Зміст програми гуртка «мистецтвознавство» Вступне заняття (2 год)Скачати 93.05 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір93.05 Kb.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ГУРТКА «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО»
1. Вступне заняття (2 год)

Мистецтво як форма художньо-образної інтерпретації дійсного та уявного.

Особливості впливу мистецтва на людину. Функції мистецтва. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання.

Практична робота. Складання термінологічного словника.
2. Мистецтво в просторі культури (14 год)

Мистецтвознавство як сукупність спеціалізованих наук.

Види і мова мистецтва. Візуальне мистецтво.

Жанрова палітра музичного мистецтва. Напрями масових жанрів: джаз, диско, поп, рок тощо. Театр як синтез мистецтв. Театральні професії.

Екранні мистецтва. Художні засоби та жанри кінематографа. Особливості створення відеокліпу.

Практична робота. Розробка таблиці «Види мистецтва». Розробка схеми-палітри.

Підготовка мультимедійної презентації «Музичні інструменти». Рольова гра: підготовка мінітеатральної вистави; виготовлення театральної маски.

Розробка правил побудови вичерпної доповіді.

Підготовка і виголошення доповіді (на вибір): «Що таке кіно?» або «Видатні режисери».

Створення відеокліпу.

Підготовка контрольних запитань для участі в дискусії з теми, обраної колективно. Проведення дискусії.

Дискусія «Сучасні мистецькі передачі».
3. Художня культура як духовне явище. Специфіка художнього образу (12 год)

Зміст поняття «художня культура», художні напрями і стилі. Художня культура рідного краю.

Художня культура і середовище. Поліхудожній образ світу. Художній образ у системі творчого мислення. Основні художні образи.

Основні стилі в історії мистецтва.

Особливості підготовки колективних проектів.

Особливості підготовки інтерв’ю.

Практична робота. Розробка таблиці «Художні напрями і стилі». Написання міні-твору «Особливості культури Заходу і Сходу». Підготовка мультимедійної презентації «Великі європейські стилі». Захист проектів «Пам’ятки культури і мистецтва рідного краю»

Складання карти регіонів України (з притаманними кожному регіону танцями, піснями, костюмами).

Підготовка, написання і виголошення реферату на одну із запро­понованих тем.

Підготовка запитань для проведення інтерв’ю з відомим архітек­тором, скульптором, живописцем, музикантом та ін.
4.Українська художня культура (26 год)

Розвиток образотворчого мистецтва в Україні від найдавніших часів до кінця XVI століття. Образотворче мистецтво козацької до­би (ХУІІ-ХУІІІ ст.). Архітектура та живопис XIX — початку XX сто­ліття. Сучасне образотворче мистецтво.

Музична культура Київської держави. Мистецтво кобзарів і лір­ників. Церковний спів. Музична культура XIX — початку XX століття. Сучасна музична культура в Україні.

Театральна культура: витоки й джерела. Театр на Запорозькій Січі. Шкільний театр. Сучасний драматичний та ляльковий театри.

Кіномистецтво в Україні. Ігровий кінематограф. Документаль­ний та науково-популярний кінематограф. Основи складання сценарію.

Практична робота. Розробка тестів для перевірки навчальних до­сягнень учнів із мистецтвознавчої теми на вибір.

Розробка тестів для перевірки навчальних досягнень учнів із пев­ного предмета мистецтвознавчого напрямку.

Розробка дизайну сучасного інтер’єру в українських традиціях.

Підготовка до виконання українських народних пісень.

Складання схеми «Кобзарі та лірники в Україні».

Створення проекту-презентації «Народна музика».

Проведення анкетування серед однокласників «Моє ставлення до української пісні». Підготовка до виразного читання уривків дра­матичних творів.

Написання сценарію для вистави «живого вертепу».

Підготовка мультимедійної презентації «Театр корифеїв».

Складання сценарію фільму на шкільну тему.

Упорядкування відеокартотеки «Українське кіномистецтво».

Підготовка до дискусії (після перегляду фрагмента українського кінофільму). Проведення дискусії.

Захист індивідуальних проектів за темами на вибір.

5. Зарубіжна художня культура (40 год)Європейський культурний регіон: Греція, Італія, Франція, Іспанія,

Німеччина, Австрія, Англія, Нідерланди. Слов’янські країни.

Арабо-мусульманський культурний регіон. Головні риси мусуль­манського декоративного мистецтва. Пам’ятки арабо-мусульманської архітектури.

Африканський культурний регіон. Ритуальне та самодіяльне мис­тецтво в африканській культурі.

Індійський культурний регіон. Образотворче мистецтво Індії. Основні музичні інструменти та манера співу. Кінематограф Індії.

Далекосхідний культурний регіон. Естетичний феномен китай­ського живопису. Музичні традиції китайського народу.

Японська художня культура.

Мистецтво Кореї — «країни вранішньої свіжості».

Латиноамериканський культурний регіон. Архітектура столиць країн Латинської Америки. Латиноамериканські мелодії та ритми. Карнавал.

Північноамериканський культурний регіон. Художники. Музична культура. Мюзикли.

Голівуд — імперія кіно.

Українці у світовій культурі.

Практична робота. Створення проекту сценарію «Віденський вальс».

Дискусія «Мої враження від перегляду творів живопису».

Написання міні-твору «Російський балет: учора й сьогодні».

Розробка етапів наукового дослідження на тему: «Східні мотиви в українській орнаментиці».

Створення презентації про мечеті, мінарети, мавзолеї.

Розробка комп'ютерної карти-презентації «Розмаїття культур на­родів Африки».

Підготовка доповіді: «Значення ритуалу в народів Африки».

Підготовка кросворда з обраної теми.

Підготовка доповіді: «Індійський танець. Значення поз і жестів».

Підготовка до дискусії про індійське кіно.

Підготовка доповіді: «Порцеляна — гордість китайського мис­тецтва».

Написання твору: «Мої роздуми під час прослуховування музич­них творів Китаю».

Підготовка вечора «Чаювання в японському стилі».

Розробка мультимедійної презентації «Живопис на шовку й папері».

Підготовка альбому ілюстрацій з обраної теми.

Підготовка проекту-презентації «Карнавал у Ріо».

Підготовка доповіді: «Музика Америки».

Підготовка проекту «Діснейленд у моєму місті».

6. Підготовка і захист індивідуальних проектів із мультимедійними презентаціями. Основи наукових досліджень (38 год)Загальна характеристика науково-дослідницької роботи. Види наукових робіт та їх специфіка.

Основні етапи наукового дослідження.

Загальна структура наукової роботи. Структура науково-дослід­ницької роботи учня МАН.

Формулювання і аналіз проблеми. Мета, завдання дослідження.

Методи наукового дослідження, їх класифікація та взаємозв'язок.

Теоретичні методи (аналіз і синтез, індукція і дедукція, класифі­кація, узагальнення тощо).

Експериментально-емпіричні методи.

Наукове спостереження, його особливості. Види наукового опи­тування, анкетування.

Використання рейтингу та тестування. Експеримент та його при­значення.

Класифікація інформаційних джерел. Методика роботи з літера­турою й архівними документами. Правила укладання бібліографії наукових досліджень.

Оформлення результатів дослідження.

Редагування та оформлення науково-дослідницької роботи.

Підготовка наочних матеріалів та використання технічних засобів.

Особливості створення мультимедійної презентації.

Види і жанри публічних виступів. Підготовка доповіді та її виго­лошення. Мистецтво виголошення наукової доповіді.

Загальне поняття про дискусію. Поняття про наукову дискусію та диспут. Правила ведення дискусії.

Аналіз кращих учнівських науково-дослідницьких робіт минулих років.

Поняття про наукову конференцію.

Практична робота. Вибір теми дослідницької роботи, складання плану, визначення мети та завдань дослідження.

Визначення орієнтовних термінів виконання наукової роботи; складання індивідуального плану роботи над дослідженням.

Ознайомлення з основними рубриками довідково-інформаційного відділу в бібліотеці; складання бібліографії до певної мистецтвоз­навчої теми.

Укладання бібліографії з обраної дослідницької теми.

Збір інформації, структурування роботи, оформлення та редагу­вання дослідницької роботи.

Підготовка доповіді з обраної дослідницької теми та мультимедійного проекту-презентації.

Розробка правил ведення дискусії.

Виголошення доповідей на учнівській науковій конференції.

Взаєморецензування наукових доповідей та обговорення результатів.
7. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (10 год)

Екскурсії до музеїв, відвідування виставок, концертів, театрів, кі­нотеатрів. Участь у конференціях, олімпіадах, тематичних конкур­сах, вікторинах, виставках. Організація та проведення свят, концер­тів, вечорів.
8. Підсумкове заняття (2 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Відзначення кращих вихованців. Рекомендації для подальшої роботи над науко­вим дослідженням.
Скачати 93.05 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка