Єдиний державний екзамен з української літератури пояснення до демонстраційного варіанта контрольних вимірювальних матеріалів для проведення в 2013 році єдиного державного екзамену з української літературиСкачати 94.17 Kb.
Дата конвертації23.01.2018
Розмір94.17 Kb.

Єдиний державний екзамен з УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Пояснення до демонстраційного варіанта контрольних вимірювальних матеріалів для проведення в 2013 році єдиного державного екзамену з української літератури

Вдосконалення КВМ ЄДЕ 2013 р. не призвело до принципової зміни екзаменаційної моделі ЄДЕ з літератури. Зміни в КВМ ЄДЕ 2013 р. пов'язані із завданнями вдосконалення завдань базового рівня складності і підвищення об'єктивності оцінювання розгорнутих відповідей випускників.

За підсумками апробації у блок завдань базового рівня складності введені нові завдання на встановлення відповідності (В4) і на множинний вибір з переліку (В11). При цьому загальне число базових завдань в екзаменаційній роботі залишилося незмінним: В1-В12. Збільшення різноманітності завдань з короткою відповіддю дозволяє посилити диференційовану здатність частин 1 і 2 роботи.

Істотно вдосконалена система перевірки й оцінювання виконання завдань, що вимагають написання розгорнутої відповіді. При оцінюванні завдань С1 і С3 ЄДЕ з літератури 2013 р. враховується мовне оформлення відповіді. Максимальний бал за завдання С1 і С2 по 4

Принципово перероблені критерії перевірки й оцінювання виконання завдань С2 і С4 (замість трьох введено чотири позиції оцінювання). Зміни призвели до збільшення максимального балу до 5 за кожне завдання

Завдання С5.1,5.2,5.3 – 15 балів.

В результаті максимальний бал за екзаменаційну роботу в цілому збільшився до 45.

При ознайомленні з демонстраційним варіантом контрольних вимірювальних матеріалів ЄДЕ 2013 року необхідно враховувати, що завдання, введені до нього, не відбивають всіх питань змісту, які будуть перевірятися за допомогою КВМ у 2013 році. Повний перелік питань, які можуть контролюватися на єдиному державному екзамені 2013 року, наведено у кодифікаторі елементів змісту і вимог до рівня підготовки випускників організацій освіти для проведення в 2013 році єдиного державного екзамену з літератури.

Призначення демонстраційного варіанта в тому, щоб дати можливість будь-якому учаснику ЄДЕ та широкій громадськості дати уявлення про структуру майбутніх КВМ, кількість завдань, їх форму, рівень складності. Наведені критерії оцінки виконання завдань з розгорнутою відповіддю (тип «С») дозволять дати уявлення про вимоги до повноти і правильності оформлення розгорнутої відповіді.

Ці відомості дозволять випускникам виробити стратегію підготовки до ЄДЕ.


Демонстраційний варіант

контрольних вимірювальних матеріалів для проведення

в 2013 році єдиного державного екзамену

з УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Інструкція щодо виконання роботи
Екзаменаційна робота з української літератури складається з 3 частин. На її виконання відводиться 4 години (240 хвилин). Рекомендуємо розподілити час на виконання роботи наступним чином: на частини 1, 2 – не більше 2 годин, на частину 3 – 2 години.

Частини 1 і 2 містять аналіз художнього тексту: уривок епічного, ліро-епічного чи драматичного твору, а також ліричний твір. Уважно прочитайте кожен з запропонованих текстів і послідовно виконайте ряд завдань, спрямованих на виявлення особливостей змісту і форми творів, а також їх зв’язок з творами інших авторів.

Аналіз тексту епічного (чи драматичного) твору має наступну структуру: 7 завдань з короткою відповіддю (В), які вимагають написання слова чи словосполучення, і 2 завдання з розгорнутою відповіддю (С1-С2), які вимагають написання відповіді обсягом 5-10 речень.

Аналіз ліричного твору містить 5 завдань з короткою відповіддю (В) і 2 завдання з розгорнутою відповіддю (С3-С4) обсягом 5-10 речень.

Виконуючи завдання С1-С4, намагайтеся сформулювати пряму відповідь на поставлене питання, уникаючи великих вступів та характеристик.

Для економії часу при виконанні завдань з короткою відповіддю пропускайте ті з них, які викликають у вас труднощі: до них ви зможете повернутися після виконання всієї роботи, якщо залишиться час.

Приступаючи до виконання завдань частини 3, виберіть один із запропонованих проблемних питань і дайте на нього письмову розгорнуту аргументовану відповідь в жанрі твору (обсяг не менше 200 слів).

За кожну правильну відповідь в залежності від рівня складності завдання можна отримати один і більше балів. Бали, отримані вами за виконання завдання, підсумовуються. Намагайтеся виконати як можна більше завдань і набрати найбільшу кількість балів.


Бажаємо успіху!

Частина 1
Прочитайте наведений нижче фрагмент тексту і виконайте завдання В1-В7; С1-С2.
Багато я бачив гарних людей, ну такого, як батько, не бачив. Голова в нього була темноволоса, велика і великі розумні сірі очі, тільки в очах чомусь завжди було повно смутку: тяжкі кайдани неписьменності і несвободи. Весь в полоні у сумного, і весь в той же час з якоюсь внутрішньою високою культурою думок і почуттів.

Скільки він землі виорав, скільки хліба накосив! Як вправно робив, який був дужий і чистий. Тіло біле, без єдиної точечки, волосся блискуче, хвилясте, руки широкі, щедрі. Як гарно ложку ніс до рота, підтримуючи знизу шкоринкою хліба, щоб не покрапать рядно над самою Десною на траві. Жарт любив, точене, влучне слово. Такт розумів і шанобливість. Зневажав начальство і царя. Цар ображав його гідність миршавою рудою борідкою, нікчемною постаттю і що нібито мав чин нижче за генерала.

Одне, що в батька було некрасиве, – одяг. Ну такий носив одяг негарний, такий безбарвний, убогий! Неначе нелюди зухвалі, аби зневажити образ людини, античну статую укрили брудом і рванням. Іде, було, з шинку додому, плете ногами, дивлячись у землю в темнім смутку, аж плакати хотілось мені, сховавшись в малині з Піратом. І все одно був красивий, – стільки крилося в ньому багатства. Косив він чи сіяв, гукав на матір чи на діда, чи посміхався до дітей, чи бив коня, чи самого нещадно били поліцаї, – однаково. Коли, покинутий всіма на світі вісімдесятилітній старик, стояв він на майданах, безпритульний, у фашистській неволі, і люди вже за старця його приймали, подаючи йому копійки, він і тоді був прекрасний.

З нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи сіячів – він годивсь на все. Багато наробив він хліба, багатьох нагодував, урятував од води, багато землі переорав, поки не звільнився від свого смутку.


Відповіддю до завдань В1-В7 є слово чи сполучення слів. Впишіть відповіді спочатку в текст роботи, а потім перенесіть їх у бланк відповідей №1 справа від номера відповідного завдання, починаючи з першої клітинки, без пробілів і будь-яких додаткових символів. Кожну букву пишіть в окремій клітинці згідно з наведеними в бланку зразками.
В1 До якого жанру належить твір Олександра Довженка «Зачарована Десна»?
Відповідь:_______________________.
В2 Яке авторське визначення жанру «Зачарованої Десни»?
Відповідь:_______________________.
В3 Як називається позасюжетний елемент, в якому зображується зовнішність героя як засіб його характеристики?
Відповідь:_______________________.
В4 Установіть відповідність між героями твору та їх зовнішньою (внутрішньою) характеристикою.

До кожної позиції першої колонки доберіть відповідну позицію з другої колонки.
Герої твору О. Довженка

А) батько

Б) дід

В) дядько СамійлоЗовнішня (внутрішня) характеристика

1) …Орудував він косою, як добрий маляр пензлем чи ложкою, – легко і вправно. Коли б його пустити з косою просто, він обкосив би всю земну кулю…

2) …Нічого в світі так я не люблю, як саджати що-небудь у землю, щоб проізростало. Коли вилізає саме з землі всяка рослиночка, ото мені радість…

3) …З нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи сіячів – він годивсь на все…

4) … Більш за все на світі любив він сонце… любив кашляти. Кашляв він часом так довго й гучно, що, скільки ми не старалися, ніхто не міг його як слід передражнити…

Відповідь запишіть цифрами в таблиці і перенесіть до бланку відповідей №1.

Відповідь:


А

Б

ВВ5 Визначте троп: голова темноволоса, великі розумні сірі очі, тіло біле, волосся блискуче.
Відповідь:_______________________.
В6 Який період свого життя описує Олександр Довженко в «Зачарованій Десні»?
Відповідь:_______________________.
В7 Другий план розповіді у «Зачарованій Десні» становлять роздуми зрілого митця, Олександра Петровича Довженка, над високою місією людини праці, над покликанням художника, призначенням мистецтва. Як називаються такі роздуми?
Відповідь:_______________________.
Для виконання завдань С1 і С2 використовуйте бланк відповідей №2. Запишіть спочатку номер завдання, а потім дайте відповідь на питання обсягом 5-10 речень. Відповіді записуйте чітко і розбірливо.
С1 З якою художньою метою у «Зачарованій Десні» О. Довженка поєднано реальне і казкове?
С2 У яких творах українських письменників наявні автобіографічні мотиви і в чому ці твори можна зіставити з «Зачарованою Десною»? (Наведіть 2-3 приклади).
Частина 2
Прочитайте наведену нижче поезію і виконайте завдання В8-В12; С3-С4.
Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

І блідий місяць на ту пору

Із хмари де-де виглядав,

Неначе човен в синім морі,

То виринав, то потопав.

Ще треті півні не співали,

Ніхто ніде не гомонів,

Сичі в гаю перекликались,

Та ясен раз у раз скрипів.


Відповіддю до завдань В8-В12 є слово чи сполучення слів. Впишіть відповіді спочатку в текст роботи, а потім перенесіть їх у бланк відповідей №1 справа від номера відповідного завдання, починаючи з першої клітинки, без пробілів і будь-яких додаткових символів. Кожну букву пишіть в окремій клітинці згідно з наведеними в бланку зразками.
В8 З якого твору Т.Г. Шевченка поданий уривок?
Відповідь:_______________________.
В9 Як називається образне художнє означення, яке служить зображувально-виражальним засобом («Дніпр широкий», «сердитий вітер», «блідий місяць»)?
Відповідь:_______________________.
В10 Визначте розмір, яким написано вірш «Реве та стогне Дніпр широкий…» Т.Г. Шевченка (не вказуючи кількість стоп).
Відповідь:_______________________.
В11 З наведеного нижче переліку виберіть три назви художніх засобів та прийомів, що використані автором у поезії (цифри вкажіть у порядку зростання).

1) гіпербола

2) епітет

3) іронія

4) метафора

5) порівняння


Відповідь:В12 Вкажіть спосіб римування поезії.
Відповідь:_______________________.
Для виконання завдань С3 і С4 використовуйте бланк відповідей №2. Запишіть спочатку номер завдання, а потім дайте відповідь на питання обсягом 5-10 речень. Відповіді записуйте чітко і розбірливо.
С3 Про що свідчить той факт, що уривок з балади («Реве та стогне Дніпр широкий…») став народною піснею?
С4 Хто з українських поетів зобразив багатство світу природи і в чому вірш Т.Г. Шевченка перекликається з творами цих поетів? (Наведіть 2-3 приклади.)
Частина 3
Для виконання завдання частини 3 використовуйте бланк відповідей №2. Виберіть тільки ОДНЕ з наведених нижче завдань (С5.1, С5.2, С5.3). У бланку відповідей запишіть номер вибраного вами завдання. Дайте повну розгорнуту відповідь на проблемне питання (обсяг не менше 200 слів), використовуючи необхідні теоретично-літературні знання, опираючись на літературні твори, позицію автора і по можливості розкриваючи власне бачення проблеми. Відповідь записуйте чітко й розбірливо.
С5.1 Г. Сковорода – відомий світові не тільки як філософ, поет, педагог, а й як талановитий співак і композитор. Як це відгукнулося в його творчості?
С5.2  Рідна мова в творчості придністровських письменників (Г.Васютинська, В. Сайнчин, Н. Делимарська). 
С5.3 Поясніть, у чому виявляються особливості художнього вираження людського почуття в інтимній ліриці П. Тичини?

Скачати 94.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка