Використання синонімів, антонімів, омонімів у творах В. СимоненкаСкачати 146.28 Kb.
Дата конвертації28.02.2019
Розмір146.28 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Рівненська Мала академія наук учнівської молоді

Відділення мовознавства

Секція «Українська мова»Використання синонімів, антонімів, омонімів

у творах В.Симоненка

Науково-дослідницька робота

учениці 7 класу

Гвіздівської загальноосвітньої

школи І-ІІ ступенів

Савчук Дани Олександрівни


Науковий керівник

учитель української мови та літератури

Трофимчук Галина Сергіївна

Корець 2018Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти

    1. Синоніми

    2. Антоніми

    3. Омоніми

Розділ 2. Використання синонімів, антонімів, омонімів у творах В.Симоненка

2.1 Явище синонімії

2.2 Явище антонімії

2.3 Явище омонімії
Висновки
Список використаної літератури

Вступ
Вважають,що його біографію треба вивчати як частку історії України. Його називають символом національного пробудження, витязем молодої української поезії, одним із письменників-шістдесятників, лицарем на білому коні в українській літературі...

Так, це Василь Симоненко.8 січня цього року йому виповнилося б 83 роки.Але через радянську систему помер молодим. А скільки б міг ще зробити?

За його життя була видана лише одна збірка «Тиша і грім» у 1962 році. Видавалась вона довго, вилучали деякі твори ,була сувора цензура,але її схвально зустріли читачі. Книжка В.Симоненка – непоганий почин у творчій біографії поета. Вже тоді було зрозуміло - у літературу прийшов поет з великими можливостями! Та надалі друкувати нові твори не давали.

Актуальність.

В. Симоненко був і залишається вірним сином України. Його лірика не позбавлена мудрого погляду на минуле,сьогоднішнє і прийдешнє. Саме тому його вірші завжди актуальні, співзвучні прагненням українців, доходять до серця кожного.Його поезія сама йде до людей.Вражає висока художність і разом з тим простота. Його твори багаті на епітети, метафори, порівняння,антонімічні фігури, синонімічні ряди,омоніми для створення словесної гри.

Моя робота має назву «Використання синонімів, антонімів,омонімів у творах В.Симоненка».

Мета роботи:

-поглибити свої знання про життя та творчість В.Симоненка;

-висвітлити теоретичні питання таких понять як синоніми, антоніми,омоніми;

-виявити використання цих образних засобів саме у творах В.Симоненка;

-показати цим багатство нашої мови, а також уміле використання засобів виразності майстром художнього слова.

Розділ 1

Теоретичні аспекти

1.1 Синоніми

Слово синонім грецького походження й дослівно означає «однойменний».Тобто це слова подібні, близькі за значенням, але відрізняються відтінками значень, стилістичним забарвленням. Наприклад, мати, мама, ненька, матуся. Отже, синоніми мають дві суттєві властивості. З одного боку, вони подібні, близькі, а з другого – значеннєві відтінки й стилістичне забарвлення їх не збігаються, не роблять їх однаковими. Ці властивості яскраво виражені на такому прикладі: ходити,вештатися, крокувати, марширувати, плентатись, дибати, тинятися, човгати.

Декілька синонімів, що мають одне спільне значення, називається синонімічним рядом.

Ряд має одне стержневе опорне слово, що виражає найзагальніше значення і не має стилістичних відтінків, об’єднує навколо себе інші стилістично забарвлені синоніми. Наприклад, сміятися – реготати, хихикати, скалити зуби, хихотіти.

Синоніми бувають лексичні,морфологічні,синтаксичні, фразеологічні.

Лексичні синоніми – це подібні за значенням слова. Серед лексичних виділяють абсолютні, ідеографічні (значеннєві), стилістичні, загальномовні та контекстуальні.

Абсолютних синонімів мало: оплески – аплодисменти, водограй – фонтан, вітрило – парус, відтінок – нюанс, абетка – азбука – алфавіт. Вони не мають якихось значеннєвих відтінків. Використовують їх у мовленні для того, щоб уникнути повторів. Абсолютні синоніми виникають, коли замість власне українського слова використовують запозичене з таким самим значенням, або взаємодії літературної мови та діалектів. Наприклад, картопля – бульба, бараболя, крумплі…

Ідеографічні синоніми передають різні значеннєві відтінки того самого поняття. Наприклад, хата, дім, будинок, житло, квартира.

Стилістичні синоніми передають різне стилістичне забарвлення (емоційне, оцінне). Наприклад, їсти, перекусити, жерти, харчуватися, глитати, хавати.

Загальномовними називаються ті, що не залежать від контексту, їхня синонімічність сприймається й поза контекстом: всесвіт – космос, життєпис – біографія.

Контекстуальними називаються ті синоніми, що набувають синонімічності тільки в контексті: чешу (йду) до хати, сива (давня) історія. Такі синоніми мають яскраве емоційне забарвлення.

Морфологічні синоніми називають варіанти форм, що передають одне й те ж саме поняття. Наприклад, давальний і місцевий відмінок: батьку – батькові, брату – братові, на батьку – на батькові. Орудний відмінок: тією – тою, п’ятьма - п’ятьома. Родовий відмінок: шести учнів – шістьох учнів.

Синтаксичні синоніми – це різні синтаксичні конструкції, що виражають одну й ту саму думку. Такими можна вважати: сполучникові й безсполучникові речення:

Сонце зайшло – надворі швидко стемніло.

Як тільки сонце зайшло, надворі швидко стемніло.

Коли сонце зайшло, надворі швидко стемніло.

Речення з дієприкметниковими зворотами та складнопідрядні речення:

Квіти, подаровані артистці.

Квіти, які подарували артистці.

Фразеологічні синоніми – це різні фразеологізми з одним значенням. Наприклад, не всі дома – клепки немає, олії у голові бракує, баняк не варить…

Серед усіх названих видів синонімів лексичні є найвиразніші і найпоширеніші образні засоби мови. З їхньою допомогою у мовленні можна не тільки уникати повтору одних і тих самих слів, а й точніше передати інформацію, бо є можливість передати відтінки думки, уточнити деталі, ознаки властивості. Багатство нашої мови яскраво виражається саме у використанні синонімів.
1.2 Антоніми

Антоніми – це слова з протилежним значенням. Наприклад, знайти – загубити; негатив – позитив; віддалення – зближення.

Антоніми об’єднуються не в ряди (як синоніми), а в пари. Характерною рисою пари антонімів є їхня спільність лексичного значення, тому антонімічна пара – це завжди слова однієї частини мови:

іменники: друг – ворог (ставлення), зима – літо (пора року);

прикметники : високий – низький (зріст), швидкий – повільний (темп);

дієслова: йти – стояти (рух), сміятися – плакати (емоції);

прислівники: рано – пізно (час), вниз – угору (напрям).

В антонімічні відношення можуть вступати також фразеологізми : далеко – під носом, рукою подати; працювати – бити байдики, витрішки продавати; темно – хоч голки збирай.

Багатозначне слово може мати кілька антонімічних пар залежно від кількості значень. Наприклад, свіжий (хліб) – черствий;

свіжий (журнал) – старий;

свіже (повітря) – забруднене;

свіже (молоко) – кисле;

свіжі (овочі) – консервовані;

свіжі (ягоди) – заморожені.

Антоніми, як і синоніми, допомагають яскравіше, повніше передавати думки. Вони дають можливість контрастно характеризувати предмети, явища, загострити увагу, виділити їх.

Особливо широко користуються антонімами майстри художнього слова. З антонімів утворюється стилістична фігура – антитеза. Це зіставлення протилежних образів, думок, явищ, у результаті якого формується контраст, протиставлення. Антитеза увиразнює текст, робить його чіткішим, точнішим. Наприклад, «В одного – прапрадід став лордом,

В іншого – прадід князь… Предок мій споконвіку хліб сіяв і свині пас…»


    1. Омоніми

Омоніми – це слова, які мають однакову звукову форму, але зовсім різні значення. Наприклад, коса – заплетене волосся; коса – знаряддя для косіння; коса – вузька смуга суходолу у річці або морі. Такі омоніми називають повними, тобто такими, які і звучать, і пишуться однаково.

До неповних лексичних омонімів відносять омофони, омографи, омоформи.

Омофони – це слова, які однаково звучать, але пишуться по-різному. Наприклад, сісти на шию (прийменник з іменником), нашию одягу (дієслово майбутнього часу); пресувати [пресувати] метал, присувати [присувати] стіл до стіни.

Омографи – це слова, які однаково пишуться, але звучать по-різному завдяки голосу. Наприклад, мала дівчина мала щастя. Замок – замок, орган – орган.

Омоформи – це слова, що збігаються тільки в одній формі. Мила – прикметник; мила – дієслово минулого часу жіночого роду. Три – числівник; три – наказовий спосіб дієслова другої особи однини.


Розділ 2

Використання синонімів, антонімів, омонімів у творах В.Симоненка

Для аналізу явища синонімії, антонімії, омонімії у поезії В.Симоненка ми взяли його збірку «Тиша і грім» і розглянули деякі вірші поета.

Як уже зазначалось раніше, використання синонімів показує багатство нашої мови. Використання загальновживаних та індивідуальних синонімів робить мовлення емоційно насиченим, досконалим, а уміле й доречне використання – це показник високої професійності майстра. Саме таким і був Василь Симоненко.

2.1 Явище синонімії

«Русь»


З глибини віків і гордо, й величаво

Встає легендами овіяне ім’я

Минуле – сон, але сліпа змія

Не отруїла доблесті і слави…

…То ж не орда завзята і кривава

Неждано появилася в степах,

Щоб у сплюндрованих і спалених містах

Шуміли оргії і варварські забави…

…І ворог знав, підступний і лукавий,

Що витязь тут не здобичі шукав…

За ясні зорі і за тихі води

За кращу світлу долю всіх слов’ян…

«Жорна»

…Дарма біситься злість ворожа, чорнажурливо мліли очі сумовиті… - поєднання різних частин мови.
«Перший»

…Та нехай над землею година, чи негода лютує і рве


«Баба Онися»

… Я горя на світі застав багато…

Немає такої біди і муки

… За те, що ми в космос знялися, що нині здорові й живі… - для сильнішого підкреслення значення використовує контекстуальні синоніми.

«Піч»

Поет використовує стилістичні синоніми:Галасує від болю дерево…

Бубонять рогачі і кочерги…

Сновигають по зморшках думи,

На щоках танцює вогонь…


«Прощання Федора Кравчука, колгоспного конюха, з старою хатою»

Ти стоїш небагата й непишна

…поважала і труд, і піт

…я в тобі розлучився з журбою

І навіки спекавсь біди
«Дід умер»

Поховали старезного дідаЗакопали навіки у землю святу…

Біль у душу мою закрадається вужем,Відчай груди мені розпанахує, рве
«Мій родовід»

Вельможі пихаті і горді…

... та киньте свій ґвалт і крик
Поет знову використовує контекстуальні синоніми:

…Щоб жерли ви булки і сало…

…В одного – прапрадід став лордом,

В іншого – прадід князь


«Земля кричить…»

… І лиш годинник холодно й спокійно

… І без кінця – окопи, барикади …

…Гриміли пишні і бучні паради

…Що руйнували світ тиранства і облуди

І нищили в’язниці вікові…

…Щоб не здригався всесвіт малярійно

І небо не стогнало від заграв…


«Можливо, знову загримлять гармати»

…І буде плакать і журитись мати,

Коли сини ітимуть на війну…

…За нашу землю, дорогу й кохану

…За наші дні, прекрасні й молоді

…І тут ні сліз, ні відчаю не треба,

І тут не треба страху і ниття
«Кривда»

…Він росте, як інші діти,

І вистрибує, як усі

…Любить босим прогоготіти

По ранковій колючій росі…

…По городу галопом промчати

На обуреній, гнівній козі…

…Ну, нехай би смикнув за вухо,

Хай нагримав би раз чи два…

…Все одно він би тата слухав

І ловив би його слова

Біг Івасик, немов на свято,

І вибрикував, як лоша

…А вночі шугнув через грядку,

Де сусідів паркан стирчав,

Вибив шибку одну з рогатки

І додому спати помчав
«Ми думаєм про вас»

…В погожі літні ночі…

…А радість голосиста і дзвінка

…Ми думаєм про вас – і тому наші руки

Не в’януть біля плуга і станка

…Ні, сонний спокій зовсім нам не сниться,

Ні, нас не вабить ніжна тишина

…І тому ми спокійно і сурово

Стрічаємо у праці і борні

Наклепи злобні і тупі докори

Потоки божевільної брехні…
«Ровесникам»

Ми в світ прийшли успадкувати славу,Діла, і думи, й чесні мозолі,

Батьків велику полум’яну справу,

Що захистила правду на землі…

…Нам не дрімать на тихому причалі,

Не виливать в кімнатній тишині


«Є в кохання і будні і свята»

…І з тобою було б нам гірко,Обіймав би нас часто сум

…Але певен, що жодного разу

У вагання і сумнівів час…

Ненаглядна, злюща, чудова,

Я без тебе не можу жить!
«Ой майнули білі коні»

Пронеслись, прогупотіли, врізалися в небо

…Знаю: дійде, не охляне, в полі не зачахне - …

Крізь пилюку, по багнюці, в холод і завію


«Вона прийшла»

Вона прийшла непрохана й неждана

…Вона до мене випливла з туману…

…Вона прийшла, заквітчана і мила

…І так чарівно кликала й манила,

Такою ніжною і доброю була…


«Тиша і грім» - сама назва несе протиставлення і говорить про зміст поезії і назву самої збірки.

Довго спали вітри у ярах на припоні,

Довго тиша гнітюча полями повзла,

…І здавалось – життя задрімало, завмерло,Заблукало в безмежжі неміряних нив..

…І убив у серці тишу,Розпанахав спокій…

…Люди різні між нас бувають –Симпатичні, гарні, чудні

…Заплелися журба і жаль

…Стала совістю і душею

Пригадаю усе до слова,

До зітхання згадаю все…

…Розіб’ється човен об скелі,

Об гранітну байдужість твою…

Ображайся на мене як хочеш.Зневажай, ненавидь мене –

… і презирством убий мене

…Певне, є в тебе біль і горе

…Але к бісу мудрість убогу!

І догадки під три чорти!...
2.2 Явище антонімії

«Перший»


… Перший був не геній, перший був простий чоловік…

Вічна мудрість простої людини

В паляниці звичайній живе…

«Жорна»

На антонімії базується оксиморон, коли свідомо поєднують протилежні поняття,які разом дають нове уявлення:

…Ми часто чуєм радісну зловтіху

Вживає автор також контекстуальні антоніми:

…Твій гордий подвиг не принизять жорна-

Вони лиш возвеличують тебе…

…цілую руки ,що крутили жорна

У переддень космічної доби

…заглядали кривда й люте лихо у наш-

Для щастя виведений- дім…


«Баба Онися»

…У баби Онисі було три сини

У баби Онисі синів нема
…Щоб знали майбутні предтечі

В щасливій і гордій добі

Їх горе на утлії плечі

Онися взяла собі…


«Прощання Федора Кравчука, колгоспного конюха, з старою хатою»

…Ти приймала і щастя, і лихо

«Дід умер»

…Чи світитиме сонце,Чи ніч напливе

…Його пристрасть і гнів,

Його радощі і муки,

Що, вмираючи, він передав для живих…


«Мій родовід»

…Лорд…князь…- полтавський мужик…

…Щоб жерли ви булки і сало,… Віками пер соху-плуг…

Хліб сіяв і свині пас…
«Ошукана могила»

… І сироти твої й тобою вбитих


«Кривда»

У Івася немає тата -

… Лиш від матері ласку знати

Довелося хлопчині цьому…

…Мов уперше вступив у гидь

З оченят, від плачу промоклих,

Рукавом витирав блакить
«Ми думаєм про вас»

В морозні ранки, і вечірній часІ в свята гомінкі, і в дні робочі
«Ровесникам»

…Свої дрібненькі втіхи і печалі


«Пучок суниць»

У степу не було нікого,

Тільки вітер та ми й ковила

…І припала ж така година,Дуже радісна, й трохи сумна…
«Є в коханні і будні і свята»

Є в коханні і будні і свята

Є в ньому і радість і жаль

…Дріб’язкові хмарки образи

Не закрили б сонця від нас…

…Бо тебе і мене б судилаНе образа, не гнів – любов
«Ой майнули білі коні»

Крізь пилюку, по багнюці, в холод і завію

Прийде чистою до тебе біла моя мрія…
«Тиша й грім»

…І здавалось – нема ні початку, ні краю

обнявся сміх з журбою

Ненависть з любов’ю

Грім з ясного неба…… І щасливим нещастям моїм…

… І говорячи, не мовчи,

Ти мовчанням мені кричи…

…Для кохання в нас часу мало,

Для мовчання – у нас віки

…Хоч на щастя життя багате,

Але кожну людину ждуть

І печалі, і сум, і втрати,

І не можна їх обминуть…

…Небо в сутінь буває сірим,

А насправді ж воно – голубе …

…Хай заляжиться тиша навколо…

Не замовкне весняний грім


2.3 Явище омонімії

Що стосується омонімів, то у проаналізованих мною творах вони зустрічалися рідко. У поезії «Кривда» «…Любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі…»Висновки
Проаналізувавши та придивившись до поезії В. Симоненка, можна сказати, що немає в ній космічних масштабів, атомних пристрастей, ні прикмет наукових досягнень. Є тут непідроблений інтерес до внутрішнього світу простої людини, відтворення людської гідності, право на її пошану, любов, на звичайне людське щастя за життя і на добру пам’ять, коли піде у вічність. Прості й щирі слова В.Симоненка торкаються серця кожного, бо йдеться у поезіях про загальнолюдські цінності.

Що стосується мовних засобів, то поет у своїй мовній практиці використовує більш синонімів та антонімічних фігур для яскравішого відображення сказаного.

Серед синонімів можна виділити більшість лексичних, а саме загальномовних, хоча зустрічаються у його мовленні контекстуальні. Вони, як правило, мають яскравіше емоційне забарвлення.

Особливо широко використовує антоніми, з яких утворює стилістичну фігуру-антитезу. Вона увиразнює текст, робить його точнішим, чіткішим і цим самим досягає повноти художньої виразності думки.

На основі антонімів утворюється оксиморон як свідоме поєднання протилежних понять «…і говорячи не мовчи… ти мовчанням мені кричи…» Вони вказують незвичність, особливість явища.

Що стосується омонімів, то у проаналізованих мною творах вони зустрічалися рідко. У поезії «Кривда» «…Любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі…»

Отже, можна стверджувати, що основними засобами у мовній практиці В.Симоненка є антоніми та синоніми. Це і давало можливість поету характеризувати образи, явища, факти усебічно. Показувати власне ставлення до людини, до подій.

Особливо вражає легкість, щирість, нескладність його мови, яка близька для простого читача. В.Симоненка по праву можна назвати великим правдо словом, тому і цінуємо його як сміливця у думках, творах і вчинках.Список використаної літератури

1.Авраменко О.М.Українська мова та література:Довідник.-К.:Грамота,2014.-2014.-560с.

2.Данилюк І. Г.Сучасна українська мова. Словник синонімів та антонімів.-Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО»,2009.-592 с.

3.Мацько Л. І.,Сидоренко О.М.Українська мова.Усний та письмовий екзамени:Навч.посібник.-К.:Либідь,1993.-208с.4.Симоненко В.Лебеді материнства:Поезія, проза.-Дніпропетровськ:Промінь,1989.-224 с.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 146.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка