Згідно з визначенням Королівського австралійського Коледжу родинних лікарів родинна медицина є невід’ємною частиною австралійської системи охорони здоров’я, яка переважно забезпечується приватними лікарями, котрі надають усебічну медичну допомогу окремимДата конвертації27.10.2017
Розмір445 b.
ТипРозпорядження

Згідно з визначенням Королівського австралійського Коледжу родинних лікарів родинна медицина є невід’ємною частиною австралійської системи охорони здоров’я, яка переважно забезпечується приватними лікарями, котрі надають усебічну медичну допомогу окремим людям, родинам та місцевим громадам.РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24 липня 2006 p. N 421-р Київ Про схвалення Концепції Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року 1. Схвалити Концепцію Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період  до 2010 року, що додається. Визначити МОЗ замовником Програми. 2. МОЗ розробити та подати до 1 листопада 2006 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року. Прем'єр-міністр України                                                    Ю.ЄХАНУРОВПринципи організації ПМСД

 • 1)     вільний вибір пацієнтом лікаря первинної ланки;

 • 2)     керованість медичної допомоги – надання всіх видів допомоги за направленням сімейного лікаря;

 • 3)     орієнтація на сім’ю;

 • 4) економічна незалежність, тобто автономія первинної ланки.При вільному виборі лікаря необхідно врахувати:

 • - можливості лікаря забезпечити медичну допомогу оптимальній кількості пацієнтів;

 • - відстань від місця проживання до місця роботи сімейного лікаря;

 • - можливість або зручність одержання медичної допомоги лікарів окремих спеціальностей.

Характеристики ВООЗ загальної практики/сімейної медицини

 • Загальність медичної допомоги, яку забезпечує ЗП/СМ, передбачає вирішення проблем із здоров’ям всього населення, незалежно від віку, статі, релігії, соціального стану. Вона повинна бути легкодоступною з мінімальною втратою часу. Доступ не повинен обмежуватися географічними, культурними, адміністративними або фінансовими бар’єрами.Характеристики ВООЗ загальної практики/сімейної медицини

 • Безперервність і тривалість вказують, що допомога орієнтована на хворого, а не на хворобу, що взаємодія лікаря і пацієнта не обмежується окремим епізодом захворювання, а заснована на довгострокових персональних стосунках.Характеристики ВООЗ загальної практики/сімейної медицини

 • Ставлення сімейного лікаря до пацієнта – він використовує холістичний (цілісний) підхід, де враховується все: фізичний і психологічний стан, соціальне оточення, умови життя і праці, ставлення людини до свого здоров’я, її переконання тощоХарактеристики ВООЗ загальної практики/сімейної медицини

 • Координація передбачає, що сімейний лікар є для пацієнта координатором і провідником в системі охорони здоров’я (ринку медичних послуг). ЗП/СМ, як первинна ланка, має справу з різноманітними проблемами здоров’я, що виникають у пацієнтів і, за необхідності, лікар загальної практики повинен гарантувати своєчасне направлення пацієнта до відповідного спеціаліста. Щодо інших надавачів соціальної і медичної допомоги сімейний лікар виступає в якості менеджера, який координує їх діяльність.Характеристики ВООЗ загальної практики/сімейної медицини

 • Співробітництво - одна із найважливіших характеристик інтегрованої системи охорони здоров’я. Сімейні лікарі повинні бути готові працювати з іншими працівниками лікарень, центрів здоров’я, соціальних служб, делегуючи їм за необхідності піклування про своїх пацієнтів з відповідною повагою до компетентності інших дисциплін. Вони можуть зробити важливий внесок і взяти активну участь в добре функціонуючій міждисциплінарній команді і повинні бути готовими брати на себе керівництво її роботою.Характеристики ВООЗ загальної практики/сімейної медицини

 • Орієнтація на сім’ю підкреслює важливість впливу близького оточення пацієнта на його здоров’я. Сімейна медицина вирішує проблеми індивідів у контексті їхніх сімейних обставин, соціальної і культурної мережі, а також умов, у яких вони живуть і працюють.Характеристики ВООЗ загальної практики/сімейної медицини

 • Орієнтація на громаду передбачає участь сімейного лікаря у вирішенні питань громадського здоров’я.Переваги групової практики

 • 1) ефективне використання обмежених ресурсів (приміщень і медичного обладнання);

 • 2) можливість залучення спільного допоміжного персоналу;

 • 3) концентрація коштів для придбання обладнання;

 • 4) можливість взаємозаміни медичного персоналу протягом доби і на час відпустки;

 • 5) можливості для професійного спілкування, взаємних консультацій, навчання;

 • 6) спільне здійснення адміністративних функцій.Обов’язки лікаря загальної практики

 • - здійснення амбулаторного прийому та домашніх відвідувань;

 • - проведення профілактичних, лікувальних, діагностичних і реабілітаційних заходів у випадках, передбачених кваліфікаційними характеристиками;

 • - надання при потребі екстреної та невідкладної медичної допомоги;

 • - організацію денних і домашніх стаціонарів;

 • - допомога у вирішенні медико-соціальних проблем родини;

 • - проведення протиепідемічних заходів ;

 • - інформування про випадки інфекційних захворювань лікаря кабінету інфекційних хвороб і санітарно-епідеміологічної станції.Сімейний лікар повинен володіти

 • - методикою постановки попереднього діагнозу;

 • - визначення необхідності та послідовності застосування параклінічних методів діагностики, вміння правильно оцінювати їх;

 • - обґрунтування та визначення клінічного діагнозу;

 • - визначення тактики ведення хворого (екстрена допомога, термінова госпіталізація, планова госпіталізація, необхідність консультацій інших спеціалістів, амбулаторне лікування);

 • - надання невідкладної допомоги при екстремальних станах (усі види шоку, гостра серцева та судинна недостатність і інші);

 • - виконання найбільш поширених маніпуляцій;

 • - складання планів диспансеризації та реабілітації хворих і участь у їх здійсненні;

 • - вирішення питань експертизи непрацездатності; проведення профілактичної роботи з населенням.

Система кадрового забезпечення виконання Програми матиме кількісну і якісну складову. Необхідна кількість лікарів загальної практики та молодших спеціалістів з вищою освітою для первинної допомоги забезпечуватиметься за рахунок формування державного замовлення на науково обґрунтовані обсяги підготовки зазначених спеціалістів.Реформування ПМСД у сільській місцевості

 • На першому етапі планується формування структурних підрозділів лікарень з субрахунком - центрів первинної медико-санітарної допомоги, на другому - надання зазначеним центрам статусу юридичних осіб. Формування центрів первинної медико-санітарної допомоги зі статусом підрозділів районних лікарень має бути завершене до кінця 2009 року, а юридично самостійних закладів з подання первинної допомоги в сільських районах до кінця 2010 року.Реформування ПМСД у міській місцевості

 • У великих містах, де первинна допомога дітям та дорослим переважно надається різними закладами, на першому етапі планується утворення центрів первинної допомоги на засадах сімейної медицини окремо для дорослого та дитячого населення у складі дорослих/дитячих поліклінік або поліклінічних відділів об'єднаних лікарень для дорослих/дітей з відкриттям для них субрахунків.Реформування ПМСД у міській місцевості

 • На другому етапі - реорганізація зазначених центрів шляхом виділення їх зі складу поліклінік/лікарень та об'єднання з утворенням центрів первинної допомоги на засадах сімейної медицини, які надаватимуть первинну допомогу як дорослому, так і дитячому населенню.

Структура амбулаторії на основі сімейної медицини

 •  

 •  

 •  Структура дільничної лікарніОсновні завдання лікарської дільниці

 • надання лікувально-профілактичної допомоги населенню;

 • проведення протиепідемічних заходів;

 • проведення заходів з охорони здоров’я матері та дитини, патронаж вагітних, динамічне спостереження за дітьми та підлітками, прийняття пологів при нормальному перебігу вагітності;

 • здійснення поточного санітарного нагляду за територією, об’єктами господарської діяльності, освітніми та виховними закладами;

 • вивчення стану здоров’я населення;

 • проведення заходів щодо гігієнічного виховання населення.Відповідно до наказу МОЗ України №33 від 23.02.2000 року на 1000 дорослого населення передбачено 0,6 посади терапевта та 0,25 посади стоматолога, на 1000 дитячого - 1,25 посади педіатра та 0,25 посади стоматолога.

 • Відповідно до наказу МОЗ України №33 від 23.02.2000 року на 1000 дорослого населення передбачено 0,6 посади терапевта та 0,25 посади стоматолога, на 1000 дитячого - 1,25 посади педіатра та 0,25 посади стоматолога.Наказ МОЗ України від 23 лютого 2001 р. N 72

 • Навантаження лікаря загальної практики - сімейної медицини проводиться з розрахунку 1 посада лікаря на 1100 - 1200 осіб дитячого і дорослого населення в сільській місцевості, 1400 - 1500 осіб - в міській місцевостіРозрахункові норми обслуговування для лікарів загальної практики - сімейної медицини встановлюються на 1 годину роботи: 5 відвідувань на прийомі в поліклініці, 2 відвідування - під час обслуговування хворих вдомаПосади медичних сестер загальної практики - сімейної медицини вводяться з розрахунку 3 посади на 1 посаду лікаря загальної практики - сімейної медицини. 1 посада молодшої медичної сестри вводиться з розрахунку на 3 лікаря, які ведуть амбулаторний прийом.Чисельність посад медичного персоналу стаціонару вдома встановлюється з розрахунку 1 посада лікаря та 1 посада медичної сестри на 12 - 14 відвідувань протягом робочого дняРобота ФАПів складається з двох розділів:

 • 1) лікувально-профілактична допомога населенню (амбулаторний прийом хворих, надання допомоги на дому, виконання призначень лікаря, участь у диспансеризації хворих на хронічні захворювання та осіб з факторами ризику, патронаж вагітних і дітей, медична допомога роділлям та породіллям, диспансерне спостереження за дітьми, організація експертизи тимчасової втрати працездатності);

 • 2) санітарно-протиепідемічні заходи (виявлення інфекційних захворювань, організація та проведення поточної дезінфекції, спостереження за особами, що були в контакті з інфекційними хворими, проведення профілактичних щеплень, здійснення заходів із дегельмінтизації, проведення поточного санітарного нагляду, здійснення санітарно-просвітньої роботи, здійснення заходів щодо профілактики сільськогосподарського травматизму та отруєння ядохімікатами).Основні завдання міської поліклініки

 • надання первинної та спеціалізованої кваліфікованої медичної допомоги амбулаторно та вдома;

 • проведення диспансерного спостереження за різними контингентами;

 • проведення лікарської експертизи працездатності;

 • організація та проведення профілактичних заходів;

 • гігієнічне виховання населення;

 • вивчення показників здоров’я населення.Структура міської поліклініки

 • управління;

 • господарська частина;

 • реєстратура;

 • лікувально-профілактичні підрозділи (кабінети з 18-20 спеціальностей);

 • лікувально-допоміжні відділення (фізіотерапевтичне, ЛФК, рефлексотерапії);

 • діагностичні підрозділи (рентгенівське відділення, лабораторія, відділення функціональної діагностики, кабінет ультразвукового дослідження);

 • відділення профілактики;

 • кабінет долікарського прийому;

 • кабінет невідкладної допомоги;

 • кабінет обліку та медичної статистики;

 • інші підрозділи (денний стаціонар, госпрозрахункові відділення)Штатні нормативи лікарів міської поліклінікиДо контингенту дорослого населення , що підлягає диспансерному спостереженню за медичними показами відносяться:

 • - особи, що мають фактори ризику;

 • - хворі на окремі хронічні захворювання;

 • - особи, які часто і тривало хворіють.

 • За соціальними показами:

 • - особи, що працюють в шкідливих і небезпечних умовах праці;

 • - працівники харчових, комунальних і дитячих закладів;

 • - вчителі загальноосвітніх шкіл;

 • - особи з факторами соціального ризику.Дякую за увагу !

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка