Структура тез доповідейСкачати 93.38 Kb.
Дата конвертації25.08.2018
Розмір93.38 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Вимоги до оформлення тез конференції
Обсяг - до 2 сторінок формату А4.

Тези виконуються в форматі *.doc (текстовий редактор Microsoft Word, версії до 2003)

Для всіх (!) елементів тез: шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1.5, абзац - 1 см.

Всі поля сторінки – 2 см.


Структура тез доповідей:
1. Назва

2. Автори (ім’я та прізвище повністю).

3. Установа, в якій виконана робота.

4. Основний текст тез доповідей


Основний текст ділиться на розділи: Вступ, Матеріали і методи, Результати, Висновки, Література

Ілюстрації виконуються якісно, в графічних редакторах, розміщуються в тексті та надаються в окремих файлах.

Графіки та діаграми виконуються у Excel 2003, розміщуються в тексті та надаються в окремих файлах.

Розмір шрифту на графіках та діаграмах повинен бути таким же, як в основному тексті статті.

Підписи до рисунків друкуються під рисунками прямим шрифтом, слово "Рис." з номером — курсивним.

Формули виконуються в редакторі формул Місгosoft Equation 3.0 object.

Скорочення позначень фізичних величин виконуються латинськими символами згідно системи СI.

В літературі представляти лише сучасні статті за тематикою досліджень.
Тези висилаються на e-mail: аkutina@nuft.edu.ua

Структура тез доповідей
1. Вступ.

У вступі доцільно дуже коротко показати актуальність теми, за необхідності вказати мету досліджень, якщо її не зрозуміло з назви.

За необхідності, можна зробити лаконічний, до 5 рядків, огляд сучасних наукових джерел (саме наукових джерел – статей та монографій, а не навчальної літератури).

Не варто писати у вступі загальновідомі факти та «воду». Наприклад, не буде бажання читати ваші тези, якщо вони починають з таких фраз: «Харчова промисловість – дуже важлива галузь народного господарства, від якої залежить…» або «Рішенням 20 з’їзду партії визначено провідну роль харчової промисловості як дуже важливої галузі народного господарства… », «Хліб є основним харчовим продуктом…».


2. Матеріали та методи.

Тут лаконічно описати матеріали, які досліджуються, за необхідності – їх властивості, перерахувати застосовані методики досліджень. Якщо методика стандартна, типова – просто вказати її назву. Якщо методика розроблена вами – описати її більш детально, з рисунком експериментальної установки, описом її роботи. Але теж дуже лаконічно, без води та загальновідомих фактів.

Типова помилка – писати в цьому розділи те, що не стосується методики. Тому ще раз нагадуємо – в розділі «Матеріали та методи» треба писати лише про матеріали, які дослоіджено, і методи, які використані вами.

Помилка, яка притаманна економічним тезам. Фраза «При досліджені використовувались наступні методи: теоретичне узагальнення та порівняння, системний підхід, структурний аналіз…». Це лише констатування, які саме бувають методи досліджень. Зазвичай цю фразу диктують студентам на лекціях, і жоден зі студентів не розуміє її. В такому вигляді фраза не має наукової цінності. Доцільно писати так: «При дослідженнях <конкрентного явища, процесу > використаний метод теороетичного узагальнення, а саме <розписати, як саме цей метод використаний>.3. Результати.

Цей розділ найбільший, обсягом до 2/3 ваших тез.

Наголошуємо, в цьому розділі теж все має бути лаконічно та без «води».

Часта помилка – відношення до тез як до Звіту про виконану роботу. Набагато цікавіше читати наукові статті, якщо вони представлені не як звіт. Для цього треба прибрати слова «паразити». Наприклад, «встановлено», «визначено», «в даній роботі», «згідно результатів досліджень». Ви є автором наукової тез, і читач вже автоматично розуміє, що представлені результати стосуються саме ваших досліджень, все визначено та встановлено саме вами.


4. Висновки.

В висновках не потрібно повторювати те, що написано в інших розділах. Це 1-2 коротких, заключних речень ваших тез. В висновках можна сказати про наукову новизну, або про цінність отриманих результатів, і де їх можна використати. Типові слова «паразити» цього розділу – «отже» та «згідно результатів досліджень». Без цих та схожих слів суть ваших тез не зміниться, але якість покращиться.


5. Список літератури.

Рекомендуємо в списку літератури посилатись лише на сучасну наукову літературу. Наукова література – це статті та монографії. Сюди не відносяться підручники, навчальні посібники, стандарти, закони, патенти, сайти, паспорти обладнання, рекламна інформація.

Найкращий спосіб довести, що ваша тема актуальна саме зараз і саме в усьому світі (а не лише 40 років тому на шостій частині земної кулі) – це навести в списку літератури декілька (1-2) сучасних закордонних статей. Їх можна знайти багато за ключовими словами на сайті www.sciencedirect.com
6. Оформлення рисунків.

Доведіть, що ви справді науковець або інженер. Виконайте рисунок або графік в графічному редакторі якісно. Виправдовування, що «нам так намалював комп’ютер» або сканований рисунок принижують вас як науковця.

Типові вимоги до рисунку такі:

1. Лише чорний (не сірий) колір ліній та тексту на лише білому фоні.

2. Розмір тексту на рисунку такий же, як і в тексті тез.

3. Раціональні товщини ліній та розміри маркерів на графіках. Осі, сітка виконуються тонкими лініями (в Excel вибирається найтонша лінія), а товщина кривої на графіку – основною лінією. Увага – Excel осі та сітку автоматично робить сірими. Потрібно виправити на чорний. Фон рисунків автоматично сірий. Потрібно виправити на білий.Чи можна представляти фотографії експериментальної установки? Ні. Фотографія установки наукової цінності не має. В чорно-білому збірнику тез вона виглядатиме погано, і принцип роботи не можливо зрозуміти. Доцільно представити просту зрозумілу всім схему установки.

Чи можна представляти кольорові рисунки (поля напружень, температур, швидкостей)? Краще не представляти. В збірнику тез 2 кольори – чорний і білий. Такі рисунки – це зазвичай необроблена інформація, без наукової цінності. Якщо ви плануєте ігнорувати цю пропозицію та вставити кольоровий рисунок, тоді обов’язково напишіть в тезах доповідей, яка наукова цінність цього рисунку, і що можуть зрозуміти з чорно-білого роздрукованого варіанту інші науковці.
7. Мова тез доповідей.

Якщо ви пишете тези просто для звіту – для вас мова, як і всі інші елементи структури, не важлива.

Якщо ви бажаєте представити ваші наукові розробки для світової наукової спільноти – пишіть тези англійською. 99 % наукової інформації в світі представлено саме англійською мовою.

Запрошуємо Вас залишити стереотипи та долучитись до розвитку світової науки!


Прохання до наукових керівників. Будь ласка, детально вичитуйте та рецензуйте тези доповідей. На вас відповідальність за престиж конференції.


Приклад правильного оформлення тез доповідей

Дія поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 та Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на фітопатогенні бактерії Pseudomonas syringae pv. сoronafaciens УКМ В-1154
Катерина Панасюк

Національний університет харчових технологій
Вступ. Після обробки препаратами ПАР (0,15–0,4 мг/мл) штамів ІМВ Ac–5017 і ІМВ В–7241 виживання клітин (105–107 в мл) фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas и Xanthomonas становить 0–33 % [1]. За присутності препаратів ПАР (0,085–0,85 мг/мл) N. vaccinii ІМВ В–7405 кількість клітин більшості фітопатогенних бактерій знижувалася до 100%. ПАР штамів ІМВ В–7405, ІМВ Ac–5017 і ІМВ В–7241 притаманні антимікробні властивості. Доцільно визначити мінімальну інгібуючу концентрацію ПАР R. erythropolis ІМВ Ac–5017, A. calcoaceticus ІМВ В–7241 і N. vaccinii ІМВ В–7405 щодо фітопатогенних бактерій Pseudomonas syringae pv. сoronafaciens УКМ В-1154.

Матеріали і методи. Культивування R. erythropolis ІМВ Ac–5017 здійснювали на середовищі із пересмаженою соняшниковою олією (2 %), A. calcoaceticus ІМВ В–7241 – з етанолом (2 %) і N. vaccinii ІМВ В–7405 – з гліцерином (1,5 %).

У дослідженнях використовували такі препарати ПАР: препарат 1 – супернатант культуральної рідини, для одержання якого здійснювали центрифугування культуральної рідини; препарат 2 – розчин ПАР, отриманий із супернатанту (препарат 1) екстракцією сумішшю Фолча.

МІК визначали за методом серійних розведень у рідкому середовищі, що містило сусло і м'ясо-пептонний бульйон у співвідношенні 1:1. У 8-10 пробірок вносили по 1 мл цього середовища, далі у першу пробірку добавляли 1 мл препарату ПАР певної концентрації і здійснювали послідовні подвійні розведення. Кінцевий об'єм середовища в кожній пробірці становив 1 мл. Контролем служила пробірка з середовищем без препаратів ПАР. Далі в кожну пробірку вносили по 0,05 мл суспензії, що містила 105– 106 клітин P. syringae pv. сoronafaciens УКМ В-1154. Пробірки інкубували 24 год при 30 ºC (чи до появи бактеріального росту в контрольній пробірці). Наявність (відсутність) росту тест-культури визначали візуально або за оптичною густиною суспензії [2].

Результати. Препарати ПАР R. erythropolis ІМВ Ac–5017 (0,4 мг/мл), A. calcoaceticus ІМВ В–7241 (0,15 мг/мл) і N. vaccinii ІМВ В–7405 (0,4 мг/мл) незалежно від ступеня їх очищення проявляли антимікробну дію щодо фітопатогенних бактерій P. syringae pv. сoronafaciens УКМ В-1154, проте ефективнішим антимікробним агентом виявився розчин очищених ПАР (препарат 2).

Незважаючи на нижчу концентрацію ПАР штаму ІМВ В–7241 (0,15 мг/мл) його антимікробна дія на P. syringae pv. сoronafaciens УКМ В-1154 практично не відрізнялася від ПАР штаму Ac–5017 (0,4 мг/мл) і ІМВ В–7405 (0,4 мг/мл) (ступінь виживання клітин 30–40 %). Таке явище можна пояснити різним хімічним складом досліджуваних ПАР. Так, до складу ПАР A. calcoaceticus ІМВ В–7241 входять аміноліпіди, що, як відомо, характеризуються досить сильними антимікробними властивостями.

Оскільки об'єктивним показником антимікробних властивостей будь-якої сполуки є мінімальна інгібуюча концентрація, то наступним етапом необхідно визначити МІК розчинів очищених ПАР усіх штамів. Для препаратів ПАР R. erythropolis ІМВ Ac–5017, A. calcoaceticus ІМВ В–7241 і N. vaccinii ІМВ В–7405 МІК становить (мг/лм): 0,056, 0,024 та 0,075, відповідно. Визначення МІК підтвердило одержані раніше результати про вищу ефективність ПАР A. calcoaceticus ІМВ В–7241 як антимікробного агента.

Висновки. Досліджені ПАР доцільно використати для розробки екологічно безпечних препаратів для контролю чисельності фітопатогенних бактерій.

Література


  1. Пирог Т.П., Конон А.Д., Софилканич А. П., Иутинская Г.А. Действие поверхностно-активних веществ A. calcoaceticus ИМВ В–7241, R. erythropolis ИМВ Ac–5017 и N. vaccinii ИМВ К–8 / Прикладная биохимия и микробиология. – 2013. – № 49. – С. 364–371.

  2. Broxton P., Woodcock P. M. & Gilbert P. A study of the antibacterial activity of some polyhexamethylene biguanides towards Escherichia coli ATCC 8739. / J. Appl. Bacteriol. – 2012. – Vol. 54, р. 345-353.


Моделювання процесу теплової обробки фаршу в куттер-змішувачі
Олександр Чепелюк

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна


Вступ. Якість фаршу – харчового дисперсного середовища, яке містить тверду, рідку та газову фази, - визначається дисперсністю, однорідністю структури, рівномірністю розподілення компонентів, і залежить від ефективності перемішування і подрібнення. Перспективно застосовувати комбіновані куттер-змішувальні машини з підвищеною інтенсивністю механічного впливу на фарш. Це дозволить зменшити площу цеху по переробці м’яса, комплексно механізувати і автоматизувати процес приготування фаршу.

Методи досліджень. Для визначення основних конструктивних параметрів обладнання і раціональних режимів, які здатні забезпечити ефективну реалізацію процесу приготування фаршу, в програмних засобах Компас-3d и Solid Works були створенні геометричні моделі куттера-змішувача і його робочих органів (рис.1), з використанням яких процес був промодельований в програмному пакеті Flow Vision.Рис.1. Геометричні моделі:

а) ємність куттера-змішувача; б) орган, який перемішує – спіраль.
Вибрана модель розрахунку - «Рідина, яка не стискається», властивості фаршу: молекулярна маса фаршу 23520 а.е.м., його густина 1050 кг/м3 и молекулярна в’язкість 2,01 Пас.

Результати. При визначенні раціональної частоти обертання органів, які перемішують (діапазон, який був вибраний складає 30…50 об/хв) розглянуто можливість нагрівання ємкості до 100 0С, так як в теперішній час існує тенденція до комбінування таких процесів, як подрібнення і перемішування з одночасним нагріванням ліверних ковбас і паштетів, або охолодження фаршу. Процес перемішування триває 7 хв.

При збільшенні частоти обертання, пристрою для перемішування від 30 до 40 об/хв нагрівання фаршу відбувається рівномірно. При цьому товщина шару фаршу, який прогрівається найбільше, зменшується.

Залежність температури фаршу від частоти обертання органів, які перемішують представлена на рис. 2.Рис. 2. Залежність температури в об’ємі фаршу від частоти обертання пристрою, який перемішує
Зі збільшенням частоти обертання температура в об’ємі ємкості збільшується, однак темпи його збільшення падають. Якщо при зміні частоти обертання від 30 до 40 об/хв Температура збільшилась майже на 8,5 %, то при зміні від 40 до 50 об/хв – на 3,8 %. Таким чином,, збільшення частоти вище 40 об/хв не доцільно, це несуттєво інтенсифікує процес нагрівання фаршу, однак приводить до додаткових енергетичних витратам на перемішування.

Охолодження ємкості суттєвих результатів не дало, по всьому об’єму спостерігалось практично однакове розподілення температури.Висновки. Результати моделювання є цінними при удосконаленні конструкції кутер-змішувачів, забезпечення процесу нагрівання сировини, розширення асортименту продукції, яка виготовляється.
Література

1. Angelo D'Alessandro, Lello Zolla. Meat science: From proteomics to integrated omics towards system biology / Journal of Proteomics. – 2013. - Vol 78, Is. 14. - Pp. 558-577.2. К.А. Цвєткова, Чепелюк О.М., Чепелюк О.О.. Визначення раціональних режимів процесу перемішування фаршу в кутер-мішалці / Рибне господарство України. – 2012. – №2. – С. 40–42
Каталог: actual

Скачати 93.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка