Відділ освіти Куп’янської міської ради Харківської області Навчально- виховний комплексСкачати 298.1 Kb.
Дата конвертації14.01.2019
Розмір298.1 Kb.
ТипУрок
Відділ освіти Куп’янської міської ради

Харківської області

Навчально- виховний комплекс

« Школа - гімназія» №3

Куп’янської міської ради Харківської області

Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках математики

( Доповідь)

Автор: Баринова Зінаїда Григорівна,

вчитель математики,

спеціаліст вищої категорії,

учитель-методист

Куп’янськ 2015/2016


Бути відкритим до всього нового. Щоб догнати світ, нам необхідно дивиттсь уперед, а не оглядатися назад. Тільки нові технолгії, нові послуги, нові знання допоможуть нам стати впевнено на ноги.
Життя змінюється дуже швидко. Напевно, одна з професій, фахівці якої мають змінюватись одночасно з нею, – це професія вчителя. Адже кожне покоління має справу з новими досягненнями, проблемами та турботами. І першими, хто вказує стежку в іноді не зрозумілому, а підчас і ворожому для учня світі, є звичайні вчителі.

Сучасний урок не може бути створений за шаблоном, оскільки це завжди живий, динамічний процес. І тому сьогодні особливими вимогами до вчителя-професіонала стають не тільки глибокі знання, сформовані педагогічні вміння та навички, високий рівень культури, розвинені особистісні якості, а й бажання працювати в атмосфері творчості. Математика має широкі можливості для інтелектуального розвитку особистості, вона є засобом вивчення фізики, хімії, інформатики, астрономії, біології, загально технічних і спеціальних дисциплін, вона також є мовою техніки, а розвинене логічне мислення сприяє засвоєнню гуманітарних предметів.Задачі семінару:

 • Показати, що комп’ютерні технології є однією з форм розвитку середовища.

 • Ознайомити з прийомами , методами застосування навчальних програм для існування розвинутого середовища.

 • Мотивувати учасників семінару на застосування програмових засобів у роботі.

 • Створити умови для професійного росту вчителя.

План

 1. Роль інформаційно – комунікаційної технології у розвитку середовища школярів.

 2. Викладання математики з використанням інформаційно – комунікативних технологій.

3. Нововведення в педагогіці та шляхи реалізації.

4. Програмові засоби навчання, призначені для викладання математики.

5.Дистанційна освіта.

6.Висновки.

7.Список використаної літератури.

Роки роботи в школі – роки навчання та пошуку, вивчення та апробація технологій, методик, прийомів та методів. Традиційні форми та методи навчання – вічні. Проте сьогодення змушує шукати новітні прийоми навчання. Завданням школи є не тільки повідомлення певної суми знань учням, а й розвиток у них пізнавальних інтересів, творчого ставлення до справи, прагнення до самостійного «добування» і збагаченню знань і умінь, застосування їх у своїй практичній діяльності. Головна праця наших учнів - це вчення, і тому дуже важливо навчити їх розумно вчитися.

Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання:

• шляхом активного діалогу учня з комп'ютером;

• розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація);

• шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку);

• використовуючи ігрову форму спілкування людини з машиною;

• витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовно учня.Використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Комп’ютер поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.Інформаційні технології сприяють:

 • Інтелектуальному, соціальному, духовному розвитку школяра.

 • Розвитку пам’яті уваги, уяви.

 • Виявленню логічних операцій, як синтез і аналіз.

 • Виявленню інтересу до предмету.

 • Виявленню різних видів творчості.

 • Розвтку творчих здібностей

Тож поговоримо про педагогічні нововведення та шляхи їх реалізації.

Такими нововведеннями в педагогіці є:

 • Ідея опори.

 • Укрупнення блоків.

 • Ідея від часткового до загального. .

 • Ідея використання діаметральних об’єктів.

 • Ідея перспективи.

 • Ідея занурення.

 • Ідея інтеграції навчальних занять.

 • Ідея інтерактивності.

 • Кейс – технологія.

 • Веб -квест - технологія

Кейс-технологія – сучасна освітня технологія, в основі якої лежить аналіз якої – небудь проблемної ситуації. Вона об’єднує в собі одночасно і рольові ігри, і метод проектів, і ситуативний аналіз.

Кейс-технологія – це не повторення за вчителем, не переказ параграфа або статі, не відповідь на запитання викладача, це аналіз конкретної ситуації,

який заставляє підняти пласт отриманих знань і застосувати їх на практиці..

Мета-кейс-технології:


 • Поглиблене вивчення предмета;

 • Підготовка до олімпіад, ДПА, ЗНО;

 • Індивидуалізація навчального процесу.

Веб - технолгія

Данна технологія допомагає повисити інтерес учнів до предмету, розвиває в учнів такі якості, як соціальна активність, комунікабельність, уміння слухати і грамотно висловлювати свою думку.

Розрізняють два типи веб-квестів: для короткочасної та тривалої роботи. Мета короткочасного веб-квесту — поглиблення знань і їх інтеграція і розрахований він на один-три заняття. Довготривалий веб-квест спрямований на поглиблення і перетворення знань учнів та розрахований на тривалий термін (можливо, на семестр або навчальний рік).

Структура веб-квесту:

Будь-який веб-квест повинен включати в себе наступні структурні компоненти:

Вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, огляд усього квесту.

Центральне завдання, яке зрозуміло, цікаво і здійснимо. Чітко визначено підсумковий результат самостійної роботи (наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка повинна бути захищена, і зазначена інша діяльність, яка спрямована на переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної інформації).

Список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді — на компакт-дисках, відео та аудіо носіях, у паперовому вигляді, посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів по темі), необхідних для виконання завдання. Цей список повинен бути анотований.

Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику квесту при самостійному виконанні завдання (етапи).

Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються в веб-квесті.

Керівництво до дій (як організувати і представити зібрану інформацію), яке може бути представлене у вигляді напрямних питань, які організовують навчальну роботу (наприклад, пов'язаних з визначенням часових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями по використанню електронних джерел, виставленням "заготовок" веб-сторінок тощо.)

Висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками під час самостійної роботи над веб-квестом. Іноді корисно включити на закінчення риторичні запитання, що стимулюють активність учнів продовжити свої досліди в подальшому

Розробник веб-квесту Берні Додж.

Веб-квест у освіті:


 • Веб-квест - це приклад організації інтерактивного освітнього середовища.

 • Освітній веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють і навчаються, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу.

 • Веб-квест - одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі.

Веб-квест у навчанні:

 • Веб-квест (webquest) - це проблемне завдання з елементами рольової гри.

 • Веб-квест - це формат уроку орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету.

 • Веб-квест – це дидактична структура, в рамках якої викладач удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час.Шляхи реалізації нововведень:

 • Комунікативно – діалоговий

Ключове поняття – “педагогічна взаємодія” (суб’єкт-суб’єктна модель взаємодії)

 • Комп’ютерно – мультимедійний.

Реальне середовище навчання.

Віртуальне освітнє середовище (ВОС).

Саме останньому і приділимо увагу.

Інформаційні технології – модель навчально – виховного процесу, у якій мета досягається за рахунок найповнішого використання можливостей комп’ютерів та програмного забезпечення.

Отже, застосуванняі нформаційних технологій умовно можно поділити : • Застосування мультимедіа.

 • Застосування комп’ютера

1. Застосування мультимедіа на уроках математики.2.Арсенал мультимедійних технологій

За цілями та задачами навчання комп’ютерні програми поділяються на:

1.Моделювальні програмні засоби.

2.Демонстраційні програмні засоби.

3.Навчально – ігрові програмні засоби

4.Навчальні програмні засоби.

5.Програми призначені для контролю рівня вивчення навчального матеріалу.

6.Імітаційні програмні матеріали.

7.Інформаційно – пошукові системи, інформаційно - довідкові пошукові системи.Основне програмне забезпечення уроків математики.Переваги роботи з навчальними програмами.

 1. Діалог з програмою має характер навчальної гри, що у більшої частини учнів підвищує мотивацію до навчання.

 2. Збільшення кількості тренувальних завдань за одиницю часу.

 3. Скорочення часу для відпрацювання необхідних технічних навичок в учнів.

 4. Полегшення визначення рівневої диференціації навчання.

 5. Учень стає суб’єктом навчання, бо програма потребує від нього активного керування.

 6. Виникає можливість моделювання процесів.

 7. Можливість забезпечення уроку матеріалами з віддалених джерел.

Поговоримо і про мультимедійну дошку та її можливості.

Саме використання мультимедійної дошки дає можливість

пропонувати учням неординарні, частково-пошукові завдання на визначення закономірностей, на знаходження принципу розташування чисел, математичні кросворди, різноманітну наочність, супроводжувати звуковими ефектами, економить час на виконання геометричних побудов. А все це надає можливість показати учням математику з найпривабливішого боку, викликати в дитини радість і задоволення від занять розумовою працею, зацікавити предметом.

 При плануванні уроків математики з використанням ІКТ

необхідно враховувати: наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання,

• наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі,

• наявність інструментальних середовищ,

• наявність програм-тренажерів,

• готовність учнів до роботи з використанням комп'ютера,

• можливості учня використовувати комп'ютерні технології поза класом.Властивість уроку математики з використанням ІКТ:

 • Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;

 • Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;

 • Інтерактивність і діалоговий характер навчання;

 • ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методики комп'ютерного навчання.

 • Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

 • Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;

 • Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації .

Типи уроків з застосуванням компютера .

1.Уроки з комп’ютерною підтримкою:

 • Пояснення нового матеріалу.

 • Рішення текстових завдань.

 • Контроль знань.

 • Робота в середовищі програмування.

2. Самостійна робота учнів з програмою:

 • Робота з моделюючим програмами.

 • Відпрацювання навичок на тренажерах.

3.Дистанційне навчання:

 • Взаємодія вчителя і учнів через комп’ютерні мережі.

Форми комп’ютерного навчання:

 • Дослідження.

 • Віртуальні екскурсії

 • Проектна діяльність

 • Тестування

 • Презентації

 • Дистанційна освіта

Розглянемо програми, які застосовують для тестування.

У зв’язку з ЗНО та дистанційною освітою, в тому числі і на курсах підвищення кваліфікації, вони актуальні і потребують детальної уваги.Поширені:

 • My Test

 • TST- W

Розглянемо використання.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/51m/quest1.png

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/51m/quest2.png

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/51m/quest3.png

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/51m/quest14.png

Поговоримо про дистанційне навчання .

У більшості випадків, дистанційне навчання школярів повинно розглядтися як додаткове до традиційного


класно-урочного навчання. Так, елементи дистанційного навчання можуть стати
незамінними для таких груп учнів:
– учням сільських шкіл для отримання якісної освіти;
– обдарованим дітям для поглиблення знань, перевірки ступеня самореалізації під час участі в олімпіадах різного рівня, для виконання робіт МАН на високому науковому рівні;
– учням випускних класів для підготовки до складання зовнішнього
незалежного тестування;
– невстигаючим дітям для формування інтересу до навчання чи його
поновлення, підвищення якості навчання;
– учням, які з різних причин пропускали заняття (активісти, спорт-
смени та ін.) для усунення прогалин у знаннях;
– учням різних класів для самореалізації, загального розвитку та си-
стематизації знань, уникнення прогалин у знаннях через непередбачува-
ні обставини (наприклад, карантин).
А для дітей з індивідуальними особливостями, через які вони не
можуть відвідувати школу (фізичні вади, перебування у лікарнях, коло-
ніях і т.ін.), дистанційне навчання за умов створення відповідних інфра-
структур може стати основною і єдиною формою одержання середньої
освіти.
Дистанційне навчання знімає багато психологічних проблем,
пов’язаних із комунікабельністю школярів, дозволяє їм бути більш від-
вертими. Можливість попрацювати над своєю думкою допомагає учням
усувати огріхи усного спілкування.
Н.В. Морзе визначає типи дистанційного навчання, які відрізня-
ються між собою за ступенем дистанційності, індивідуалізації і продук-
тивності :
1. Школа – Інтернет
2. Школа – Інтернет – Школа
3. Учень – Інтернет – Учитель
4. Учень – Інтернет – Центр
5. Учень – Інтернет – …
Як зазначає В.В. Сташенко, «навчальний процес при дистанційному
навчанні містить у собі всі основні форми традиційної організації освіт-
нього процесу та поєднує дослідницьку і самостійну роботу учнів;
при цьому реалізація цих форм значно змінюється.
Вимоги до організації дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах:
– наявність високоорганізованої комп’ютерної мережі з одним чи
кількома серверами

– наявність висококваліфікованих кадрів, компетентних в організа-


ції та проведенні дистанційного навчального процесу – фахівців у пред-
метних галузях, методистів, добре ознайомлених зі специфікою Інтер-
нет- і комунікаційних технологій, із сучасними тенденціями в системі
освіти, сучасними концепціями, теоріями, педагогічними технологіями,

Окремо зупинюсь на використанні кейс-технології

для дистанційного навчання

В цьому випадку для кажного учня складається індивідуальний план, де він отримує кейс, в якому знаходиться пакет учебох посібників, мультимедійний відеокурс, навчальні програми на CD-ROM та електронний рабочий зошит. Електронний зошит включає в себе рекомендації по вивченню даного матеріалу, тести, запитання для самоконтролю, практичні творчі завдання. А вчителю дозволяє найбольше эффективно скласти календарно-тематичне планування.Кейс-технологія полягає в тому, що на початку навчання, складається індивідуальний план, кожен хто навчається отримує так називаємий кейс,в якому знаходиться пакет учбової літератури, мультимедийний відеокурс, віртуальну лабораторію і навчальні програми на CD-ROM, а такое електронний рабочий зошит. Останній представляє с своєрідний путівник по курсу і містить рекомендації по вивченню учбового матеріалу, контрольні запитання для самопееовірки, тести, творчі і практичні завдання. Працюючи над матеріалом курсу , онавчающийся може запросити допомогу по електронній почті, відправити результати виконання практичних завдань, лабораторних рабіт.

Кейс-технологія використовує комп’ютерну мережу і сучасні комунікації для проведення консультацій, конференцій, переписки і забезпечення навчающогося учбовою і другою інформацією із електронних біблиотек, баз даних і систем електронного адмініструваня. Важнливим досягненням цієї технології являється можливість більш оперативно керувати процесом навчання. його вихованням в процесі спілкування з викладачем и групою, що є неоспоримою перевагою традиційних форм очного навчання.

Учбово-методичні матеріали, що використовуються тут, відрізняються повнотою і цілістністю системностю. Їхніиім досягненням є:


 • доступність, як можливість органиізації самостійної работи в электронній библіотеці, так і дома;

 • наглядність, тоб то. красочні ілюстрації, відеофрагменти, мультимедіа-компоненти, схеми, квантований текст з виділеними важливими означеннями і інше ;

 • звуковий супровід лекції;

 • наявність інтерактивних завдань;

 • аніміровані приклади розв’язання задач;

 • можливість нелінійної работи з матеріалом, забезпеченого гіперсилками.

Освітня кейс-технологія, де учень отримує визначений набір матеріалів і завдань і має можливіст спокойніо над ним подумати, а потім відправити (або здати) виконану работу перевіряючому, дуже эфективна.  Адже багатьом дітям потрібен індивідуальний темп навчання, прискорений чи уповільнений, і не кожна дитина здатна працювати в колективі.

Таким чином, використання комп'ютера на уроках - це не данина моді, не спосіб перекласти на плечі комп'ютера багатогранниу творчу працю вчителя, а лише один із засобів, що дозволяє інтенсифікувати освітній процес, активізувати пізнавальну діяльність, збільшити ефективність уроку.
Формула успіхуУспіхІКТ

Креативна

особистість


Прикладне програмне забезпечення

для підтримки навчання з математики

Додаток 1.

Перелік електронних засобів навчального та загального призначення, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, надано в таблиці 5.

Таблиця 5

Програмні засоби навчального та загального призначення
з/п


Назва

Предмет

Клас

Розробник

1

2

3

4

5

1

Програмно-методичний комплекс ТЕРМ VII підтримки навчальної математичної діяльності

алгебра

7

Херсонський державний університет

2

Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Математика 5-6 клас» для ЗНЗ

математика

5-6

ПП «Контур-плюс»

3

Програмно-методичний комплекс GRAN

алгебра, 

геометрія6-11

Республіканський навчально-науковий центр «ДІНІМ»

4

Пакет динамічної геометрії DG

геометрія

7-9

Харківський ДПУ ім. Г.С.Сковороди

5

Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ«Геометрія,
7 клас»

геометрія

7

ЗАТ «Мальва»

6

Педагогічний програмний засіб для ЗНЗ «Алгебра,
7 клас»

Алгебра

7

Херсонський державний університет

7

Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей Геометрія, 7-9 клас для ЗНЗ»

геометрія

7-9

ЗАТ «Мальва»

1

2

3

4

5

8

Педагогічний програмний засіб «Геометрія, 10 клас» для ЗНЗ

геометрія

10

ЗАТ «Мальва»

9

Педагогічний програмний засіб «Геометрія, 11 клас» для ЗНЗ

геометрія

11

ЗАТ «Мальва»

10

Педагогічний програмний засіб навчального призначення «Алгебра,

10 клас» для ЗНЗАлгебра

10

«Укрприборсервіс»

11

Педагогічний програмний засіб навчального призначення «Алгебра,

11 клас» для ЗНЗалгебра

11

«Укрприборсервіс»

12

Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електрон-них наочностей «Алгебра, 7-9 клас» для ЗНЗ

алгебра

7-9

Херсонський державний університет

13

Педагогічне програмне середовище «Системи лінійних рівнянь»

алгебра

7-11

Херсонський державний університет

14

Контрольно-діагностична система «Test-W»

всі

всі

Шестопалов Олексій

Таблиця 6

Поширені середовища динамічної математики

Програма

Адреса ресурсу

Cabri ( чернетка для інформатики)

http://www.cabri.com

Cabri 3D

http://www.cabri.com

Geometer's Sketchpad


(блокнот геометра)

http://www.dynamicgeometry.com

GeoGebra

http://www.geogebra.org

GeoGebra 5.0

http://www.geogebra.org

Cinderella

http://www.cinderella.de

GeoNext

http://geonext.uni-bayreuth.de 

Живая Геометрия

http://www.int-edu.ru

Живая Математика

http://www.int-edu.ru

Математический конструктор

http://obr.1c.ru/mathkit

DG (Дінамічна геометрія)

http://dg.osenkov.com/index_ru.html

GRAN 1
GRAN-2D, GRAN-3D
Wingeom 

http://math.exeter.edu/rparris/wingeom.html


Geometria

http://www.geocentral.net/geometria/ru

Archimedes Geo3D

http://www.raumgeometrie.de/drupal


Додаток 2.Назва

предмет

Клас

Виробник

Рік випуску

1

Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Геометрія, 7-9 класи»

Геометрія

7-9

ЗАТ Мальва

2006

2

Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей «Алгебра, 7-9 класи»

Алгебра

7-9

Херсонський Державний Університет

2006

Додаток 3.
Клас

Назва

Призначення2-11

TestW


6-11

ADVANCEDgrapher (для побудови графіків)


7-11

Динамическая геометрия


7-11

Functor


6-11

Математика:5


7-11

Graphics


7-11

GrapWin


10-11

Poly (геом.просторові фігури, розгортки, ПРАВИЛЬНІ МНОГОГР.)


7-11

Чарт


7-11

Flat Graph


7-11

Algebry


7-11

Discriminant


10-11

Gauss


10-11

GaussWin


10-11

Gorner


7-11

InFunction


5-9

Krug


7-9

KvadYr


7-9

Line (тест)


6-9

Sistema_koordinat


5-9

Калькулятор простых дробей


5-9

Математика-сложения обыкновенных дробей


5-9

Игра «Угадай-ка»


6-11

Гра Цифри


7-11

Графики


9

Восстановление кв. ур. по корням


5-11

Дії з дробами


6-11

Дії з рац.числами


6-9

Калькулятор дробей


8-11

Квадратное уравнение


7-9

Редактор графиков


5-6

Розкладання на прості множники

Додаток 4.Клас

Назва

Призначення: формування вмінь5-6

Математичні тренажери для усного рахунку


5-6

Ігрові програми-тренажери


6-11

Отличник v1.0 Тренажёр решения математических заданий.


7-11

Динамическая геометрия


7-11

Functor


6-11

Математика:5


7-11

Graphics


7-11

GrapWin


10-11

Poly (геом.просторові фігури, розгортки, ПРАВИЛЬНІ МНОГОГР.)


5-9

Все вычисления устно

 • Натуральные числа

 • Сложение десятичных дробей

 • Вычитание десятичных дробей

 • Умножение десятичных дробей

 • Деление десятичных дробей

 • Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

 • Умножение и деление обыкновенных дробей

 • Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел

 • Умножение и деление положительных и отрицательных чисел

7-11

Чарт


7-11

Flat Graph


7-11

Algebry


7-11

Discriminant


10-11

Gauss


10-11

GaussWin


10-11

Gorner


7-11

InFunction


5-9

Krug


7-9

KvadYr


7-9

Line (тест)


6-9

Primer6 (дії з дес.. дробами)


6-9

Sistema_koordinat


5-9

Математика –тренажер арифм.действий


8-9

Математика-тренажер извлечения кв.корня


5-9

Математика-тренажер деления


7-11

Математика-тренажер графиков корд.плоскости


5-9

Математика-сложения обыкновенных дробей


5-9

Тренажер действия с десятичными дробями


8-11

Тренажер по квадратным уравнениям


5-9

Игра «Угадай-ка»


6-11

Гра Цифри


9

Арифметична прогресія


7-11

Графики


9

Восстановление кв. ур. по корням


5-11

Дії з дробами


6-11

Дії з рац.числами


6-9

Калькулятор дробей


8-11

Квадратное уравнение


7-9

Редактор графиков


5-6

Розкладання на прості множники


5-6

Таблиця множення

Додаток 5.

unicyb.kiev.ua/MMEDIA/reports/TaisiyaNazarenko/index.


htm – електронна бібліотека математичної літератури (математичні ви-
дання, журнали, публікації, посилання на сторінки з математичними ре-
сурсами Інтернету)
• http://www.bymath.net – Вся елементарна математика. Середня ма-
тематична Інтернет-школа.
• http://itdrom.com/ – школьный IT-университет (Росія).
• http://ostriv.in.ua – шкільний Інтернет-портал "Острів Знань"
(Україна).
• www.mathler.narod.ru – російський сайт з різноманітною матема-
тичною інформацією
• www.amazon.com – база даних книг з комп’ютерної математики
(одна з найбільших в Internet)
• www.emis.de/math – Європейське математичне товариство (публі-
кації, присвячені викладанню математики)
• www.exponenta.ru – російський освітній математичний сайт
Список використаних джерел:
1. Архіпова, Т. Л. Вплив нових інформаційних технологій на активізацію навчально-пізнавальної діяльності підлітків / Т.Л. Архіпова. - С .160-167
2.«Використання комп'ютера під час вивчення навчальних предметів - важливий чинник особистісно-орієнтованого навчання», П. Лосюк, „Інформатика”, № 3, 2001р.
3. Зайцева, Т. В. Використання комп'ютерних програм на уроках алгебри та початків аналізу / Т.В. Зайцева. - С.101-112
4. Раков С.А., Горох В.П., Осенков К.О., Думчикова О.В., Костіна О.В., Ларін О.Р., Лисиця В.Т., Пікалова В.В. Відкриття геометрії через комп’ютерні експерименти в  пакеті DG. – Харків: ХДПУ, 2002. – 108 с.
5. http://www.mon.gov.ua/education/average.
6. Програма TEST-W О.Шестопалова.

Скачати 298.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка