодянкина О. В. Проблемы личного развития детей с нарушениями зрения со сложными дефектами и пути их решения / О. В. Солодянкина // Вестник Удмуртского университета. Психология и педагогика, 2005. — № 9. — С. 102.

32. Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению: Проблемы и инновационные тенденции: Материалы международной научно-практической конференции. Красноярск, 28-29 сентября 2010 г. / сост. Т.В. Фуряева. — Красноярск, 2011. — С. 158 — 163.

33. Тулашвілі Ю. Й. Електронні дидактичні засоби для навчання людей з вадами зору: особливості створення та перспективи розвитку / Ю. Й. Тулашвілі, В. К. Кабак, О. Н. Герасимчук // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. — 2008. — №12. — С.156-161.

34. Тулашвілі Ю. Й. Технологічні аспекти комп’ютерного навчання людей з вадами зору / Ю. Й. Тулашвілі. — Луцьк: ВМА «ТЕРЕН», 2010. — 264 с.

35. Фомичева Л. В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с нарушением зрения : офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и развития зрения: учеб.-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Педагогика" / Л. В. Фомичева. — С.: КАРО, 2007. — 256 с.Додаток А

Експертне опитування

І. Дослідження особливостей діяльності Львівської спеціальної загальноосвітньої школи № 100

1. Скажіть яким чином було створено заклад?

2. Скільки часу він функціонує як загальноосвітня школа?

3. Розкажіть, будь ласка, більше про структуру вашого закладу?

4. Яким чином держава допомагає закладу?

5. Якою є основна мета Вашого закладу?

6. Скажіть, чи існують схожі заклади у Львові?

7. Ваша школа співпрацює з неблагодійними організаціями?ІІ. Дослідження особливостей функціонування незрячих дітей у Львівськії спеціальнії загальноосвітнії школі № 100, а також основнних потреб та проблем цих дітей

8. У Вас навчаються лише незрячі діти, чи є і слабозорі?

9. Як поводять себе діти вперше потрапляючи у школу?

10. Розкажіть чи є певні особливості у поведінці таких дітей?

11. Скажіть, чи легко діти йдуть на контакт?

12. Чи могли б Ви виділити важливі потреби цих дітей?

13. З якими, на Вашу думку, проблемами стикаються діти поза межами школи?

14. Окресліть проблем, з якими Ви стикаєтесь у роботі?

15. Скажіть, чи є серед ваших випускників діти, що навчаються у внз?

16. Скажіть, чи легко батькам йти на контакт з іншими людьми? Вони ізольовують себе і дитини від навколишнього світу?

17. Щоб Ви могли розповісти про ставлення до незрячих дітей з боку інших?

ІІІ. Дослідження застосування реабілітації як напрямку соціально – педагогічної діяльності у Львівськії спеціальнії загальноосвітнії школі № 100;

18. З яких занять складається навчання дітей?

19. Розкажіть бльше про спеціальні заняття для дітей?

20. Опишіть як діти проводять дозвілля?

20. Скажіть, будь ласка, які спеціалісти залучені до роботи з дітьми?

21. Чи застосовують у Вашому закладі реабілітацію?Додаток Б

Експертне опитування

Місце проведення опитування – Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 100

Тривалість – 30 хв.

Інтерв`юер – А. – Кальмук Анна

Розповідач –І. – Костробій Ірина Йосипівна, директор Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 100І. Дослідження особливостей діяльності Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 100

1. А: Скажіть яким чином було створено заклад?

І: Як бачите, у нас досить старе приміщення, оскільки сам заклад був створений ще у 1845 році знатним польським дворянином.

2. А: Скільки часу він функціонує як загальноосвітня школа?

І: З 1959р. – це середній навчальний заклад

3. А: Розкажіть, будь ласка, більше про структуру вашого закладу?

І: Наша школа-це звичайний загальноосвітній заклад, де викладають такі ж предмети як і всюди: біологія, алгебра просто для незрячих дітей. Після звичайних уроків діти мають спеціальні заняття з педагогами дефектологами.

4. А: Яким чином держава допомагає закладу?

І: Оскільки заклад державний. То держава має повністю забезпечити всім, але звісно є проблеми з фінансуванням. Наприклад, виготовлення читанок заспеціальним рельєфно-крапковим шрифтом дуже дороге, крани, побілки, проблеми як і всюди з фінансами.

5. А: Якою є основна мета Вашого закладу?

Б: забезпечити права незрячих дітей, отримати освітній рівень загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчання в комплексі з додатковою корекційною роботою, адже кожна дитина повинна отримати знання і вади зору не мають бути перешкодою цьому.

6. А: Скажіть, чи існують схожі заклади у Львові?

І: Для цього немає потреби, наша школа єдина у західній області, тому і називається інтернат, оскільки всі діти як зі Львова так і з області можуть тут жити, а на вихідні чи канікули їдуть додому. Всого в Україні функціонує 6 таких шкіл.

7. А: Ваша школа співпрацює з неблагодійними організаціями?

І: Я знаю, що є існує навчально-реабілітаційний центр «Левеня», чула про Оксану Потимко, але наша школа майже не співрацює з іншими організаціями, оскільки їх практично немає.

ІІ. Дослідження особливостей функціонування незрячих дітей у Львівськії спеціальнії загальноосвітнії школі-інтернат № 100, а також основнних потреб та проблем цих дітей

8. А: У Вас навчаються лише незрячі діти, чи є і слабозорі?

І: В основному освіту здобувають повністю незрячі діти, є кілька учнів слабозорих, але їх зір лиш трохи кращий ніж у повністю незрячих дітей.

9. А: Як поводять себе діти вперше потрапляючи у школу?

І: Як звичайні діти, дехто більше переживає, дехто менше всетаки вони першокласники. Деякі діти спершу скучають за батьками, але коли вони доучуються до старших класів, то не хочуть покидати школу. Розумієте у них тут формується своє особливе середовище, вони тут почуваються добре.

10. А: Розкажіть чи є певні особливості у поведінці таких дітей?

І: Мабуть ні, всі діти ведуть себе добре, за весь час моєї роботи у нас не було якихось дивних історій.

11. А: Скажіть, чи легко діти йдуть на контакт?

І: Так, вони дуже привітні, і хочу сказати, що ці дітки дуже саранні у всьому вони хочуть здобувати цю освіту і намагаються робити це чим краще.

12. А: Чи могли б Ви виділити важливі потреби цих дітей?

І: Ну звісно основною проблемою цих дітей є їх вада зору, з цим пов'язані особливі потбери. Їм потрібно вчитись багатьом видам діяльності які для нас з вами звичайні і зрозумілі. Але наша школа якраз і функціонує для того, щоб допомогти цим дітям стати такими ж звичайними як і ми з вами.

13. А: З якими, на Вашу думку, проблемами стикаються діти поза межами школи?

І: Діти, які здобувають освіт у нашому закладі, є більш пристосовані до цього життя. У нас був випадок, пов'язаний з екскурсію. З молодшого хлопчика почали насміхатись діти які були теж там, мабуть з якоїсь іншої школи, цю ситуацію побачила наша дівчинка, що вчилась тоді в 11 класі, вона одразу захистилась за нього. Як бачите у наших дітей дуже міцні стосунки, і вони не бояться постояти один за одного. Це говорить про те, що ця дівчина вже сформувала певнне уявлення про себе, не як про інваліда, а як про повноцінну людину.

14. А: Окресліть проблем, з якими Ви стикаєтесь у роботі?

І: Основною проблемою є виснаження, але в той же час діти дають нам більше сил та наснаги. Звичайно, робота директора не така легка, але вона приносить задоволення.

15. А: Скажіть, чи є серед ваших випускників діти, що навчаються у внз?

І: Так, за останні 10 років 34 наших учня здобули вищу освіту.

16. А: Скажіть, чи легко батькам йти на контакт з іншими людьми? Вони ізольовують себе і дитини від навколишнього світу?

І: Це залежить від самих батьків. Деякі батьки аж надто опікають, інші навпаки раді, що їхній дитині допомагають інші.

17. А: Щоб Ви могли розповісти про ставлення до незрячих дітей з боку інших?

І: В основному діти живуть в оточенні, що складається у стінах школи, тут вони захищені і щасливі. Щодо інших, реакції можуть бути різноманітні. В основному це співчуття.

ІІІ. Дослідження застосування реабілітації як напрямку соціально – педагогічної діяльності у Львівськії спеціальнії загальноосвітнії школі № 100;

18. А: З яких занять складається навчання дітей?

І: Окрім загальноприйнятої освітної програми обов'язковими є корекційно - розвитковізаняття. Це заняття із соціально - побутового орієнтування які сприяють оволодінню практичними вміннями, необхідними для самостійного життя, орієнтування у просторі, розвиток мовлення, лікувальна фізкультура, масаж.

19. А: Розкажіть бльше про спеціальні заняття для дітей?

І: Ці заняття проводять педагоги-дефектологи, на корекційних заняттях дітей навчають всього, що потрібне їм для самостійного життя, як прасувати, ліпити вареники, мити посуд. Орієтування — як скуплятись у супермаркеті, на вулиці з тростиною. Розвитком мовлення займається логопед.

20. А: Опишіть, будь ласка, як діти проводять дозвілля?

І: У школі працюють спортивні, технічні, природничі, музичні, танцювальні гуртки. Майже всі учні задіяні до них.

21. А: Скажіть, будь ласка, які спеціалісти залучені до роботи з дітьми?

І: У закладі працюють 53 спеціалісти, серед них 12 дефектологів. У школі працюють педагоги, які забезпечують здобуття учнями загальної середньої освіти, а також психолог, логопед,лікарі, бібліотекар.

22. А: Чи застосовують у Вашому закладі реабілітацію?

І: Застосовують медичну реабілітацію, в основному ведеться корекційна робота.

Додаток В

Розшифровка глибинного експертного опитування

Місце проведення опитування – Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 100

Тривалість – 30 хв.

Інтерв`юер – А. – Кальмук Анна

Розповідач – О. – п. Оксана, психолог Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 100

І. Дослідження особливостей діяльності Львівської спеціальної загальноосвітньої школи № 100

1. А: Скажіть яким чином було створено заклад?

О: Знаю, що заклад був створений дуже давно, нажаль не пам'ятаю точного року, але знаю, що створив його польський дворянин на пам'ять про свого померлого сина. Доречі, це перший навчальний заклад для сліпих дітей в Україні.

2. А: Скільки часу він функціонує як загальноосвітня школа?

О: Як українська школа, то за часів незалежності. Це державна школа.

3. А: Розкажіть, будь ласка, більше про структуру вашого закладу?

О: Діти вчаться тут з 6 років за загальноосвітньою програмою, особисто я працюю психологом, тут досить багато фахівців, оскільки крім звичайних уроків діти відвідують масажиста, логопеда та інших.

4. А: Яким чином держава допомагає закладу?

О: Як і всім іншим закладам, до нас особливого ставлення не має. Фінансує, але про належність цього фінансування потрібно запитати у деректора.

5. А: Якою є основна мета Вашого закладу?

Б: Навчання дітей, допомогти адаптуватись їм до звичайного життя, щоб вони не боялись його.

6. А: Скажіть, чи існують схожі заклади у Львові?

О: Ну у Львові точно немає, таких шкіл по всій Україні не багато.

7. А: Ваша школа співпрацює з неблагодійними організаціями?

О: Так, ми організовуємо для дітей різноманітні свята і до них долучаються різноманітні організації.

ІІ. Дослідження особливостей функціонування незрячих дітей у Львівськії спеціальнії загальноосвітнії школі № 100, а також основнних потреб та проблем цих дітей

8. А: У Вас навчаються лише незрячі діти, чи є і слабозорі?

О: Школа створена для незрячих дітей.

9. А: Як поводять себе діти вперше потрапляючи у школу?

О: Більшість з них не хочуть розтаватись з своїми батьками, їм страшно, оскільки з самого дитинства вони живуть з мамою і татом, але моя робота якраз і полягає у тому, щоб дати зрозуміти дитині, що їй буде тут добре. Вже після року навчання вони почуваються як риби у воді. Є і трохи важчі діти, але це рідкість. Взагалі діти є дуже дружелюблюбні і щирі. Вони горнуться до тебе. За весь час своєї роботи я зрозуміла, що вони дуже добрі.

10. А: Розкажіть чи є певні особливості у поведінці таких дітей?

О: Так, на початках вони досить недовірливі, але пізніше стають зовсім іншими. Вони діляться з тобою всім, що їх турбує.

11. А:Скажіть, чи легко діти йдуть на контакт?

О: Як я вже сказала, напочатку ні, але згодом все змінюється.

12. А: Чи могли б Ви виділити важливі потреби цих дітей?

О: Так. На мою думку, цим дітям необхідна підтримка та тепло, люди мають більшу увагу звернути на цих дітей, але як ми знаемо суспільство жорстоке і держава не достатньо піклується про них. Таким дітям практично неможливо знайти роботу, вони ізольовані від будь-який взаємодій з іншими і через свій страх цього і через людей загалом.

13. А: З якими, на Вашу думку, проблемами стикаються діти поза межами школи?

О: Найперше це повна ігнорація державою таких людей. Вона не створює умов, щоб людина просто змогла вийти на вулицю і спокійно дойти до магазину. По-друге у таких дітей зовсім нема організованого дозвілля, крім того щоб сидіти вдома.

14. А: Окресліть проблем, з якими Ви стикаєтесь у роботі?

О: я звикла до своєї роботи, іноді бувають непорозуміння з батьками.

15. А: Скажіть, чи є серед ваших випускників діти, що навчаються у внз?

О: Так, серед наших дітей є випускники внз. Це дуже здібні діти.

16. А: Скажіть, чи легко батькам йти на контакт з іншими людьми? Вони ізольовують себе і дитини від навколишнього світу?

О: Батьки наших дітей досить легко йдуть на контакт, але ці батьки самі по собі дуже активні, вони не впали у депресію, а дали можливість своїй дитині вчитись. Але скільки сліпих дітей зараз вдома без наймешного контакту. Це дуже негативно відіб'ється як на них так і на їх дитині. Саме такі батьки ізольовують себе та дитину, але чи можна звинувачувати у цьому батьків?

17. А: Щоб Ви могли розповісти про ставлення до незрячих дітей з боку інших?

О: Важко говорити про будь-яке ставлення в ізольований умовах. Щодо наших дітей, то вони дуже активні, крім звичайних уроків вони співають, танцюють, формують свою особистість. Якщо людина ставиться до себе дообре, то і інші роблять теж саме.

ІІІ. Дослідження застосування реабілітації як напрямку соціально – педагогічної діяльності у Львівськії спеціальнії загальноосвітнії школі № 100

18. А: З яких занять складається навчання дітей?

О: якщо говорити про спеціальні, то вони стосуються орієнтації у просторі, також діти займаються спортом ну і звичайні предмети: географія, біологія. Ці заняття ведуться за допомогою спеціальних рель'єфних матеріалів: карт, малюнків.

19. А:Розкажіть біьше про Вашу діяльність, як психолога?

О: В мої обов'язки входить психологічна діяльність, формування здорової психіки дітей не зважати на свої вади.

Міністерство освіти і науки УкраїниНаукова робота

на тему:


«Особливості соціально-педагогічної реабілітації незрячих і слабозорих дітей»Скачати 435.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка