Вивчення складносурядних речень на основі творів ТСкачати 285.39 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір285.39 Kb.
ТипРішення


Навчально – виховний комплекс №2


Сучасна українська літературна мова. Складне речення. Тестові завдання на основі творів

Т. Г. Шевченка

м. Хмельницький, 2013

Схвалено до друку рішенням Науково – методичної ради навчально – виховного комплексу №2

м. Хмельницького

(протокол №1 від 05.09.2013 р.)


Укладачі

Зелінська Л.Г. – вчитель української мови та літератури, «вчитель – методист»

Дудар О. А. – вчитель української мови та літератури, «вчитель - методист»

Посібник містить матеріал з досвіду роботи вчителів по використанню таблиць при вивченні теми «Складне речення», а також матеріал у вигляді тестових карток на основі творів Т. Г. Шевченка

м. Хмельницький, 2013

Вивчення складносурядних речень


Особливості складносурядного речення

Типи складносурядних речень

Смислові зв’язки між частинами (в діях)

Сполучники, що з’єднують прості речення

Приклади


А. Єднальне сурядне речення

1)одночасність дії

2)послідовність


3)причинно –

наслідковість


4) раптова зміна


і (й), та (в значенні і), ні ні

і (й), та (в значенні і)

і (й)

і (й)Дніпро спокійно шумить і реве, і хвиля берег миє, і мла стоїть стіною від землі до неба, глухого, беззоряного

(О.Довженко

Тут запеклася кров мого народу і одридали волю кобзарі (Л.Костенко)

Вдалині хиталися дерева і синів задумано прибій.

Жену від себе голоси поля, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні голоси. (М.Коцюбинський)

Дощ пройшов – і Київ зеленіє (М.Рильський)

Десь попереду шуміла злива і блискавка розтинала небо навпіл. (С.Куняєв)

І ще одна – єдина мить – і дальній поїзд прошумить. (А.Малишко)


Від гострого болю в очах потемніло і виступили сльози.
Минулася буря – і сонце засіяло. (М.Рильський)

Дунув вітер понад ставом – і сліду не стало. (Т.Шевченко)
Б Протиставне складносурядне речення

1) протистав

лення вислов

леного

2)зіставленнявисловленого

але, та (в значенні але), проте, зате, однак

а, та, (в значенні)В душі й перед очима почали оживати події, люди, ліси, полум’ям охоплені села, але на папері все виглядало бідніше. (М.Стельмах)

Іскра мала, та вогонь з неї великий. (нар.тв)


Круглі лисогори, мов велетенські шатра, кидали од себе чорну тінь, а далекі шпилі, сизоблакитні, здавалися зубцями застиглих хмар. (М.Коцюбинський)


В Розділове складносурядне речення

1) перелік фактів і дій, що взаємно виключаються
2. перелік фактів і дій, що чергуються

або, чи (або-або, чи-чи)

то –то, не то - не тоАбо не сокіл я, або спалила мені неволя крила. (Леся Українка.)

Або розумне казать, або зовсім мовчать. (нар. тв..)

То комин упаде в око, то дим, як чорний кудлатий змій, тріпоче в повітрі.

(М. Коцюбинський)

Чи то весни колиска запашна

Мене гойдала в чисті небозводи,

Чи, може, хто благословенним словом

До мене в душу стиха нахиливсь.

(М.Вінграновський)
Складнопідрядні речення з підрядними означальними та з’ясувальними


Особливості складнопідрядного речення

Вид підряд

ного


Значення підряд

ного


Питання на яке відповідає підрядне

Сполучні

засоби


Позиція

підрядногоСпо

сіб підпо

рядку

вання


Приклади

О

З

Н

А

Ч

А

Л

Ь

Н

Е


П

І

Д

Р

Я

Д

Н

Е


Пояснює член головного речення, виражений іменни

ком


який? чий?

котрий?


Сполучни

ки що, щоб, мов, неначе; сполучні слова

який, котрий,чий, що, де, як, куди, звідки, коли та ін..


Після слова голов

ного речення, яке пояс

нюється


Член головного речення – підряд

не (безпосередньо)З ревнивою пильністю стежив Маковей за Чернишем, який, задумавшись, сидів проти нього (О.Гончар)
Тихо ступила з порога, дійницю поставила на лаву, потім пішла до столу, де спали хлопці, і пошепки схвильовано позвала (А.Головко)

Чого вартий хоча б один отой рух, коли матрос, відкинувшись у красивій недбалості назад, розтягує гармонь. (О.Гончар)

Безсмертне, хто прийшов у світ як первоук і міццю генія піднісся на вершини. (М.Рильський)

А. я стою у білому плащі під гарним древом, на котрім птиці сниться весна. (І. Жиленко)Займенниково – означальне підрядне

Пояснює член речення, виражений займенником той, все, кожний

на те питання, що й займенник, який поясню

ється


Сполучні слова що, хто, який, котрий

Після слова головного речення, яке пояснюється, або перед ним

Член головного речення – підрядне речення

Добре жить тому, чия душа і дума ю

Добро навчилася любить (Т.Шевченко)


Хто злом не бореться, той людей не любить.

(І.Франко)


Хто з любов’ю не знається, той горя не знає.

Яке коріння, таке й насіння. (нар.тв)Складнопідрядні речення з підрядним

з’ясувальними


Особливості складнопідрядного речення

Значення підрядного

Питання на яке відповідає підрядне

Сполучні

засоби


Спосіб підпорядку-

ванняПозиція підрядно-

го


Приклади

Роз’яснює зміст члена головного реченняХто? що?


(кого? чого?

кому? чому? кого? що ким? чим?Сполучники що, щоб, як, ніби, наче; сполучні слова хто, що, який, котрий (у всіх відмінкових формах),

Де, куди, коли.

Член голов

ного речення – підрядне речення (безпосередньо)

Не закріп

лена (після головно

го, перед головним та в середині головно

го)

Йому здалося, що за вікном чути якийсь шум. (М.Стельмах)


І здається мені, що, минувши темні вітряки, я виходжу в синє крайнебо, беру з нього свою зірку та й навпростець поспішаю в село. (М.Стельмах)
Благословен, хто викопав криницю.(М.Рильський)
Здається, що гори зрушити я зможу.

В голову не кладеться, що все це лише робота моря (О.Гончар)


Я бажаю, щоб сеє перше і безмірне горе було у твоїм житті. (Леся Українка)
А я люблю, як у вечірній час сопілка заспіває переливна (М.Рильський)
Щоб серце беріг, він наказав мені (М.Рильський)

Молдавани, дізнавшись, що приїхали ненависні їм. «доктори», нізащо не хотіли пускати ворогів у хату. (М.Коцюбинський)


Складнопідрядне речення з підрядним місця


Особливості складнопідрядного речення

Значення підряд-

дного


Питання на яке відповідає підрядне

Сполучні

слова


Спосіб підпоря-кування

Позиція

підрядногоприклади

Місце дії

Де?

де

Головне речення – підрядне речення місця (безпосередньо або через співвідносні слова

Там, тут, туди, звідти, скрізь

Не закріплена (після головно

го, перед головним, у середині голов

ного)

Де громи гриміли смертю огняною, зливи прошуміли сивою стіною (А.Малишко)

Ходім відсіль, де радощів немає,

Де все конає в щемках зла….

Ходім туди, де хвилями гуляє

Зелено – срібла ковила (О.Олесь)

А де нема любові і страждання,

Там не живе, не б’ється і життя…(О.Олесь)Напрям дії з певного місцяДе? Звідки?

звідки

Звідки вони йдуть, там бори гудуть

(нар. тв.).


Напрям дії до певного місцяДе? Куди?

куди

Корнюша поглядав, куди той показував. .. (А.Головко)

Звідки хмари, звідти й дощ. (нар. тв.)Складнопідрядне речення з підрядним часу


Особливості складнопідрядного речення

Значення підрядного

Питання на яке відповідає підрядне

Сполучні засоби

Спосіб підпо-

рядку-


вання

Позиція підряд-

ного


Приклади

Одночасність дії головного і підряд

ного

Коли?


Коли, як, тільки що

Гловне речення – підрядне речення (безпосередньо або через співвідносні слова тоді, доти)Не закріп

лена (після головно

го, перед головним, у сере

дині голов

ного)


Серце її калатало, коли вона бігла назад, одшукуючи свої сліди (М.Коцюбинський)

Коли я погляд на небо зводжу, нових зірок на ньому не шукаю. (Леся Українка)

Коли копають картоплю, тихо співають дівчата. (М.Рильський)


Дія головного після дії підрядного

Коли? Поки? Як довго?

Кол, поки, як тільки

І вона нетерпляче ждала, аж поки Марійка не звелася перша з місця (А.Головко)Дія головного перед дією під

рядного


Коли? Поки?

Доки (поки)

Доки сонце зійде, роса очі виїсть (нар. тв..)Підрядне вказує межу дії головного

Як довго?

До якого часу?Відколи, доки (поки), ледве

Горять багряні вечори, аж доки місяць встане (А.Малишко)
Складнопідрядне речення з підрядним способу дії


Особливості складнопідрядного речення

Значення підрядного

Питання на яке відповідає підрядне

Сполучні засоби

Спосіб підпорядку-

вання


Позиція підрядного

Приклади

Спосіб дії (з відтінком наслідковості і без нього)

Як? Яким способом?

Як, щоб

Присудок головного речення – підрядне речення (безпосередньо або через співвідносне слово так)


Не закріплена (після головного, перед головним, у середині головного)


Одного разу приходить до мене Василько і, нічого не кажучи, все намагається стати так, щоб я звернув увагу на його кепку. (О.Копиленко)

Всі слова були підібрані саме так, щоб ніхто не міг зрозуміти головної думки (В.Собко)


Порівняння певною мірою (через художній образ)

Як? Якою мірою? на скільки?

Як, мов (немов), наче (неначе), ніби

Летять, мов сила їх незрима підганяє, птахи із вирію. (М.Рильський)

В хаті повиднішало так, що на стелі чітко видно сині плями (Гр. Тютюнник)Порівняння певною мірою (без художнього образу)

Як? Якою мірою? на скільки?

Як, ніж, чим

Чим ближче підходили прапороносці, тим помітніше вгамовувався командир полку (О.Гончар)

Складнопідрядне речення з підрядним причини


Особливості складнопідрядного речення
Значення підрядного

Питання на яке відповідає підрядне

Сполучники, що з’єднують підрядне з головним


Спосіб під

Порядку-


вання

Позиція підрядного

Приклади

Вказує на причину дії головного речення


Чому? Через що? З якої причини?


Оскільки, що, тому що, через те що, завдяки тому що, з тієї причини що


Головне речення – підрядне речення


Перед головним

Після головного

У середині головного


Оскільки ж протоколів засідання група не веде, то й з цього боку Василь буде цілком на місці (Ю.Яновський)

А що не було місця на лаві у тісній хаті, послалася баба на долі (М.Коцюбинський)


Бо, оскільки, що, тому що, через те що…

Ми віддаєм сердець своїх горіння Вітчизні в дар, бо ми – її сини (В.Сосюра)

Їй дивно, що сінешні двері відчинені (Панас Мирний)

Боїться смерті, тому що нема за що вмирати (О.Довженко)

Я вас люблю великою любов’ю, бо добре знаю вашу міць і твердь. (Д.Павличко)

А. більший меншого тусає та ще й б’є, затим що сила є (Л.Глібов)
Тому, що; через те, що; завдяки тому, що; оскільки


Я сам оскільки я хазяїн, осьде сяду (П.Тичина)

А через те, що в них була тільки латка землі, ніхто довго не слав старостів. (М.Стельмах)Складнопідрядне речення з підрядним мети


Особливості складнопідрядного речення
Значення підрядного

Питання на яке відповідає підрядне

Сполучники, що з’єднують підрядне з головним


Спосіб підпорядку-

вання


Позиція підрядного

Приклади

Вказує на мету дії головного речення


З якою метою? Для чого?


Щоб (аби), для того, щоб; з тією метою, щоб; з тим щоб


Головне речення - підрядне реченняНе закріплена (після головного, перед головним, у середині головного)


Бригада закінчувала трудовий день з тим,щоб завтра новий день продовжити з новим завзяттям. (Ю.Яновський)Щоб зовсім прогнати сон і підбадьоритись трохи, я почав уявляти собі нових хазяїв. (М.Коцюбинський)

Для того щоб створити щось красиве, треба нести красу в душі. (Ю. Мушкетик)

Для того, щоб з’ясувати обстановку на залізниці, командир загону послав на станцію кількох розвідників. (П. Панч)

Зерно в землю теж кладуть, щоб воно воскресло в житі.

(Б. Олійник)


Складнопідрядне речення з підрядним умови


Особливості складнопідрядного речення
Значення підрядного

Питання на яке відповідає підрядне

Сполучні засоби

Спосіб під поряд-

кування


Позиція підрядного

Приклади

Вказує на умову, при якій стане можлива дія головного


При якій умові?


Коли (коли б), якби (аби), якщо, як


Головне речення – підрядне реченняНе закріплена (перед головним, після головного, в середині головного)


Якщо добре працюватимеш, честь і славу матимеш (нар. тв.)

Коли добре жити, то гарно й робити (нар. тв.)

Коли хліб на возі, то нема біди в дорозі. (нар. тв.)Кожній людині відкрито в нас путь, якщо вона хоче робочою буть (П.Тичина)

Не став би й Михайло сестричку кривдити, якби вона справді гнівалася (Марко Вовчок)

А жінці хто потрібен, якщо вона – поет. (Ліна Костенко)
Праця інженера, якщо він справді любить свою професію, теж поетично захоплююча.
Складнопідрядне речення з підрядним допустовим


Особливості складнопідрядного речення
Значення підрядного

Питання на яке відповідає підрядне

Сполучні засоби

Спосіб підпорядку-вання

Позиція підрядного

Приклади

Виражає думку протилежну тому, чого можна було б сподіватися, виходячи із змісту головної частиниНезважаючи на що?

Незважаючи на те, що; дарма що.

Головне речення - підрядне речення

Не закріплена (перед головним, після головного, в середині головного)


І хоч вони лежать на пустирі, на всіх шляхах за дворищем заводу, але вони воюють за свободу (А.Малишко)

Хоч була рання весна, але надворі було гаряче.

(Панас Мирний)

Давні українці добре розумілися в ботаніці, зоології, антропології, дарма що були неписьменні (В. Наумко)


Моя далека юнь, ти не здаєшся сном, хоч зморшки на чолі все глибшають у мене (В.Сосюра)


Дмитро, дарма що став ширшим у плечах і наче побільшав на зріст, легко зіскочив на ще пругку землю (М.Стельмах)
Складнопідрядне речення з підрядним наслідковим


Особливості складнопідрядного речення
Значення підрядно-го

Питання на яке відповідає підрядне

Сполучні засоби

Спосіб під поряд-кування

Позиція підрядного

приклади

Виражає наслідок дії головного реченняНе відповідає


Так що


Головне речення – підрядне реченняПісля головного


Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому (М.Коцюбинський)Досить холодно, так що ми топимо вже грубки.

(Леся Українка)Ручки туго позатягувані в блискучі печатки, так що і пальці зігнути не можна.

(Панас Мирний)


Погода стояла тепла і сонячна, так що шибки на вікнах аж миготіли (Гр.Тютюнник)
Є і руки, і охота, так що ладиться робота. (нар. тв.)Складнопідрядне речення з підрядними супровідними


Питання на яке

відповідає

підрядне


До чого

відноситьсяСполучні засоби

Приклади

Не відповідає

До попередньої частини (головне просте чи складне речення_

Що…

Чого…


(від) чого…

(через) що…

(внаслідок) чого…

Кочубеєві люди добре потрудилися, обороняючи валку, про що свідчили рани, порвані сорочки і каптани. (Б.Лепкий)

Обличчя в батька було завжди суворе, що й викликало і страх і повагу одночасно. (М.Олійник)

Пройшла злива з градом, від чого полягли хліба.

Тихович, який ніколи не стріляв і не любив крові, одвернувся від закривавленої дичини, чим образив трохи свого колегу – мисливця. (М.Коцюбинський)Програмові картки до теми «Види складнопідрядних речень»

Програмові картки «Види складнопідрядних речень» складені у восьми варіантах. Речення дібрані з творів Тараса Шевченка «Кобзар».

Робота з картками проводиться після завершення вивчення теми «Види складнопідрядних речень», коли учні вже вміють виділяти головну частину, знаходити підрядну частину речення, визначати її місце у складі складнопідрядного речення, знаходити смислові зв’язки між головною і підрядною частинами речення, логічно ставити запитання від головної частини до підрядної, визначати вид підрядного речення.

Учні, працюючи з картками, не переписують речення, а лише визначають, якою цифрою позначена вибрана ним відповідь. Учитель перевіряю правильність відповіді за контрольною карткою. На всю роботу доцільно відводити 10-15 хвилин.

Використання цих карток є цікавою формою перевірки знань для учнів, полегшує роботу вчителя, допомагає раціонально використовувати час на уроці.
9 клас
Завдання:

І. Визначити вид підрядного речення: 1. означальне;

 2. з’ясувальне;

обставинні:

 1. міри і ступеня;

 2. способу дії

 3. порівняльне

 4. місця;

 5. часу;

 6. мети;

 7. причини;

 8. умови;

 9. наслідкове

 10. допустове.

ІІ. Визначити, яке місце займає підрядна частина в реченні:

 1. на початку речення;

 2. в середині речення;

 3. в кінці речення.

Картка № 1
1. Кохайтеся, чорнобриві

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.


2. Сини мої! Орли мої!

Летiть в Україну, -

Хоч i лихо зустрiнеться,

Так не на чужинi.


3.Якби ви з нами подружили,

Багато б дечому навчились!


4. А сонечко встане,

Як перше вставало


5. Невеселдо на світі жить,

Коли нема кого любить.


6. У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.
Картка № 2
1. І блідий місяць на ту пору

Із хмари де – де виглядав,

Неначе човен в синім морі,

То виринав, то потопав.


2. В таку добу під горою,

Біля того гаю,

Що чорніє над водою,

Щось біле блукає.


3. Може, вийшла русалонька

Матері шукати,

А може, жде козаченька,

Щоб залоскотати.


4. Пошли ж ти їй долю, - вона молоденька;

Бо люди чужії її засміють.


5. Чи винна голубка, що голуба любить?
6. Якби – то далися орлинії крила,

За синім би морем милого знайшла.Картка № 3
1. Воно скаже, синє море,

Де його поділо.


2. Тоді, хвиле, неси з милим,

Куди вітер віє!


3. Коли ж згинув чорнобривий, -

То й я погибаю.


4. І квіткою, й калиною

Цвісти над ним буду,

Щоб не пекло чуже сонце,

Не топтали люде.


5. Воно знає, синє море,

Бо його носило.


6. Тогді неси мою душу

Туди, де мій милий;

Червоною калиною

Постав на могилі.


Картка № 4
1. Чи дівчина, що милого

Щодень виглядає,

В’яне, сохне сиротою.
2. Не вмре кобзар, бо навіки

Його привітала.


3. Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила.

4. Так далеко чорнобривий,

Не чує, не бачить,

Як вороги сміються їй,

Як Катруся плаче.


5. Бодай же вас, чорні брови,

Нікому не мати,

Коли за вас таке лихо

Треба одбувати.


6. Полічили, що достали,

Встали сіромахи,

Помолились на схід сонця,

Пішли понад шляхом.


Картка № 5
1. Грає кобзар, виспівує,

Вимовля словами,

Як москалі, орда, ляхи,

Бились з козаками.


2. Україно, Україно!

Серце моє, ненько!

Як згадаю твою долю,

Заплаче серденько.


3. Отамани, товариші,

Брати мої, діти!

Дайте мені порадоньку,

Що будем робити?


4. Над річкою, в чистім полі,

Могила чорніє;

Де кров текла козацькая.

Трава зеленіє.


5. Як став місяць серед неба,

Ревнула гармата.


6. Як та галич поле криє,

Ляхи, уніати

Налітають, - нема кому

Порадоньки дати.


Картка № 6
1. За степи та за могили,

Що на Україні,

Серце мліло, не хотіло

Співать на чужині.


2. Засівала трупом поле.

Поки не остило.


3. Заховаю змію люту

Коло свого серця,

Щоб вороги не бачили.
4. Не питали б, люде, що в мене болить.
5. Коли живий козаченько,

То зараз прибуде.

6. Ти ще, чуєш, не хрестися,

Бо все піде в воду.Картка № 7

1. Прийшли, сіли коло мене

І про Україну

Розмовляють, розказують,

Як Січ будовали,

Як козаки на байдаках

Пороги минали.

2. Не одцуравсь того слова,

Що про Україну

Сліпий старець, сумуючи,

Співає під тином.

3. Якби не він спіткав мене

При лихій годині,

Давно б досі заховали

В снігу на чужині.

4. Сирота Ярема – сирота багатий,

Бо є з ким запалакать, є з ким заспівать.

5. Де проїдуть – земля горить,

Кров’ю підпливає.

6. Хоч не рідний син Ярема, а щира дитина.


Картка № 8

1. І за нею козаки ходили,

Поки вдова без сорома

Дочку породила.

2. Та й виросла Ганна кароока,

Як тополя серед поля,

Гнучка та висока.

3. Тяжко плакала Ганнуся

І не знала, за що

Мати знущається,

Лає, проклинає,

Своє дитя без сорома

Байстрям нарікає.

4. Клене мати

Той час і годину,

Коли на світ породила

Нелюбу дитину.

5. Ой Богдане, Богданочку!

Якби була знала,

У колисці б задушила,

Під серцем приспала.

6. Не завидуй багатому,

Бо багатий не знає

Ні приязні, ні любові –

Він все те наймає.

Картка 9

1. Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

2. Чорніє гай над водою,

Де ляхи ходили.

3. Розкажи, як за горою сонечко сідає.

4. Мова одна у нас така –

Уся співуча і дзвінка,

Уся плакуча і гримуча,

Хоча і без лаврового вінка.

5. Те, що було, минулося, не буде там добра.

6. Зацвіла в долині червона калина,

Ніби засміялась дівчина – дитина.

Картка 10

1. Чайка скиглить літаючи,

Мов за дітьми плаче.

2. Якби ви знали, паничі,

Де люди плачуть живучи,

То ви б елегій не творили…

3. Бо, де нема святої волі,

Не буде там добра ніколи.

4. У чужому краю

Не шукайте, не питайте,

Того, що немає, а тілько

На чужому полі.

5. І квіткою й калиною

Цвісти над ним буду,

Щоб пекло чуже сонце

Не топтали люди.

6. Неначе цвяшок в серце вбитий,

Оцю Марину я ношу.Контрольна картка

картки

Код правильної відповіді

1-ше речення

2-ге речення

3-тє речення

4-те речення

5-те речення

6-те речення

1

9,3

12,3

9, 1

4, 3

7, 3

1, 3

2

5, 3

1, 3

8, 3

9, 3

2, 3

10, 1

3

2, 3

6, 3

10, 1

8, 3

9, 3

6,3

4

1, 3

9, 3

7, 3

2,3

10, 3

2, 2

5

2,3

10, 3

1, 3

6, 3

7,1

5, 1

6

1,2

7, 3

8,3

2, 3

10, 1

9, 3

7

2, 3

1, 3

10, 1

9, 3

6,1

12, 1

8

7, 3

5, 3

2, 3

1, 3

10,3

9,3

9

4,3

6, 3

2, 3

12, 3

1, 2

5, 3

10

4,3

10, 1

6, 2

1, 3

2, 3

4, 1
Каталог: attachments
attachments -> Профтехосвіти у луганській області
attachments -> Загальна характеристика доби Відродження
attachments -> “ Історія виникнення комп'ютерної мишки ” Загадки про комп'ютерну мишку
attachments -> М. Донецьк-2012. Формування, розвиток і реалізація соціально активної особистості
attachments -> Настилання підлог керамічними плитками
attachments -> Обладнання
attachments -> Урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок
attachments -> С. О. Рачкова, А. М. Кушнірчук Методичний посібник Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

Скачати 285.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка