Тема «Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами ілюстративного матеріалу». Мета досвідуСкачати 55.43 Kb.
Дата конвертації20.01.2018
Розмір55.43 Kb.


Тема « Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку

засобами ілюстративного матеріалу».

Мета досвіду. Розкрити роль ілюстративного матеріалу у розвитку зв’язного мовлення дошкільників, формуванні діалогічної та монологічної мовленнєвої компетенції у дітей дошкільного віку. Відшукати ефективні форми, засоби та методи спрямовані на покращення мовлення, мислення та пам’яті дошкільнят, збагачення їхнього активного та пасивного словника, вдосконалення та формування зв’язного мовлення.

У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено основне завдання: виховання особистості, здатної вільно і творчо використовувати мову в різних життєвих ситуаціях та наголошується на комунікативній спрямованості роботи з розвитку мовлення дітей. Провідну роль у цьому відіграє розвиток зв’язного мовлення, важливим компонентом якого є використання наочності, зокрема ілюстративного матеріалу, для розвитку в дошкільників пошукових дій, оволодінні ними образними засобами фіксації набутого досвіду.

Становлення, розвиток і формування зв’язного мовлення, зокрема навчання розповідання, дошкільників було предметом дослідження багатьох вчених: розповідання за дидактичними картинками (Н.Гавриш, Н.Смольнікова), навчання творчих розповідей (Л.Березовська, Н.Гавриш), розповідання за сюжетними картинами, реподукціями картин (Н.Гавриш, Є Тіхеєва), розповідання за допомогою опорних схем (К.Крутій, В.Ткаченко), навчання описових розповідей (В.Гербова, С.Ласунова). Переваги картини над іншими дидактичними засобами досить детально розкрито у методичних посібниках та підручниках з педагогіки (Є. Тихеєва, С.Русова). А.М.Богуш вважає, навчання дітей складання описових розповідей, розповідей за картинами важливим етапом опанування дошкільниками зв’язним мовленням.

Враховуючи вище сказане, розуміючи значення та актуальність цього напрямку роботи, вихователь впродовж міжатестаційного періоду працювала над темою «Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами ілюстративного матеріалу».

Для реалізації поставленої мети Ірина Степанівна визначила завдання:


  • формувати у дошкільників культуру мовлення та спілкування, елементарні правила користування мовленням у різних життєвих ситуаціях;

  • розвивати навички виразного зв’язного монологічного та діалогічного мовлення у дітей;

  • виховувати любов до рідної української мови, творів мистецтва, художнього слова;

  • впроваджувати сучасні підходи до застосування ілюстративного матеріалу з метою розвитку у дітей діамонологічного мовлення;

  • розглянути питання розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку в контексті інноваційного підходу.

Здійснюючи систематичну роботу з розвитку зв’язного мовлення дошкільників, педагог використовує ефективні, доцільні, цікаві для дітей методи, прийоми та засоби, які сприяють появі в дітей інтересу до мовленнєвої  діяльності, підвищенню їх мовленнєвої активності. Успіху сприяє використання наочності, перш за все ілюстративного матеріалу: картин, сюжетних ілюстрацій, предметних картинок, опорних схем для опису предметів та складання розповідей. Використання ілюстративного матеріалу в роботі з дітьми розвиває не лише технічні уміння, а й особистісну культуру дошкільника, закладену образотворчим мистецтвом як одним з найвпливовіших засобів розвитку, навчання та виховання, оскільки ілюстрований матеріал, зокрема картина, активізує досвід, спонукає до висловлювань, розповідей про свої враження та спостереження.

Застосування   інноваційних методів і прийомів навчання, зокрема, наочних опорних схем, які є для дитини зоровою опорою: при складанні описових розповідей за схемою-моделлю (Додаток 5.2.), складанні розповіді за схемою (Додаток 5.3.), розповіді за опорними малюнками до художніх творів (Додаток 5.8) активізує словесну творчість дітей, сприяє зв’язному виразному розповіданню, розвитку зорового та слухового сприйняття, самостійному описуванню предметів. Перед тим як діти оволодіють самостійним описом педагог навчає дітей складанню порівняльного опису двох картинок, іграшок або предметів. При потребі використовує проблемні запитання, що значно полегшує процес опанування зв`язним описовим мовленням, викликає у дошкільнят інтерес до словотворення, самостійного складання речень та описової розповіді (Додаток 5.5). Заняття з навчання дітей розповідання за сюжетними картинами, репродукціями картин педагог будує у вигляді словесних подорожей у світ природи, казки, фантазії, мистецтва, звуків, фарб, книги тощо.

Використовує інтерактивні прийоми: суміжне мовлення; коментоване малювання, метод «мікрофон», прийом «входження в картину» (Додаток 5.4), запитання які спонукають дітей до пошуково-аналітичної діяльності (Додаток 5.1). Для зацікавлення дітей використовує прийом «оживлення» предметів, пальчиковий театр, наприклад «Розмова між ляльками/звірами/ птахами/книжками/» відповідно до змісту твору.

В індивідуальній роботі з дітьми використовує прийом віртуального діалогу між персонажами, зображеними на сюжетних картинках, вправи асоціації, мовні вправи із використанням опорних картинок, бесіди за сюжетними картинками (Додатки 5.8, 5.9.).

Мовленнєвотворчі ігри, інтелектуально-мовленнєві завдання та вправи, вправи на відгадування загадок, запитання за змістом коректурних таблиць вихователь проводить на основі різних лексичних тем: «Овочі», «Фрукти», «Іграшки», «Одяг», «Предмети побуту», «Дитячий садок», «Житло» тощо (Додаток 5.7.).

Ірина Степанівна вносить свої ідеї для підвищення інтересу дітей до складання розповідей. Так прийом «суміжне мовлення» доповнила «суміжними діалогами». На основі прийому «коментоване малювання» розробила прийом «коментована аплікація» з використанням фланелеграфу та вирізаних фігурок тварин, птахів тощо при складанні казок морального змісту та при проведенні підсумку заняття.

Підсумовуючи роботу педагога, можна зробити висновок, що цілеспрямоване використання ілюстративного матеріалу в розвиваючо-виховному  процесі значно збагачує мову  дітей, розвиває зв’язне мовлення дошкільників, формує естетичний смак. Реалізація форм, методів та прийомів, технологій роблять процес навчання дітей розповідання доступним, цікавим, ефективним та результативним. Це підтверджує наявність в дітей міцних і стійких знань, умінь і навичок в обсязі чинної програми з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей кожного дошкільника.

Представлений досвід забезпечує успішну педагогічну діяльність вихователя. Набуті знання, вміння, нові методичні розробки, творчі знахідки знаходять реалізацію у використанні цікавих і зрозумілих методів і прийомів керівництва мовленнєвою діяльністю дітей і дають можливість виховувати всебічно розвинену дитячу особистість.Вихователь – методист Л.Є.Голояд

Скачати 55.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка