Снігурівська районна державна адміністрація Районний методичний кабінет Баратівська зош І-ІІІ ступенівСкачати 85.92 Kb.
Дата конвертації14.05.2019
Розмір85.92 Kb.

Снігурівська районна державна адміністрація

Районний методичний кабінет

Баратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 
Втілення ідей В.Сухомлинського у практику вчителя початкових класів 

 

 

  

Виступ учителя початкових класів

Баратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Кісільової Г. В.

 

  

 

2013-2014 н.р.

 

 

Виховання дітей 6-10 років В.О.Сухомлинськийназивав "школою сердечності". Вінрадив педагогам ібатькам вчити учнів добру, любові, милосердю. Для цього, вважав Василь Олександрович, треба, щоб школярі постійно бачили гуманістичний зміст вчинків і поведінки тих, хто їх оточує: рідних, близьких, вчителів.Тому він і констатує: « Педагог без любові до дитини – це все одно, що співець без голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття кольору». Він закликає вихователів уникати озлобленості, грубості, не бути «товстошкірими», бо це негативно відбивається на атмосфері навчання і виховання. А школа ж покликана бути зразковимосередкомкультури!

Мабуть, саме тому в усі часи вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського допомагає якнайкраще зрозуміти бажання і душі дітей, спрямувати сили на виховання позитивних рис характеру, формувати соціальну і комунікативну компетентності учнів.

Учителіпочатковихкласів, як і весь педагогічнийколективнашоїшколи, глибокопройнялисяідеями гуманно-особистісногопідходу до навчання і вихованняучнів за В. О. Сухомлинським. Уже кількароків ми поглибленовивчаємо спадщину великого педагога, творчо наслідуємо на уроках і в позаурочний час його гуманістичні погляди.

У системі В. Сухомлинського велика роль приділяється природі як об'єкту пізнання.

"Ведітьдітей у ліс, до річки, на луг, – писав він, – відкрийте перед ними джерело, без якогонеможливеповноціннедуховнежиття, і випобачите, як дітистанутьрозумними, спостережливими, кмітливими".

У своїйкнизі про природу, великий педагог закликаєдітей:«Якщо ми хочемозберегти природу, ми не лише самі не повиннікривдитиїї, а й вчитиіншихоберігатипрекраснурослину».

Дійсно, екскурсії в природу позитивно впливають на розвитокекологічного і естетичногомислення учнів.Під час екскурсійвихованці не тільки ведутьспостереження, а й отримуютьпервиннізнання та вміннящодопроведенняпошуково-дослідницькоїроботи.

Як і вПавлиськійшколі, мипрагнемо до того, щобусежиття наших вихованцівбулосповнене любовю до світу природи.

Наприклад, під час вивчення теми «Природні водойми» проводжу дослідницько-пошукову роботу біля річки. Діти знайомляться із джерелом, розчищають його, визначають лівий і правий береги, напрям течіїрічки.

Всесвітньо відомий педагог підкреслював, що «природа – це чарівниця, а дерева, квіти, трави, кущі – наше щастя і ми усі повинні шанувати їх ».Стало вже традицією щороку перед новорічними святами проводити акцію «Не рубай ялинку, не губи красу».Учні 3-4 класів виготовляють і розклеюють по селу листівки, в яких закликають берегти зелені насадження. Виступають перед малюками дитячого садка, проводять роз’яснювальну роботу серед односельців.

Влітку ми вирощуємо квіти, а взимку підгодовуємо птахів.Гуманізм В.О. Сухомлинського особливояскраво виявився у його ставленні до організації навчання учнів.Він говорив, що у школі повинен бути культ книги. У моїй класній кімнаті силами батьків та учнів зібрано дитячу бібліотечку.

Девізом усіх уроківчитання став вислівВ.О.Сухомлинського:

Читання – цевікно, через яке дітибачать і пізнаютьсвіт і самих себе”.

Уже традиційно напочатку кожного уроку читання проводжу гру-рекламу “Моя книга – найкраща”, під час якої учніпрезентують свою улюблену книгу.

На уроках впроваджуютаківидироботи, якідаютьможливість не лишеемоційносприймати текст твору, а йвиконуватипосильнутворчу роботу.

Так , під час вивчення поезій Дмитра Павличка «Птиця», «Мрія», проводжу інтегрований урок – роздум «Чому природа наш спільний дім?» Над цим питанням розмірковують групи «Літераторів», «Науковців», «Природоохоронців», юні дослідники захищають власні літературні проекти.

«Творчість не приходить до дітей з якогосьнатхнення. Творчостітреба вчити», - писав В. Сухомлинський.

З першого класу мої учні ведуть збірки «Учись учитись», у них знаходяться памятки, творчі роботи, паради учням та батькам.Я постійно навчаю школярів вести діалог за картиною, текстом, реченням. Цінним єпроведеннятворчих конкурсів складання та інсценування казок.

У роботі мені допомагаєвпровадження таких інтерактивних методів:


 • Робота в динамічних парах;

 • Карусель”, “Діалог”, “Двобій”;

 • Емоційне поглажування;

 • Шанс”;

 • «Кишеня ідей»;

 • «Навмисна помилка»;

 • «Еврика»;

 • Естафета”

 • «Спіймай слово»;

 • «Похід у крамничку» (підказок);

 • «Я скажу своє слово»;

 • «Хвилинки слухання тиші»;

 • «Милування природою»;

 • «Валеологічні хвилинки»;

 • Піснезнайка”;

 • Школа радості”.

 

Щоб активізувати учнів, захопити їх, практикую різні види уроків. Серед них можна виділити:

- Уроки-сходинки до монографічного вивчення творчості письменника.


 • Уроки-інсценізації.Проведення таких уроківпередбачаєрозігруванняучнями ситуацій за прочитаним текстом абоокремимиепізодами.

 • Уроки-мандрівки. Прикладом може бути вивченняоповіданняВ.Сухомлинського «Я хочу сказатисвоє слово». На уроцідіяльністьучніврозгортається за маршрутом: місто «Пізнання»,станція «Щебетун»,зупинка «Читайлики», долина «Мудрості».

 • Уроки з ігровим сюжетом. Ігрові сюжети виступають як основа побудови сценаріїв уроків. Наприклад, «Мандрівка сторінками улюблених казок», «Зустріч у клубі веселих і винахідливих». Урок-ранок «Дружба з книгою - це свято». Станція «Спостережливих», країна «Жива казка», острів «Фантазія», палац «Поезії». На кожній зупинці діти виконують цікаві ігрові вправи.

 • Уроки-роздуми: «Чому людина не знає доки живе?», «Чому природа - наш спільний дім?», «Чим справді сіль дорожча за золото?».

 • Уроки – діалоги з природою, світом, самим собою.

 • Уроки розвитку літературних творчих здібностей.

Часто на розвиток фантазії пропоную учням виконати такі вправи:

 • Пофантазуйте!

 • Як закінчити казку?

 • Як можна продовжити цю історію?

 • Придумайте розповідь про те, як діти допомогли журавлику пережити зиму тощо.

Не всі учні люблять математику, а щоб навчання було легким і бажаним, пропоную їм ряд цікавих завдань.

Для прикладу візьму урок математики в 4 класі. Під час вивчення теми «Куб»я пропоную дітям знайти вихід із проблемної ситуації: “Дослідіть, якийпотрібенаркушпаперучиіншогоматеріалу, щобвиготовитирозгортку куба”. В процесі дослідження учнівисуваютьприпущення: “Якщо куб складається з 6 окремих граней, то достатньознайтиплощуоднієїграні і помножитиїї на 6”. Результатом діяльності стає виготовленнярозгорток куба різнихрозмірів. Працюючи в парах, учнішвидкопідбирають потрібний аркуш, будують розгортку, а з неї і куб, який розмальовують , обклеюють різнимималюнками, виготовляючиабетку для першокласників.Уроботі "Серцевіддаюдітям" Василь Олександровичділитьсясвоїмдосвідом: "Як тількидіти починали втомлюватись, я переходив до іншого виду роботи".Це неоцінна ідея. Тому в такому разі теж я вдаюся до навчальних ігор, хвилинок релаксації, технології «Піснезнайка»,запрошую у клас «хвилинку сміху» або запрошую дітей на «конструкторський майданчик».Ідійсно, справджуютьсясловавеликогопедагога: «зникаютьпершіознакивтоми, вдитячихочахрадіснівогники, одноманітнадіяльністьзміниласятворчістю".

Високагуманістичнапозиція В.О.Сухомлинськоговиявилася і в йогоставленні до сім'ї.

Саме тому ми працюємо за технологією «Школа – родина». Впроваджуємо «Програму чотирьох азбук»:

1. Азбука мого “Я”.

Вона включає: • Вивчення індивідуальних особливостей учня;

 • Формування поняття “ свого Я”;

 • Усвідомлення своєї унікальності;

 • Навчання прийомів саморегуляції;

 • Формування потреби в саморозвитку.

2. Азбука культури.

Зперших днів перебування дитини в школі проводимо роботу по вихованню поваги до Конституції, державної символіки , рідної мови, поваги до батьків, старших, рідного краю, екологічної культури.3. Азбука моральностідопомагає визначити головні заповіді, за якими повинен жити класний колектив.

4. Азбука здоров’яналаштовує кожного учасника навчально-виховного процесу піклуватися про себе та своє здоров’я ще з раннього дитинства.

В. О. Сухомлинський вважав, що гармонійний, всебічний розвиток дитини можливий лише за умови, коли школа і сім'я будуть діяти одностайно і стануть однодумцями у спільній роботі.

У зв'язку з тим, що не всі батьки готовівиконуватисвоїбатьківськіобов'язки, він рекомендує створювати «батьківськішколи». Вже кілька років і у нашій школі працює клуб для батьків «Авторитет». Запитання, прохання , поради та пропозиції батьки кладуть у «скриньку довіри». Ці матеріали розглядаються на засіданні ініціативної групи батьків. Потім готуємо засідання, на які запрошуємо експертів: лікарів, правознавців, фахівців соціальної служби, досвідчених педагогів.
Часто у засіданнях батьківського клубу беруть участь усі учасники навчально-виховного процесу. Цінним є і застосування ідей народної педагогіки.


Зробити пізнавальний процес природним і значущим для кожної дитини - мета моєї щоденної праці.Дитина - маленький дослідник, який кожного дня робить відкриття. Цей дослідник користується методом спроб і помилок, вигадує власні способи пізнання навколишнього світу. І якщо створити умови для відкриття, підтримати ці відкриття, діти бажатимуть продовжувати вчитися, пізнавати, експериментувати, творити протягом усього життя.

В. О. Сухомлинськийніколи не належав собі, своєсерце він без вагань віддав дітям. 

Схиляючись у глибокій пошані перед пам’яттю великого вченого-педагога, сьогодні ми можемо сказати, що гуманістичні ідеї, які він розробляв і відстоював, живуть і розвиваються. Настав час їх активного впровадження в шкільну практику. 

 
Каталог: ypoku

Скачати 85.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка