З досвіду роботи бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів Костянтинівського району


Тема: Довідкова література та шляхи її використання у процесі вивчення шкільної програмиСторінка3/9
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема: Довідкова література та шляхи її використання у процесі вивчення шкільної програми.

Мета: Дати учням загальні відомості про довідкову літературу,розкрити її значення в житті людини. Навчити учнів користуватися енциклопедіями, словниками, довідниками. Допомогти учням проникнути у світ нового, цікавого. Виховувати бажання поповнювати словниковий запас.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу:

Бібліотекар. Сьогодні урок у нас незвичайний. Тему уроку ви зараз мені скажете. Прочитайте прислів’я: „Золото добувають із землі, а знання – з книжок”.

(учні вголос читають прислів’я).

Бібліотекар. З яких книжок добувають знання?Відповідь учнів.

Бібліотекар. Сьогодні ми познайомимося з довідковою літературою. Як ви гадаєте, яка це – довідкова література?(Відповіді учнів).

Бібліотекар. Орієнтуватися у потоці наукової і політичної інформації допоможе довідкова література.

Довідкові видання - це твори друку, що містить короткі відомості наукового, науково-популярного або прикладного характеру, викладені, оформлені та розміщені так, щоб їх можна було швидко знайти.

Для успішної роботи з цими виданнями треба мати точну уяву про те, які з них забезпечують одержання необхідних, вам даних, оскільки вони надзвичайно різноманітні за формою, повнотою матеріалу, хронічним обсягом, тематикою.

До основних видів довідкових видань належать: енциклопедії, довідники, словники.

Найбільш популярними і значними є ЕНЦИКЛОПЕДІЇ.

Енциклопедії - однотомне або багатотомне видання, яке містить в узагальненому вигляді основні відомості з однієї або з усіх галузей знання і практичної діяльності викладені у вигляді коротких статей, розміщених в алфавітному або систематичному порядку.

Залежно від обсягу представленої інформації енциклопедії поділяються на великі (кілька десятків томів), малі (10-12 томів), короткі (4-6 томів) і одно- тритомні, як правило, названі енциклопедичними словниками або довідниками.

Серед універсальних багатогалузевих енциклопедичних видань найбільш капітальними і всеохоплюючими за своєю тематикою є:

"Большая советская энциклопедия" (БСЭ) у 30-ти томах;

"Малая советская энциклопедия" (МСЭ) у 10-ти томах.

"Українська радянська енциклопедія" (УРУ) у 12-ти томах.

До найбільших доступних і популярних універсальних енциклопедичних видань відносяться однотомний "Советский энциклопедический словарь" та трьохтомний "Український радянський енциклопедичний словник".

Крім енциклопедій універсального характеру видаються галузеві енциклопедичні видання (енциклопедії, довідники та енциклопедичні словники, які відображають диференціацію сучасної науки, розвиток її основних напрямків)."Географічна енциклопедія України", "Фізична енциклопедія", "Энциклопедический словарь юного техника", "Популярная медицинская энциклопедия", "Кратка литературная энциклопедия".

Цінним додатком до енциклопедичних виданьє статистичні дані, ілюстрацій ні матеріали: карти, плани, схеми, креслення, репродукції картин, фотознімки, портрети, зображення монет, прапорів тощо.

Кожне енциклопедичне видання забезпечується словником, тобто повним переліком термінів, котрим присвячені вміщені в ньому статті.

На широку читацьку аудиторію розраховані словники.Словник - довідкове видання, що містить впорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень тощо) з короткими їх характеристиками або характеристиками позначених ним понять або з перекладом на іншу мову.

Словники, бувають філологічні і термінологічні і виконують дві функції: нормативну тобто фіксують значення і вживання слів, і інформаційну - відображають знання і практичну діяльність людини, культуру суспільства в певну епоху.

Особливе місце посідають мовні (лінгвістичні) словники.

Серед великої кількості різних типів основними є одномовні алфавітні тлумачні словники, котрі пояснюють значення вживання граматичні і фонетичні особливості слів. "Короткий тлумачний словник української мови", "Словник скорочень в українській мові", "Словник іншомовних слів" ін.

Довідкові видання допоможуть тим, хто бажає поглибити знання, одержані в навчальних закладах, удосконалюватися в своїй спеціальності, краще організувати суспільну роботу, бути "нарівні з часом", мати уяву про найважливіші напрямки суспільного розвитку, науки, техніки про кращі художні твори.

Використання довідкових видань дозволить виробити стійкий інтерес до читання, глибше вивчити тему, зрозуміти прочитане.

Бібліотекар. Ми сьогодні з нею познайомимося, будемо вчитися користуватися цією літературою.

Знайомство з довідковою літературою:

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

СЛОВНИКИ ДОВІДНИКИ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

Бібліотекар. Чим ви вже користувались в своєму житті?

Учні. Ми вже користувались деякою літературою. Зокрема орфографічним словником, словником синонімів, тлумачним словником.

Бібліотекар. В якій послідовності записані слова у словниках?

Учні. За алфавітом.

Знайомство із значенням слів.

Бібліотекар. Візьміть тлумачні словники. Перший ряд визначатиме значення слова „словник”, другий – слова „енциклопедія” і третій ряд – значення слова „довідник”.

(Учні виконують завдання)СЛОВНИК

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

ДОВІДНИК

Збірник слів в алфавітному порядку з поясненням, тлумаченням або перекладом на іншу мову

Наукові довідники у формі слова – систематизований огляд відомостей з будь-якої галузі виробництва або науки

Книжки, що містять короткі відомості з певних питань

Знайомство зі словниками, енциклопедіями, довідниками.

Словники – знайти щось про слово: наголос, будову слова, значення.ІV. Закріплення нових знань

Практична робота з довідковою літературою.

Бібліотекар. В якій книжці ми шукатимемо, як правильно пишеться слово?

Учні. В орфографічному словнику.

Бібліотекар. Знайдіть, як пишуться слова „кропива”, „конденсатор”. Напишіть на дошці.

(Учні виконують завдання)

Бібліотекар. Де ми шукатимемо синоніми до слова ...............?

Учні. В словнику синонімів.

Бібліотекар. Знайдіть синоніми до слова „гарний”

Учні. Хороший, красивий, красний, вродливий, чепурний.

Бібліотекар. Синоніми до слова „пастух”.

Учні. Чередник, скотар, табунник, отарник, вівчар.

Бібліотекар. Знайдіть антонім до слова „святковий”

Учні. Буденний.

Бібліотекар. До слова „з’єднувати”.

Учні. Роз’єднувати.

Бібліотекар. Де ми шукатимемо переклад слів з російської мови на українську та навпаки?

Учні. В російсько-українському та українсько-російському словнику?

Бібліотекар. Перекладіть на українську мову слова „бесідка”, „ландыш”.

Учні. Альтанка, конвалія.

Бібліотекар. А тепер перекладіть з української на російську мову слова „багнет”, „електромережа” і „пліснява”.

Учні. Штык”, „електросеть”, „плесень”.

Бібліотекар. Де ми шукатимемо про історію предмета, його виникнення?

Учні. В енциклопедії.

Бібліотекар. Прочитайте, як називається енциклопедія, що лежить у вас на парті.

Бібліотекар. На картках є завдання. Знайдіть відповіді на запитання. Знайдіть відомості про марш, материк, картоплю, метро, кіностудію.

(Учні виконують завдання)V. Підсумок уроку.

Бібліотекар. Для того, щоб правильно писати й говорити, щоб розширити свої знання, яка література має завжди бути у вас на столі?

Учні. Довідкова.

Бібліотекар. Що належить до довідкової літератури?

Учні. Словники, енциклопедії, довідники.

Бібліотекар. Що треба добре знати, аби швидко знайти потрібне слово в словнику чи енциклопедії?

Учні. Треба добре знати алфавіт.

Бібліотекар. Довідкова література дуже корисна й потрібна не тільки вам, учням, а й вчителям, батькам. І треба дружити зі словниками, енциклопедіями. І ніколи не соромитися заглянути в книгу. Не дарма в народі кажуть: „З книгою подружишся – розуму наберешся”.


Шановні читачі! Активно використовуйте у своїй роботі, навчанні самоосвіті довідкові видання!

Тести до уроку

І варіант

І рівень

1. Як побудовані словники, довідники, енциклопедії?

а) в алфавітному порядку, за змістом;

б) за темами.

2. Що таке енциклопедія?

а) коло знань; б) коло запитань.

3. Як побудована «Дитяча енциклопедія»:

а) за темами; б) змістом; в) алфавітом.II рівень

1. Дайте характеристику словникам.

2. Які словники користуються найбільшим попитом?

а) орфографічні;

б) тематичні.

III рівень

1. Знайдіть в енциклопедії статті, в кінці яких вміщена бібліографія.II варіант

I рівень

1. Довідник — це ...

а) видання, яке містить короткий детальний матеріал додаткового характеру;

б) каталог,

в) роздільник.

2. В якому порядку подані слова в словниках:

а) алфавітний, тематичний;

б) хронологічний.

3. Підкресліть слова, що означають різновиди словників: енциклопедичні, тлумачні, орфографічні, іншомовні, універсальні.

II рівень

1. Дайте характеристику енциклопедії. Коротко розкажіть про енциклопедичний словник.

2. Поясніть призначення двомовних словників.

III рівень

1. Поясніть значення слова «індологія».Відповіді

І варіант

I рівень

  1. а) в алфавітному порядку, за змістом.

  2. а) коло знань.

  3. а) за темами.

II рівень

1. Словники бувають різних видів: тлумачні, орфографічні, політичні, мовні, словники


іншомовних слів, спеціальні (географічні, літературні, економічні).

До них звертаємося, коли потрібно вияснити значення того чи іншого слова або одержати коротку довідку.

2. Найбільшим попитом користуються орфографічні словники. Вони мають 10400—11400 слів.

III рівень

Розвиток капіталізму, науки, культури в Росії, накопичення знань призвело до необхідності створення енциклопедичних видань. У 1890 р. у Петербурзі у виданні Брокгауза і Ефрона почав виходити «Енциклопедичний словник». Всього вийшло 24 томи і 4 додаткових. Тут вміщено не тільки матеріали, що мали відношення до Росії, але більшість статей з усіх галузей знань були складені видатними представниками російської науки. Цей словник був високо оцінений і навіть тепер зберігає своє значення.


II варіант

I рівень

1. а) видання, яке містить короткий детальний матеріал додаткового характеру.

2. а) алфавітний, тематичний.

3. Енциклопедичні, тлумачні, орфографічні, іншомовні.


II рівень

1. В енциклопедії слова розміщені в алфавітному порядку. У кожному слові, яке є назвою статті, поставлений наголос.

Таким чином незнайоме слово можна прочитати правильно.

З метою економії місця, слова даються в скороченні. А в кінці енциклопедії є стаття, яка пояснює систему скорочень. Всі слова (статті) розміщені в алфавітному порядку, тому на одній сторінці може йти мова про найрізноманітніші речі.

На спинці кожного тому (і на титульному листку) пишуться літери, склади або слова, з яких починається і закінчується даний том. На звороті сторінок також зазначені початкові склади слів, пояснення яких даються.

2. Двомовні словники допомагають вивчати інші мови. У них супровідні матеріали до списку слів рідної мови і їх еквівалентів (словам або словосполученням) не обмежуються вступною частиною і списком скорочень.


III рівень

  1. «Індологія» — комплекс дисциплін, що вивчають історію, літературу, мову Індостану, економічні та соціальні проблеми Індії; індіаністика.50751226_untitled4d:\мои документы\рисунки\книжечки\books.jpg

З досвіду роботи бібліотекаря

Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Лашиної Лариси Леонідівниз/п

ЗАХОДИ

Клас

Дата

Відповідальний

1

ВідкриттяТижнядитячоїтаюнацькоїкниги: -інформаційналінійка

„Намбезкнигиніякне можна"


1-10

10.03.

Бібліотекар,

педагог-


організатор

2

Виставка дитячої літератури «Моя улюблена книжечка»

1-9

10-20.03

Бібліотекар

3

Літературнагра„Мандрівка книжним містом"1-4

12.03

Вчителі1-4 класів, вчителі-мовники

4

Позакласний захід «Сторінками улюблених казок»

5-10

15.03

Бібліотекар

5

Роботагуртка„Книжчина лікарня".

Доброчиннаакція„Подаруйкнигув бібліотеку"


1-10

10-20.03

Бібліотекар

6

Підведенняпідсумків

проведення Всеукраїнськоготижня

дитячоїтаюнацької книги


1-11

20.03

Бібліотекар«Подорож улюбленими казками»

Дитинство — це той неповторний час, коли мала людина відкриває для себе світ, коли в ній жевріє іскринка творчості, а саме життя є стихією гри, що для дитини — найсерйозніше заняття. Саме добра дитяча книга відіграє важливу роль в житті дитини. Але якщо дитина запитує «А навіщо читати?», чи зможемо ми дати таку ж щиру відповідь, не відбуваючись стереотипними фразами, які діти частіше за все пропускають повз вуха?

Той, хто пізнав радість спілкування з друкованим словом, добре знає про те, що читання — це бурхлива гра уяви, інтенсивна робота думки, творчий процес, який дає ні з чим незрівняну насолоду. Прищепити дітям любов до книги, виховувати в дітей потребу до читання, дбайливе ставлення до книги допомагає Тиждень дитячого читання. Тому пропонуємо вашій увазі сценарій відкриття Тижня, який Ви зможете використати під час підготовки свята.

(Святково прикрашена зала. Звучить музика)

Плакат: «Книга — казкова лампа, що дарує людині світло на далеких і темних дорогах життя».

Ведуча: В Україні щорічно в останній тиждень березня проходить Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Славні традиції проведення Тижня було започатковано ще в далекому 1944 році. У той непростий час, велика увага приділялася дитячій книзі, яка несла святе слово дітям — майбутнім творцям, винахідникам, вченим.

Дорогі діти! Саме зараз у нас, проходить Тиждень дитячого читання. Я вітаю вас всіх з цим чудовим святом!Учень:
Дорогі друзі! В нас сьогодні книжки свято

Будем разом відзначати,

Книгу-друга шанувати.

Учень:
Скільки в небі зірочок,

Скільки в лісі квіточок,

Скільки крапель у Дніпрі –

Стільки книг є на Землі.Учень:
Дружба з книгою — це свято,

Не було б його у нас,

Ми б не знали так багато

Про новий і давній час.Учень:
Книги дружать з дітворою,

Полюби їх у житті,

І улюблені герої

Будуть друзями в путі.Ведуча: Діти, сьогодні я хочу познайомити вас з історією народження її Величності Книги. Ось уявіть собі, що давним-давно на землі не було книжок, бо люди ще не вміли їх друкувати. «Сторінками» найдавніших книг були камені, стіни печер, сокири, вояцькі списи, люди спробували писати на глині, яку потім шили і випалювали на вогні. Та хіба на глиняних сторінках багато напишеш? До того ж ці книги були важкі та незручні. 3 часом люди навчилися створювати зручні книги — з тонкої козячої чи телячої шкіри – пергаменту.

Ведуча: Але такі книжки були дорогими, на виготовлення однієї книги потрібне ціле стадо телят. У далекій Африці писали на папірусі — стеблах болотяної рослини, через декілька років такі книги-сувої ламалися і розсипалися. Справжній папір, на якому пишуть зараз, люди навчилися робити дві тисячі років тому у Китаї. Тоді і почали в багатьох країнах писати на папері, саме писати, бо книги тоді були рукописними. Минуло ще багато часу, поки з’явилися перші друковані книги. А зараз їх дуже багато і з деякими із них ви можете познайомитися в бібліотеці.

Учень:
Скільки книг прийшло з книгарні

Книги різні. Книги гарні.

От краса, якби ти міг

Прочитати, друже, їх!Ведуча:Сила книги безмежна. Без неї людина сліпа. Протягом усього життя ми звертаємось до книги. Вона відкриває нам небачені обрії, допомагає зрозуміти історію народу, розкриває таємниці природи, життя. Книга — мудрий друг, який, не вміючи говорити, розказує про незвичайні пригоди і подорожі, про навколишній світ, про різні чудеса.

Учень: Це цікаво знати: Бібліотека в Стародавньому світі називалась красиво — «Аптека душі» або «Притулок мудрості». У минулому цінні книги зберігалися в монастирях, їх приковували довжелезними ланцюгами до столів та полиць.

Учень: Найменшою книгою в світі є «Кобзар», створена вона українським майстром Седристим. У книжці 12 сторінок і на кожній по 8 віршованих рядків. Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна кінчиком загостреної волосини. Зшита книжка павутинкою, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника.
Найбільша книга вийшла у світ у минуло столітті у 1832 році в Лондоні, її висота — 5,7м, а ширина — 2,7 м. Розмір букв 15 см.

Ведуча: «Хто багато читає, той багато знає» — так говорять у народі. І це правда. Герої улюблених книг вчать нас бути добрими, справедливими, ними. Бережіть їх, вони ваші вірні друзі.

Ведуча:У всі часи народ цінував і шанував книгу, про книгу складено багато прислів’їв та приказок. Але у нас випадково переплуталися початок та закінчення прислів’я, допоможіть мені навести лад в рядочках:

Золото добувають із землі, а знання з книги.

Прочитав добру книгу, зустрівся з другом.

Хто багато читає, той багато знає.

Книга вчить, як на світі жить.

Книги читати — усе знати.

Книга – твій друг, без неї, як без рук.

Ведуча: Бачу, ви справжні книголюбчики, а от чи можна назвати казкознавчиками ми зараз перевіримо.

1. Як звали героїв української народної казки «Ріпка» (дід Анрушка, баба Марушка, внучка Мінка, собачка Фінка, киця Варварка, миша Сіроманка)

2.Хто із звірів жив у рукавичці із казки «Рукавичка»? (мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, кабан-іклан, ведмідь-набрід)

3. За яку ціну купив дід козу в казці «Коза-дереза» (3 копи)

4. Як звали найбалакучішу жінку і героїнею якої казки вона була? (Хвеська, «Язиката Хвеська»)

5. Хто в українській народній казці «битий небиту возив»? (Вовк лисичку, «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат»)

6. Як називається казка, в якій дуже розумний кіт допомагає своєму господарю? («Кіт у чоботях»)

7. Як звали мишенят, які не хотіли працювати в казці «Півник і двоє мишенят»? (Круть і Верть).

8. Як звали в українській народній казці звіра, якого всі боялися, але намагалися йому допомогти? (Пан Коцький)

9. На кого перетворився людожер на прохання Кота у чоботях? (Миша)

10. У казці Шилінга «Мауглі» всі звірі боялися червоної квітки, яка була тільки у людей. Що це за квітка? (Вогонь)

Ведуча: Молодці! А зараз пригадаємо головних героїв казок. На кожну букву алфавіту потрібно назвати літературного героя :

А — Айболіт, Аліса

Б — Буратіно, Бармалей

Д — Дюймовочка

Е — Еллі

3 — Золота рибка

Ж — Жар-птиця

К — Колобок

М — Мауглі

Н — Незнайко

С — Снігурочка

Т — Тортила

У — Умка

Ц — Царівна-жаба

Ч — Чебурашка

Ведуча:Наші казкові герої бувають найуважними, вони часто гублять усілякі речі. З яких казок ці речі?

1. Ключик (О. Толстой «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно»)

2. Телефон (Корній Чуковський «Телефон»)

З.Мило (Корній Чуковський «Мийдодир»)

4.Сірники (Корній Чуковський «Плутанина»)

5. Копійка (Корній Чуковський «Муха-цокотуха»)

6. Яйце (Життєва сила Кощія)

Ведуча:Молодці! Справились із завданням. А знаєте ви все тому, що багато читаєте.
Учень:
Неможливо прожити без книги.

Ми хочемо вам, друзі, побажати,

Щоб з нею не розлучні Ви були,

Щоб Вам не довелося сумувати. Зі святом вас!Бібліотекар: Любі діти! Книга вселяє в нас любов до рідної України, повагу до народів, інтерес до культури. Вона навчає рідної мови, розкриває красу поетичного слова, допомагає усвідомлювати його велику силу. Тому бережіть книги, нехай вони супроводжують вас протягом всього життя. І нехай назавжди залишаться вашими вірними друзями і порадниками.

Учень:
Ти можеш із другом своїм посваритись,

І навіть образившись тиждень мовчать,

А книжка не сердиться, книжка не злиться,

Вона лише добра тебе буде навчать.Каталог: file


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка