Завдання 1—7 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна прави л ьна. Виберіть правильну відповідь І позначте її в бланку відповідей згідно з інструкцією!Сторінка1/2
Дата конвертації06.01.2018
Розмір0.53 Mb.
  1   2

ЧАСТИНА 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1—7 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИ Л ЬНА. Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей згідно з інструкцією!

1. Слова-синоніми складають рядок

А швидкий, бистрий, прудкий, легкий;

Б щезати, зникати, губитися, пропадати;

В лагідний, тихий, спокійний, мовчазний;

Г кволий, слабкий, немічний, малий.

2. Спільнокореневі слова складають рядок

А лікувати, лікар, ліктьовий, лікарня;

Б струна, струнний, струнко, стрункість;

В корінь, коріння, кора, кореневий;

Г звір, звірок, звіриний, звіринець.

3. Займенники, кожен з яких змінюється лише за відмінками, складають рядок

А свого, за тим, декого;

Б собою, хто-небудь, на комусь;

В будь-хто, абиякого, ні з ким;

Г кому, чийогось, нас.

4. Сполучення слів, поєднаних підрядним зв'язком

А запитав про дітей;

Б співала чи танцювала;

В не лише в селі, а й у місті;

Г недорогий, проте якісний.
Прочитайте текст 1. Виконайте завдання 5—7 до нього.

(1) При світлі смолоскипів лаштувалася в дорогу кінна князівська дружина.

(2) Князь стояв у товаристві боярина Федора та духівника Івана і тихо розмовляв з ними.

(3) Михайло Всеволодович обняв тисяцького за плечі.

(4) — Дмитре, я покликав тебе, щоб попрощатися і повідомити про свій від'їзд.

(5) Вранці довкола Києва стануть татари, а в мене дружини — жменька одна.

(6) Як із нею відстоювати столицю?

(7) От я і вирішив поїхати у Володимир та в Галич до князя Данила просити підмогу. (8) Тайкома від киян, без почестей,

без хвали чи хули залишив князь Михайло Київ.

За В.Маликом5. Два ряди однорідних членів є в реченні

А першому; Б другому; В третьому; Г четвертому; Д п’ятому; Д п'ятому.


6. Слово з переносним значенням ужито в реченні

А першому;

Б третьому;

В п'ятому;

Г сьомому.

7. Антоніми вжито в реченні

А другому;

Б четвертому;

В шостому;

Г восьмому.

Завдання 8—23 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей згідно з інструкцією.

8. Слова, в яких усі приголосні тверді, складають рядок

А щогла, смуга, будинок, ковдра;

Б сосна, огорожа, береза, пролісок;

В яблуко, дорога, вудка, рибина;

Г черевик, вишня, листок, джерело;

Д коло, м'ята, бджола, щука.

9. Кожне слово багатозначне у рядку

А рукав, пливти, аркуш;

Б гніздо, скромний, дрімати;

В гілка, кімната, горіти;

Г чистий, летіти, буквар;

Д світлий, суниця, співати.

10. Правильно визначена твірна основа слова

А зайчиків ________ заєць;

Б вишивка ________ вишивання;

В деревце __________ дерев'яний;

Г садочок __________ садити;

Д бабусин __________ бабуся.

11. Правильне твердження

А Іменники життя, повітря, листя вживаються тільки в однині.

Б Іменники злива, грім, колосся мають форми однини та множини.

В Іменники гілля, двері, окуляри вживаються тільки в множині.


Г Іменники насіння, хитрощі, Альпи вживаються тільки в множині.
Д Іменники коріння, людина, свято мають форми однини та множини.

12. Усі відносні та присвійні прикметники вжито в значенні якісних у рядку словосполучень

А барвінкові очі, малиновий сік, кам'яна огорожа;

Б залізна воля, солодкий голос, скляний посуд;

В бузкова сукня, медові очі, ведмежа послуга;

Г оксамитові брови, золотий годинник, вовчі закони;

Д сонячний погляд, лимонна хустка, лисяча посмішка.

13. Числівник ужито в реченні

А Козацька сотня розтанула в пітьмі.

Б У спартакіаді взяли участь сто учнів.

В З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут.

Г Четвірка друзів вирушила в мандри.

Д На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук.

14. Особові форми дієслів складають рядок

А забудеш, розсіються, цвісти;

Б співаючи, понесуть, збираємо;

В засвоїте, катаємось, жартують;

Г розквітнуть, щебечуть, заперечувати;

Д винайти, поїдуть, зрадіють.

15. Рядок дієприкметників

А квітучий, загорнений, готовий;

Б повчальний, байдужий, почутий;

В запрошений, вишитий, пожовклий;

Г подертий, розкритий, болючий;

Д обдуманий, присутній, оновлений.

16. Пара речень, у кожному з яких ужито прислівник

А Поблизу є криниця. Неподалік від озера будинок відпочинку.

Б Нарешті всіх зібрали докупи. Навколо хати ростуть вишні.

В Він здивовано дивився на нас. У нього здивоване обличчя.

Г Ти вдало сьогодні виступив. Наша подорож була вдалою.

Д Скрізь ростуть квіти. Тоді було холодно.
17. Сполучник ужито в реченні

А Скраю росли соняшники, між рядочками моркви зеленіли шпильки часнику.

Б Ще тільки початок осені, однак на березах уже жовкне листя.

В На лугу зійшов сніг, попід кущами верболозу вже блищала вода.


Г Літо — це найкраща пора для дітей: можна купатись у річці, бігати босоніж по траві.
Д Він знає, де можна знайти довідку з правопису.

18. Правильно підкреслено підмет у реченні

А Туристське спорядження вони поклали в човен.

Б Турбуватися про батьків — обов'язок дітей.

В Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин!

Г Стоять віддалік одна від одної над річкою три верби. (Є. Гуцало)

Д Лісове болото обступили білокорі берези. (Ю. Яновський)

19. Означено-особове речення

А Не страшні для мене вітри. {Леся Українка)

Б При вузлі залізниці його зігнали з потяга. (В. Барка)

В Умивай же біле личко дрібними сльозами. (Т. Шевченко)

Г Ще з юних літ мені відкрилась правда. (Л. Костенко)

Д Всі шляхи позамітало в полі. (Б. Грінченко)

20. Немає другорядних членів у реченні

А Ліс іще дрімає... (М. Коцюбинський)

Б Були падіння, злети, поразки та перемоги. (В. Шевчук)

В Сьогодні сонячно.

Г Мені сумно.

Д У вас затишно.

21. Речення з однорідними членами

А Над картатою людською збірнотою відлунює розтіч голосів, ревище худоби, дзвін кіс, гучання гончарних виробів, сумні переливи сопілки, дрімотне квиління ліри й ще десятки згуків.

Б Почувся шерхіт босих хлоп'ячих ніг, чіпкі руки пригнули голову білого коня.

В За городом срібною гладінню розлився ставок, за ставком верби до води похилилися, за

вербами на пагорбі хати біліють, і баня церкви невеликої з-за дерев виблискує.

Г Хтось невидимим смичком провів по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка.

Д На левадах білими озерами розлігся туман, і в ньому неясно чорніли кущі верболозу, мов курені на бакші.


ЧАСТИНА 2

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
40. До соціально-побутових пісень належать
А колискові, жартівливі, весільні;

Б козацькі, чумацькі, рекрутські;

В веснянки, щедрівки, колядки;

Г стрілецькі, жниварські, русальні;

Д історичні, обрядові, коломийки.

41. «Байка про котів» Г. Сковороди, яка входить до філософського трактату «Алфавіт, або Буквар світу», утверджує ідею

А самопізнання та самовдосконалення;

Б щоденної праці як незмінної умови життя;

В «сродноїпраці»;

Г взаємозв'язку людини й природи;

Д марності багатства та людських утіх.

42. «Енеїда» І. Котляревського за жанром


А героїчний епос;

Б драматична поема;

В поезія у прозі;

Г роман у віршах;

Д бурлескно-травестійна поема;

43. «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» — це слова із твору Т. Шевченка


А «Катерина»;

Б «Гайдамаки»;

В «Сон»;

Г «І мертвим, і живим...»;

Д «Кавказ».

44. Мріє «зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва... приклонились під одну була­ву», сам «був воїн уроди, красоти дуже дивної; був високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий, голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі, і вже чи як ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи» — це герой «Чорної ради» П. Куліша


А Кирило Тур;

Б Черевань;

В Сомко;

Г Брюховецький;

Д Шрам.
45. Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров входили до

А «Руської трійці»;

Б « Покутської трійці»;

В «Кирило-Мефодіївського братства»;

Г « празької школи »;

Д « київської школи ».

46. Прочитайте уривок із повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

Не чорна хмара з синього моря виступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали усі діти.

В уривку вжито художні засоби

А постійні епітети, символи;

Б заперечні порівняння, уособлення;

В заперечні порівняння, постійні епітети;

Г гіперболи, персоніфікація;

Д алегорія, метафора.

47. Прочитайте уривок.

— Я весела. Було мене й б'ють — не здержу серця, заплачу, а роздумаюсь трохи — і сміюся.


... Весело бачити степ, поля красні. Степ зелений наче втікає в тебе перед очима далеко кудись,
далеко... Любо на волі дихнути! Коли б воля, заспівав би...

Ім'я літературної героїні, про яку йдеться, назва твору та його автор

А Марічка («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського);

Б Устина («Інститутка» Марка Вовчка);

В Олена («Людина» О.Кобилянської);

Г Мелашка («Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького);

Д Оксана («Бояриня» Лесі Українки).
48. Двох авторів має твір української літератури
А «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;

Б «Вершники»;

В «Я (Романтика)»;

Г « Перехресні стежки »;

Д «Чорна рада».
49. Прочитайте уривок.


  • ... А Котляревський мені без надобності!

  • ... Противно й слухать! Поети єсть сіль землі, гордість і слава того народу, серед котрого з'явились; вони служать вищим ідеалам, вони підіймають народний культ...

Даний діалог відбувається у п'єсі І. Карпенка-Карого «Хазяїн» між

А Пузирем і Ліхтаренком;

Б Пузирем і Зеленським;

В Пузирем і Сонею;

Г Пузирем і Золотницьким;

Д Пузирем і Калиновичем.


50. Прочитайте уривок з «Прологу» поеми І. Франка «Мойсей».

0 ні! Не самі сльози і зітхання


Тобі судились! Вірю в силу духа

1 в день воскресний твойого повстання.


Віршовий розмір

А трьохстопний анапест;

Б чотирьохстопний амфібрахій;

В трьохстопний дактиль;

Г п'ятистопний хорей;

Д п'ятистопний ямб.


51. Назва вірша Лесі Українки «Сопtга sреm sрего!» означає

А Годі лити сльози!

Б Через тернії до зірок!

В Лови момент!

Г Залиш надію назавжди!

Д Без надії сподіваюсь!

52. Виступав проти «масовізму», «червоного просвітянства», закликав орієнтуватися на «пси­хологічну Європу»

А М. Куліш;

Б Остап Вишня;

В Г. Косинка;

Г В. Підмогильний;

Д М. Хвильовий.

53. Говорячи в 1909 році: «Кого у нас читають? Про кого скрізь ідуть розмови, як тільки інтереси сходяться на літературі? Кого купують?»— М. Коцюбинський мав на увазі А І. Франка;

Б В. Винниченка;

В П. Тичину;

Г М. Хвильового;

Д М. Куліша.
54. Вислови у творах П. Тичини: «Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тума­ни», «Йде весна запашна, квітами-перлами закосичена», «Заспівали скрипки у моїй душі!», «... Грози, пролітаючи над містом, плачуть,— бо їх не помічають» — це

А оксиморони;

Б афоризми;

В метафори;

Г порівняння;

Д гіперболи.


55. Жанр твору Ю. Яновського «Вершники»

А роман у віршах;

Б соціально-психологічна повість;

В химерний роман;

Г роман у новелах;

Д соціально-побутова повість.


56. Тема комедії М. Куліша «Мина Мазайло»

А життя знедоленого селянства під час колективізації;

Б « міщанство й українізація »;

В філологічна суперечка;

Г еміграція українців;

Д ідейно-моральні шукання героя.

57. Прочитайте уривок із вірша Б.-І. Антонича «На шляху».

Обплетений вітрами ранок Шугне, мов циганя, з води і на піску кричить з нестями, Обсмалений і молодий. Тут використані художні засоби

А метафора, порівняння, епітети;

Б гіпербола, алітерація, символ;

В метонімія, інверсія, оксиморон;

Г епітети, алегорія, символ;

Д афоризм, порівняння, уособлення.
58. Твори О. Довженка «Україна в огні» та Ю. Яновського «Вершники» єднають ідеї

А уславлення мужності людини, яка захищає батьківщину;

Б засудження геноциду, штучно організованого голодомору;

В засудження війни, агресії, що приводить до загибелі родів, родин;

Г утвердження ролі митця в суспільстві і високого мистецтва;

Д збереження історичної пам'яті та засвоєння уроків історії.

59. Прочитайте уривок, визначте, про що він, його автора, назву твору.

Все він бачить і бачив усе. Ярмарки вирували круг нього, яскраво гомоніли, бурували, буй­но сміялись червоним, сивіли шапками, саньми красувались... Чи так уже й вищезло все? ...Повен, повен всього! Темрявою ночі окутаний, зірок дістає шоломами своїх бань крутолобих…І доки багряніє небо по всьому Наддніпров'ю, стоїть серед заводського селища весь освітлений, парусно-повний і чистий, як тоді, у минувшині, коли вперше тут виник, вичарувався з душі своїх мудрих і дужих майстрів.

А про камінний хрест в однойменній новелі В. Стефаника;

Б про човен у романі Ю. Яновського «Вершники»;

В про собор в однойменному романі О. Гончара;

Г про Літопис Самовидця;

Д про місто з однойменного твору В. Під могильного.
60. Два поїзди, дві України, два світи протиставляються утворі українського письменника-емігранта

А «Сонячна машина» В. Винниченка;

Б «Стилет і стилос» Є. Маланюка;

В «Марія» У. Самчука;

Г «Тигролови» І. Багряного;

Д «Жовтий князь» В. Барки.


61. Персонажами повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» є

А Іван;


Б Чіпка;

В Галя;


Г Марічка;

Д Мусій Половець;

Е Анна;

Є Палагна.


62. До поетів-шістдесятників належали

А М. Рильський, П. Тичина, М. Бажан;

Б І. Драч, М. Вінграновський, В. Симоненко;

В А. Малишко, В. Сосюра, О. Довженко;

Г В. Барка, І. Багряний, У. Самчук;

Д О. Ольжич, О. Теліга, Ю. Клен;

Е Б.-І. Антонич, Б. Давиденко-Антонович, Є. Маланюк;

Є Д. Павличко, Л. Костенко, В. Стус.


63. Історична тема відображена у творах українських письменників

А «Земля» О. Кобилянської;

Б «Місто» В. Під могильного;

В «Маруся Чурай» Л. Костенко;

Г «Ярослав Мудрий» І. Кочерги;

Д «Диво» П. Загребельного;

Е «Чорна рада» П. Куліша;

Є «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького.

64. Сучасний літературний процес може характеризуватися як

А модернізм;

Б реалізм;

В класицизм;

Г сентименталізм;

Д бароко;

Е постмодернізм;

Є романтизм.


ЧАСТИНА 1

УКРАЇНСЬКА МОВА Завдання 1—7 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей згідно з інструкцією.


1. Діалектне слово входить до складу синонімічного рядка А господар, хазяїн; Б будинок, дім; В ковдра, коц; Г плекати, доглядати.
2. Одне слово вжито в різних формах у рядку
А музика, музичний, музикант, музикальний;

Б мрія, замріяний, мрійник, омріяний;

В ходити, ходив, ходили, ходитимуть;

Г круг, круглий, округлий, круговий. 3.Словосполучення з особовими займенниками третьої особи однини А летів над ними, гостювали в неї, зустріли його;

Б відвідали його, пообідали з нею, поставили в її кімнаті;

В говорили про нього, знайшов її, попередив його;

Г відібрали в нього, лікували його, її очі.

4. Не є словосполученням поєднання слів

А сиди тут;

Б зібрали врожай;

В то сміється, то плаче;

Г їм легко. Прочитайте текст 1. Виконайте завдання 5—7 до нього.(1) Цей зубр був немолодий. (2) Він пам'ятав, як умирав його батько — вожак великого табу­на. (3) Як звичайно, їх вислідили собаки. (4) Задзявкотіли, зняли лемент. (5) Його батько відігнав зубрих з дітьми. (6) Він стояв чолом до стрільців, поки його не поцілили в око. (7) Табун утікав і розсіювався. (8) Коли куля зачепила й друге око, батько почав відступати й наткнувся на свою зубриху.

5. Речення із вставним словосполученням є в реченні А першому;

Б другому;

В третьому;

Г четвертому.

6. Прикладка є в реченні

А перше;

Б друге;


В п'яте;

Г сьоме.


7. Іменник, що вживається тільки в однині, є в реченні

А другому;

Б четвертому;

В шостому;

Г восьмому.
Завдання 823 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей згідно з інструкцією.

8. Усі приголосні дзвінкі у групі слів А жменя, зілля, дорога, книга;

Б білка, морози, райдуга, злива;

В гроза, ведмідь, ворона, літо;

Г берег, дзвін, вокзал, грань;

Д град, береза, дерево, зірка.

9. Рядок словосполучень, у кожному з яких є слово, вжите в переносному значенні

А стіна дощу, лісове джерело;

Б пташине крило, залізничний вузол;

В лагідний голос, черства душа;

Г море вражень, операційне поле;

Д глибоке почуття, золотий браслет.

10. Рядок іменників, кожен з яких у давальному відмінку однини має закінчення -еві

А товариш, аптекар, столяр;

Б лікар, санітар, одержувач;

В слюсар, спостерігач, Ігор;

Г читач, муляр, ковзаняр;

Д кухар, доповідач, звір.

11. Прикметник виконує синтаксичну роль означення в реченні

А Над нами безхмарне небо.

Б Сьогодні вітер сильний, поривчастий.

В Привітання від сина найдорожче й найприємніше.

Г Кошеня було зовсім маленьке.

Д Результати дослідів можуть бути несподіваними.


12. Усі числівники кількісні в рядку

А дванадцять, четвертий, тридцять шість;

Б сімсот двадцять, сорок один, тринадцятий;

В дві тисячі, вісімдесятий, триста;

Г сто другий, двісті вісім, чотирнадцять;

Д двадцять, вісімсот сорок, дванадцять.

13. Присвійний займенник ужито в реченні

А Друзі привітали її з днем народження.

Б Вперше я побачив її на концерті.

В У змаганнях брали участь і його учні.

Г Холод змусив їх добувати вогонь.

Д Батько повів його до спортивної секції.

14. Прислівник виступає обставиною в реченні А У садку було прохолодно.

Б Він зробив це ненавмисне.

В У будинку неподалік світилося.

Г Квартира праворуч ще не заселена.

Д У мене радісно на душі.

15. Тільки прийменники складають рядок А на, через, якщо; Б про, щоб, під;

В між, біля, задля; Г по, й, над; Д від, з, а.
16. Із частками через дефіс пишеться слово

А (таки)запитав;

Б посадила(таки);

В (що)(за)дитина;

Г дав(би);

Д сказав (же).

17.Спонукальне речення

А Які прекрасні ці квіти

Б Хто допоміг тобі підготуватись до контрольної

В Нехай здійсняться ваші мрії

Г Що за краса навкруги

Д Гарно як у лісі

18. Речення з простим дієслівним присудком

А А потім вже подвижники і вчені взялись вивчать кургани височенні.

Б Вони будуть купатися й розважатися цілий день.

В Співати — це як дихати.

Г Птахи по надбережжю готуються відлітати у вирій

Д Все довкола здається ялинковими прикрасами, новорічною феєрією.


19. Неозначено-особове речення

А Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі!

Б Починали пастушити звичайно з семи років.

В І мій народ, дорівняний до мене, уже ніхто не смів би обмовлять.

Г Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села

Д На Великдень усі вітали один одного писанками


20. Додаток, виражений інфінітивом, є в реченні

А Роса ще не встигла розійтися туманом по зеленому полю.

Б Мені не раз випадало раніш добре поживитися там на всяку дичину.

В Не знаю чому, але захотілося лягти і качатися по траві.

Г Вона прислухається до них і ще не наважується втрутитися, висловити свою думку.

Д На Слобожанщині господині просили посівальника обов'язково посидіти на порозі.

21. Після узагальнюючого слова ставиться двокрапка в реченні

А Стоячи в тумані я нічого не бачив округ себе ні стіни ні вікон ні дверей.

Б А соловейко-варакушка не відмовляється ні від сухого листячка ні від торішньої трави.

В У лозняках в очеретах та в осоці чекають гнізда на кобилочку солов'їну та кобилочку річ­кову на очеретянок

Г І восени й узимку на місцевому базарчику одна стара жінка чи й дві продають ягоди горо­бини чи калини сушений цвіт стебла й коріння лікувальних рослин.

Д Листя лежало на дривітні на колодах осикових дров на купі гарбузів.


22.Складне речення

А Нестор ціпенів від страху, притулившись чолом до шибки, та відірвати погляду від вули­ці не міг

Б На клумбі цвіли жоржини, чорнобривці, пахло прив'ялим духом полину.

В Дівчата пряли починки, вишивали, готували сорочки на придане.

Г Тугі, кошлаті гриви хлюпали в груди, повивали ноги, хапали за високо зведені копита й тягли в глибінь.

Д Служки носили безліч страв: тетереви, гуси, журавлі, голуби, кури; всілякі напої: вино, мед, чистий і варений з корінням, квас


  1. Культура кожної окремої особистості виникає під суспільним впливом, передається лю­дині від суспільства. Ця передача здійснюється за допомогою процесів виховання, освіти, на­вчання, тобто саме завдяки їм відбувається зв'язок культури суспільства й культури особис­тості. Ці процеси протягом багатьох тисячоліть здійснювались стихійно, але з часом були впо­рядковані, і суспільство створило цілу систему інститутів для виховання й освіти підростаючих поколінь. Тому культура особистості є своєрідним витвором, копією культури суспільства, але не тільки. Адже кожен із нас як особистість вносить у культуру й дещо нове, своє.

  2. Завдяки культурі здійснюється неперервний рух людства від минулого до майбутнього. Цей рух цілеспрямований. Культура орієнтована на загальнолюдські цінності, але водночас включає й цінності національних культур.

  3. Формування особистої культури здійснюється соціумом через соціальні осередки та інс­титути (сім'я, соціальна група, виховні заклади, формальні та неформальні об'єднання). Вплив на особистість здійснюється прямо й опосередковано за допомогою соціальних дій і соціально важливої інформації. Остання, зокрема, може передаватись шляхом демонстрації й залучення або шляхом повідомлення.

  4. Зовнішні елементи культури особистості створюють так звану формальну культуру, яка іноді носить пристосовницький, наслідувальний характер. Внутрішня культура особистості за­снована на переконаннях і є суб'єктивним надбанням людства. Людина завдяки переконанням, якими керується, своєю поведінкою не пристосовується до соціальної сфери, а діє згідно з осо­бистою волею та розумом, своїм світосприйняттям і моральними ідеалами.

  5. Сучасне розуміння культури виділяє дві сторони: матеріальну й духовну.

  6. Духовна культура особистості становить частину загальної культури.

Структурною основою духовної культури особистості є її ідеали. Завдяки їм формуються цін­нісні орієнтири особистості й усі інші елементи її духовності. Ці ідеали здавна прийнято було вважати абсолютними, тобто вічними й незмінними.

(9) Духовне життя людини формується під впливом елементів її духовної культури, але не


обмежується ними, оскільки включає в себе й духовні взаємини з іншими людьми. Отже, воно
має два основні аспекти. Перший з них полягає в тому, що людина підкоряє всю свою зовнішню
діяльність і поведінку своїм ідеалам і духовним цінностям. Другий — у тому, що людина нако­
пичує нові й нові духовні багатства, її моральні та світоглядні цінності поповнюються й ростуть,
духовні інтереси розширюються, а завдяки цьому внутрішній світ збагачується новими думка­
ми, почуттями, переживаннями.

(10) Духовність розширює межі буття індивіда, робить його причетним до вищих цінностей


роду людського.

Завдання 3239 до тексту 3

32. Яку роль у композиції тексту відіграє висловлювання «Отже, культура - це система цін­ностей, норм, звичаїв, вона включає в себе також певний стиль життя, спілкування, мис­лення»?

А Це висновок із попередніх міркувань автора;

Б це теза подальшого роздуму;

В це визначення поняття;

Г це аргумент, який підтверджує подану вище тезу. 33. Яким є хід міркувань автора в абзаці (2)?

А Доведення поданої в першому реченні абзацу тези;

Б виокремлення складників поняття та їх тлумачення;

В виклад у хронологічній послідовності;

Г класифікація складників поняття.


34. Яка з поданих тез у тексті не аргументована?

А Ця система є результатом колишньої діяльності людства, який можна використати зараз. Б Культура кожної окремої особистості виникає під суспільним впливом, передається лю­дині від суспільства. В Завдяки культурі здійснюється неперервний рух людства від минулого до майбутнього. Г Структурною основою духовної культури особистості є її ідеали.
35. У якому абзаці подана на початку і доведена теза повторюється всередині абзацу? А У першому; Б у другому; В у третьому; Г у п'ятому.
36. Який абзац містить декілька думок, внаслідок чого він потребує поділу? А Перший; Б другий; В третій; Г четвертий.

37. На думку автора, в сучасному світі особистість прилучається до надбань культури людства здебільшого шляхом А виховання та навчання;

Б стихійного наслідування;

В самовиховання;

Г збирання інформації про пам'ятки культури.

38. Образні та емоційно забарвлені мовні елементи містить речення в абзаці А першому; Б другому; В третьому; Г п'ятому.

39. Яка з перелічених стильових ознак не представлена в цьому тексті? А Використання елементів різного стилістичного забарвлення; Б підкреслена логічність викладу; В неможливість подвійного тлумачення інформації; Г уживання наукової термінології.
ЧАСТИНА 2 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

40. Головна думка історичної пісні «Зажурилась Україна, бо нічим прожити» найповніше виражена в рядках

А Зажурилась Україна, Бо нічим прожити...

Б Годі тобі, пане-брате, ґринджоли малювати...

В Бери шаблю гостру, довгу Та йди воювати!

Г Дамо тому стиха лиха Та вражому турку!

Д Ой щоб слава не пропала Проміж козаками.
41. Ідейний центр анонімної «Історії русів»


А оповідь про гетьмансько-старшинські усобиці;

Б промова гетьмана Павла Полуботка, звернена до царя Петра І;

В розповідь про звитяжні походи кошового отамана Івана Сірка;

Г опис Чорної ради під Ніжином 1663 р.;

Д опис Переяславської ради 1654 р.

42. «Золото-дівка!... Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна — яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших за себе, яка трудяща, яка рукодільниця ...» — говорять односельці про

А Наталку («Наталка Полтавка» І. Котляревського);

Б Марусю («Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка);

В Устину («Інститутка» Марка Вовчка);

Г Лесю («Чорнарада» П. Куліша);

Д Мотрю («Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького).

43. Найкращим із сатиричних творів Г. Квітки-Основ'яненка, в якому автор викриває й за­суджує моральне виродження частини козацької старшини — нащадків колись хоробрих і талановитих запорожців — є

А «Шельменко-денщик»;

Б «Сватання на Гончарівці»;

В « Підбрехач »;

Г « Конотопська відьма »;

Д «Салдацький портрет».

44. У поетичних рядках Т. Шевченка

І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі.

— висловлюється

А віра в перемогу над ворогами-загарбниками;

Б віра в нове демократичне суспільство;

В осуд загарбницької політики царизму;

Г заклик повернутися до традиційного матріархату;

Д застереження щодо екологічних катастроф у майбутньому.

45. Прочитайте уривок, з'ясуйте ім'я літературного героя, про якого йдеться, назву твору та його автора.

Нащо мені те знати, як по небі зорі ходять, або як люди живуть поза морями, про ту заморську нісенітницю, то я в одно вухо впускала, та й зовсім таки не знаю. Цур їй!

А Мотря («Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького);

Б Леся («Чорна рада» П.Куліша);

В Панночка («Інститутка» Марка Вовчка);

Г Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка);

Д Устина («Інститутка» Марка Вовчка).


46. Щоб досягти напруженості у розвитку подій, І. Нечуй-Левицький у повісті «Кайдашева сім'я» будував сюжет за принципом

А нагнітання епізодів, сцен, ситуацій;

Б уповільнення дії за рахунок ліричних відступів;

В заплутування дії за допомогою інтриг, таємниць;

Г перемежовування сучасності з дискурсами в минуле;

Д чергування напружених діалогів зі спокійною, розважливою оповіддю.

47. Прочитайте уривок з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та вкажіть

виділені художні засоби. Поле — що безкрає море; скільки зглянеш — розіслано зелений килим, аж сміється в очах. Над ним синім шатром розіп'ялось небо — ні плямочки, ні хмариночки, чисте, прозоре — по­гляд так і тоне .. .3 неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля; під хвилею спіє хліборобська доля...

А гіпербола, епітети, порівняння, символи;

Б алегорія, епітети, синекдоха, градація;

В інверсія, тавтологія, метафора, порівняння;

Г персоніфікація, порівняння, епітети, зменшувально-пестливі слова;

Д метафора, епітети, риторичні питання, антитеза.

48. Соціально-психологічним романом є твір А «Чорна рада» П. Куліша;

Б «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського;

В «Інститутка» Марка Вовчка;

Г «Людина» О. Кобилянської;

Д «Перехресні стежки» І. Франка.


49. Із славнозвісною французькою комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич» перегукується комедія

І. Карпенка-Карого

А « Мартин Боруля »; Б «Хазяїн»; В «Сто тисяч»; Г « Розумний і дурень »; Д «Бурлака».

50. Прочитайте уривок з поезії І. Франка, визначте віршовий розмір.

Та слави людської ми зовсім не бажали,

Бо не герої ми і не богатирі.

Ні, ми невольники, хоч добровільно взяли

На себе пута. Ми рабами волі стали;

На шляху поступу ми лиш каменярі.

А чотиристопний дактиль;

Б чотиристопний анапест;

В п'ятистопний хорей;

Г п'ятистопний ямб;

Д шестистопний ямб.

51. Прочитайте уривок із повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма», з'ясуйте засіб творення комічного, яким автор виражає своє ставлення до героя.

Ввійшла з кімнати наймичка, поклонилась та й поставила на столі перед паном Уласовичем на сковороді... печений гарбуз!.. Як розглядів наш Забрьоха таку пиняву, як скочить із-за стола, як вибіжить з хати! Аж тут батрак вже й держить його коня, і вже осідланого: він мерщій на коня та навтікача побіля хат; тільки й чує, що люди з нього регочуться; йому ще й більше стидно, ще й більше коня поганя, та як вибіг з хутора, розглядів: що за недобра мати? Щось теліпається на шиї у коня! Коли ж дивиться — вірьовка; потягнув тую вірьовку — аж і тут гарбуз сирий при­чеплений! Кинув його аж геть, а сам за нагайку, знай коня паня, знай паня... Одно те, що сором, а тут і такої дівки жалко, та ще ж ні ївши, ні пивши!А

сатира;

Б

гумор;

В

гротеск;

Г

інвектива;

Д

сарказм.

52. Прочитайте уривок із твору М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» і з'ясуйте, що він символізує.

Ага! Се певно Гутенюкова дівка! І не думавши довго, ударив її в лице. Вона скривилась, при­тулила руками до грудей сорочку і почала тікати. Іван зловив її коло ріки, шарпнув за пазуху і роздер. Звідти впали на землю нові кісники, а дівчинка з криком кинулась їх захищати. <...>

— Нічьо... В мене є другі... май ліпші.
Вона наче його потішала. Здивований лагідним тоном, хлопець мовчав.


  • Мені неня купили нову запаску... і постоли... і мережані капчурі... і... Він все ще не знав, що сказати.

  • Я си обую файно та й буду дівка... ... Іван надувся.

— Я вже щезника бачив.

Вона неймовірно подивилась на нього.

- А нащо ж ти б'єш си?

- А ти нащо коло воза стояла?

Вона подумала трохи, не знаючи, що одповісти, і почала шукати щось за пазухою. Витягла, врешті, довгий цукерок. — Ади! Половину вкусила, а другу поважним, повним довір'я рухом подала йому.

—На! Він завагався, але узяв.

А безглуздість і жорстокість родової помсти;

Б дружбу, що переростає у любов;

В перемогу зла добром;

Г складність і суперечливість життя гуцулів;

Д незвичайність традицій, стосунків гірських жителів.
53. Найбільшими прихильниками неокласицизму були М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, які замучені в сталінських концтаборах, Ю. Клен, котрому вдалося емігрувати, та

А В. Сосюра; Б А. Малишко; В П. Тичина; Г М. Рильський; Д Ю. Яновський.

54. Новела Г. Косинки «В житах» написана в дусі А сюрреалізму; Б неоромантизму;

В неореалізму; Г неокласицизму; Д імпресіонізму.

55. Лесь Танюк писав: «Глядач прочитував Кулішевий гротеск як політичну сатиру на міщан­ство в цілому, на філістерство як духовне явище, як уїдливу критику будь-якої національної упередженості й зверхності — від "хатнього" українського націоналізму до великоросій­ського шовінізму» — про твір М. Куліша

А «Патетична соната»; Б « Мина Мазайло »;

В «97»; Г « Народний Малахій »; Д «Хулій Хурина».

56. Прочитайте уривок і з'ясуйте, з якого він твору, хто є його автором, про кого в ньому йдеться, жанр твору.

У грізну велику годину життя свого народу не вистачило у них ні розуму, ні великості душі. Під тиском найтяжчих обставин не одійшли вони на схід зі своїм великим товариством, що йому потім судила доля здивувати світ своїми подвигами. Звиклі до типової безвідповідальності, позбавлені знання урочистої заборони і святості заклику, мляві їх натури не піднялися до висот розуміння ходу історії, що викликали їх до велетенського бою, до надзвичайного. І ніхто не став їм у пригоді з славних прадідів історії, великих воїнів, бо не вчили їх історії. Не помогли й близь­кі рідні герої революції, бо не шанували їх пам'ять у селі. Серед перших ударів долі загубили вони присягу свою, бо слово «священна» не дзвеніло в їх серцях урочистим дзвоном. Вони були беззбройні, наївні й короткозорі.

А з кіноповісті «Україна в огні» О. Довженка, про дезертирів;

Б з кіноповісті «Зачарована Десна» О. Довженка, про грішників;

В з драматичної поеми «Ярослав Мудрий» І. Кочерги, про новгородців;

Г з роману «Собор» О. Гончара, про пристосуванців;

Д з роману в новелах «Вершники» Ю. Яновського, про братів Половців.


57. В уривку з вірша В. Симоненка «Лебеді материнства»
Темряву тривожили криками півні,

Танцювали лебеді в хаті на стіні,

Лопотіли крилами і рожевим пір'ям,

Лоскотало марево золотим сузір'ям.

використаний художній засіб поетичного синтаксису, який допомагає створити враження за­чудування, таємничості

А асонанс; Б тавтологія; В антитеза; Г алітерація; Д анафора.

58. Героїні Маруся («Маруся Чурай» Л. Костенко) та Оксана («Бояриня» Лесі Українки) близькі
за натурою своїми

А ніжністю, поетичністю, глибокою закоханістю;

Б моральним максималізмом, загостреною політичною свідомістю;

В суворістю до себе й до близьких, своїм стоїцизмом;

Г гордістю, неприступністю, безкомпромісністю;

Д загадковістю, схильністю до пророцтв, містики.

59.Твори Л. Костенко «Маруся Чурай», Т. Шевченка «Гайдамаки», І. Кочерги «Ярослав Муд­рий», П. Куліша «Чорна рада», В. Стуса, «Сто років, як сконала Січ», «За літописом Са­мовидця» поєднує

А тема осмислення історичного буття України;

Б тема служіння митця народові;

В проблема здобуття Україною незалежності;

Г проблема ролі особистості в історії;

Д проблема кохання та зради.


60. «У сміливих щастя завжди — є», — переконані славні козацькі нащадки Многогрішний
та Сірко у творі

А «Жовтий князь» В. Барки;

Б «Україна в огні» О. Довженка;

В «Тигролови» І. Багряного;

Г «Маруся Чурай» Л. Костенко;

Д «Марія» У. Самчука.

61. Форма сну як важливий художній прийом використана у творах

А «Зачарована Десна» О. Довженка;

Б «МинаМазайло» М. Куліша;

В «Сон» (комедія) Т. Шевченка;

Г «Чорна рада» П. Куліша;

Д «Енеїда» І. Котляревського;

Е «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського;

Є «Перехресні стежки» І. Франка.

62. До жанру сонета нерідко зверталися

А Леся Українка; Б М. Вороний; В О. Олесь; Г В. Сосюра; Д І. Франко;

Е М. Рильський; Є Д. Павличко.

63. Новели писали

А В. Стефаник;

Б В. Винниченко;

В М. Хвильовий;

Г Гр. Тютюнник;

Д Г. Косинка;

Е О. Гончар;

Є Марко Вовчок.

64. Характерними рисами бароко були

А наслідування природи, античних зразків;

Б культ почуття, прагнення розкрити внутрішній світ людини;

В тяжіння до різних контрастів, надмірна метафористичність;

Г розкриття правди життя, історизм;

Д алегоризм та емблематичність;

Е схильність до барвистого риторизму;

Є неприйняття існуючої дійсності, зображення виключних героїв і сюжетів.

22. Просте речення з однорідними присудками

А Ніхто з присутніх не згадував сумних історій, бо це трапезування мало очистити всіх і об'єднати.

Б Орда просувалась і просувалась, вона хотіла накрити чорними крилами Україну.

В Він пострибає і, розуміється, злякається й почне плакати.

Г Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем, і на воду сповзає дядькова тінь.

Д Загадка — це чарівний світ поетичної таємниці, і в цьому світі мороз поєднаний народною фантазією з весною.


23. Складнопідрядне речення

А Думається батькові, чи то часом не син пролетів та й розписався тасьмою в небі над рід­ним вранішнім степом.

Б Зоряно над селищами було, а там десь у степах хмара заходила і безгрішно ламалися стеб­ла блискавок.

В У різну пору дня лютневий сніг цвіте по-різному, проте зараз, ополудні, розцвів чи не найяскравіше.

Г Миттю старий одстебнув геть лижви і, наставивши коляку, як спис, гайнув уперед.

Д Частіше задувають вітри з півночі, і сива трава на солончаках біжить, як вода.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка