У суспільстві це викликає занепокоєння І стимулює процес пошуку шляхів для виходу із ситуації, що складаєтьсяСкачати 93.35 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір93.35 Kb.

Вступ

 

Україна – національна демократична і правова держава. Але існує ряд соціально-економічних і правничих проблем, які, на жаль, розвиваються разом з молодою країною. Процес цей надзвичайно складний і багатогранний. У життя наше приходять нові поняття і прагнення, які не всі можуть адекватно сприйняти і реалізувати. Це породжує зневіру, бездуховність, схиляння перед чужим і наносним, втрату своїх історичних культурних і духовних цінностей.У суспільстві це викликає занепокоєння і стимулює процес пошуку шляхів для виходу із ситуації, що складається.

Одним словом, як говорив апостол Павло, треба виховувати людину, для якої духовність і законослух’яність «вище від усякого начальства,  і влади, і сили, і панування…».

Серед актуальних проблем, що їх висунуло сьогодення України перед педагогами, гостро постала проблема правової освіти та виховання дітей і батьків, як складова комплексної програми навчання і виховання національної системи освіти. Оновлення змісту освіти, впровадження нових пріоритетних напрямів, основних шляхів реформування, нових підходів, виховних систем, форм і методів навчання і виховання та пошуку шляхів засобів їх реалізації, як наголошується в «Державній національній програмі «Освіта». Україна ХХІ століття», - важлива ланка в реформуванні  «освіти в Україні  і передбачає приведення його у відповідність з сучасними потребами особи і суспільства».

Усе це повинно реалізуватися з урахуванням сучасних вимог до державотворення і правового забезпечення всієї гами людської діяльності, вироблення підходів до її усвідомлення  і сприйняття як елементу державної політики, складової соціального прогресу, утвердження верховенства права і закону, прав людини і громадянина.

 Правова освіта батьків мають державне значення, а тому вони повинні реалізовувати не лише освітню функцію, але  й обов’язково орієнтуватися на практично-виховну спрямованість. До цього, зокрема, зобов’язують Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму правової освіти населення України» та інші закони, постанови, програми, накази та розпорядження, які регулюють правове виховання.    

Форми роботи з батьками з правового виховання

Профілактична робота 
Ознайомлення з положенням Конвенції ООН про права дитини, Законом України „Про охорону дитинства” через:

                                 випуск інформаційного вісника;

                                 виступи фахівців;

                                 випуски усного журналу;

                                 розроблення пам`яток;

                                 проведення спільних свят з використанням літературно-музичних композицій.Діагностична:

                                 анкетування, тестування батьків;

                                 відвідування сімей удома з метою вивчення умов життя дитини в родині, соціально-педагогічних умов родинного виховання;

                                 розроблення стратегії тактики подальшої роботи з батьками.Корекційна:

                                 розроблення технологій залучення батьків групи ризику до корекційно-педагогічного процесу через створення груп і проведення зустрічей, тренінгів, надання консультацій.

На основі аналізу досвіду роботи з підготовки батьків до захисту своїх прав,прав своїх дітей   соціальним педагогом втілювались такі методи, прийоми. Вчитель історії і правознавства Вислянський М.Г. систематично знайомитьбатьків із основними правами, які проголошує Конвенція ООН.

Організаторами у право виховній та прівоосвітній роботі  з батьками виступають адміністрація школи, класоводи, лекторські групи старшокласників, психологічна служба навчального закладу, бібліотекар.

  Значну роль у вихованні віднесено спільним діям школи і сім'ї. Головні завдання роботи школи з сім'єю є:

-         пропаганда  педагогічних знань з метою підвищення педагогічноїграмотності батьків;

-         проведення заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь,необхідних для організації діяльності дитини вдома;

-         гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин педагоги-батьки.

В нашій школі батьки та вчителі є партнерами, активними співучасникамивеликого творчого процесу - виховання учнів.

При організації і проведенні правового виховання батьків, яке в школіздійснюється в рамках психолого-педагогічного університету, а такожкласними керівниками, ми керуємосяКонституцією України,

Законом про освіту,

кодексом законів України про сім'ю та шлюб

в розділах про „Права та обов'язки батьків по вихованню дітей", деговориться, що батьки зобов'язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхздоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх допраці.

Правова культура батьків підвищується формами, які перевірені в школі практикою. Ця система в школі складається з індивідуальної і групових форм.

Групові форми правового виховання - псшсолого-педагогічний університет (заняття проводяться щомісяця), лекторії правових занять(зустрічі з лікарями, представниками правоохоронних органів та виконавчоївлади), лекторії педагогічних знань (заняття проводять вчителі, класнікерівники), загально шкільні конференції, батьківські збори. Дляефективності цієї роботи в школі батьки діляться на групи по  класах 1-3 кл.,4-6 кл, 7-8 кл., 9 -11 кл. Ці форми мають велике значення і великий вплив на батьків. На кожних батьківських зборах йдеться про правове виховання дітей.

Велику роль відіграє й індивідуальна робота з батьками і відвідування сімей учнів вдома, індивідуальні бесіди та консультації, зустрічі з батьками.

Неодноразово запрошувалися батьки „проблемних" учнів та знеблагополучних сімей на засідання штабу по профілактиці правопорушень.

Добре зарекомендувала себе така форма роботи, як написаннястаршокласниками творів на теми :"Мої батьки", „Як моя сім'я проводитьвихідний день" та ін. Ці твори дають матеріал для обговорення багатьохважливих питань відносно моральної поведінки окремих батьків вдома.

вживання нецензурної лексики дітей і батьків, недружелюбне ставленняокремих батьків до школи, залучення неповнолітніх в злочинну діяльність,вживання спиртних напоїв.

В нашій школі практика показала, що один раз в навчальному роцідоречно проводити батьківські конференції по обміну досвідом морального,правового виховання дітей, питання для обговорення на них пропонуютьсябатькам заздалегідь, щоб вони мали змогу підготуватися. На шкільніконференції виносилися такі проблеми:

        виховання дітей в сім'ї;

        антиалкогольне виховання в сім'ї:

        турбота батьків про використання дітьми вільного часу;

        заохочення та покарання дітей в сім'ї ;

        книга, телебачення, комп'ютер.

але батьки дітей, які допускають анти суспільні вчинки, ухиляються від форм групових методів по підвищенню правової культури. Тому для роботи з ними використовуються індивідуальні бесіди, консультації з різноманітних питань права. Для таких батьків деякі класні керівники використовують і таку форму правового виховання як „педагогічна папка". Це вирізки з газет, журналів з питань права.  Ця папка передається батькам.

Головній напрямок у правовій роботі нашої школи з неблагополучнимисім'ями здійснюється в індивідуальному підході до внутрішньо сімейних стосунків, врахуванні індивідуальних особливостей батьків і дітей.

У тісному контакті працює школа із дільничими, із відділомкримінальної міліції, службою в справах неповнолітніх, запрошуючи їхпрацівників на зустрічі з батьками.

Таким чином підвищення правової культури батьків забезпечує підвищення правової культури, правосвідомості неповнолітніх.

Правова освіта та виховання у нашій школі є одним із пріоритетних напрямів у роботі вчителів. При цьому їх робота базується на правових нормах, принципах гуманізму та демократизму. З метою досягнення позитивного результату педагогічний колектив застосовує комплексну систему, що поєднує в собі оптимальний вибір змісту, форм, методів, принципів, шляхів та засобів їх реалізації.

Усю роботу педагогічного колективу можна показати у схемі, за якою чітко видно структуру правової освіти  батьків.Батьківські конференції

Педагогічний колектив нашої школи добре розуміє, що будь-яка робота повинна мати систему, логічність і поступовість. Для того, щоб результативно організувати профілактичну роботу з дітьми, необхідно знати про них якомога більше: починаючи від морального клімату у сім’ї і закінчуючи захопленнями та мріями дитини. Поведінка підлітка у суспільстві часто залежить від того, у якій сім’ї виховується дитина, які моральні та соціальні пріоритети має родина.Робота учителів з батьками – вагомий аспект у вихованні підростаючого покоління.

Протягом року класні керівники та класоводи відвідують учнівські сім’ї вдома. Результати спостережень заносять до «Журналу відвідування», з якого можна довідатися про  психологічний та моральний клімат сімї, про культурні та духовні цінності, якими живе родина. На основі звітів та актів обстежень соціальний педагог складає та поповнює банк даних сімей певних категорій, в тому числі неблагополучних сімей, сімей, де проживають діти, схильні до правопорушень, тривожні діти, неповних сімей та ін. Адже саме у таких сім’ях найчастіше виникають проблеми у вихованні дітей. З батьками проводяться індивідуальні бесіди як класними керівниками так і адміністрацією школи. Така форма роботи є ефективною у тому плані, що батьки йдуть на відвертість при індивідуальному спілкуванні і діляться проблемами, які виникають у вихованні дітей. А якщо є відвертість, то легше дати конкретну пораду. На батьківських зборах, на засіданнях батьківського лекторію, який відбувається двічі на семестр, розглядаються питання та проблеми, що є актуальними для кожної сім’ї, що хвилюють усіх батьків. Так, зокрема, у цьому навчальному році були прочитані лекції «Які «уроки» може отримати дитина, що стикається з домашнім насильством?», «Що таке насильство?», «Як вберегти дитину від впливу вулиці» та ін., відбулося опрацювання нормативних документів щодо профілактики насильства у сім’ї, про порядок розгляду звернень з приводу здійсненого насильства над неповнолітнім або можливості реальної загрози його здійснення та ін.  

Функції  роботи  класного  керівника  з  батьками.

Перша  функція – ознайомлення  батьків із змістом і методикою навчально-виховного процесу , що організовує  школа , обумовлена  необхідністю вироблення  однакових  вимог, загальних принципів, визначення  мети і завдань  виховання, добору його змісту й організаційних форм у сімейному  вихованній у навчально-виховному процесі школи.

Друга  функція -  психолого-педагогічна  освіта батьків .

Третя функція -залучення батьків до спільної з дітьми діяльності :

        Участь у всіх формах позаурочної  діяльності ( походи ,екскурсії,вечори, змагання, благоустрій  школи) .

        Участь батьків у підготовці загально шкільних традиційних форм роботи

        ( вечори-зустрічі випускників, свята Останнього дзвоника , спортивних змагань „Тато, мама , я – спортивна  сімя” ,свято  квітів, виставок, тощо )

        Участь у профорієнтаційній  роботі  школи : екскурсї на виробництво, зустрічі з цікавими людьми ).

        Участь у роботі ради школи , ради профілактики правопорушень , піклувальній раді школи .

        Надання матеріальної допомоги в реалізації різних шкільних і класних заходів через установлення зв’язку школи з підприємствами , фірмами .

Четверта функція – коректування процесу виховання в родинах окремих учнів:

        надання психолого-педагогічної допомоги в процесі сімейного виховання різних категорій учнів , зокрема  обдарованих дітей

        надання психолого-педагогічної допомоги в розв’язанні складних сімейних проблем : підлітковий вік , профілактика формування шкідливих звичок , профілактика правопорушень;

        індивідуальна робота з неблагополучними родинами учнів ( ця робота здійснюється спільно із правоохоронними органами ).

П’ята функція – взаємодія батьків : із громадськими організаціями , батьків-ськими комітетами школи і класу , шкільними радами.

Форми взаємодії педагогів та батьків. 

-         батьківські  збори ;

-         батьківський лекторій , „Університет педагогічних знань „;

-         тематичні конференції  з обміну досвідом виховання дітей ;

-         презентація досвіду родинного виховання у засобах масової інформації

-         диспут, дискусія ;-         батьківський  актив.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 93.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка