Тестові завдання: зміст, форма, структураСкачати 71.25 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір71.25 Kb.

Тестові завдання: зміст, форма, структура
Педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень і структуру підготовки екзаменованих. Кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Тільки якісні завдання забезпечують високу валідність (тест справді вимірює те, для чого його призначено) і надійність (наскільки точно тест вимірює досліджуване явище) тесту.

За метою використання та місцем у навчальному процесі розмежовують тести навчальні й контрольні. Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його. Їх головна мета – виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках школярів, спрямувати їх на усунення недоліків у підготовці. З огляду на це перевіряти такі тести можуть самі учні. Контрольні тести проводяться як певний підсумок роботи над вивченням теми, вони мають комплексний характер, тобто перевіряють знання й уміння, здобуті й вироблені школярами в межах одного або кількох тематичних блоків.

За наявністю або відсутністю варіантів відповіді виділяють тести закритої та відкритої форм.

Закриті тестові завдання перевіряють повноту засвоєння лінгвістичної змістової лінії навчальної програми та рівень сформованості в учнів загальноосвітніх навчальних закладів мовної компетенції:
Види закритих тестових завдань:
1.Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

Як стверджують науковці, цей формат апробовано ще в 50-роках минулого століття. Він і сьогодні найуживаніший. Цей формат тестових завдань дає змогу оцінити навчальні досягнення випускників на різних рівнях: знання, розуміння і застосування знань.

Наприклад:

1) М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший;

Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина;

В безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..сю;

Г ін..ший, жен..шень, спіл..чанський;

Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо.


2)Укажіть твір, який розповідає про життя акторів провінційного театру

А “Назар Стодоля” Т.Шевченка.

Б “Наталка Полтавка” І.Котляревського.

В “Патетична соната” М.Куліша.Г “Талан” М.Старицького.


2. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

У тестових завданнях цього формату екзаменований мусить вибрати деяку кількість (наприклад, два, три чи чотири) відповідей із запропонованого списку варіантів. Тестове завдання такого формату так само, як і попереднього, діагностує знання, розуміння і застосування.

Наприклад:

1) Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з апострофом:

А пів…яблука, горохв…яник, зарум…янитися, дріб…язковий;Б вольтер…янець, напів…ява, відв…язати, круп…яний;

В вм…ятина, верф…яний, люб…язний, варшав..янка;

Г в…юнкий, духм…яний, торф…яний, підв…язати;

Д невід…ємний, розм….якнути, медв…яний, від…їжджати;

Е верб…я, краков…як, кіновар…ю, з…юрбитися.
2) Укажіть тропи, використані автором в уривку:

Моя душа над снігом стала,

Неначе яблуня в плодах.

А. ЕпітетБ. Метафора

В. Гіпербола

Г. Синекдоха

Д. Порівняння


3. Тестові завдання на встановлення відповідності

Цей формат належить до категорії логічних пар і називається ще форматом розширеного вибору. Завдання цього типу складається з інструкції-завдання та двох колонок, у яких частини матеріалу позначено буквами (ліворуч) і цифрами (праворуч). Треба співвіднести цей матеріал і поряд з буквою записати цифру (декілька рядків із цифрами зайві).


Наприклад:

1)Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками:


Односкладне речення

Приклади

 1. означено-особове

 2. неозначено-особове

 3. узагальнено-особове

 4. безособове  1. З гармат по горобцях не стріляють.

  2. Кругом гомоніли, вешталися, лагодилися до чогось.

  3. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати.

  4. Довго спали вітри у ярах на припоні.

  5. Буду хлібом і цвітом ділитись, відчиняти ворота гінцям.А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4

2) Установіть відповідність між творами та їхніми авторами:


Назва твору

Автор
 1. “Енеїда”

 2. “Чорна рада”

 3. “Кайдашева сім’я”

 4. “Собор”А. О.Гончар

Б. П.Куліш

В. І.Котляревський

Г. П.Мирний

Д. І.Нечуй-Левицький

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4

Види відкритих тестових завдань:


 1. Тестові завдання з пропусками
  • Вставте пропущений розділовий знак.

  • Вставте пропущену букву в подані слова.
 1. Тестові завдання на доповнення
  • Допишіть прізвище письменників, яких не вистачає в логічному ряду: М.Рильський, М.Зеров, П.Филипович, …

  • Продовжіть фразу: Головний мотив твору називають …
 1. Завдання з короткою відповіддю 1. Завдання з розгорнутою відповіддю

Таке завдання перевіряє, як учні засвоїли комунікативну лінію програми, сформованість їхньої мовленнєвої компетенції. Учень мусить побудувати письмове висловлення, що передбачає обґрунтоване доведення (через ствердження чи спростування) запропонованої тези.Схожу форму тестових завдань, а саме есе , широко використовують у Європі. Під час написання есе потрібно не просто пригадати знання, щоб вибрати правильну відповідь, а також зв’язати між собою факти та принципи, забезпечити логічність викладу і обґрунтувати добір цих фактів. Таке завдання несе інформацію про процеси мислення й такі якості випускника, як критичне мислення, здатність інтерпретувати ідеї, відрізняти факти від суджень, робити обґрунтовані висновки тощо.

Скачати 71.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка