Завдання ІІІ (міського) етапуСкачати 100.34 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір100.34 Kb.
ТипКонкурс

Завдання ІІІ (міського) етапу

VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика
3 КЛАС
1.Запиши речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Устав на місці крапок пропущені літери. Придумай та допиши кінцівку тексту (з двох-трьох речень). Добери заголовок, запиши його перед текстом
Але люди поступово забруднювали їх. У стародавн..ому Києві було б..гато чудових річок. Зн..кають річки, і бідніє наша прекрасна з..мля. І частина річок зникла або майже зникла.

(12 балів)


2. З поданих слів склади речення-прислів’я, запиши їх.
1.Сонце, та, узимку, гріє, світить, не.

2. Мороз, блищить, тріщить, а, сонце.

3. Літо, що, зима, припасло, спитає.

(4 бали)


3. Запиши вислови в колонку. Добери до кожного рівнозначне за значенням слово або словосполучення і теж запиши.

Зразок. Крутити носом – вередувати.
Намотати на вус –

Ловити гав -

Бити байдики –

Накивати п’ятами –

(5 балів)

4. Запиши слова за алфавітом. Постав наголос.


Читання, одинадцять, випадок, український, черговий.

(6 балів)4 КЛАС
1. Перепиши речення. Склади й допиши ще 3-4 речення, щоб утворився текст. Добери заголовок, запиши його перед текстом.
З нетерпінням я чекаю нині свята Миколая. ….

(12 балів)

2. З’єднай частини речень так, щоб утворилися загадки. Утворені загадки запиши. Відгадай їх, відгадки запиши також.

Зразок. Зимою чорне, улітку зелене. (Ліс).
Зроду рук своїх не має, а ….

На небі біліє, світить, а

Малесеньке, білесеньке, а … .


що схоче вкриє.

узори вишиває.

Не гріє.


(4 бали)
3. До кожного з поданих слів доберіть спільнокореневий іменник, прикметник і дієслово. Запишіть їх.

Зразок. Сніг - сніговик, сніговий, засніжити.


Зима - …, …, … .

Мороз - …, …, … .

Дружба - …, …, … .

(4 бали)


4. Добери з довідки тлумачення кожного з висловів. Запиши вислови та їхні тлумачення парами.

Зразок. Накивати п’ятами – утекти.


Правити теревені –

Дерти горло -

На головах ходити –

Розбити глека -

Передати куті меду –
ДОВІДКА. Перестаратись. Посваритись. Бешкетувати. Базікати. Кричати.

(4 бали)


5. Запиши слова за алфавітом. Постав наголос.
Завдання, документ, колесо, шофер, кропива, фартух. (6 балів)
5 КЛАС
1. Напиши лист Святому Миколаю (або Діду Морозу). Поясни йому, за що його люблять і чому чекають діти. Обсяг листа - 5-7 речень.

(12 балів).


2. Перепиши прислів’я. Замість крапок упиши самостійно дібрані до виділених слів слова-антоніми.
1. Де гірка праця, там … відпочинок. 2. Праця годує, а … марнує. 3. За роботою добро ходить, а за лінощами – …. 4. Робота чорна, а грошики … . 5. Похвалити не вмію, … не смію. 6. Без початку не буде й …. 7. Казати легко, та робити … .

(4 бали)
3. Добери з довідки тлумачення поданих висловів. Запиши вислови та їхні тлумачення парами.

Зразок. Розв’язати язика – стати говірким.
Тримати язик за зубами -

Продавати зуби –

Підібгати хвоста –

Тонко прясти –

Накрити мокрим рядном -
ДОВІДКА. Знітитись. Лукавити. Вилаяти. Реготати. Мовчати.

(5 балів)

4. Запиши слова за алфавітом. Постав наголос.
Олень, арахіс, духмяний, кілометр, предмет, статуя, ненависть.

(7 балів)

5. Перепиши. Замість крапок устав, де потрібно, пропущену літеру або апостроф.
Боро..ьба, чес..ність, кр..ниця, фу..бол, тр..маєт..ся, щас..ливий, мавп..ячий, шіс..надцять, здоров..я, ро..м..якшити, рутв..яний, арф..яр, у вишен..ці, на травин..ці.

(7 балів)


6 КЛАС
1. У формі оповідання розкрий зміст одного з прислів’ів (обсяг оповідання – 6-8 речень).


 • Хто працює, той не бідує.

 • Перед розумом і сила поступається.

 • Брехня і приятеля зробить ворогом.

(12 балів)

2. Добери до фразеологізмів з довідки антонімічні. Запиши вислови парами.

Зразок. Не мати клепки - мати кебету.
Бити лихом об землю -

Розсипати кислиці –

Обливатися потом –
ДОВІДКА. Шкірити зуби. Справляти посиденьки. Опустити вуха.

(3 бали)


3. Добери до іншомовних слів українські відповідники. Слова запиши парами.

Зразок. Каліграфія – краснопис.


Інформація, дистанція, лінгвіст, компроміс, волонтер, рандеву.
ДОВІДКА. Відстань, зустріч, поступка, повідомлення, мовознавець, доброволець.

(6 балів)

4. Заміни, де це можливо, наведені конструкції синонімічними словосполученнями іменник+прикметник. Словосполучення запиши.

Зразок. Пшениця з України – українська пшениця.


Рушник із льону, малюнки сестри, форма залізничника, директор фірми, вправа з математики, пальто з вовни, лист батька, листя дерев, сподівання Григорія, зошит дочки.

(10 балів)


5. Перепиши. Замість крапок устав, де потрібно, пропущену літеру або апостроф.
Різдв..яний,під..язичний, вд..ячний, м..нуле, д..т..ясла, Марин..чин, учител..чин, Натал..чин, запоро..ький, турис..ський, різнотрав..я, м..реж..во, комп..ютер, куп..юра, жит..євий.

(7 балів)

6. Відредагуй подані речення, запиши їх.
1. Зустрічаємося завтра без четверті десять. 2. Нарада по цьому питання розпочнеться в десять годин. 3. Я хочу до вас звернутися по приватній справі. 4. Це заняття проведене згідно плану.

(4 бали)


7 КЛАС
1. Письмово розкрий зміст одного з висловів (обсяг висловлювання – 6-7 речень).


 • Справжнє свято – це лад у душі

 • Усе життя – це боротьба і пошук

 • Ранкова пора найдорожча, вечірня втома найцінніша.

(12 балів)

2. Подані фразеологізми погрупуй за синонімічними рядами та запиши. Визнач значення кожного ряду.

Зразок. Пройти крізь сито й решето; пройти вогонь і воду; собаку з’їсти – зазнати випробувань.
Будувати повітряні замки; байдики бити; правити теревені; лежати на боці; гнути всячину; жити в хмарах; розводити балачки; сидіти склавши руки; точити ляси; плескати язиком; ловити жар-птицю; плювати в стелю.

(6 балів)

3. Добери означення до поданих іменників. Утворені словосполучення запиши.

Зразок. Путь – рівна путь.


Шампунь, мозоль, нежить, ступінь, тюль, глазур.

(6 балів)

4. Перепиши речення, передавши числа словами.
З 50-х років ХХ ст. до 2001 року столиця України уклала угоди про дружбу та співробітництво із 46 містами світу. У 1997 – 2000 роках підприємства Києва здійснювали зовнішньоторговельні операції з організаціями 166 держав.

(5 балів)

5. Перепиши, іншомовні слова, де це можливо, замінивши українськими відповідниками (словами або словосполученнями).
Давайте, джентльмени, уладнаємо конфлікт. Тим паче, що від постраждалих претензій немає. Які претензії за форс-мажорних обставин? Але звітувати про інцидент доведеться…

(4 бали)
6. Відредагуй подані речення, запиши їх.


1.Він завжди дуже піклувався за дітей. 3. Завдяки дощу я підхопив нежить. 4. Із-за цих обставин командировку довелося відкласти на тиждень. 5. Для багатьох відома ця мелодія.

(4 бали)


8 КЛАС
1. Письмово прокоментуй один з висловів (обсяг висловлювання – 8-10 речень)


 • Любов до батьківщини починається з любові до родини.

 • Яка складна ця заповідь проста: «Не оскверняй неправдою вуста!»

 • Вдячність – найкраща квітка душі.

(12 балів)

2. Склади й запиши три речення про те, як ти дістався сьогодні до місця проведення конкурсу. Використай п’ять синонімів-дієслів та три антонімічні пари (антоніми - будь-які частини мови).

(6 балів)

3. Поясни лексичне значення поданих слів.


Вважати – рахувати. Підписувати – передплачувати.

(4 бали)


4. Утвори прикметники від поданих іменників, запиши їх.
Козак, казах, француз, Запорожжя, турист, Прага, чех.

(6 балів)

5. Перепиши, уписуючи замість крапок пропущені літери та розставляючи пропущені розділові знаки.
Не пл..ви за течією. Вироб..вш.. тв..рді ор..єнтири що таке добро і що зло в..ростай у їхн..ому магн..тному полі аби все в тобі скр..сталізувалося. Так Вернадський п..сав згадуюч.. г..ологічні структури. Ід..ал людських стосунків такий добро і справ..дливість чесність і любов (В.Стус.)

(4 бали)


6. Відредагуй подані речення, запиши їх.
1. На нараду послали зоотехніка, два агронома й одну автомашину. 2. Це фільм про бідну дівчину, яка, пройшовши через любов та інші нелюдські випробування, знайшла вірний шлях у житті. 3. Не балують споживачів і блюдами з борошна, а саме пиріжками з сиром, повидлом, варениками, салатами.

(4 бали)
9 КЛАС


1. У формі роздуму продовж висловлювання (п’ятьма-шістьома реченнями), уживаючи суспільно-політичну лексику.
Сповідуючи свободу слова, варто пам’ятати, що це зовсім не означає свободи ненормативної лексики, до якої, на жаль, почав активно вдаватися дехто з літераторів і кінематографістів…
(12 балів)

2. Письмово поясни лексичне значення поданих слів і словосполучень.


Зустрічатися – траплятися.

Кидатися в очі – упадати в очі, убирати очі.

(5 балів)

3. Подані іменники запиши у формі родового відмінка множини.


Тонна, вілла, завдання, стаття, мадонна, обличчя, роль, мати.

(4 бали)
4. Добери українські відповідники до іншомовних слів.


Анестезія, індиферентний, симптом, актуальний, фальсифікація, інспірувати, еритроцити, альтиметр.

(4 бали)
5. Перепиши, уставляючи замість крапок пропущені літери, знімаючи риски та розставляючи пропущені розділові знаки.


Не/вдаюч..сь у розлогі теорії можн.. сказати що головне покликан..я мови творити із б..ологічної істоти людину розумну тобто гром..дянина котрий не/плаває у вакуумі а ходить по з..млі певної д..ржави.

Отже всіх хто живе і діє в Україні суверен..ій має об’єднувати в суспіл..ство українська мова котру всього/на/всього треба знати.

(4 бали)

6. Відредагуй тексти оголошень, запиши їх.


1.Кінотеатр «Зоря» запрошує на постійну роботу художника по рекламуванню фільмів і кіномеханіків. 2.Шановні покупці! Відвідайте наш магазин. Тут ви зможете придбати собі шкіряне, гумове та жіноче взуття. 3.Шановні жителі будинку! Очищайте ваші балкони від снігу, льоду та інших ненужних речей. 4.До уваги громадян! Косити траву і пастися біля високовольтних опор суворо заборонено.

(4 бали)


10 КЛАС
1. У формі роздуму продовж висловлювання (обсяг – 1 стор.), дотримуючи публіцистичного стилю.
Хто свого часу творив імідж, скажімо, Лесі Українці чи Соломії Крушельницькій? Та ніхто. Донедавна й не було таких понять: імідж, рейтинг. Однак ці люди самі собі творили популярність можливо, і не прагнучи її. Титанічною працею творили, потужним талантом своїм.

А нині? Кого беруть за взірець молоді люди? …

(12 балів)

2. Склади й запиши речення з кожним із поданих слів так, щоб був розкритий відтінок значення кожного з них.


Борець – поборник – ратоборець.

(4 бали)
3. Випиши з речень фразеологізми. Письмово розкрий значення та вкажи походження кожного з них.


1. Вожді, пророки, славні вояки – їм не судилось канути у Лету, їх імена палають, як зірки. (М.Луків.) 2. Мого народу згублені кровини – неопалима купина калини. (М.Боровко.) 3. Мальвам розкішним вклонись біля тину. Легко тут дишеться блудному сину. (Б.Дегтярьов.) 4. Ми любимо забутих предків тіні, та вколо нас – нащадки молоді. (М.Рильський.)

(4 бали)


4. Перепиши, на місці крапок устав дібрані до виділених слів антоніми.
Життя складається з контрастів.

Є урвища і є мости.

Шанс дарувати й шанс - ….

Є світло й … . Я і ти.

Є джерело, і є … .

Є зло й … . І пекло, й … .

Є «так» і «…». Є «за» і «…».

Прощення й … –

Вибирай.


Л.Бенедишин.

(3 бали)


5. Запиши подані слова, знявши риски.
Будь/у/кого, екс/чемпіон, все/таки, все/ж/таки, таки/все, ні/на/чому, аби/хто, аби/коли, ні/який, ні/з/ким, з/по/між, із/за, не/мов/би/то, стільки/то, навряд/чи, тому/що, іди/ж/бо.

(3 бали)


6. Запиши слова в потрібний рядок.
Аварія, бажати, бараболя, вакуум, візуальний, ганьба, гордота, дружба, індикатор, камінь, ланіти, латентний, лляний, пательня, пахан, питний, приналежність, ралі, ретельний, співпадати, шуйця.
Архаїзми: …

Діалектизми: …

Терміни: …

Загальновживана лексика: …

Жаргонні слова: …

Росіянізми: …

(6 балів)

11 КЛАС


 1. Склади й запиши роздум (обсяг – 1, 5 стор.), епіграфом до якого можна було б узяти один із висловів:
 • Поезія – музика душі (Вольтер)

 • Визнавши свою слабкість, людина стає сильнішою (Оноре де Бальзак).

 • Не убивай в сьогодні вчора: там зріє завтра на політ (Т.Севернюк)

(12 балів)

2. Перепиши, виділені іншомовні слова замінивши на українські відповідники (слова або словосполучення).


Масове відчуження людей від співу як такого свідчить про деградацію людської природи та моральне банкрутство людини, серце якої роз’їдає духовна корозія. Так само в сфері фізичної культури, коли недостатня рухливість призводить до пекучих проблем зі здоров’ям.

Хто поверне нам пісніінструкції до користування людськими цінностями?

(4 бали)
3. Пригадай і запиши 3-4 фразеологізмів, що складаються всуціль з ужитих без перекладу іншомовних слів. Розкрий значення цих фразеологізмів

Зразок. Шерше ля фам – шукайте жінку.

(3 бали)

4. Визнач, синонімами яких оцінних слів стали подані власні імена. Запиши слова парами.

Зразок. Лазар – жебрак.
Прометей, Аполлон, Амазонка, Соломон, Ірод; Іуда, Дон Кіхот, Плюшкін, Пінкертон.

(4 бали)


5. Склади й запиши речення з кожним із поданих слів так, щоб був розкритий відтінок значення кожного з них.
Бачити – видіти – лицезріти.

(3 бали)


6. Запиши подані слова, знявши риски.
Пліч/о/пліч, з/дня/на/день, всього/на/всього, до/речі, не/до/вподоби, не/сьогодні/завтра, на/добра/ніч, будь/ласка, до/побачення, до/загину, с/покон/віків, на/самоті, по/праву/руч, раз/у/раз, кінець/кінцем.

(3 бали)
Каталог: files

Скачати 100.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка