Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Скачати 244.75 Kb.
Дата конвертації25.05.2019
Розмір244.75 Kb.
ТипЗакон

Описовий звіт

про стан виховної роботи у ХНВК № 179

за 2015/2016 навчальний рік

Керуючись Конституцією України, Національною програмою «Діти України», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», Державною програмою «Вчитель», Концепцією про права дитини, Статутом ХНВК № 179 (дошкільного навчального закладу та школи І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови), Державним стандартом початкової загальної освіти, Концепцією діяльності і програмою розвитку ХНВК № 179 та іншими нормативно-правовими документами протягом 2015/2016 навчального року виховна робота була ХНВК № 179 спрямована на виконання таких завдань:- сприяння набуттю вихованцями та учнями соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

- формування мовної культури;

- формування духовних цінностей українського патріота;

- відновлення і вшанування національної пам'яті;

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

- підтримання кращих рис української нації;

- створення умов для розвитку громадянської активності, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;

- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

- реалізація індивідуального підходу до особистості.

Головна мета виховної роботи у 2015/2016 навчальному році забезпечення оптимальних умов для стабільного розвитку як кожної особистості, так і навчального закладу в цілому, підтримки конкурентоспроможності в системи освіти району, міста, області, держави; забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, культивації суспільної моралі та духовності в освітній процес, інноваційного розвитку освіти.

Згідно з річним планом роботи ЗНЗ у 2015/2016н.р. педагогічний колектив виховну роботу здійснював у рамках роботи над єдиною методичною темою навчального закладу «Розвиток дітей шляхом комплексного розв’язання педагогічних, психологічних, соціальних завдань на засадах наступності з урахуванням індивідуальних особливостей дитини».

Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є:


 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

 • ціннісне ставлення до природи;

 • ціннісне ставлення до себе (Школа сприяння здоров’ю);

 • ціннісне ставлення до праці;

 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Реалізація завдань виховної роботи у 2015/2016 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:

 • проектна технологія;

 • технологія особистісно орієнтованого виховання;

 • ігрова технологія.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У ХНВК № 179 немає методичного об’єднання класних керівників. Усі питання виховної роботи вирішує методичне об’єднання вчителів початкових класів, яким керує Печериця Н.В., вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Над темами, пов’язаними з виховною роботою працюють вчителі Гусельнікова І.А. («Процес формування громадянської компетентності як інтегрованої якості особистості»), Печериця Н.В. («Використання елементів українського народознавства на уроках та в позакласній роботі як засобу виховання духовної культури дитини»), Федорова А.М. («Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави шляхом формування міжособистісних стосунків молодших школярів за допомогою колективної творчої діяльності»), Соколова С.Ю. («Використання в позакласній роботі ІКТ для виховання у молодших школярів дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу з метою формування екологічної культури підростаючого покоління»).

Соколова С.Ю. виступила на засідання методичного об’єднання (протокол № 3 від 12.01.2016) з доповіддю «Використання в позакласній роботі ІКТ для виховання у молодших школярів дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу з метою формування екологічної культури підростаючого покоління»

Проблемам виховання були присвячені педагогічні ради «Про національно-патріотичне виховання учнів та вихованців в умовах навчально-виховного комплексу ДНЗ - школа І ступеня» (протокол № 6 від 17.12.2015) та «Про створення та розвиток здоров’язбережувального середовища у навчально-виховному процесі (протокол № 1 від 31.03.2016).

Протягом 2015/2016 н.р вектор виховної системи ХНВК № 179 був спрямований на співпрацю з ХДАК.

Важливою складовою системи виховної роботи закладу є розвиток учнівського самоврядування. У ХНВК №179 протягом 3 років діє організація учнівського самоврядування «КОМПАС». Президент організації – Котов Роман Сергійович, учень4-А класу.

За ініціативи організації учнівського самоврядування «КОМПАС», при підтримці адміністрації ХНВК № 179 були проведені заходи: • фольклорні обрядові свята на Новий рік, Різдво, Масляну, Великодень;

 • музично-літературних шоу до 8 Березня;

 • виховні заходи до річниці від дня народження Т.Г.Шевченка;

 • екологічне свято до Дня довкілля

 • свято до Міжнародного дня дитячої книги «Дитина читає - Україна процвітає»;

 • акція «Пам’ять» до Дня Перемоги над нацизмом у Європі;

 • родинне свято «Мамо рідна, хай святиться ім’я твоє »;

 • профорієнтаційні бесіди «У світі професій»;

 • спортивні змагання «Веселі старти»;

 • виховні заходи з ОБЖ;

 • святковий концерт «До побачення, початкова школа».

Отже, робота органу учнівського самоврядування ХНВК № 179 знаходиться на достатньому рівні, але потребує постійного удосконалення та залучення якомога більшої частини учнів закладу. Саме цей аспект є визначальним при плануванні діяльності організації на наступний рік.

Слід відзначити, що складовими виховних технологій, що застосовуються у виховному процесі, є форми діяльності та методи як засоби впливу на учнівську молодь. Так, упродовж 2015/2016 навчального року організовано проведення ряду позашкільних занять та заходів з учнями ЗНЗ. Відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243), основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до себе» є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров'я, утвердження здорового способу життя, розвиток учнівського самоврядування. У класних журналах ведеться сторінка бесід із учнями з циклу «Я обираю здоровий спосіб життя». Проводилися бесіди, лекції із залученням відповідних фахівців (медичних працівників, психологів, соціального педагога). Проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями.

Всебічний та гармонійний розвиток кожної особистості, творчий, інтелектуальний, духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували позабюджетні гуртки на базі ХНВК № 179 (всього 4): «Права дитини», «Логічна мозаїка», «Сходинки до інформатики», «Хореографія».

Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, оздоровлення учнів систематично розглядалися на засіданнях МО класних керівників, на педагогічних радах, на нарадах при директорові, на загальношкільних та класних батьківських зборах.

Найбільш вагомими заходами цього напрямку були:


 • уроки-тренінги до Всесвітнього дня здоров’я (квітень 2016);

 • Дні здоров’я (вересень 2015, травень 2016),

 • шкільний етап змагань «Малі Олімпійські ігри» (листопад 2015);

 • конкурс творів «Твоє життя-твій вибір» (січень 2016),

 • конкурс малюнків «Ми маленькі-здоровенькі!» (січень 2016),

 • Тиждень безпеки дорожнього руху (травень 2016).

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя.

У цьому напрямку в ХНВК №179 протягом навчального року було проведено різноманітні заходи. У цьому напрямку в ЗНЗ протягом навчального року було проведено: • вернісаж сімейної творчості (жовтень 2015),

 • години спілкування «Мамо, тато, я – читаюча сім'я» (листопад 2015),

 • «Шануй батька й неньку» (грудень 2015),

 • родинне свято «Традиції та реліквії моєї родини» (січень 2016),

 • захист проектів «Рушник моєї бабусі» (лютий 2016),

 • виставка «Захоплення моїх рідних» (квітень 2016),

 • святковий концерт «Матуся моя дорогенька, це свято даруємо тобі» (травень 2016),

 • захист творчих проектів «Про ту, що дарує нам життя та тепло» (травень 2016),

 • фотовернісаж «Посмішка моєї матусі» (травень 2016).

Завдання напрямку «Ціннісне ставлення до природи, до праці» - формування почуття єдності з природою, свідомого ставлення та любові до неї, виховання господаря. Найбільш цікавими заходами цього напрямку були:

 • виховна година «Вчуся все робити сам» (жовтень 2015),

 • трудові десанти «Ми працю любимо» (щомісяця),

 • акції збору макулатури «Збережемо дерево» (жовтень 2015),

 • вернісаж «У світі професій» (грудень 2016);

 • екскурсії на виробництво«Знайомимось з професіями» (на хлібозавод, до кондитерського цеху, до типографії, до поштового відділення та ін.).

Формування в учнів різнобічних потреб самореалізації творчого потенціалу в різних сферах діяльності й спілкуванні, розвиток дитячих обдарувань через систему позаурочних форм роботи та ефективну взаємодію сім’ї та ЗНЗ є основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва». Найбільш значущими заходами цього напрямку стали:

 • фольклорні обрядові свята на Новий рік, Різдво, Масляну, Великодень (за календарем);

 • музично-літературних шоу до 8 Березня (березень 2016);

 • святковий концерт «До побачення, початкова школа» (травень 2016);

 • виховні заходи до річниці від дня народження Т.Г.Шевченка (березень 2016).

З метою залучення учнів до культурних цінностей українського народу протягом навчального року було організовано відвідування учнями театрів, музеїв, виставок, а також ряд різноманітних екскурсій та культпоходів:

 • театру «Мадрігал»;

 • Харківського державного академічного театру ляльок;

 • Харківського національного академічного театру опери та балету;

 • Харківського державного цирку;

 • Екскурсії до музею природи, Харківського планетарію, у краєзнавчий музей м.Валки та ін.

Реалізацію напрямку «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» було спрямовано на залучення учнів до активної соціально-громадянської діяльності; формування правової культури, почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей та в рамках реалізації програмно-цільового проекту «Національно-патріотичне виховання учнів та вихованців в умовах навчально-виховного комплексу ДНЗ-школа І ступеня».

Протягом 2015/2016 навчального року учні ЗНЗ взяли участь у: • роботі лекторію «Ми українці» (протягом року),

 • заходах до Дня захисника України (жовтень 2015);

 • заходах до Дня Соборності, вернісажі малюнків «Діти єднають Україну»

(січень 2016);

 • виховних заходах до Міжнародного дня рідної мови (листопад 2015) та дня слов’янської писемності (травень 2016);

 • виховних заходах до річниці від дня народження Т.Г.Шевченка (березень 2016);

 • виховних годинах-спогадах «Дзвони Чорнобиля стогоном гудять» (квітень 2016),

 • акції «Пам’ять» до Дня Перемоги над нацизмом у Європі (травень 2016);

 • міської акції «Стрічка миру» (травень 2016);

 • флешмобі «Ми – Україна» (лютий 2016);

 • Дню вишиванки «Вишиванку одягай - Україну прославляй!» (травень 2016).

Протягом навчального року в ХНВК №179 були проведені батьківські збори, під час яких розглядалися питання організації дозвілля дітей, запобігання поширення пияцтва, наркоманії, правопорушень.

Також у ХНВК № 179 працює постійнодіюча виставка літератури з питань юридичної відповідальності неповнолітніх, яка пропагує і формує в учнів громадянські позиції, морально-правові норми; поповнений та оновлений стенд «Життя без насильства», «Права дитини»; проводяться психолого-педагогічні консультації для батьків.Участь учнів ЗНЗ Шевченківського району

в районних конкурсах, фестивалях та заходах

(2015-2016 навчальний рік)

 • Крекотень Борис, учень 1-А класу - ІІІ місце у районному конкурсі-виставці "Природа і фантазія"

 • Бурлаков Давид, учень 1-А класу - ІІІ місце у районному конкурсі-виставці "Природа та фантазія"

 • Безсонов Михайло, учень 1-А класу - ІІ місце у районному конкурсі-виставці "Природа та фантазія"

 • Ключко Софія, учениця 1-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Природа та фантазія"

 • Колесник Ліана, учениця 2-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Природа та фантазія"

 • Колесник Еліна, учениця 2-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Природа та фантазія"

 • Одарченко Зоя, учениця 1-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Параскева-рукодільниця"

 • Апостол Софія, учениця 2-А класу - ІІ місце у районному конкурсі-виставці "Параскева-рукодільниця"

 • Худенко Поліна, учениця 4-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Параскева-рукодільниця"

 • Кравченко Валерія, учениця 4-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Параскева-рукодільниця"
ЗНЗ

І етап етап чемпіонату шкільних команд клубу веселих та кмітливих м. Харкова (КВК)

Районний етап міського конкурсу «Молода людина року»

Районний етап міського інтелектуального турніру «Що? Де? Коли?»

Районний етап міського інтелектуального турніру «Що? Де? Коли?» Брейн-ринг

Районний етап міського інтелектуального турніру «Що? Де? Коли?» Ерудит – квартет

Районний етап міського інтелектуального турніру «Що? Де? Коли?» Своя гра

Огляд – конкурс хорового мистецтва


Конкурс Образотворчого мистецтва «Симфонія кольору»

Конкурс вокального мистецтва «Барви осінньої мелодії»

Районний етап Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Майбутнє країни у мріях дитини»

ХНВК №179

--

-

-

----

--Районний етап міського конкурсу «Учень року 2016»

Районний етап Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості « Охорона праці – очима дітей»

Районний етап ІІ Дебатного турніру Шкільної ліги

Районний етап фестивалю шкільних ЗМІ

Районний етап фестивалю шкільних

екранних робіт

Районний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Зорепад»

Районний фестиваль-конкурс вокального мистецтва «Зорепад»

Районний фестиваль-конкурс ораторського мистецтва «Зорепад»

Районний етап обласної виставки - акції до Міжнародного Дня Землі-2015 «SOS вернісаж, або друге життя відходів»

Районний етап всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»

Виставка робіт декоративно прикладного мистецтва «Техніка безпеки»

Районний етап обласного етапу Всеукраїнської виставки - конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

Районний конкурсу «Природа та фантазія»
-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+Районний конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Зимовий букет»

Районний конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Новорічна композиція»

Районний фестиваль Хорового мистецтва

Районний відкритий фестиваль дитячої творчості «Україна. Харків. Ми»


Районний етап міської виставки - конкурсу «Слобожанська мозаїка»

Районний етап міського конкурсу державної та національної символіки

Районний етап обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Таланти ІІІ тисячоліття»

Районний конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Параскева-Рукодільниця»
+

+

-

-

+

-

-

+


Участь учнів ЗНЗ Шевченківського району

в міських конкурсах, фестивалях та заходах

(2015-2016 навчальний рік)

ЗНЗКонкурс «Учень року - 2016»

Чемпіонат шкільних команд клубу веселих та кмітливих м.Харкова (КВК)

Чемпіонат м. Харкова з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?»

Чемпіонат м. Харкова «Що? Де? Коли?» Брейн-ринг

Чемпіонат м. Харкова «Що? Де? Коли?» Ерудит – квартет

Чемпіонат м. Харкова «Що? Де? Коли?» Своя гра

Міський конкурс «Оберігаємо життя»

Міський конкурс державної та національної символіки

Міський конкурс «Міс юність»

Міський конкурс «Молода людина року»

Міський фестиваль «Харківський вальс»
ХНВК

№ 179


-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Фестиваль «Дитяча площАРТка»Міський конкурс «Харків – місто добрих надій»

ІІ Дебатний турнір Шкільної ліги

Фестиваль шкільних ЗМІ

Фестиваль шкільних

екранних робіт

Міська виставка-конкурс «Український сувенір»
-

-

-

-

-

-


Участь учнів ЗНЗ

в обласних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях та заходах
(2015-2016 навчальний рік)


ЗНЗ

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Охорона праці – очима дітей»

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості

«Майбутнє країни у мріях дитини»

Всеукраїнський конкурс дитячої творчості

«Майбутнє країни у мріях дитини»

Обласний конкурс «Безпека очима дытей»

Обласний конкурс «Мої права»

Обласна виставка « Зимовий вернісаж»

Обласна виставка « різдвяна писанка»

Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання

Обласний етап Всеукраїнської виставки - конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

Всеукраїнська виставка-фестиваль

«Обдаровані діти України»


ХНВК № 179

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-
Обласний конкурс творчих робіт «Мій родовід»

Обласний конкурс «Наше мирное небо»

Обласний конкурс «Сіверський Донець – очима дітей»

Обласний фестиваль «Слобожанська камерата»

Всеукраїнський конкурс «Це наше і це твоє»

Конкурс творчих робіт «Енергія миру»

Обласний конкурс «Мій біль – Афганістан»

Обласний етап всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»

Всеукраїнська виставка конкурс «Український сувенір»

Обласний конкурс «Місцеве самоврядування – це ми»

Конкурс дослідницьких робіт «Історія моєї родини»

Всеукраїнський конкурс ессе «Я – європеєць»

Обласна новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція»

Всеукраїнськоий конкурс-фестиваль сучасного мистецтва
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

+

+


Участь учнів ЗНЗ

в міжнародних конкурсах, фестивалях та заходах
(2015-2016 навчальний рік)Міжнародна конференція «Освітній туризм»


-Заступник директора з НВР ____________Плотникова О.М.

“Золотий фонд Шевченківського району”Номінація «Наука» Голданський Ігор, Худенко Поліна, учні 4-А класу.

Номінація «Творчість» Пархоменко Софія, учениця 3-А класу.

Номінація «Спорт» Шаптала Максим, учень 4-А класу

Результати районного етапу міської олімпіади випускників школи І ступеня

"Путівка в науку":

Освітня галузь «Природознавство»

 • І місце Худенко Поліна

 • ІІІ місце Орчинський Віктор

Освітня галузь «Математика»

Освітня галузь «Українська мова»

 • ІІІ місце Подакова Поліна

Результати міського етапу міської олімпіади випускників школи І ступеня

"Путівка в науку":

Освітня галузь «Природознавство»

 • ІІ місце Худенко Поліна

Освітня галузь «Математика»

 • І місце Голданський Ігор

Голданський Ігор, ученик 4-А класу, стипендія Харківської міської ради “Кращий учень закладу”

Романек Кристина, учениця 3-А класу, стипендія народного депутата України Валерія Писаренко


 • Крекотень Борис, учень 1-А класу - ІІІ місце у районному конкурсі-виставці "Природа і фантазія"

 • Бурлаков Давид, учень 1-А класу - ІІІ місце у районному конкурсі-виставці "Природа та фантазія"

 • Безсонов Михайло, учень 1-А класу - ІІ місце у районному конкурсі-виставці "Природа та фантазія"

 • Ключко Софія, учениця 1-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Природа та фантазія"

 • Колесник Ліана, учениця 2-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Природа та фантазія"

 • Колесник Еліна, учениця 2-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Природа та фантазія"

 • Одарченко Зоя, учениця 1-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Параскева-рукодільниця"

 • Апостол Софія, учениця 2-А класу - ІІ місце у районному конкурсі-виставці "Параскева-рукодільниця"

 • Худенко Поліна, учениця 4-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Параскева-рукодільниця"

 • Кравченко Валерія, учениця 4-А класу - І місце у районному конкурсі-виставці "Параскева-рукодільниця"

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 244.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка