Тема №8: Топографічна анатомія стінок грудної клітки, грудної залози. Операції на молочній залозі. Пункція плеври. Види пневмотораксу. Техніка закриття пневмотораксу. Резекція ребраДата конвертації26.10.2017
Розмір93.2 Kb.

Модуль 1

Змістовий модуль 2

Тема № 8: Топографічна анатомія стінок грудної клітки, грудної залози. Операції на молочній залозі. Пункція плеври. Види пневмотораксу. Техніка закриття пневмотораксу. Резекція ребра.
Актуальність теми. Знання топографічної анатомії грудної стінки необхідно для визначення проекції органів грудної порожнини на грудну стінку та доступів при оперативних втручаннях на них. Зважаючи на те, що поранення грудної стінки займають значне місце у невідкладній хірургії, лікар загальної практики повинен знати види пневмотораксу та вміти надати першу допомогу. Щорічно у країні раком молочної залози захворює більше 10 тисяч жінок, для ранньої діагностики цього захворювання необхідне знання топографічної анатомії молочної залози, особливо шляхів лімфовідтоку, якими відбувається метастазування пухлин. Знання і уміння, отримані на цьому заняті необхідні фахівцям різного профілю: сімейним лікарям, терапевтам, лікарям швидкої допомоги, хірургам, онкологам, маммологам.

Мета (загальна): Уміти визначити проекційні лінії на грудній стінці, шари, судинно-нервові пучки та шляхи лімфатичного відтоку від грудної стінки і молочної залози, надати допомогу при пневмотораксі, виконати пункцію плеври, резекцію ребра, розрізи при гнійних маститах.

Конкретні цілі Вихідний рівень

Уміти:


1. Визначити межі, зовнішні орієнтири та проекційні лінії грудної стінки.

1. Користування латинською термінологією ( кафедра іноземних мов).

2. Знання будови грудної клітки, м’язів грудної стінки, судин та нервів (кафедра нормальної анатомії).2. Визначити пошарову топографію грудної стінки.

3. Визначити сполучення клітковинних просторів, пов’язуючи зі шляхами поширення гнійних процесів.


4. Визначити топографію, будову, кровопостачання, венозний та лімфатичний відтоки, іннервацію молочної залози.

5. Визначити види маститів та розрізи при маститах, методику і техніку секторальної резекції молочної залози та радикальної мастектомії.

6. Визначити види пневмотораксу.
7. Опанувати техніку проведення пункції плеври при ексудативному плевриті, гемо- та пневмотораксі.

8. Опанувати методику і техніку закриття пневмотораксу та резекцію ребра.

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань (приклади):


Завдання 1

Можливий ростин при інтрамаммарному абсцесі: 1. Радіальний ростин шкіри і поверхневої фасції навколо соскового поля і далі на периферію залози.

 2. Радіальний ростин шкіри і поверхневої фасції до 1 см від навколососкового поля на периферію залози.

 3. Радіальний ростин шкіри 1 см від навколососкового поля і далі на периферію залози без пошкодження поверхневої фасції.

 4. Дугоподібний ростин шкіри і поверхневої фасції по проекції абсцесу.

 5. Дугоподібний ростин шкіри по проекції абсцесу без пошкодження власної фасції.

Завдання 2

Оберіть можливу точку для пункції вільної від зрощень плевральної порожнини:


 1. По верхньому краю сьомого ребра по лопатковій лінії.

 2. По верхньому краю дев’ятого ребра по лопатковій лінії.

 3. По нижньому краю дев’ятого ребра по лопатковій лінії.

 4. По верхньому краю десятого ребра по лопатковій лінії.

 5. По нижньому краю десятого ребра по лопатковій лінії.

 6. По верхньому краю дев’ятого ребра по середній паховій лінії.

Завдання 3

Підберіть, із запропонованих, хірургічні інструменти для підокісної резекції ребра:


 1. Скальпель.

 2. Долото.

 3. Ножиці хірургічні.

 4. Распатор реберний.

 5. Гвинтовий рано розширювач.

 6. Распатор Фарабефа.

 7. Реберні ножиці.

 8. Кусачки Лістона.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-2; 2-2; 3-1,4, 6,7,8.


Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека. – М.: Медицина. – 2001.

2. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини. – К.: Вища школа, 1980.

3. Скрипников Н.С. та ін.: Латинська термінологія за топографічною анатомією і оперативною хірургією (з греко-руско-українським аналогами) – Видавництво Полтава, 1991.


Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Зовнішні орієнтири, мовні межі грудей та їх ділянок.

 2. Пошарова будова передньої, бокової та задньої стінок грудей та їх ділянок, кровопостачання, іннервація, лімфовідтік.

 3. Клітковинні проміжки та анатомічні умови поширення з них запальних процесів.

 4. Взаємовідношення між елементами судинно-нервових пучків міжреберних проміжків.

 5. Види маститів та розрізи при антемаммарних, інтрамаммарних і ретромаммарних маститах.

 6. Методика і техніка секторальної резекції молочної залози та радикальної мастектомії.

 7. Види пневмотораксу: відкритий, закритий, клапанний. Техніка закриття пневмотораксу.

 8. Методика і техніка пункції плеври.

 9. Методика і техніка резекції ребра та спеціальний інструментарій для виконання цієї операції.


Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

 1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія / За ред. К.І. Кульчицького. – Київ: Вища школа, 1994.

 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия /учебник для медвузов / Под ред. Кульчицкого. - К.: Вища школа, 1989.

 3. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Под ред. В.В.Кованова. М.: Медицина, 1985.

 4. Литтманн. Оперативная хирургия. Будапешт, 1981.

 5. Оперативна хірургія: хірургічні операції та маніпуляції / І.І. Свистонюк та ін. – К.: Здоров’я, 2001.

 6. Атлас грудной хирургии / Под ред. Б.В. Петровского. – М.: Мед., 1971.

 7. Ю.Л. Попович, К.О. Діамантопуло. Техніка хірургічних операцій. ( Навчальний посібник). – Івано-Франківськ, 2005.

Виконайте наступні цільові завдання (приклади):


Завдання 1.

Як дренувати рану після розкриття інтрамаммарного абсцесу?

1.Тимчасово залишити рану під пов’язкою незашитою для відтоку її вмісту.

2. Рану зашити рідкими вузловими шовковими швами з трубчастими дренажами між ними.

3. Рану зашити рідкими швами зі стрічковими гумовими дренажами між ними.

4. Рану зашити рідкими швами, залишивши між ними марлеві дренажі з гіпертонічним розчином.

5. Залишити між швами марлеві дренажі, змочені вазеліновою олією.
Завдання 2 .

Який розтин необхідно виконати при ретромаммарному абсцесі, локалізованому у верхньо-латеральному квадранті грудної залози? 1. Дугоподібний розтин паралельно нижньому полюсу залози.

 2. Радіальний розтин через всю товщу залози у відповідному квадранті.

 3. Дугоподібний розтин паралельно верхньо-летеральному краю залози.

 4. Поперечний розтин від краю залози у латеральному напрямку.

Завдання 3.

Які з перелічених ознак свідчать про те, що при пункції кінець голки знаходиться у плевральній порожнині?


 1. Одержання венозної крові з голки.

 2. Одержання артеріальної крові з голки.

 3. Одержання ексудату через голку.

 4. Відчуття провалювання голки при пункції.

 5. Реєстрація через голку постійного негативного тиску.

Завдання 4.

Як надійно зафіксувати до грудної клітини дренажну трубку, введену в плевральну порожнину?


 1. Накласти на шкіру шовковий шов з прошиванням трубки.

 2. Зв’язати на трубці кінці лігатури накладеного на шкіру шва.

 3. Зафіксувати трубку до шкіри липким пластиром.

 4. Накласти до шкіри кетгутовий шов з прошиванням шкіри.

Завдання 5.

У хворого діагностовано остеомієліт восьмого ребра по лопатковій лінії. Оберіть доцільний спосіб оперативного лікування.


 1. Черезокістна резекція ребра з наступною пластикою.

 2. Підокістна резекція ребра з наступною його пластикою.

 3. Підокістна резекція ребра без наступної її пластики.

 4. Черезокістна резекція ребра без його пластики.


Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття перевіряється наявність протоколів підготовки до практичного заняття за теоретичними питаннями. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні визначити зовнішні орієнтири та умовні межі грудей і виконати пошаровку передньо-бокової та задньої стінок грудей, діафрагми. Виконати препаровку міжреберного проміжку з визначенням синтопії міжреберного судинно-нервового пучка. Потім накреслити та виконати розрізи, що застосовуються при гнійних маститах: радіальні за Ангерером-Шалітою при інтрамаммарних маститах та дугоподібний за Барденгеєром при ретромаммарних маститах, максимально зберігаючи молочні частки та їх протоки. Накреслити позрізи, що використовуються при радикальній мастектомії з приводу раку молочної залози. Опанувати техніку пункції плеври та підокісної резекції ребра.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента у складі хірургічної бригади з знання відпрепарованих шарів грудної стінки, уміння виконати дренування інтра- та ретромаммарного маститу, пункцію плеври та резекцію ребра, спеціальних інструментів, що застосовуються для підокісної резекції ребра, та аналізом тестового контролю засвоєння знань.


Технологічна карта заняття


п/п


Етапи

Кількість

хвилин


Засоби навчання

Обладнання

Місце

проведення1

Перевірка і корекція висхідного рівня.

10

Тестові завдання.

Скелет, муляжі, стенди, трупний матеріал, хірургічний інструментарій, шовний матеріал.

Учбова кімната.

2

Самостійна робота під контролем викладача. Препарування грудної стінки, діафрагми, виконання пункції плеври та оперативних втручань: розрізів при гнійних маститах, підокісной резекції ребра.

40

Граф логічної структури заняття, навчальний посібник «Методичні вказівки для освоєння практичних навичок по оперативній хірургії та топографічній анатомії».

3

Корекція результатів засвоєння самостійної роботи.

10
4

Підсумковий тестовий контроль.

15

Тестові завдання

5

Підведення підсумків заняття.

5

Граф логічної структури теми «Топографічна анатомія стінок грудної клітки, грудної залози. Операції на молочній залозі. Пункція плеври. Види пневмотораксу. Техніка закриття пневмотораксу. Резекція ребра.»

Радіальні, окаймляючі ареолу

Шари грудної стінки

Дугоподібні


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка