Українська мова, 4 клас Іменник це частина мови, яка означає…Скачати 227.75 Kb.
Дата конвертації06.05.2018
Розмір227.75 Kb.

Українська мова, 4 клас

1. Іменник – це частина мови, яка означає…

а) дію предмета;

б) ознаку предмета;

в) назву предмета
2. Вибери рядок, усі слова якого є синонімами до слова розмовляти.

а) розмова, співрозмовник, розмовний;

б) говорити, балакати, гомоніти;

в) розмовляють, розмовляли, розмовлятимуть
3.Вибери слово, яким можна замінити вислів “бити байдики”

а) шкодити;

б) лишати;

в) лінуватися
4.Вибери речення, головні члени в якому позначені правильно:

а)Вранці над річкою стелився густий туман;

б)Біля нашої хати ростуть ясени;

в)Вузенька стежка бігла пшеничними полями.
5.Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні.

На узліссі стоїть самотній дуб.
6.Запиши словами такі числівники 17, 50, 600.
7.Спиши загадку. Відгадай її. Підкресли особові займенники.

Вона тоненька і міцна,

латає нам кожух і свитки

І зветься штука чарівна,

ви здогадалися діти?
8..Прикметник зв’язаний у реченні з …

а) дієсловом;

б) іменником;

в) іншим прикметником
9..Вибери рядок, усі слова якого є антонімами до слова сумний.

а) радісний, веселий;

б) журливий, тужливий;

в) сумувати, сумно
10..Вибери суфікс, за допомогою якого можна утворити прикметник від слова Запоріжжя.

а) – зьк –

б) – цьк –
11.Вибери прикметник у множині.

а) березовий;

б) сонячні;

в) тепла;

г) сині;

д) далекі;

е) святкові
12.. Спиши, ставлячи іменники у потрібному відмінку.

В одному (село) жив вродливий парубок. Він любив ходити на берег (річка) і, схиливши (голова), дивитися у (вода) на свою вроду.
У чистому вранішньому повітрі розливалися чудові пахощі трав і квітів
13.Склади речення на основі математичних виразів. Запиши їх.

50+6=56

16:2=8
14. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні.
У чистому вранішньому повітрі розливалися чудові пахощі трав і квітів

1.Числівники – це слова, що означають…

а) назву предмета;

б) ознаку предмета;

в) кількість предметів, або їх порядок при лічбі
15.Визнач, яке слово є займенником в реченні

Узимку ми поїдемо в село.

а) а;

б) з;

в) ми.
16.Вибери словосполучення, в якому прикметник ужито в переносному значенні

а) гостра пилка;

б) гостре слово;

в) гострий ніж
17.Вибери закінчення, яке матимуть подані іменники в орудному відмінку однини

Школа, країна, людина.

а) - ею;

б) – ою;

в) – єю
18. Встав пропущені числівники.

У моєму класі ________ учнів.

______ дівчаток і ______ хлопчиків.
19.Запиши іменники у формі місцевого відмінка однини.

Калина –

Круг –

Око –
20. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні.
У чистому вранішньому повітрі розливалися чудові пахощі трав і квітів

21.Дієслова означають…

а) ознаку предмета;

б) назву предмета;

в) дію предмета.
22.Вибери рядок, у якому всі слова є спільнокореневими .

а) слово, словник, славний;

б) тихий, тиша, стихнути;

в) назва, назвою, назватися.
23.Визнач, яке слово є займенником в реченні

Узимку ми поїдемо в село.

а) а;

б) з;

в)ми.
24.В якому відмінку вжиті подані іменники?

Матір’ю, радістю, лижнею

а) у знахідному;

б) у місцевому;

в) в орудному
25.Спиши речення, записуючи числівники словами.

Я прокидаюся о 7 годині. Через 20 хвилин снідаю і йду до школи.
26.Утвори від поданих іменників форму орудного відмінка.

Прапор –

Дощ –

Річка –

Вулиця –
27. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні.

Великі краплі тарабанили по залізному даху будинку.
28.Визначити правильне твердження:

а) речення – це набір слів;

б) речення – це різні частини мови;

в) речення – це слова, що виражають закінчену думку
29.Вибери словосполучення, в якому є прикметник.

а) краса осені;

б) красива осінь;

в) красиво восени
30. Вибери найточніший синонім, який треба вставити в речення замість крапок

У похід туристи взяли з собою….

а) їжа;

б) страва;

в) пожива
31. Познач рядок, у якому всі іменники вживаються тільки у множині.

А Сталь, городина, цукор;

Б батько, пісня, хліб;

В Карпати, Суми, Чернівці.
32. Спиши текст. Підкресли іменники. Визнач рід, число, відмінок.

Спокійно і тихо на лісовій галявині. Густа трава розрослася серед кущів. Посередині галявини росте кремезний дуб.
33.Від поданих прикметників за допомогою префікса най – утвори нові прикметники.

Рідний –

Тонкий –

Довгий –

Спритний –
34. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні.

На узліссі стоїть самотній дуб.

1. Як називається текст, у якому про когось або про щось розповідається?

А Текст-опис;

Б текст-розповідь;

В текст-міркування.

35. Мовлення – це…
А Використання мови з метою спілкування, пізнання навколишнього світу;

Б текст, речення, слово;

В міміка, жести, інтонація.
36. Познач ряд іменників, які вживаються лише в однині.

А Козацтво, молоко, солома, борошно, щастя;

Б Парфуми, дрова, вершки, дріжджі, прянощі;

В віник, дуб, квітка, око, фільм.
37. Вибери рядок в якому всі прикметники у словосполученнях вжиті в переносному значенні.

А Залізна воля, гарячий привіт, багата мова;

Б залізна лінійка, гарячий чай, багата сім′я;

В залізна труба, гарячий борщ, багата сестра.
38. Запиши порівняння.

Мама лагідна, як____________________________________________________

Дівчинка працьовита, як_____________________________________________

Хлопець мовчазний, як______________________________________________
39. Склади речення на основі математичних виразів. Запиши їх.

50+6=56

16:2=8
40. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні.
У чистому вранішньому повітрі розливалися чудові пахощі трав і квітів.

41. Прочитай і визнач, яка це частина тексту.

Зайчик побачив нас і побіг. Тільки ми зайчика й бачили.

А Зачин;

Б основна частина;

В кінцівка.
42. Ніколи не вживаються з прийменником іменники у формі…

А родового відмінка;

Б називного відмінка;

В місцевого відмінка.
43. Прикметник завжди стоїть у тому ж роді, числі, відмінку, що й …

А інші слова в реченні;

Б іменник з яким він пов'язаний;

В дієслово.
44. Встав пропущені букви. Познач у якому словосполученні в слові осінь голосний [і]чергується з [е].

А Золота ос_нь;

Б цієї ос_ні;

В зачарований ос_нню.
45. Запиши порівняння.

Мама лагідна, як____________________________________________________

Дівчинка працьовита, як_____________________________________________

Хлопець мовчазний, як______________________________________________
46. До поданих слів добери і запиши антоніми. Познач у дужках рід іменників.

Холод____________________________________________________________

Старість__________________________________________________________

Велетень__________________________________________________________
47. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні

Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс

48. Яку будову має текст?

А Кілька абзаців;

Б зачин, основна частина, кінцівка;

В заголовок, розповідь, прізвище автора.
49. Визнач правильне твердження.

А Прикметник у реченні завжди зв’язаний із присудком.

Б Прикметник у реченні завжди зв’язаний з іменником.

В Прикметник у реченні завжди зв’язаний з підметом.
50. Познач рядок, у якому всі слова є спільнокореневими іменниками.

А Подарунок, дарований, дарувати;

Б радість, зрадів, радіє;

В ліки, лікар, лікування.
51. Прикметник завжди стоїть у тому числі, роді, відмінку, що й …

А інші прикметники у реченні;

Б дієслова;

В іменник, з яким він пов'язаний.
52.До поданих прикметників добери іменники:

Цікавий – Високий –

Радий – Голодний –
53. Випиши іменники-антоніми парами.

1) Знайко біжить, а незнайко лежить. 2) Праця чоловіка годує, а лінь марнує. 3) Правда та кривда – як вогонь та вода.
54. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні

Місячне сяйво пробилося через крону берези.

1. Познач спонукальне окличне речення.

А Будь уважним біля водойми!

Б А я сьогодні мамі допомагала.

В Невже ти з’їдеш з отакенної гори?!
55. Від чого залежить число та рід прикметника?

А Від іменника;

Б від прикметника;

В від дієслова.
56. Познач рядок, у якому слова є антонімами до слова жорстокість.

А Сердечність, душевність, щирість;

Б похмурність, смирність, лагідність;

В чіткість, ясність, виразність
57. Яку будову має текст?

А Кілька абзаців;

Б зачин, основна частина, кінцівка;

В заголовок, розповідь, прізвище автора
58. Познач закінчення яке пропущене у слові.

Лисенятко сховалось під розлогим кущ.. .

А -ем;

Б -єм;

В -ом.
59. Спиши. Підкресли однорідні члени речення.

1) Терпіння і труд все перетруть. 2) Здоров’я виходить пудами, а входить золотниками. 3) Розумний запобігає хворобі, а не лікується від неї.
60. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні

Ми зірвали гроно смачного винограду

61. Познач речення, у якому є слова, вжиті в переносному значенні.

А Білочка визирнула з дупла.

Б З-за хмарки визирнуло сонечко.

В Визирнуло із гніздечка пташеня.
62. Визнач рядок, у якому подано антоніми до слова радісний.

А Жартівливий, веселий;

Б сумний, зажурений;

В радість, радіти.
63. Поширені речення містять

А лише головні члени речення;

Б лише другорядні члени речення;

В головні й другорядні члени речення.
64. Які слова є однорідними членами в реченні Їде коза, брикає, головою хитає?

А Їде, брикає, хитає;

Б головою хитає;

В їде коза.
65. Заміни виділене слово однорідними членами речення.

Вже пожовкло на деревах листя.
66. Добери назви ознак лимона. Склади речення про лимон, вживаючи дібрані прикметники.

За смаком:_________________________________________________________

За кольором:_______________________________________________________

За величиною:______________________________________________________
67. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні

За лісом у нічному небі спалахнула зірка.68. Текстом називають:

А) зв’язну розповідь; Б) окремі речення;

В) окремі слова; Г) окремі абзаци.

  1. Який тип даного тексту?

Живі канати у джунглях.

Стебла ліан дуже міцні і нагадують канати. Особливі клітини, що знаходяться у цих стеблах, передають воду від коренів до листя, яке тягнеться до сонця вітами величезних рослин. Швидкість руху води стеблами деяких ліан становить 1-2,5 метра за хвилину.

А) розповідь; Б) опис; В) міркування.

70.За метою висловлювання речення бувають:

А) розповідні, питальні, спонукальні; Б) окличне, неокличне.
71.Замінити виділене слово однорідними членами речення:

Птахи відлітають у теплі краї.

  1. Подані іменники записати в орудному відмінку однини:

Сталь – Земля –

Честь – Осінь –

  1. До поданих прикметників добери іменники:

Цікавий – Високий –

Радий – Голодний –

74. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні

Село розташувалося біля соснового лісу.
75.Вибери правильне твердження:

Мовлення буває:

А) усне і писемне

Б) знакове і цифрове

В)навчальне і контрольне
76. За метою висловлювання речення бувають:

А) розповідні, питальні, спонукальні;

Б) окличне, неокличне.
77..Підкресли рядок слів, який не є реченням:

а) Яка чудова погода!

б) Високо в небі летять птахи.

в) Відлітати в теплі краї
78 .Визнач рядок, у якому подано антоніми до слова радісний.

а)жартівливий, веселий;

б) сумний, зажурений.
79. . Визнач рід іменників:

Шлях (…), життя (…), голка (…), жито (…), сіль (…), дідусь (…), борода (…).

80. Пошир речення однорідними членами речення.

У наших краях зимують снігурі, …, …, ..., …
81. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні

Біла лілея підставила рибці зелений листочок.
82.Мета тексту-розповіді:
а) довести щось;

б) описати щось або когось;

в) розповісти про когось або про щось;
83. Які рядки не є реченням?

а) Над містом пливла осіння ніч.
б)Опале листя вітер
в)На траві заблищали крапельки роси.


84. Які з поданих слів є іменниками?
а)сміливий, царський, сумний;
б)сміятися, царювати, сумувати;
в)сміх, царство, сум.


85. Іменник – це частина мови що відповідає на питання:
а)який? яка? яке? які?;
б)хто? що?
в)що робить? що роблять?

86. До поданого слова добери синоніми:

Учень_____________________________________________________.

87. Поясни фразеологізми:
За царя Гороха –


Задерти носа –

88. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні

Руденька білочка спустилася з дерева

1.Знайди правильну відповідь:

Текст – це;
а)група слів;
б)окремі речення;
в)об’єднані за змістом речення.


89. Речення , в якому висловлюється заклик або наказ називається:

а)розповідним;
б)спонукальним;
в)питальним.


90. Познач рядок, у якому записані синоніми:

а) товариш, однокласник, сусід;

б) таємний, потайний, скритний.
91. За змістом розповідного речення побудуй і запиши кілька питальних речень.

Під розлогим кущем заховався гриб.92. Поясни фразеологізми:

Носити камінь за пазухою –
П’яте колесо до воза –


93. Встав суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк-, у подані прикметники:
Прилу…ий, Житомир…ий, Київ…ий, Крим…ий, Запорі…ий, Гадя…ий, Доне…ий, Сум…ий.


94. Встанови зв’язок між членами речення за допомогою питань.

Над заростями осоки майнув яскравий метелик.

95. Познач рядок в якому вжиті всі іменники – назви неістот:

а)гора, син, казка, троянда;
б)веселка, риби, хмари, рік;
в)пісок, вода, сіно, роса, дощ.


96. Вказати правильну відповідь.

Текст складається із:

а) зачину, основної частини, кінцівки;

б) зачину, плану.

97. Познач рядок, в якому у всіх іменниках слід писати букву е:
а)д…рев’яний, ч…рвоний, бл…скучий;
б)с…ло, оз…ро, з…мля, ст…пи.

98. До поданих слів додай слова порівняння:
Мовчазний , як … .
Впертий, як … .


99.До загальних назв іменників допиши власні :

поет котик
річка місто
100. Від поданих прикметників утвори іменники :

медовий – лимонний

101. Встанови зв’язок між членами речення за допомогою питань.

Дзвінкі пташині голоси бринять у повітрі.

102.Знайди правильну відповідь:

Текст – це:
а)окремі речення,
б)об’єднані за змістом речення;
в)кілька абзаців.

103.На які види поділяється мовлення?а) Усне мовлення; б) писемне мовлення; в) усне та писемне мов­лення.
104.З яких частин складається текст?

а) Тема, мета, заголовок; б) абзаци; в) зачин, основна частина, кінцівка.
105. Познач рядок, в якому у всіх іменниках слід писати букву е:
а)д…рев’яний, ч…рвоний, бл…скучий;
б)с…ло, оз…ро, з…мля, ст…пи.

106. Спиши. Підкресли однорідні члени речення.

1) Терпіння і труд все перетруть. 2) Здоров’я виходить пудами, а входить золотниками. 3) Розумний запобігає хворобі, а не лікується від неї.
107..Допиши прислів'я , вписуючи антоніми:

Краще гірка правда, ніж _______ брехня.

На чорній землі _____ хліб родить.
108. Встанови зв’язок між членами речення за допомогою питань.

На травиночки малі крапля сонця впала

109. Вказати правильну відповідь.

Текст складається із:

а) зачину, основної частини, кінцівки;

б) зачину, плану.

110.Визнач, у якому рядку всі словосполучення мають прикметник.

а) листя берези, тихо шепоче, краса осені

б) березове листя, тихий шепіт, краса осені

в) березове листя, тихий шепіт, осіння краса
111.Однорідними членами речення називаються..

а) службові слова;

б) слова, які зв’язані між собою за змістом;

в) кілька членів речення, які відносяться до одного і того ж слова і відповідають на одне і те ж питання.
112. Познач рядок, в якому у всіх іменниках слід писати букву е:
а)д…рев’яний, ч…рвоний, бл…скучий;
б)с…ло, оз…ро, з…мля, ст…пи.

113.Розбери слово за будовою

листочки квітучий

114. До поданих слів додай слова порівняння:
Мовчазний , як … .
Впертий, як … .

115. Встанови зв’язок між членами речення за допомогою питань.

Біля материнської хати росте кущ калини.

1.Речення – це…

А. група слів;

Б. набір частин мови;

В. слово або група слів, що виражають закінчену думку;
116.Познач речення з однорідними членами.

А. На баштані ростуть соковиті дині.

Б. Птахи живуть у лісах, на болотах, озерах.

В. За річкою піднялася темна хмара.


117. Познач рядок слів-антонімів до слова чистий.

А. Брудний, неохайний, замурзаний;

Б. ошатний , світлий, охайний;

В. Прозорий, ясний, гарний.118. Вибери рядок, усі слова якого є синонімами до слова розмовляти.

а) розмова, співрозмовник, розмовний;

б) говорити, балакати, гомоніти;

в) розмовляють, розмовляли, розмовлятимуть

119. Поясни фразеологізми:

Носити камінь за пазухою –
П’яте колесо до воза –

120. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Визнач тему тексту і його тип ( опис, розповідь, міркування ).
Неподалік від будинку лісника, під дубом, Сашко і Микита знайшли малого журавля. Нога в нього булла поранена.

Микита приніс журавля додому. Він перев’язав птахові ногу. Скоро загоїлась нога у журавля. Він почав ходити по двору.

Через деякий час Сашко і Микита зібралися до лісу. Вони взяли із собою журавлика та випустили біля будинку лісника.

121. Встанови зв’язок між членами речення за допомогою питань.

Красою ранньої зорі милується лелека.122. Вказати правильну відповідь.

Мова – це…

а) засіб людського спілкування;

б) група слів, що виражає закінчену думку.
123.Спонукальним реченням є:

А. Весна – квітуча пора року.

Б. Чи далеко до весни?

В. Не руйнуй пташині гнізда.
124. Прочитай текст. Визнач його тип.

Бджола, муха, сонечко, комар – це комахи. Тому що всі комахи мають голову, груди, черевце, шість ніг. У бджоли, мухи, сонечка, комара є голова, груди, черевце шість ніг. Отже, вони комахи.

а) текст-міркування;

б) текст-опис.
125. Визначити правильне твердження.

Речення – це…

а) набір слів;

б) слова, що виражають закінчену думку.
126.До загальних назв іменників допиши власні :

поет котик
річка місто
127. Склади і запиши речення із звертанням.
128. Встанови зв’язок між членами речення за допомогою питань.

Шишкарі годують своїх пташенят ялиновим насінням

1.Мета тексту-розповіді:

а) довести щось;

б) описати щось або когось;

в) розповісти про когось або про щось;
129. Підкресли рядок слів, який не є реченням:

а) Яка чудова погода!

б) Високо в небі летять птахи.

в) Відлітати в теплі краї
130. Познач рядок слів-антонімів до слова чистий.

А. Брудний, неохайний, замурзаний;

Б. ошатний , світлий, охайний;

В. Прозорий, ясний, гарний.


131.Познач речення з однорідними членами.

А. На баштані ростуть соковиті дині.

Б. Птахи живуть у лісах, на болотах, озерах.

В. За річкою піднялася темна хмара.


132.Дані слова пов'яжи між собою, запиши утворені словосполучення:

писати на (дошка);

бігти по (дорога);

сидіти на (лавка).
133. Визнач рід іменників:

Шлях (…), життя (…), голка (…), жито (…), сіль (…), дідусь (…), борода (…).

134. Підкресли в реченні головні члени. Встанови зв’язок слів у реченні

М’яко котяться барвисті хвилі безмежного моря.Творчі завдання

1.Як ти загартовуєш свій організм? Напиши про це текст-розповідь.

(5-7 речень).

2.Як ти дбаєш про своє здоров’я? Напиши про це текст-розповідь.

(5-7 речень).

3. У які ігри ти любиш грати з друзями? Напиши про це текст-розповідь.

(5-7 речень).

4. Кого ти вважаєш справжнім другом? Напиши про це текст-розповідь.

(5-7 речень).

5. Які книжки ти любиш читати? Чому? Напиши про це текст-міркування.

(5-7 речень).

6. Які фільми чи телепередачі ти любиш дивитися? Чому? Напиши про це текст-міркування (5-7 речень).7. Склади і запиши розповідь про маму чи тата (5-7 речень).

8. Склади і запиши розповідь про свою бабусю чи дідуся (5-7 речень)

9. Склади і запиши розповідь про своє місто чи село (5-7 речень).

10.Які уроки тобі подобаються найбільше? Напиши про це текст-розповідь

(5-7 речень)

11. Як у сім’ї святкують твій день народження? Напиши про це текст-розповідь(5-7 речень).

12. Чи любиш ти читати книжки? Напиши про це текст-міркування (5-7 речень).

13. Чому природу потрібно охороняти? Напиши про це текст міркування

( 5-7 речень).

14. Ким ти мрієш стати? Напиши про це текст-розповідь (5-7 речень).

15. Напиши розповідь про домашню тварину ( 5-7 речень).

16. Пригадай, яке добро робили тобі інші люди. Напиши про це текст-розповідь

( 5-7 речень)

17. Що ти знаєш про герб нашої держави? Де тобі його доводилося бачити? Напиши про це текст-розповідь ( 5-7 речень)

18. Що ти знаєш про прапор нашої держави? Де тобі його доводилося бачити? Напиши про це текст-розповідь ( 5-7 речень)

19. Як ти мрієш провести літні канікули?Напиши про це текст-розповідь ( 5-7 речень).

20. Склади твір-мініатюру “Ким я стану коли виросту”(5-7 речень)

21. Яка домашня тварина тобі найбільше подобається? Напиши про неї текст (5-7 речень)

22. Яка дика тварина тобі найбільше подобається? Напиши про неї текст (5-7 речень)

23. Чи подобається тобі весна? Чому? Напиши про це текст-міркування ( 5-7 речень)

24. Чи подобається тобі зима? Чому? Напиши про це текст-міркування ( 5-7 речень)

25. Поміркуй, чому люди тримають удома котів. Напиши про це текст-міркування ( 5-7 речень).

26. Поміркуй, чому собаку називають другом людини. Напиши про це текст-міркування ( 5-7 речень).

Скачати 227.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка