Урок Вступний інструктаж з обж. Поняття про інформацію та способи її поданняСкачати 256.3 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір256.3 Kb.
ТипУрок

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи

Урок 1.

Вступний інструктаж з ОБЖ.

Поняття про інформацію та способи її подання.

Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних.

Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень.

Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування.

Вимірювання довжини двійкового коду.

Інформаційні процеси:

отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації.

Об’єкти та їх властивості.

Тип уроку: Урок- information « information » - роз’яснення, ознайомлення

(Урок-знайомство)


Дата:

Місце проведення:

Клас 9 ( гр. – чол.)

Урок № 1 ( за розкладом - )

Підготовка до уроку: ще до початку уроку вчитель знайомиться з програмою, за якою йде викладання курсу інформатики, планує час на знайомство з класом,, на виявлення здібностей учнів, виявлення рівня знань і підготовки з предмета ( інформаційної культури та інформативної компетентності)  як окремих учнів, так і всього класу в цілому й коректує відповідно до цього свої плани на даний урок:

Питання, які обов’язково потрібно розв’язати на уроці 1:
Правила роботи та техніки безпеки в кабінеті інформатики.

Вступний інструктаж з ОБЖ.

випереджене навчання :

Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері

( урок 5 за програмою)


між іншим:

Інформатика як наука.

Інформаційна культура та інформатична компетентність

(випереджене навчання- урок 2 за програмою)


Інформатика та інформація.

Повідомлення. Інформаційна надлишковість.

Дані. Інформаційні процеси.
вдома:
за підручником Інформатика.9 клас.

Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В. Шакотько
Поняття про інформацію(с. 7-8) та способи її подання (с.6, рис.1.2 с. 7)

Дані (с. 12) Різновиди інформаційних повідомлень (с. 9, рис.1.2 с. 7)

Вимірювання обсягу даних (с. 16)

Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень (с. 9)


випереджене навчання

(вдома,з використанням ресурсів мережі Інтернет):

Інформатика як наука та галузь діяльності людини

(урок 2 за програмою)

Поняття про інформаційну культуру та інформативну компетентність

( урок 2 за програмою)

Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій

(урок 2 за програмою)

Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.

(урок 5 за програмою)

Якби мені дали шість годин на те,

щоб зрубати дерево, то

чотири години я б витратив на заточування пили.

Авраам Лінкольн, Президент США, колишній лісоруб
Більше часу витратити на організацію навчальної діяльності,

її мотивацію.


Провести анкетування учнів щодо

виявлення їхніх інтересів та навичок роботи з комп’ютером.


Повести тестування щодо виявлення обдарованості.
Постійно нагадувати учням,
що
ВОНИ НАЙКРАЩІ, НАЙРОЗУМНІШІ ,
що
ВОНИ МОЖУТЬ ,
що
РАЗОМ МИ ПОДОЛАЄМО БУДЬ-ЯКІ ПЕРЕШКОДИ
Встигнути, встигнути, встигнути більше!

Намилуватися піснею дивною,

І навтішатися дружбою гарною.

Бути не тільки для когось потрібним –

Бути здоровим і бути Людиною!
на наступних уроках (більш детально):
на уроці № 2:
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень (урок 1 за програмою)

Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації (урок 1 за програмою)


на уроці № 3:
Дані. Вимірювання обсягу даних. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду (урок 1 за програмою)
пов’язати, наприклад, з уроком № 8
Об’єкти та їх властивості (урок 1 за програмою)
Цілі:


 • знайомство з класом
 • мотивація вивчення предмета Інформатика

(Мотивація - це те що змушує суб'єкт діяти. Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань. Мотивація – це те, що знаходиться в людини “всередині”. Якщо людина мотивована, її задоволення від роботи обов’язково призведе до гарного результату. / За Вікіпедією)

 • організація мотивованого навчання
 • вступний інструктаж з ОБЖ


Структура уроку: сучасна

Час: 45 хв.

Завдання:
навчальні:

 • формування пізнавального інтересу до предмету;

 • знайомство з поняттями інформаційної культури та інформатичної компетентності, з інформатикою як наукою;

 • ознайомлення з кабінетом, правилами розпорядку в кабінеті, правилами техніки безпеки та гігієни праці, з небезпечними моментами, з якими можна зіштовхнутися в процесі роботи, й відповідними запобіжними заходами;

 • формування навчально-інформаційних умінь (загально-навчальних, які забезпечують надходження, обробку та використання інформації для розв’язання навчальних задач);

 • ознайомлення з вимогами правильної організації й утримання робочого місця, з обов’язками працюючого на своєму робочому місці, а також небезпечними ситуаціями та правилами поводження при їхньому виникненні;

розвиваючі:

 • заохочення до активної розумової діяльності, самостійності, творчості;

 • розвиток інтелекту, творчих сил і здібностей;

 • формування наукового світогляду;

 • формування інформатичної компетентності;

 • формування уявлень про взаємозалежність і взаємозв’язок між поняттями «інформатика» та «інформація», виявлення зв’язків між навколишніми подіями;

 • формування погляду на предмет інформатики як науку і як на галузь діяльності людини;

 • розвиток логічного мислення, критичності думки, умінь порівнювати, робити висновки;

що виховують:

 • виховання інформаційної культури, культури розумової праці, уваги, самостійності, пізнавальної активності;

 • виховання любові до предмету, вчителя, який викладає, до навчання;

 • виховання свідомого відношення та засвоєння правильних і безпечних методів і прийомів роботи;

 • виховання дбайливого відношення до шкільного майна, поваги до праці однокласників, батьків, людей праці;

 • валеологічне виховання.

Форми, методи та технології навчання:


 • Розвивальне навчання

 • Пояснювально-ілюстративні методи

 • Принцип здійснення зв’язків науки з життям

 • Дослідницькі методи

 • Творча робота

 • Самостійна робота

 • Робота з підручником

 • Робота з зошитом

 • Робота із Словничком

 • Проектна робота


Способи діяльності:
Яким технологіям культурної діяльності навчаю дітей?


 • Система навчальної інформації (найпоширеніші її "симптоми" - ознайомлення, конспектування, вивчення певної, основної навчальної інформації, виконання практичних робіт і т.д.). Спрямована на нагромадження знань і розвиток репродуктивних умінь.

 • Система творчих завдань. Застосування системи творчих завдань для виховання творчих якостей особистості; використовуються методики й алгоритми, що дозволяють мимоволі запам'ятовувати основний матеріал теми, розширювати й поглиблювати його, розвивати творчі вміння й уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях.

 • Моделювання, що включає складання всіляких моделей досліджуваної системи: текстові, графічні (малюнки, схеми), причому (що дуже важливо для поглибленого вивчання) рішення творчих завдань, забезпечує включення в модель додаткової інформації, що виходить за рамки передбаченого навчальною програмою матеріалу.

 • Навчальне дослідження - засвоєння одного з найважливіших способів діяльності людини - дослідницького:

- сутність: 

   • постановка навчальної проблеми для всієї теми.

- складання методики розв’язання проблеми:

  • вивчення й конспектування навчальної й додаткової літератури;

  • висування гіпотез;

  • перевірка висунутих гіпотез;

  • застосування отриманих рішень для дослідження інших проблем;

  • внесення доповнень у навчальну інформацію з результатів дослідження
 • Інтеграція технологій - паралельне навчання учнів двом, а може бути й трьом технологіям одночасно ( інтеграція декількох технологічних напрямків ).

     Дає понад ефект:

- зростає інтерес до предмета;

- зростає успішність;

- зростає рівень інформаційної й інтелектуальної культури,інформатичної компетентності


 • Нові інформаційні технології
 • Особистісно-зорієнтоване навчання. Диференціація навчання
 • Інтерактивні технології
 • Технологія повноцінного співробітництва
Наочності та устаткування:


 • Кабінет інформатики, обладнаний для навчальних занять згідно Положень про кабінет інформатики

 • Куточок Охорони праці. Вогнегасник. Інструкції з техніки безпеки.

 • Навчальні програми.

 • Календарно-тематичний план.

 • Навчальні досягнення учнів з теми, що вивчається

(що повинні знати й вміти учні після вивчення теми)

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 • Журнал реєстрації інструктажу з техніки безпеки.

 • Розклад роботи кабінету інформатики.

 • Розклад чергувань у кабінеті.

 • Підручник.

 • Робочий зошит (з роздільниками)

 • Творча папка з файлами А4.

 • Диски, флешка.

 • Кольорова крейда. Магніти.

 • Папір А5, А4, А3. Файли А5, А4, А3. Папки А5, А4, А3.

 • Додаткова література з теми, що вивчається

 • Підготовлена класна дошка до уроку

(тема, завдання, епіграф до уроку)
« information » - роз’яснення, ознайомлення


 • Плакати щодо правил поведінки та роботи в кабінеті інформатики та під час роботи за комп’ютером

«Як правильно сидіти за комп’ютером»

 • «Осінній пейзаж»

«Для того, щоб втішатися скарбами природи, людина повинна бути здоровою, сильною та розумною»(П.П. Павлов)

 • Картки-ситуації (для ігрового відтворення ситуацій, що можуть виникати у кабінеті інформатики, й нести небезпеку)

 • Інструкція з т/б ( біля кожного учня та ПК)

 • Карти із вправами для очей та профілактики втомлюваності

(біля кожного учня та ПК)

 • Презентація «Правила техніки безпеки у кабінеті інформатики»

 • СD-програвач, диск «Аеробіка »

 • Бейджики з іменами учнів і вчителя.

Послідовність окремих етапів уроку: 1.  Знайомство  з класом.

Активізація пізнавальної діяльності.


 1.  Ознайомлення  з предметом.

Мотивація навчальної діяльності.


 1.  Ознайомлення  з навчальною програмою, тематичним планом та вимогами до навчальних досягнень
 1.  Ознайомлення  з правилами та матеріалами для роботи на уроках інформатики

 Ознайомлення (між іншим) із Д/з,

Пояснення щодо виконання


 1. Ознайомлення з критеріями оцінювання

навчальних досягнень учнів
Знайомство із собою, своїми можливостями та бажаннями


 1.  ознайомлення  з правилами безпечної роботи в кабінеті інформатики

 Ознайомлення  з інформацією презентації.


Самостійна робота по складанню конспекта за розповіддю вчителя та матеріалами презентації, додатковою літературою.
 Пауза відпочинку

(ознайомлення  із вправами для відпочинку)Епіграф: Вивчай ти інформатику завжди!
Усім, хто навчає інформатики,

Усім, хто вивчає інформатику,

Усім, хто любить інформатику,

Усім, хто ще не знає,

що може любити інформатику,
присвячується…


Минають дні, минають роки,

Прогрес крокує повсякчас,

І вже новиночки науки

Прийшли до школи і до нас.

Просторий клас, а в нім машини

І кожному – як би пізнать

Св.іт, що несе в собі таїни,

Твій розум прагне розгадать.

Тож не барімося, до діла –

Вивчай ти інформатику завжди!


(Галина, Львівська обл..)

http://vuvshaemo-informatukyХід уроку:
І. Активізація пізнавальної діяльності. Привітання.
Учитель читає з дошки вірш,зупиняючись на словах:


Тож не барімося, до діла


відразу налаштовує учнів на роботу,

вітає учнів з новим навчальним роком!

(вислови-привітання на дошці-А4)
Сьогодні Твоє свято:

Ти відкриваєшь для себе яскравий і великий світ знань!

Бажаю Тобі успіхів на цьому шляху та неймовірних відкриттів!

Із Новим навчальним роком !!!

*****

День знань - це свято книг, квітів, друзів, посмішок, світла!Учися старанно, учень, бо це - найголовніше сьогодні! 1. Знайомство з предметом. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні Ви розпочинаєте вивчення нового предмета – Інформатика.


Informo (лат.) – навчаю, формую, міркую.
Це дуже цікава та найсучасніша наука.

Основна мета кожного шкільного предмета – підготувати вас до життя в сучасному суспільстві. ХХІ ст.-століття інформаційних технологій, тому сучасне суспільство називають інформаційним.

Суттєвими ознаками його є:


  • високий рівень розвитку інформаційних технологій,

  • використання комп’ютерів у всіх галузях виробництва й управління, можливість широкого доступу до інформаційних ресурсів завдяки комп’ютерним мережам

тощо.

В інформаційному суспільстві важливим є рівень інформаційної культури людини, який і визначається за рівнем знань сучасних інформаційних технологій і вмінь застосовувати їх як у навчальній, так і в професійній діяльності.

Саме підвищення рівня вашої інформаційної культури є основною метою шкільного курсу інформатики
 1. Знайомство з навчальною програмою, тематичним планом та вимогами до навчальних досягнень

За шкільним курсом Інформатики в 9 класі ми з вами розглянемо наступні теми:…

Зверніть увагу, що за вимогами до навчальних досягнень учнів з теми

«Інформація. Інформаційні процеси та системи»:

Цитую:

«учень пояснює поняття інформаційної культури та інформатичної компетентності, поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини».


 1. Знайомство з правилами та матеріалами для роботи на уроках інформатики


Учитель знайомить учнів з матеріалами, підручником, які необхідні будуть на уроках.

 • Для кращого сприйняття та засвоєння вами навчального матеріалу нам знадобиться:


Підручник Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В.

Шакотько. Інформатика. 9 клас, Київ, «Генеза», 2009
Робочий зошит в клітинку з роздільниками (144 аркуші):

Бажано – кольорове фото, обов’язково - прізвище, ім’я по батькові.

Поля не креслимо. Дата пишеться на полях – 04.09.2010

1 розділ - Записничок.

2 розділ - Практичні роботи.

3 розділ - Програмування. Підготовка до олімпіад.

4 розділ – Словничок.
Отже, перше поняття, яке з’явиться у нашому Словничку – це інформаційна культура.

Відкрийте, будь-ласка, підручник на стор.27

Бачимо ще одне поняття – Інформатична компетентність.
Так, саме наявність у людини знань, умінь і навичок у галузі інформатики та здатність розв’язувати необхідні (у тому числі й нові) теоретичні та практичні задачі з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій говорить за її Інформатичну компетентність.
Відкрийте, будь-ласка, щоденник, запишіть Домашнє завдання:

Д/з.

Ці два визначення зі стор. 27 занотувати вдома до Робочого зошиту у розділ Словничок.


І хто б із учителів не говорив, що його предмет самий необхідний,  я наполягатиму на тому, що саме  Інформатика  - та наука, без якої складно було б вивчити якусь іншу.
Д/з

Провести наступне дослідження - знайти в Інтернеті різні тлумачення слова/науки Інформатика. Записати їх до Робочого зошита у Записничок.

А з матеріалами досліджень, якщо їх виявиться багато, ми познайомимось на окремому уроці  ми й назвемо урок - дослідження за темою «Інформатика як наука та галузь діяльності людини».
- Для творчої колективної чи самостійної роботи папки-накопичувачі з файлами, диски DVD та RW, бажано мати флеш-пам’ять.


 1. Знайомство з критеріями оцінювання навчальних досягнень

Звертаю вашу увагу на високий рівень навчальних досягнень:

«Учень…вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань…» (10 б.)

« Учень…вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності…» (11 б.)

«Учень має стійкі знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності…» (12 б.)
Оцінки «10», «11», «12», що так полюблять отримувати майже всі,

може, дійсно, мати будь хто з вас. Ви всі обдаровані діти!

Ось давайте зараз перевіримо! (Учитель пропонує тест на визначення обдарованості) Якщо хоча б один критерій відповідає вашій особистості, то ви є обдарована людина!  Усі!!! Усі ми обдаровані !!! Вже те, що ви навчаєтесь саме в цій школі, говорить за те, що ви вже обдаровані.
«Немає необдарованих дітей – є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь-яка здібність потребує розвитку»(І.Мороз)
Тільки обдарованість - це ще й працелюбство (Лейтес Н. )

Замисліться, будь ласка, над цими словами.


Підійдіть до навчання та вивчення предмета творчо, більше працюйте самостійно, не лінуйтеся брати участь у конкурсах, різноманітних проектах, беріть участь у Малій Академії Наук, олімпіадах.

Я завжди готова прийти на допомогу. Але без вашого бажання, без підтримки ваших батьків – гарного результату ви можете не отримати. Що я маю на увазі? Це час, це відповідна література, це доступ до комп’ютра, гарні знання з математики (це базова дисципліна).

Усі, хто забажає, зможуть розвинути свої науково-дослідницькі здібності, працюючи зі мною в позаурочний час.

Я вам більш детально розповім про суть науково-дослідницької діяльності; взнаєте як правильно підготувати наукові реферати, статті; підготуватися до доповіді; як захистити свою роботу; отримаєте навички роботи з науковою літературою та довідниками; ознайомимось із сучасними методами наукових досліджень.


Хто вже готовий співпрацювати зі мною, на наступний урок спробуйте на тему, яку ми записали (а також на тему, яка вам цікава, необов’язково з інформатики), підготувати доповіді чи реферати.

Для деяких школярів підготовлені реферати зможуть стати початком роботи над науковим дослідженням.

Я обіцяю супроводжувати й вболівати за вас під час конкурсів, але…ви повинні познайомити мене зі своїми ідеями, наробками…Підійдете до мене в позаурочний час, ми обговоримо з вами наступну нашу діяльність.

Також я хотіла б побачити серед вас тих, хто захистив би честь нашої школи на олімпіадах з інформатики. Хто цікавиться програмуванням? Хто з вас давно мріяв оволодіти якоюсь мовою програмування?  Познайомимось ближче після уроків.


Нажаль олімпіади з інформатики проводяться тільки мовою програмування. Але існує конкурс «Бобер» (відомий американський вислів про працьовитих і цілеспрямованих людей– «Busy as a beaver». Тому симпатичний бобер став символом цього турніру).

Перший конкурс був проведений у Литві в 2004 році. У наступному році в литовському місті Пасваліс одинадцять країн – Австрія, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Фінляндія- утворили Міжнародну Спільноту «Бобер».

Мета конкурсу - підвищення комп’ютерної грамотності дітей, ознайомлення і зацікавлення сучасними інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою та літературою.

Форма проведення цього конкурсу подібна до аналогічних конкурсів із математики і фізики «Кенгуру» та «Левеня». Основна відмінність - усі завдання учні виконують на комп’ютері.

Учасникам пропонуються завдання двох типів:

1. Текстові завдання. До них додаються чотири варіанти відповіді, з яких потрібно вибрати правильний.

2. Інтерактивні завдання. Отримати правильний результат можна лише при виконанні відповідної послідовності операцій на комп’ютері.

То ж не гайте часу, заходьте за адресою http://www.bober.net.ua , знайомтесь  з правилами конкурсу та чекаю ваших заявок на участь в конкурсі у листопаді!!!  Конкурс проводиться в листопаді одночасно в усіх регіонах України відповідно завдань для кожної вікової групи: БОБРЕНЯ – для учнів 5 –7 класів; БОБРИК – для учнів 8 – 9 класів; БОБЕР – для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл.

Завдяки мережі Інтернет ми з вами подорожуватимемо різноманітними сайтами, будемо брати участь у різноманітних Проектах та інших конкурсах, які МОН України, Інститут інформаційних технологій проводять щорічно для школярів.

Завжди перед подорожами ми отримуємо інструктаж з ОБЖ. Так і сьогодні перед тим, як розпочати крокувати країною Інформатики, ми повинні  познайомитись  з правилами роботи в кабінеті та за комп’ютером.

 1. Знайомство  з правилами роботи в кабінеті інформатики

Учитель звертає увагу учнів на куточок Охорона праці, учні знайомляться з правилами поведінки в кабінеті інформатики, нормами праці за комп’ютером, пригадують правила першої долікарської допомоги у випадку електронебезпеки чи пожежі.

- Як бачите на столах, що з комп’ютерами, лежать папки. Працюючи на ПК ви матимете змогу пригадати критерії оцінювання своїх навчальних досягнень.

У цих папках :

інструкції до Практичних робіт (обов’язкових за рік – дванадцять), кожен з вас отримає за ці роботи оцінку (12 оцінок). За оцінками практичних робіт та взагалі роботу на уроці, творчий підхід до навчання будуть виставлені тематичні, а за тематичними – семестрові. Наприкінці навчального року в табелі отримаєте оцінку річну за семестровими .

За матеріалами таких папок: на місці можна повторити правила з ОБЖ,

виконати за запропонованими тут завданнями вправи на зняття втоми як для очей, так і м’язової системи.
Знайомство  з презентацією

«Правила безпеки в кабінеті інформатики»
Учитель  знайомить  учнів матеріали слайдів,

з журналом реєстрації інструктажів з техніки безпеки.

Учні підтверджують свої знання правил та обіцянки щодо безпечної роботи в кабінеті та за комп’ютером підписами в журналі відповідно проти свого прізвища та отримують картки-пам’ятки

(Тихо грає музика)

Пам’ятка 1
Комп'ютер є електричним приладом, тому для власної безпеки потрібно пам'ятати, що до кожного робочого місця підведена небезпечна для життя напруга.

Техніка, з якою ви будете працювати, досить ніжна, тому дотримуйтесь наступних правил: • Якщо ви виявили яку-небудь несправність, негайно сповістіть про це викладачу.

 • Не працюйте на несправному устаткуванні!

 • Не вмикайте й не вимикайте комп'ютери самостійно.

 • Не смикайте й взагалі не торкайтесь різних кабелів.

 • Не стукайте по клавіатурі й мишці.

 • Не сідайте за клавіатуру із брудними руками.

Щоб учитися було комфортно, щоб не нанести шкоди своєму здоров'ю, ви повинні вміти правильно організувати своє робоче місце.


Пам’ятка 2
Щоб учитися було комфортно, щоб не нанести шкоди своєму здоров'ю, ви повинні вміти правильно організувати своє робоче місце.
Правильна робоча поза дозволяє уникати перенапруги м'язів, сприяє кращому кровотоку й подиху.


Правильна робоча поза:
 • Варто сидіти прямо (не сутулячись) і опиратися спиною на спинку крісла. Прогинати спину в поперековому відділі потрібно не назад, а, навпаки, трішечки вперед.
 • Неприпустимо працювати розвалившись у кріслі. Така поза викликає швидке стомлення, зниження працездатності.
 • Не слід високо піднімати зап'ястя й вигинати кисті - це може стати причиною болю в руках й оніміння пальців.
 • Коліна - на рівні стегон або трохи нижче. При такому положенні ніг не виникає напруга м'язів.
 • Не можна схрещувати ноги, класти ногу на ногу - це порушує циркуляцію крові через здавлювання судин. Краще тримати обидві стопи на підставці або підлозі.
 • Необхідно зберігати прямий кут (90º) в області ліктьових, тазостегнових і гомілковостопних суглобів.

Пам’ятка 3

 • Монітор необхідно встановити на такій висоті, щоб центр екрана був на 15-20 см нижче рівня очей,

 • кут нахилу до 150º.

 • Екран монітора повинен знаходитися від очей користувача на оптимальній відстані 60-70 см, але не ближче 50 см з урахуванням розмірів алфавітно-цифрових знаків і символів.

 • Не розташовуйте поруч із монітором блискучі предмети, що відбивають світло .

 • Поверхня екрана повинна бути чистою й без світлових відблисків.

Також при роботі необхідно:

 • дихати ритмічно, вільно, глибоко, щоб забезпечувати киснем всі частини тіла;

 • тримати в розслабленому стані плечі й руки - у руках не буде напруги, якщо плечі опущені;

 • частіше моргати й дивитися в далечінь. Моргання сприяє не тільки зволоженню й очищенню поверхні очей, але й розслабленню лицьових, лобових м'язів (без зрушування брів).

Мала рухливість і тривала напруга очних м'язів можуть стати причиною порушення акомодації.

 • При відчутті утоми якоїсь частини тіла зробіть глибокий вдих і сильно напружте утомлену частину тіла, після чого затримайте подих на 3-5 сек. і на видиху розслабтеся, потім можна повторити.

 • При відчутті стомлення очей треба на протязі 2-3 хв. оглянути поглядом кімнату, спрямувати погляд на різні предмети, дивитися в далечінь (у вікно).

 • Якщо різко виникло загальне стомлення, з'явилося тремтіння зображення на екрані (погойдування, посмикування, брижі), варто негайно сповістити про це вчителеві.

Пам’ятка 4

Зразковий комплекс вправ для очей:
 • Закрити очі, сильно напружуючи очні м'язи, на рахунок 1-4, потім розкрити очі, розслабити м'язи очей, подивитися у далечінь на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів.
 • Подивитися на перенісся й затримати погляд на рахунок 1-4. До утоми ока не доводити. Потім відкрити очі, подивитися у далечінь на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів.
 • Не повертаючи голови, подивитися праворуч і зафіксувати погляд на рахунок 1-4. Потім подивитися вдалину прямо на рахунок 1-6. Аналогічно проводяться вправи, але з фіксацією погляду вліво, нагору, униз. Повторити 3-4 рази.
 • Перевести погляд швидко по діагоналі: праворуч нагору - ліворуч униз, потім прямо вдалину на рахунок 1-6; потім ліворуч нагору - праворуч униз і подивитися вдалину на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів.

Після 10-15 хвилин безперервної роботи за ПК

необхідно робити перерву

для проведення фізкультхвилинки й вправ для очей.


Пам’ятка 5
Коли слухатимеш чи читатимеш:


 1. Визнач головне у змісті.

 2. Виясни, що ти взнав нового.

 3. Порівняй нове з тим, що ти знав раніше.


Спостерігаючи:


 1. Вияви деталі та ознаки.

 2. Встанови важливість і значимість вишуканого.

 3. Визнач суть вивченого шляхом встановлення

зв’язків, а також шляхом порівняння .
Викладаючи думки:


 1. Усвідом, що потрібно пізнати, довести.

 2. Визнач свою позицію.

 3. Підбери в визначеній послідовності аргументи,

які повністю обґрунтують даний доказ.

 1. Виділяючи головне - згорни його в опору

(конспект).

Ці пам’ятки допоможуть вам бути здоровими та добре вчитися.


(Тихо грає музика )
Підведення підсумків уроку

Погляньте на тему уроку, яку ми сьогодні винесли на дошку.

Майже всі питання залишились нерозкритими…

 Допомогти при підготовці до наступного уроку може…

 підручник Р.1 п.1.1 с. 5-9

Але…залишити так це не можна, тому

До Д/з дописуємо:

підготувати виступи за наступними питаннями:

1) Повідомлення. Види повідомлень.

2) Поняття «інформація»

3) Інформатика та інформація. Як пов’язані ці слова?

4) Шум

5) Інформаційні процеси.

Це можуть бути як доповіді, так і реферативні роботи, які оформлюються титульним аркушем, малюнками, фото, на аркушах А4 у файлах і внесені до папки.

Це творчі завдання, за які у мене учні отримують високі бали, але…підійдіть до них не тільки творчо, але й розумно!

Зрозуміло, що можливості й ресурси Інтернету дозволяють знайти швидко й безліч інформації. Але… Обов’язково прочитайте текст, знайдіть відповідність його до самого питання, зробіть аналіз, підготуйтесь до виступу перед класом, перед своїми товаришами у групі, знайдіть однодумців, розділіть виступ між собою, проведіть дебати. Тоді ВСІ будуть мати НАЙВИЩИЙ бал.


УКРАЇНСЬКІ ПОШУКОВІ СИСТЕМИ

Мета

Потужна повнотекстова пошукова система, має оригінальну базу даних. Підтримує розвинену мову запитів, пошук за окремими полями документів. Виконує пошук з урахуванням морфології української, російської та англійської мов. Посилання супроводжуються анотаціями. Зручний та швидкий перегляд результатів.


Uaportal

Великий багаторівневий каталог українських ресурсів (тематична та регіональна класифікація), швидкий пошук за ключовими словами.


Ping


Каталог українських ресурсів з рейтингом сайтів та пошуковою системою. Має великий арсенал даних. Дозволяє шукати за фразами. Для зручності користувачів кожне знайдене слово із запиту виділяється червоним кольором.


Брама

Каталог інформаційних ресурсів і пошукова система.


Bigmir


через Google або через Яндекс.


Холмс

Інформаційно-пошукова система та каталог.


Silver

Україна в Інтернеті. Тематичний каталог ресурсів. Пошук у рубриках.

На наступний урок, я дуже вас прошу, «Давайте все ж таки  познайомимось» , ви спробуєте розкрити себе у фото, малюнках, музиці, …розповісти про себе чи… виразити себе через міміку…

Можете передати інформацію не тільки про себе, ще й про однокласників, товаришів у групі,  про мене , яку характеристику мені ви вже можете дати після першого уроку? За тією інформацією, що отримали від мене на уроці?

А поки що можу тільки нагадати - звуть мене Людмила Вікторівна.

Отже НА НАСТУПНОМУ УРОЦІ зможемо БІЛЬШЕ ПІЗНАТИ про себе й про кожного з групи за інформацією, що приготуєте.

А зараз До побачення, до наступного тижня. Дякую за увагу. Було приємно  познайомитись  з Вами.


Каталог: attachments
attachments -> Профтехосвіти у луганській області
attachments -> Загальна характеристика доби Відродження
attachments -> “ Історія виникнення комп'ютерної мишки ” Загадки про комп'ютерну мишку
attachments -> М. Донецьк-2012. Формування, розвиток і реалізація соціально активної особистості
attachments -> Настилання підлог керамічними плитками
attachments -> Обладнання
attachments -> Урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок
attachments -> С. О. Рачкова, А. М. Кушнірчук Методичний посібник Система роботи школи щодо формування навичок здорового способу життя

Скачати 256.3 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка