Тема. Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним слов- ником. МетаСкачати 216.26 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір216.26 Kb.
ТипУрок
Тема. Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним слов- ником.

Мета: сформувати в учнів поняття про лексичне значення слова, удосконалити вміння користуватися тлумачним словником; навчити учнів пояснювати лексичне значення слова, розрізняти лексичне та граматичне значення; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник: Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.Рідна мова, тлумачні словники, мікрофон.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань учнів

Опитування.

 • Пригадайте, які розділи науки про мову вам відомі?

 • Які з них ви вже вивчали?

 • Що вивчає фонетика, графіка, орфоепія, орфографія?

II. Повідомлення теми та мети уроку

III. Мотивація навчальної діяльності

 1. Метод «Мікрофон»

Що ви очікуєте від вивчення лексикології?

 1. Евристична бесіда.

Чи існує, на вашу думку, значення слова без звукової оболонки?

3. Слово вчителя.Так, ми не можемо пояснити, чому слово має такий вигляд. Іноді ми не можемо пояснити значення окремого слова. Під час вивчення лексикології ми будемо дізнаватися більше про походження слів нашої рідної української мови.

IV. Опрацювання нового матеріалу

 1. Пояснення нового матеріалу вчителем.

Ми знаємо, що текст будується із речень, а речення, в свою чергу, складаються зі слів. У нашій українській мові налічується кількасот тисяч слів.

Усі слова, які вживаються в мові, становлять її словниковий склад, або лексику.

Розділ науки про мову, що вивчає всі наявні в мові слова, називається лексикологією.

Кожне слово в мові щось означає. Коли ми кажемо слово зелень, то нам відразу уявляються зелені дерева, кущі, трави; деякі, переважно зелені овочі, трави, що вживаються як їжа, приправа.

Лексичне значення слова – це те, що означає слово, це зміст, укладений у нього народом – творцем певної мови.

Лексичні значення слів пояснено у тлумачному словнику. У ньому, також, наводяться приклади вживання слова.

Наприклад:

Жито, а. 1. Злакова рослина, зерна якої використовуються для виготовлення хліба. Вилітали запорожці на лан жито жати; Жито жали в копи клали ( Шевч.); 2. Зерно цієї рослини. Я часто й спав у насінні, - в житі, в просі, в ячмені й горосі на печі(Довж.).

 1. Виконання вправи 434.

 2. Робота з тлумачним словником.

З`ясуйте лексичне значення поданих слів.

Випадок, чепурний, дошкулити, візерунок, тендітний, родзинки, гордість, зразковий.

 1. Робота у групах.

I група. З`ясувати лексичне значення слів земля, вода, хліб.

II група. З`ясувати граматичне значення слів земля, вода, хліб.

III група. Записати прислів`я та приказки з цими ж словами.

 1. Гра «Хто швидше».

Визначте слово за його лексичним значенням.

1. Певний порядок розміщення букв у писемності будь – якого народу. (Абетка, Алфавіт).

2. Лісове, білокоре дерево з тоненьким довгим гіллям і серцевидним листям. (Береза).

3. Порядкове число предмета серед інших однорідних. (Номер).

4. Той, хто лівою рукою володіє краще, ніж правою. (Лівша).

5. Український народний співець, що супроводжує свій спів грою на кобзі. (Кобзар).

6. Підліток на судні, що навчається морської справи, готується стати матросом. (Юнга).

6. Творча робота.

З поданих букв складіть слова та введіть їх у речення. Поясніть лексичне значення будь – яких двох слів.Ямелз; щівибьканта; діл; харм; ланат.

V. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

1. Бесіда.

- Що таке лексика?

- Що таке лексикологія?

- Що таке лексичне значення слова?

2. Метод «Мікрофон».

Що вам найбільше сподобалося на уроці?VI. Домашнє завдання.

§ 30,с.202-204.I група. Виписати 6 слів із тлумачного словника, що означають назву предмета, ознаки, дії та починаються літерою т. Визначте граматичне значення кожного слова.

II група. Скласти кросворд до теми «Лексикологія».

Тема. Однозначні та багатозначні слова.

Мета: сформувати в учнів уміння розрізняти однозначність та багатозначність слів; формувати вміння знаходити однозначні та багатозначні слова в реченнях; розвивати усне та писемне мовлення, збагачувати словниковий запас учнів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник: Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.Рідна мова, картки, тлумачні словники, збірник диктантів.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Тести.

1). Лексикологія – це наука про мову, що вивчає:

а) частини мови;

б) словниковий склад певної мови;

в)будову речень.

2). Лексика – це:

а) сукупність слів певної мови;

б) частина мови;

в) член речення.

3). Лексичне значення слова – це:

а) те, що вказує на належність слова до певної частини мови;

б) змінювання слова за відмінками;

в) те, що означає слово.

4). Слово – це:

а) лише назва дії;

б) одна з основних одиниць мови;

в) розділ науки про мову.

5). Повнозначне слово має:

а) тільки лексичне значення;

б) тільки граматичне значення;

в) лексичне і граматичне значення.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів


 1. Прочитайте вірш. Чи правильно зрозумів хлопець дядьків вислів? Чому?

Дядько раз на мене:

- Хлопченя зелене! -

Як же знать мені:

Добре це чи ні?

Огірок зелений

Чи горох зелений –

Добре, знає всяк.

Мабуть, і про мене

Дядько дума так.

(Д. Кіровський.)

2. Бесіда.

- Як ви думаєте, що ми сьогодні будемо вивчати? Навіщо ці знання потрібні?

- Можливо, хтось сформулює тему і мету нашого уроку?

III. Опрацювання нового матеріалу

1. Прочитайте діалог за особами. Що спричинило непорозуміння між співрозмовниками. Вправа 437(усно).2. Пояснення вчителя.

Отож, слово, що має одне лексичне значення, називається однозначним (яблуня, Київ, іменник).

А слово, що має кілька лексичних значень, називається багатозначним (голова, журавель, ключ, коса).

Багатозначні слова можуть називати різні предмети, ознаки, дію, які у чомусь подібні між собою. У тлумачному словнику різні значення багатозначного слова подано в одній статті й пронумеровано.

Наприклад:Ліс, у, ч. 1. Велика площа землі, заросла деревами і кущами. Пішов Дідок у ліс по дрова (Гл.). 2. Зрубані дерева як будівельний та ін. матеріал; дерево, деревина. На надвірну комору… дубового лісу купи: нехай лежить та висихає (Шевч.).


3. Пояснювальний диктант.

Запишіть. Поясніть лексичне значення слова голова.

1. Як голова сивіє, то чоловік мудріє. (Нар. тв.). 2. Він думає, як голова, той велика цяця.(Панас Мирний.). 3. Соняшник за тином голову схилив. (В.Сосюра.)

IV. Узагальнення та систематизація вивченого


 1. Виконання вправи 440.

 2. Творче завдання.

Скласти з поданими словами два – три речення, проілюструвавши багатозначність слів.

Коса, рука, поле.

3. Розподільний диктант.

Багатозначні та однозначні слова запишіть у дві колонки.

Ручка, стіл, Київ, Дніпро, іменник, голова, темний, диктант, урок, лексика, префікс, ключ, земля, місяць.

4.Робота з картками.

На картках подано слова та їх лексичне значення. Прочитайте. Складіть і запишіть з ними речення.Картка 1.

Біда – 1. Нещаслива пригода, подія, що завдає кому – небудь страждання. 2. Провина, шкода.

Голка – 1. Тонкий металевий стрижень з гострим кінцем і вушком, у яке всилюється нитка для шиття. 2. Лист хвойних дерев, колючка або гострий росток інших рослин. 3. Тверді колючки на тілі деяких тварин.

Картка 2.

Евакуація – 1. Організоване вивезення людей з небезпечної місцевості. 2. Виділення, вилучення чого – небудь.

Поле – 1. Безліса рівнина, рівний великий простір. 2. Смужка уздовж аркушу паперу, яка залишається чистою при написанні.

3. Відігнуті краї капелюха.5.Робота біля дошки.

Виконання вправи 443.V. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

1. Зробіть підсумок вивченого на уроці.

2. Метод «Мозкова атака».

Чи не заважає багатозначність слова взаєморозумінню між людьми?VI. Домашнє завдання.

§30, с. 205-206.

I рівень. Записати по п`ять однозначних і багатозначних слів.

IIIII рівень. Скласти шість речень із багатозначними словами, пояснивши їх лексичне значення.

IV рівень. Опишіть осінній краєвид, використовуючи багатозначні слова.

Тема. Пряме й переносне значення слова.

Мета: ознайомити учнів із прямим і переносним значенням слова; поглибити знання про однозначні та багатозначні слова; виробити навички творення переносного значення слів за допомогою певних прийомів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати уяву, мислення; виховувати любов до рідного краю.

Тип уроку: формування умінь та навичок.

Обладнання: підручник: Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.,Рідна мова, тлумачні словники, збірник диктантів, кросворд, мікрофон.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань школярів

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Розгадування кросворда.

- Заповнивши клітинки кросворда по горизонталі, ви прочитаєте в першому вертикальному стовпчику, які слова можуть вживатися у прямому і переносному значенні.1. Один із вихователів головного героя мультфільму «Манглі».

2. Синонім до слова абетка.

3. Розділ науки про мову, що вивчає знаки письма.

4. Знак, без якого не пишуться слова сім’я, подвір`я.

5. Невеличкий мішечок.

6. Розділ науки про мову, що вивчає правила написання слів.

7. Товариш Незнайки з мультфільму «Пригоди Незнайки та його друзів».

8. Антонім до слова день.

9. Відступ управо на початку рядка, яким починається виклад нової думки у тексті.

10. Друга книжка, яку ви прочитали після букваря.

11. Перекладіть українською мовою слово независимость.

12. Прикраса дерев у зимову пору року.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

«Хвилинка сміху».

- Прочитайте усмішку. Поясніть Сергійкову помилку.Мама каже маленькому Сергійкові:

- Не сідай на землю, вона сира, простудишся.

А він питає:

- А чому її не зварять?

III. Формулювання учнями теми та мети уроку

IV. Опрацювання нового матеріалу

1. Пояснення вчителя.

Багатозначні слова можуть уживатися в прямому і переносному значенні.

Наприклад:

Вушко дитини – пряме значення, а вушко голки – переносне.Переносним значення називається тому, що людина свідомо переносить назву одного предмета чи явища на інше, коли предмети чи явища чимось схожі між собою.

Слова з переносним значенням найчастіше вживаються в художньому стилі мовлення. Вони збагачують нашу мову, роблять її емоційною й образнішою.

 1. Виконання вправи 446.

V. Формування знань, умінь та навичок

1. Попереджувальний диктант.

Підкреслити слова з переносним значенням.1. Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер та крутив снігом. 2. В печі палав вогонь і червоним язиком лизав челюсті. (М.Коцюбинський) 3. По діброві вітер виє, гуляє по полю. (Т.Шевченко) 4. Сміється сонце з небозводу, кудись хмарки на конях мчать. (П.Тичина) 5. Вони звільна йшли поміж високими стінами полину. (М.Коцюбинський).


 1. Творча робота.

Зі словами гострий та крила скласти максимальну кількість словосполучень, щоб слово вживалось в переносному значенні.

 1. Розподільний диктант.

Запишіть словосполучення у дві колонки: у першу – з прямим значенням, а у другу – з переносним.

Золотий перстень, золоті руки; солодкий чай, солодке життя; залізний стілець, залізна воля; ідуть дощі, ідуть дівчата; тепла вода, тепла зустріч; гомоніли діти, гомоніла Україна. 1. Робота біля дошки. Виконати вправу 448.

VI. Підведення підсумків. Оцінювання учнів.

1. Метод «Мікрофон».

Що вам найбільше сподобалось на уроці?2. Метод «Мозкова атака».

Яка роль переносного значення слова у мові?VII. Домашнє завдання.

§ 30,с. 208-209

I група. Складіть речення у яких подані слова вживалися б у переносному значенні.

Голова, гарячий, світло, теплий, летять.

II група. Із тлумачного словника виберіть багатозначні слова і складіть з ними речення. Визначте, яке значення слова є прямим, а яке переносним.

Тема. Загальновживані і стилістично забарвлені слова.

Мета: дати учням поняття про загальновживані та стилістично забарвлені слова; навчити учнів відрізняти їх у тексті та доречно використовувати у своєму мовленні; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник: Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.Рідна мова, картки, збірник диктантів, мікрофон.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань1. Перевірка домашнього завдання.

2. Бесіда.

- Який розділ науки про мову вивчає лексичне значення слова?

- В якому стилі мовлення вживаються слова з переносним значенням?

II. Повідомлення теми та мети уроку

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Метод «Мікрофон»

Що ви очікуєте від вивчення теми нашого уроку?IV. Опрацювання нового матеріалу

1. Виконання вправи 454 (усно).

2. Пояснення вчителя.

Усі слова мови поділяються на дві групи:

- загальновживані, які вживаються у всіх стилях мовлення, використовуються повсякденно в усному й писемному мовленні всіма людьми. Отже, вони всім добре відомі: хліб, вода, сонце, ранок, хмара;

- стилістично забарвлені, що вживаються лише в певних стилях. До стилістично забарвлених слів належать:наукова лексика – слова, що вживаються в галузі науки, освіти, техніки: кисень, вітамін, радіус, складне речення.

політична лексика – слова, що вживаються у політичному, громадському житті: президент, депутат, партія, мітинг.

розмовна лексика – слова, які використовуються в усному невимушеному переважно побутовому спілкуванні: портфелик, велик (велосипед), базіка, здоровань.

3. Виконання вправи 456.

4. Розподільний диктант.

Запишіть слова у дві колонки: у першу – загальновживані, а у другу – стилістично забарвлені.Мати, хлопчик, однокласник, флора, колекція, батько, вулиця, діагноз, ін`акція, пісня, хліб, біохімія, демократія, яскравий, сонце, зранку, день, автомобіль, кисень, вітамін, партія, жити, завжди.

5. Робота з картками.

Картка 1.

До поданих загальних назв доберіть і запишіть конкретні. Слова яких груп є загальновживаними, а які – стилістично забарвленими?Одяг. Професії. Члени речення. Шкільні предмети.


Зразок Кольори: синій, червоний, жовтий, блакитний.


Картка 2.

Спишіть речення. Підкресліть 10-15 загальновживаних слів.Срібляста биндочка Прута кривульками прорізала зелені береги, ціле море хвилястого комишу ховало від людського ока блискучі озерця та гирла. На полонині хиталася од вітру пшениця.

(М. Коцюбинський).

6. Творча робота.

Складіть словосполучення з поданими словами.Вітчизна, батьківщина, боярин, дружба, гілля, віття, узгір`я, узвишшя, житло, оселя, життя, бусол.
V. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

Метод «Мікрофон»

Що вам найбільше сподобалось на уроці?VI. Домашнє завдання.

§ 31, с. 211 – 212.

Напишіть твір – мініатюру на тему «Моя майбутня професія», використовуючи стилістично забарвлені слова.

Тема. Групи слів за значенням. Синоніми.

Мета: ознайомити учнів з синонімами, виробляти навички користування синонімами у власному мовленні; ознайомити із словником синонімів; розвивати любов до рідної мови та України.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник: Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.Рідна мова, словник синонімів, збірник диктантів, ребус.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань учнів

1. Опитування.

- Яку тему ми вивчали на минулому уроці?

- На які дві групи поділяються слова? Наведіть приклад.

2. Розподільний диктант.

Записати слова у дві колонки: у першу – стилістично нейтральні, а у другу – стилістично забарвлені. (Двоє учнів виконують біля дошки).Сухий, шелестіння, легіт, квитанція, літак, вегетативний, вугілля, домна, шкільний, ходити, капіталізм, здоров`я, сердешная.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Діти, сьогодні ми продовжуємо вивчати скарби рідної мови. І для того аби дізнатися, яку тему ми будемо вивчати на сьогоднішньому уроці, вам потрібно розгадати ребус.


Відповідь: синоніми.
III. Повідомлення теми та мети уроку

IV. Опрацювання нового матеріалу

1. Слово вчителя.

Слова різні за звучанням та написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням, називаються синонімами.
Наприклад:

бігти, мчати, летіти, нестися, гнати, чухрати:

суворий, строгий, крутий, твердий, нещадний.

Декілька синонімів утворюють синонімічні ряди. У синонімічному ряду є опорне слово, яке найчіткіше виражає загальне значення синонімів: безстрашний – мужній – відважний – хоробрий – сміливий.

Є спеціальні словники синонімів.

2. Попереджувальний диктант.

Підкреслити синоніми.

1. Рідна мова в рідній школі! Що бринить нам чарівніш? Що нам ближче і миліш, і дорожче в час недолі? (Олександр Олесь). 2. Часом сопілка у горах заплаче, заквилить. (Б.Лепкий). 3. Реве, свище завірюха. 4. Гармидер, галас, гам у гаї. (Т.Шевченко). 5. Полотно переливалося червоним, калиновим та вишневим кольором.

3. Слово вчителя.

У мові є так звані абсолютні синоніми. Вони повністю тотожні за значенням.

Наприклад:

сім`я – родина; райдуга – веселка; століття – сторіччя, вік; тільки – лише.

Здебільшого синоніми належать до тієї самої частини мови.

Наприклад:

чемний, привітний, люб`язний, делікатний – прикметник.

4. Виконання вправи 465.

5. Робота в групах.

I група. Підібрати синонімічні ряди до запропонованих слів.

Сумний, кричати.

II група. Погрупувати запропоновані слова у синонімічні ряди.

Алфавіт, горіти, говорити, казати, абетка, балакати, палахкотіти, ректи, азбука, промовляти, палати.

6. Вибірковий диктант.

Виписати з прислів`їв синоніми.

1. Праця робить людину розумною. 2. Пташку пізнають у польоті, а людину в роботі. 3. Посій труд, а слава вродить. 4. Не дивись на чоловіка, а на його діло. 5. Без хазяїна і хата сирота. 6. Не дім господаря красить, а господар дім.

(Нар. тв.)

V. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

1. Метод «Мозкова атака».

Для чого потрібні синоніми у нашій мові?2. Робота біля дошки.

Виконати вправу 463.VI. Домашнє завдання.

§ 32, с. 213 – 215.

Опишіть зовнішній вигляд, поведінку ведмедя, використовуючи синоніми: йти, прямувати, тупцювати, морда, писок, бурмило, клишоногий.

Тема. Антоніми та омоніми.

Мета: сформувати в учнів уявлення про антоніми та омоніми; виробляти навички правильного застосування антонімів та омонімів у власному мовленні; навчити відрізняти омоніми від багатозначних слів; ознайомити учнів зі словниками антонімів та омонімів; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник: Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.Рідна мова, словники, картки, збірник диктантів, кросворд, ребус.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань учнів

1. Бесіда.

- Що таке синоніми?

- З якою метою вони вживаються у мовленні?

2. Робота з картками. (Два учні виконують біля дошки)

Картка 1. З`єднати синоніми з відповідними словами. Записати утворені словосполучення.

Піднесений, святковий (одяг, настрій); гаряче, жарке (серце, повітря); говіркий, гомінливий (струмочок, бабуся); яскравий, сліпучий (сяйво, виступ); гарний, вродливий (квітка, дівчина).Картка 2. До поданих слів дібрати синоніми.

Бігти, йти, кричати.II. Мотивація навчальної діяльності

Шановні діти, сьогодні ми продовжуємо вивчати групи слів за значенням. Щоб дізнатися, які саме групи слів ми будемо вивчати, потрібно розгадати кросворд та ребус.

Впишіть у клітинки слова протилежні за значенням.

1. Забути (Згадати)

2. День (Ніч)

3. М`який (Твердий)

4. Вузький (Широкий)

5. Раніше (Пізніше)

6. Чужий (Рідний)

7. Влітку (Взимку)

8. Корисний (Шкідливий).

Відповідь: антоніми.

Відповідь: омоніми.

III. Формулювання учнями теми та мети уроку

IV. Опрацювання нового матеріалу

1. Слово вчителя.

Слова з протилежним лексичним значенням називаються антонімами.

Антоніми виступають парами: високий – низький; початок - кінець; довгий – короткий; високий – низький. Вони є словами тієї самої частини мови.

Багатозначне слово може мати кілька антонімів залежно від того, в якому значенні воно виступає: чисті (руки) – брудні; чисте (небо) – хмарне.

Є спеціальні словники антонімів.

2. Вибірковий диктант.

Виписати антонімічні пари.

1. Молодість лінива – то старість плачлива. 2. Дурень не любить розумного, а п`яний – тверезого. 3. Від гніву старієш, від сміху молодієш. 4. Якби ж той розум спереду, що тепер ззаду. 5. Чим вище злетиш, тим нижче впадеш. 6. Що легко прийде, то легко піде.

(Нар. тв.)3. Слово вчителя.

Слова, що за однакового звучання і написання мають різне лексичне значення, називаються омонімами.

Наприклад:

прозора пара – пара коней;

спритна ласка – ласка в голосі.

Омоніми не слід плутати з багатозначними словами. Омоніми міна (вид боєприпасів) і міна (вираз обличчя) – це зовсім різні слова, а, наприклад, багатозначне слово голова (голова людини, голова зборів, голова колони) – це завжди слово, яке у всіх випадках означає щось, що керує, перебуває попереду.

Омоніми бувають опорою для створення каламбурів.

Каламбур – дотепний вислів, побудований на обігруванні багатозначності слова або омонімії.

Наприклад:

Коли траву я у лузі косив, заєць на мене із лісу косив.

4. Вибірковий диктант.

Випишіть омоніми. Придумайте з ними словосполучення.

1. За рідний край і життя віддай. 2. Де рідний край, там і рай. 3. Правда край порога, а неправда – біля стола. 4. Щоб хліб мати, треба добре працювати. 5. Мати сина виглядає. 6. На будову привезли балки. 7. За селом була балка, за нею починався ліс.

V. Узагальнення вивченого на уроці

1. Робота біля дошки.

Виконання вправи 475.2. Творче завдання.

Складіть і запишіть 4 речення з поданими омонімами.Ключ, лава.

3. Коментований диктант.

Підкреслити антоніми та омоніми.

1. Де багато слів, там мало діла. 2. Ласкою поглядає, а за пазухою камінь тримає. 3. Такої ласки, дістану і в Параски. 4. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. 5. З великої хмари малий дощ буває.

(Нар. тв.)4. Творче завдання.

Підберіть до поданих слів антоніми.Зло –

Зимовий –

Увійти –

Високо –

Правда –

Чистий –

Від`їхати –
VI. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

1. Метод «Мозкова атака».

Чому окремі слова не мають антонімів?2. Творче завдання.

Скласти речення в яких подані слова були б омонімами.Наряд, тур, топити.

VII. Домашнє завдання.

§ 32, с. 219,224-227.

I рівень. До поданих слів підберіть антоніми.

День, низько, скупий, гарячий, активний.II-III рівень. Переробіть подані речення так, щоб виділені слова не мали двох значень.

1. Віз хлопців. 2. Марія мила. 3. Півники ростуть.IV рівень. Скласти три каламбури.

Тема. Зв`язне мовлення. Письмовий переказ тексту, що містить опис тварини.

Мета: удосконалювати вміння школярів писати детальні перекази розповідного характеру з елементами опису тварини; удосконалювати вміння переказувати тексти – описи, складати простий план; розвивати усне й писемне мовлення школярів; виховувати любов до тварин.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник: Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова, текст переказу.

Хід уроку

I. Повідомлення теми та мети уроку

II. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Опитування.

- Якими є особливості такого типу висловлювання, як опис?

- Які особливості має опис тварини?

2. Робота за підручником.

Вправа 498.III. Основна частина уроку

1. Робота за підручником.

Вправа 499.2. Читання вчителем тексту переказу.

Мужній Баррі

Сенбернари – одна із найбільших порід собак. Висота їх сягає 80-95 сантиметрів. Особливими ознаками сенбернарів є масивна голова, коротенька морда, вуха, що звисають донизу. Шерсть - біла з рижими плямами. Груди, лапи, кінчик хвоста – завжди білосніжні. Окремі сенбернари важать сто і більше кілограмів.

Ці сильні, витривалі тварини століттями використовувались для пошуків і врятування людей у горах. Завдяки чудовому нюху сенбернари легко знаходили під снігом замерзаючу людину. Потім лапами відкопували її, зігрівали своїм тілом. На шиї у собак - шукачів були заздалегідь прив`язані пакети з продуктами, фляжка з водою. Після цього сенбернар біг у найближче селище і приводив людей.

Тисячі потерпілих врятували ці благородні і мужні тварини. Рекордсменом серед них був пес по кличці Баррі. Його знали і любили жителі Італії, Франції, Швейцарії. Адже ж Баррі врятував сорок чоловік. Сорок перший, злякавшися «страшного звіра», сплутав його з вовком і вдарив ножем.

Слава Баррі не згасла і після його загибелі. Про нього писали в газетах, книгах. А через 85 років у Парижі було відкрито пам`ятник сенбернару. На постаменті – велика собака. На її спині сидить маленька дівчинка і міцно тримається за шию. В центрі пам`ятника напис: «Він врятував сорок чоловік і був убитий сорок першим».

(За І. Заянчковським.)

3. Бесіда.

Дайте відповіді на запитання.1). До якого типу мовлення належить текст?

2). Якими ознаками відрізняються сенбернари від інших порід собак?

3). Чому автор їх називає мужніми та благородними?

4). Які подвиги здійснив Баррі?

5). Чи подобаються вам тварини і чому?

4. Визначте тему й основну думку тексту.
5. Словниково – орфографічна робота.

1). Поясніть значення слів рекордсмен, постамент, порода.

2). Дібрати синоніми до слів порода, благородний, мужній.

3). Дібрати антоніми до слів великий, мужній, легко.


6. Поділіть текст на частини, складіть план.
7. Повторне читання тексту.
8. Написання переказу.
IV. Підсумок уроку.

Проблемне питання.

Діти, як ви думаєте, Баррі існував насправді чи це вигадка автора?


V. Домашнє завдання.

Повторити розділ «Лексикологія», підготуватися до тематичного оцінювання.Тема. Тематична контрольна робота з теми «Лексикологія»

(тести).


Мета: перевірити рівень засвоєння теми «Лексикологія»; розуміння лексичного значення слова, розрізнення однозначності та багатозначності, уміння вживати пряме та переносне значення слова, доречно використовувати антоніми та синоніми, розуміти омонімію; перевірити уміння користуватися словниками; розвивати увагу, пам`ять, логічне мислення.

Тип уроку: корекція умінь, знань та навичок.

Обладнання: тести, мікрофон.

Хід уроку

I. Повідомлення теми та мети уроку

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

III. Основний зміст роботи

Проведення тестування1. Лексикологія вивчає:

а) частини мови;

б) значення слів, їх уживання;

в) способи творення слів;

г) будову речень.

2. Виділіть багатозначне слово.

а) підручник;

б) відмінок;

в) ключ;


г) магніт.

3. Виділіть сполучення слів, у якому слово золотий вжито у прямому значенні.

а) золотий день;

б) золотий місяць;

в) золотий годинник;

г) золотий характер.

4. Позначте синоніми.

а) друг, приятель, товариш, знайомий;

б) багач, богатир, велетень, силач;

в) друг, дружок, друзі, дружба;

г) квапитися, поспішати, повільно, старанно.

5. Виділіть ряд стилістично забарвлених слів.

а) кисень, президент, вивірка, базіка;

б) людина, сонце, вода, сім`я;

в) хліб, жити, зранку, завжди;

г) зошит, олівець, солов`ї, костюм.

6. Позначте антоніми.

а) кричати – крикливий;

б) кричати – мовчати;

в) кричати – кричать;

г) кричати – крик.

7. Виділіть омоніми.

а) будень – свято;

б) день – ніч;

в) рідний – чужий;

г) кричати – крик.

8. Поясніть лексичне значення слова земля усіма можливими способами.

9. Побудуйте словосполучення з омонімами ласка – ласка.

10. Запишіть синоніми до слова сміливий.

11. Складіть словосполучення, вживши прикметник гострий з такими іменниками, які показували б його багатозначність.12. Перебудуйте речення так, щоб думка не була двозначною.

Вдаримо гучно ми дзвонами, -

всесвіт обійде луна…

(В.Чумак)IV.Підсумок уроку.

Метод «Мікрофон»

Чи справдилися ваші очікування від вивчення теми «Лексикологія»?

V. Домашнє завдання.

Скласти лінгвістичну казку «Пригоди в країні Лексикології».


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 216.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка