Урок №1 Tема. З поверненням до школи


ХІД УРОКУ І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯСторінка6/16
Дата конвертації21.12.2018
Розмір3.44 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Привітання.

Т: How do you do!

Ps: How do you do!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we'll check on your homework, do the warming up exercise and after that you'll write a test to check you knowledge on the topic «My Family and Friends».3. Уведення в іншомовну атмосферу. Впр. 5 (с. 59).

Учні працюють у групах: застосовуючи прикметники таблиці зі с. 59, обговорюють з однокласниками характери різних людей та висловлюють своє ставлення до різних рис характеру.II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Перевірка домашнього завдання.

Для перевірки домашнього завдання вчитель збирає зошити.2. Інструкція до виконання контрольної роботи та її оцінювання за 12-бальною шкалою.

Т: The test is made up of three tasks. If you do ail the tasks correctly, your mark will be tweNe. If yao have any mistakes, you'll have less points, and your mark will be lower. The first task is listening comprehension. Listen to the text and do the task. After tlu; do other exercises.3. Виконання контрольної роботи.

Тест 2.


Учитель читає текст для аудіювання. Учні уважно слухають та виконують завдання.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Домашнє завдання.

, письмово.2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: Have you got any questions on the tasks of your test?

Do you think you did the test successfully?

What task was the most difficult?

Which one was the most interesting?

Тема: Правильне харчування.

Мета: Ознайомити з новим лексичним матеріалом теми «Харчування»; повторити назви продуктів харчування; продовжувати формувати навички читання та письма; розвивати діалогічне та монологічне мовлення учнів за темою; розвивати пам'ять, увагу, мислення; виховувати усвідомлення важливості правильного харчування.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи .

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Привітання.

Т: How are you today?

Ps: We are fine, thank you!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we are going to speak about food. We'll discuss why you need food and which food is good for health and which is not very good. You'll revise the vocabulary on the topic and learn some new words. But first let's discuss the results of the test.

3. Обговорення результатів контрольної роботи.

Учитель підводить підсумки: повідомляє, які завдання були виконані успішно, а які — ні, і пояснює складні моменти. Якщо учні мають запитання стосовно завдань контрольної роботи, учитель відповідає на них. Потім учні виконують роботу над помилками.

4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Виконання завдання на картках.

Учні отримують картки, на яких подані слова за темою «Харчування». Учні повинні розподілити продукти харчування на два стовпчики: рослинного та тваринного походження. По закінченні виконання завдання учні називають, які слова вони записали у відповідні стовпчики, та обговорюють, чому саме їх вони вписали. Т: Look at the words on your cards. What are these? Divide these products into two groups: those which come from plants and those which come from animals.

Write down the wonls into the corirct column.sugar, milk, banana, rice, cheeae, sausage, pitia, chips, potato, omelet» ment, fruit salad, coffee, butter, oggs, porridge, yoghurt, mayonnaise, popper, peas, Jam.

Food that cornea from plants:___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Food that comes from animals:___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

І. Подання тексту для читання. Впр. 2 (с. 60),

1) Етап підготовки до читання.

а) Бесіда за малюнками в підручнику.

Т: Look at the pictures on page 60. What products can you see in the pictures? Which of them do you like to eat? Are all of them good for health? Which are not very healthy?

б) Впр. 1 (c. 60).

Учні, користуючись мовленнєвими зразками вправи, обговорюють в парах, які з продуктів харчування, зображених на малюнках на с. 60, слід обрати для правильного харчування. Для перевірки виконання завдання учитель називає слово українською мовою, а учні по черзі усно перекладають його.

в) Презентація нового лексичного матеріалу теми.

Учні отримують картки, на яких подані нові слова тексту та їхній переклад. Завдання учнів — дібрати українські еквіваленти до цих слів.

Т: Read the words. Guess their meaning and match them with their Ukrainian equivalent.

Match the words with their translation.

1) cornflakes а) важливий

2) bones b) багатство

3) Important c) кістки

4) wealth d) також (у заперечних реченнях)

5) еithеr е) кукурудзяні пластівці

T: Now write these words down into your vocabularies.

Учитель просить учнів записати нові слова з перекладом у словничок.

2) Стап читання.

Т: Let's read the text and complete the table.

Учні самостійно читають текст і заповнюють таблицю на картках.

Read the text and complete the table.

FOOD THAT...Makes you strong and gives energy

Help you to grow

Makes your bones and teeth strong

Has a lot of vitamins

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

а) Впр. З (с. 60).

Учні в парах обговорюють запитання вправи.

б) Гра «Correct Your Friend».

Учні ланцюжком висловлюють неправильні твердження за текстом впр. 2 та

виправляють один одного.

Р1: People can live without food.

P2: That's not right. Peoplo cannot live without food. Sugar helps you to grow.

P1: No, you are wrong. Moat, fish and milk help you to grow! etc.

в) Учитель викликає двох-трьох учнів і просить їх переказати текст «Eat the Right Food» з опорою на таблицю.

2. Перевірка домашнього запдашія. Впр. 6 (с. 50).

Учитель збирає зошити наприкінці уроку і перевіряє правильність виконання завдання.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Домашнє завдання.

1) Впр. 2 (с. 60), переказ тексту.

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T-P1-P2-P3

Т: What topic were we diecussing today?

What did you learn about food?

Let's remember and name as many healthy producte as we can.

Учні підказують учителю назви корисних продуктів харчування, а він записує їх на дошці.

Англійська мова

6 клас


Урок № 32

Тема: Правильне харчування.

Мета: повторити й активізувати назви продуктів харчування; ознайомити з правилами застосування прикметників після дієслів чуттєвого сприйняття; продовжувати формувати навички аудіювання та говоріння; розвивати вміння діалогічного та монологічного мовлення; виховувати усвідомлення важливості правильного харчування.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ.

1. Привітання.

Т: Hello! Nice to see you!

Ps: Nice to see you, too!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we are going to speak about the right food to eat. We'll revise the vocabulary on the topic and also learn some new grammar rules.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра «Word Clap».

Учні розташовуються колом і разом відбивають ритм, спочатку повільно, потім все скоріше: учні три рази плескають по колінах, а четвертий раз — у долоні. Із кожним четвертим оплеском один із учнів називає продукт харчування. Назви можуть повторюватися, але не раніше, ніж через три слова.

Ps: (three claps).

P1: Bread!

Ps: (three claps).

P2: Rice!

Ps: (three claps).

Р3: Eggs!

Ps: (three claps).

Р4: Milk!

Ps: (three claps).

Р6: Cheese.

Ps: (three claps).

P7: Chocolate.

4. Перевірка домашнього завдання.

2) Впр. 2 (с. 60), переказ тексту. Учитель просить двох-трьох учнів переказати текст. Клас слухає та виправляє можливі помилки.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Аудіювання.

Вивчення пісні «Pete Eats Meat».

1) Виконання завдання на картках.

Учитель роздає картки зі словами пісні «Pete Eats Meat» і просить учнів знайти незнайомі назви продуктів харчування. Пояснивши значення нових JIO, учитель читає слова пісні або ставить аудіозапис, а учні заповнюють пропуски в тексті. По закінченні роботи учні ланцюжком читають текст пісні. Потім співають пісню разом з учителем.

Т: Listen to the Jazz Chant «Pete Eats Meat» and fill in the blanks.

PETE EATS MEAT

Pete eats meat.

He doesn't eat fish.

Pete likes meat, red meat.

Meat for breakfast — bacon, sausages.

Meat for lunch — ham sandwiches.

Meat for dinner — meatloaf, meatballs.

Pete loves meat, red meat.

Trish eats fish.

She doesn't eat meat.

Trish loves shellfish.

Shrimp cocktail.

Freeh shellfish.

Clams, scallops, oysters on the half-shell,

lobster stew.

Trish eats shellfish.

Fresh shellfish.

Trish loves shellfish.

I do, too.

Marian's a vegetarian.

She doesn't eat meat.

She doesn't eat fish.

Marian's a vegetarian.

She eats vegetables every day.

Broccoli pizza, mushroom stew.

Garlic soup with onions, too.

Eggplant, carrots, cauliflower pie.

She doesn't like meat —

Neither do І.

Listen to the Jazz Chant and fill in the blanks with the missing words.

PETE EATS MEAT

Pete eats _____________________

He doesn't eat___________________

Pete likes meat, red meat.

Meat for breakfast —_________________, sausages.

Meat for lunch ___________________sandwiches.

meatloaf, meatballs.

Meat for ________________ meatloaf, meatballs.

Pete loves meat, red meat.

Trish eats __________________

She doesn't eat meat.

Trish __________________ shellfish.

Shrimp cocktail.

Fresh shellfish.

Clams, scallops, oysters on the half-shell, lobster stew.

Trish eats shellfish.

________________ shellfish.

Trish loves shellfish.

I do, too.

Marian's a vegetarian.

She doesn't _______________ meat.

She doesn't eat fish.

Marian's a_____________________.

She eats______________________ every day.

Broccoli ____________________, mushroom stew.

Garlic soup with ________________________, tоо .

Eggplant, carrots, cauliflower pie.

She doesn't like meat —

Neither do I.

2) Бесіда в режимі T-P-P-P.

Т: What does Pete like to eat? What meat products does he like? Which of them are healthy? Which are not very good for health? Do you like meat? What does Trish like to eat? Does she eat meat? What fish products does she like? Is fish good for health? Do you like fish? What does a vegetarian like to eat? What does Marian eat? Are vegetables good for health? Do you like vegetables? Are you a vegetarian?

2. Активізація ЛО теми.

1) Впр. 4 (c. 61).

Учні самостійно заповнюють пропуски в реченнях поданими лексемами. Потій ланцюжком читають речення вправи.

2) Бесіда в режимі Т->P-P2>P3.

Т: What products can be sour/sweet/salty/bitter/spicy? Do you like sour/sweet, salty bitter/spicy food?

3. Подання граматичного матеріалу: правила застосування прикметників після дієслів чуттєвого сприйняття.

1) Пояснення вчителя.

Бесіда в режимі Т-Р^Р^Р^.

Т: Let's think what words do we usually use after the verbs — nouns, adjectives or adverbs? Look at the blackboard and answer my questions.

Учитель пише на дошці адвербіальні словосполучення: to live happily. to listen care-fully, to run quickly.Учні повинні здогадатися, що після дієслів зазвичай застосовуються прислівники.

Т: But there are some verbs related to senses like to feel. to hear, to smell. to look, to see, to taste and to sound, which are followed by adjectives, not adverbs: to feel + good, to smell + beautiful etc. Look at the Grammar Lab on page 61 and answer my questions. What are the verbs related to senses? What words — adjectives or adverbs are they followed by? What examples of the verbs related to senses * adjectives are given?

2) Граматична гра «Making Sentences».

Клас поділяється на дві команди. Учитель пише на дошці заготовки для речень: дієслова чуттєвого сприйняття (to feel, to hear, to smell, to .look, to see, to taste, to sound), а також прикметники (good, delicious, wonderful, sweet, nice, happy, awful). Кожна команда повинна скласти за п'ять хвилин якомога більше речень, вико-риставши для кожного речення одне з дієслів чуттєвого сприйняття та один прикметник. За кожне правильно складене речення надається 1 бал.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Домашнє завдання.

1) Скласти три речення з дієсловами чуттєвого сприйняття.

2) Записати по дві назви продуктів харчування, які є кислими, солоннмн, гіркими, солодкими, гострими.

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда.


Т: What new information about food have you learned today? Name one product which is:

— sweet;


— delicious;

— disgusting;

— good for health;

bad for health;

— is good for vegetarians;

— isn't suitable for vegetarians;

— is made of meat;

— is taken from vegetables.

План-конспект уроку

з англійської мови

для 5 класу

Урок № 33

Тема: Час сніданку.

Мета: повторити назви продуктів харчування; ознайомити учнів із новим лексичним матеріалом; удосконалювати техніку читання; тренувати учнів уписьмі; розвивати комунікативні вміння учнів; формувати діалогічне та монологічне мовлення; виховувати усвідомлення важливості правильного харчування.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в парах, для індивідуальної роботи.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Привітання.

T: Hello, children! How are you today?

Ps: We are fine, thank youl

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Our topic today is «It's Breakfast Time». We'll revise the vocabulary on the topic and learn some new words. You'll read a text about meals and I hope that by the end of the lesson you'll be able to speak about traditions of breakfast, dinner and supper.

3. Перевірка домашнього завдання.

Для перевірки домашнього завдання вчитель збирає зошити наприкінці уроку.

4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель роздає учням картки для роботи в парах із зображенням різних кухонних приладів та посуду. Учні в парах добирають слова до малюнків, потім відповідають на запитання вчителя.

Т: Match the words with the pictures. What is number 1—7? Which of those things do you have in your kitchen? Which of them do you use for:

— cooking;

— eating;

— keeping liquids? Which of these things arc the most necessary? Which of them don't you need very much? Which of these things are necessary for cooking toasts/coffee/cocktail/cereai/ soup/pancakes/milk shake/stew/fried potatoes?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Читання вірша впр. 1 (с. 62).

1) Етап підготовки до читання. Виконання завдання на картках.

Учитель роздає картки для індивідуальної роботи.

Т: Listen to the rhyme and match the kitchen appliances with the things in them or on them.

Listen to the poem and match the words.

1) mixer a) coffee

2) bowl b) bacon

3) jug c) juice

4) pan d) bell

5) pot e) teeth

6) stove f) cereal

7)toast g) milk

2) Етап читання. Виконання завдання на картках.

Т: Now look at the rhyme on page 62 and check your answers.

Учні самостійно читають текст вірша і перевіряють, чи правильно вони виконали завдання.

3) Етап перевірки розуміння змісту вірша.

Т: Well, can you tell me what does the boy eat for breakfast? Учні знаходять відповідь у тексті вірша.

Потім учитель читає вірш, а учні хором повторюють його. Після цього учитель пише на дошці опорні слова: whee-whee-whir, crickle-crackle-snap, Bplieh-sploosh-splosh, sizzle-fizzle-splat, ping-ting-a-ping, puff-podle-pop, crunch-crunch-crunch, peep-beep- parp — та пропонує двом-трьом учням відтворити вірш з опорою на картки перед класом.

2. Подання тексту для читання. Впр. 2 (с. 62).

1) Етап підготовки до читання.

а) Бесідa.

Т: Look at the pictures on page 62 of your textbook. What food can we see here? Which food can we have for breakfast/dinner/supper?

б) Презентація нового лексичного матеріалу.

Т; The title of the text is «Meals».

What does the word «meals» mean? «Meals» are breakfast, lunch, dinner, supper.

The next new word is to prefer. This means «to like better». What do you prefer — ice-cream or sweets/meat or fish/pizza or hamburctr tea or juice?

The other new words are very simple to remember, because they sound very much alike Ukrainian words: spaghetti, pudding, dessert. The word pancakes is composed of two parts — pan + cakes, that is тістечка, що готуються на сковорідці a case млинці

Т: Now write these words down into your vocabularies.

Учuтель просить учнів записати нові слова з перекладом у словничок.

2) Етап читання.

Т: Let's read the text and complete the table.


Read the text and complete the table.

Meals

QuestionsBreakfast

Luntch (dinner)

Supper

TimeFood3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Бесіда в режимі T->Pl->P2-P3

Учні відповідають на запитання вчителя за допомогою таблиці.

Т: What tine do people usually have breakfast/lunch (dinner)/dinner (supper)?

What do people usually have for breakfast/lunch (dinner)/dinner (supper)?

What do you prefer to eat for breakfast /lunch (dinner)/dinner (supper)?

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

1) Впр. 1 (с. 62), вивчити вірш.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда.


Т: What did we do at the lesson today?

What rhyme have you learned?

What text have you read?

What task did you like moat?

Now let's remember the things we have in the kitchen.

Учні намагаються пригадати якомога більше назв кухонних приладів та посуду.

План-конспект уроку

з англійської мови

для учнів 6 класу

Урок № 34

Тема: Час сніданку.

Мета: активізувати ЛО теми; формувати навички діалогічного та монологічного мовлення за темою; тренувати учнів у читанні та письмі; розвивати здібності учнів до антиципації тексту; виховувати усвідомлення важливості правильного харчування.

Обладнання: Підручник, робочий зовиг, картки для індивідуальної роботи, для рольової гри.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Привітання.

Т: Hello, children! How are you today?

Ps: We are fine, thank you!

2. Повідомлення теми та мета уроку.

Т: Today we'll continue speaking about meals and food. We are four to practise tbe vocabulary on the topic in rhymes, dialogues and exercises, and by tbe end of tbe lawson you'll be able to speak about your breakfast habits and eating traditions in яг country.

3. Перевірка домашнього завдання.

Учні ланцюжком читають запитання вправи та пояснюють, які клітинки мва відзначили та чому.

4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Вірш-загадка «А Riddle».

Учні отримують картки, на яких — вірш-загадка, розгадують загадку (відповідь: яйце — курча) і хором читають вірш за вчителем, потім двоє-трое учнів, за бажанням, декламують його перед класом.

Read the riddle and solve it.

A RIDDLE

As I was walking in a field of wheat,

I picked up something good to eat;

Neither fish, meat, bird, nor bone,

I kept it till it ran alone.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Подання тексту для аудіювання.

Учитель роздає дітям картки для самостійної роботи, на яких — назви продуктії харчування. Учитель двічі читає діалог. Учні слухають його та позначають ті страви які Стів їсть на обід.

Listen to the dialogue and tick the food Steve has for dinner.

fish


soup

toast


bread

chicken


potatoes

chips


fresh vegetables

vegetable salad

fruit salad

cucumbers

tomatoes

ketchup


T: Listen to the dialogue and tick the food Steve has for dinner.

AT DINNER

— Have you got enough to eat, Steve?

— Yes, thanks, Mum. The soup ia delicious. Oh, can I have one more toast, please?

— Here you are, dear. Help yourself to the chicken.

— Thank you.

— Would you like some potatoes with it?

— No, I'd like fresh vegetables.

— Of course, there is a vegetable salad...

— No, I don't want vegetables in a salad. Can I have fresh cucumbers and tomatoes in-stead?

— OK.

— And, Mum, is there any ketchup?— There is, but it's too spicy. You won't like it.

2. Розвиток умінь мовлення.

1) Впр. З (с. 63).

Учні в парах обговорюють запитання вправи: по черзі читають і дають відповіді на них.

2) Впр. 4 (с. 63).

Учні в парах ставлять один одному запитання, запропоновані в таблиці, та за-повнюють цю таблицю отриманою інформацією. Потім складають монологічні повідомлення про свого співрозмовника за зразком, поданим у вправі.

3. Рольова гра.

Учні працюють у парах. Кожна пара отримує картку із ситуацією (одну на двох) та складає діалог відповідно до зазначених у ситуації умов, і НО,:Card 1 Act out the situation. You are a brother and a sister. You are at home alone. You have milk, bread, butter, eggs, tea, sugar, sausage, cheese. Discuss what do you want for breakfast.

Card 2 Act out the situation. You are a daughter and a mother. It's daughter's birthday next Friday. Discuss what food do you want to buy and cook for the party.

Каталог: 2015
2015 -> Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
2015 -> Художня культура (анотація дисципліни ) Мета
2015 -> Реферат 10 мм Обсяг роботи сторінки, ілюстрації, таблиць, додатки, джерело літератури. 25-30 мм
2015 -> Основні поняття
2015 -> 10 липня 2015 р проводить V всеукраїнську наукову конференцію
2015 -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
2015 -> Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням I – е питання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка