Що таке щастя? З чого починається Батьківщина?Скачати 90.95 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір90.95 Kb.
ТипКонкурс


ІІ етап ХІII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

5 клас (2011-2012 н. р.)


 1. Напишіть творчу роботу на одну з тем:

 1. Що таке щастя?

 2. З чого починається Батьківщина?

12 балів

 1. Уставте пропущені букви.

Гр..чаний, щ..тина, в..чоріє, вар..во, ч..рнетка, тр..мтить, пш..ниця, ч..р..да, ц..буля, в..рбовий, т..пло, ч..рвивий, мар..во, гуд..на, кр..вавий, м..р..жа.

3 бали

 1. Запишіть подані іменники у формі кличного відмінка.

Пісня, лелека, парубок, лікар, матуся, гривня, Херсон, любов, Ігор, товариш.

3 бали

 1. Запишіть народні вислови, самостійно добираючи їхнє продовження.

    1. Науки ні вода не затопить,

    2. Грамота не хвороба,

    3. Учителя і дерево

    4. Не кайся рано встати,

    5. Наука – срібло,

5 балів

 1. Доберіть синоніми до слова розумний, складіть із ними речення, підкресліть у ньому головні й другорядні члени.

4 бали


Усього балів: 27

ІІ етап ХІII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

6 клас (2011-2012 н. р.)


 1. Напишіть твір на одну з тем:

1. «Степ, поля розкіш моя».

2. «Ми України малі діти».

12 балів

II. Відновіть словосполучення, уставляючи прикметники - власні назви.

Вулиця …; …премія; … вірші; … собор; … океан; … затока; … море; … острови. 1. бали

 1. Спишіть, на місці крапок уставте, де потрібно, пропущену літеру, знак м’якшення або апостроф.

Дзи…ар, п…ють, в…єт…ся, у безслів…ї, т…мяний, заозер...я, над…яр…я, нен…ці, роз…ятрений, перелаз…мо, гліц…рин, м…готіння, ст…лити, домен…щик, ковал…с…кий.

 1. балів

 1. Доберіть до поданих фразеологізмів синоніми-пояснення (одне слово).

Замилювати очі; за тридев’ять земель; кури не клюють; прикусити язика; брати гору; вільний птах; на руку ковінька; ні світ ні зоря; кров з молоком; як риба у воді; пекти раків; зарубати на носі; хоч греблю гати; утратити свідомість; пускати півня.

5 балів

 1. Поясніть значення поданих слів:

Стадо, череда, табун, отара.

4 бали


 1. Відредагуйте словосполучення і запишіть їх. В одному зі словосполучень позначте головне і залежне слово.

Хворий грипом; приймати участь; автобус по замовленню; сталося по неуважності; вхід по запрошеннях; старший по віку; екзамен по мові; дякую Василя; згідно умові; відповідно завданню.
5 балів


Усього: 35 балів

ІІ етап ХІII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

7 клас (2011-2012 н. р.)


 1. Напишіть твір на одну з тем:

    1. «Людина без культури – що птиця без крил».

    2. «Убранство української хати».

12 балів

 1. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини.

Кривий Ріг, стиль, документ, Сибір, аркуш, папір, абзац, Київ, ансамбль, дах, клен, звук, відмінок, заголовок, апетит.

 1. балів

 1. До поданих слів доберіть абсолютний синонім – слово з префіксом при- або прі-. З виділеним словом складіть речення.

Постскриптум, лежанка, виводок, спеції, префікс, хутір, рефрен, парафія, провалля, кличка.

5 балів

 1. Розкрийте значення фразеологізмів, доберіть до них 2-3 фразеологічні синоніми.

Намилити шию, ні за копійку, як окропом ошпарило, однієї масті, як собаці п’ята нога.

5 балів

 1. Поясніть значення поданих слів.

Будинок, будівля, будова, дім.

4 бали

 1. Змоделюйте словосполучення, додавши до поданих дієслів прислівники. Поясніть уживання н і нн у прислівниках.

Посміхатися …; усміхатися …; іти …; слухати …; бачити …; постраждати …; мислити …; виглядати …; рухатися …; довести ….

5 балів

 1. Відредагуйте і запишіть подане речення, підкресліть головні і другорядні члени речення.

Блукаючи осінніми алеями, милуючись нестаріючими краєвидами, відчувається довкола присутність тіней великих людей.

5 балів

Загальна кількість балів - 42

ІІ етап ХІII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

8 клас (2011-2012 н. р.)


 1. Напишіть твір-роздум за темою «Велич людини не вимірюється грошима».

12 балів

 1. Згрупуйте фразеологізми у синонімічні ряди.

Добра, як з курки молока, а з верби петрушки; доливати оливи до вогню; яке їде, такого й на віз бере; надибав свій свого; з нього помочі, як з козла молока; підкладати дров у жар; свиню підкласти; з цапа ні вовни, ні молока; іскру в порох вкинути; Гриць та Варвара – ото собі пара.

5 балів

 1. Утворіть іменники від поданих прикметників: глибокий, убогий, безлюдний, теплий, пишний, темний, – і збірні іменники від таких слів: жінки, офіцери, колоски, листки, птахи, камені, ворони, студенти, діти.

5балів

 1. Запишіть слова, уставляючи відповідні орфограми.

Хвас…ливий, св…ще…ник, контрас…ний, проїз…ний, до\в\ подоби, на\добра\ніч, пів\юрти, пліч\о\пліч, все\таки, хліб\сіль, на\швидку\руч, у\сто\крат, де\не\де, не\мовби\то, дев…яносто\п…яти\тис…ячний.

5 балів

 1. Запишіть словосполучення, узгодивши числівники з іменниками.

П’ятсот тридцять три (стілець), дев’яносто п’ять (гривня), семеро (студент), двоє (киянин), обидва (брат), третина (читач), багато (виборець), одна шоста (аркуш), три й одна п’ята (метр), двоє (вікно), чотири з половиною (відсоток), тисяча (примірник).

6 балів

 1. Відредагуйте сполучення слів. Запишіть правильний варіант.

По обличчю нагадує брата; книжка по розміру невеличка; розташувати слова по абетці; це сталося по тій причині; по його думці; по мірі того; по адресу; по бажанню; по прізвищу.

5 балів

 1. Спишіть текст, визначаючи межі речень та розставляючи розділові знаки. Підкресліть головні й другорядні члени першого речення.

Мабуть жоден народ у світі не наділяє такими повноваженнями своїх митців як український особливо це стосується літераторів адже слово завжди було в особливій пошані в нашої громадськості а тому письменники сприймалися громадською думкою майже як пророки.

6 балів

Загальна кількість балів – 42
ІІ етап ХІII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

9 клас (2011-2012 н. р.)


 1. Напишіть власне висловлювання, підтримавши або спростувавши думку «Благодійність – найвищий вияв гуманності».

12 балів

 1. Запишіть п’ятнадцять назв лікарських рослин, розташувавши їх за алфавітом.

5 балів

 1. Поясніть лексичне значення слів. Як називають такі слова? З першою парою слів складіть два словосполучення.

Писемний – письменний; біліти – білити; ефективний – ефектний; голосний – голосистий.

6 балів

 1. Складіть етнокультурознавчий словник зі слів: покуть, куліш, коралі, жупан, витинанка, берегиня, дідух, сволок. 4 бали

 2. Визначте спосіб синтаксичного зв’язку у словосполученнях.

Працювати сумлінно; поїхати до столиці; стілець із дерева; любити природу; спокійне життя; прийшов запросити; шафа під книги; прийти вчасно; цікава праця; думати про майбутнє; складати план; держава Україна; любов матері; вишивати хрестиком. 5 балів

 1. З поданих словосполучень випишіть ті, що є фразеологізмами.

Бабине літо; перший урок; гречана каша; перша ластівка; лебедина пісня; пасти задніх; березовий сік; березова каша; пасти корів; сушити голову; надути губи; кусати губи; не по кишені; дірява кишеня; півня впіймати; бабині рушники; замутити воду; облизня впіймати

5 балів


 1. Відновіть текст: визначте межі речень, розставте розділові знаки, визначте, якими членами речення є виділені слова.

Усі види і жанри образотворчого мистецтва безпосередньо чи побічно розповідають про людину передають її характер внутрішній світ настрій психологію світогляд суспільне становище усе багатство особистості в різних її аспектах кожен портрет це стисле оповідання про людину жанр портрета виник одним із перших портрет завжди несе різне смислове навантаження художник малюючи людину прагне передусім показати те гарне за що її люблять ці якості надають портретові інтимного характеру портрет зображає конкретну людину з властивими їй особливостями відображаючи час епоху переживання пошуки та мрії людства а разом із цим й ідеали самого художника його ставлення до зображуваного.

8 балів
Загальна кількість балів – 45

ІІ етап ХІII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

10 клас (2011-2012 н. р.)


 1. Напишіть власне висловлювання, підтримавши або спростувавши думку «Кінець людства станеться не від залюднення планети, а від її знелюднення».

12 балів

 1. Поставте розділові знаки в реченні, зробіть синтаксичний аналіз. Накресліть схему.

Я хочу жити так щоб серце билось в такт з гарячим серцем рідного народу щоб квітка й колосок з криниць ясних ковток були мені не в борг а в нагороду (В. Кузьменко).

8 балів

 1. Подані іншомовні слова замініть українськими відповідниками, поясніть правопис виділеного слова.

Активний, хакер, раритет, ігнорувати, фіктивний, ідентичний, дистанція, експеримент, смог, тавтограма.

5балів
 1. Доберіть фразеологізми до поданих слів, розкрийте їхнє значення.

Бити, батько, дух, душа, язик.

5 балів

 1. Дайте коротку відповідь на запитання:

 1. Якого роду іменник санчата?

 2. Назвіть відміну і групу іменника гончар.

 3. До якої частини мови належить слово будь ласка?

 4. Чи може бути вставним слово тобто?

 5. Що об’єднує числівники сорок, дев’яносто, сто?

5 балів

 1. Відредагуйте подані речення, поясніть характер помилок.

Ви не дали відповідь на моє питання. Певну долю витрат приймає на себе власник. Згідно наказу в конкурсі приймають участь першокурсники. Дякуємо за чисті узбіччя доріг.

5 балів


 1. Складіть якомога більше речень зі словом обговорити, де б воно щоразу змінювало синтаксичну роль.

5 балів
Загальна кількість балів - 45


ІІ етап ХІII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

11 клас (2011-2012 н. р.)


 1. Напишіть власне висловлювання, підтримавши або спростувавши думку «Будь-яке насильство, усе похмуре й огидне свідчить не про силу, а про її відсутність».

12 балів

 1. Доберіть власне українські відповідники до іншомовних слів.

Апеляція, аргументація, анархія, координування, компенсація, прерогатива, інновація, пролонгація, симптом, ліцензія, реєстрація.

5 балів

 1. Поясніть значення поданих фразеологізмів, підберіть синонімічні.

Загнати на слизьке; дух спустити; ще чорти навкулачки не билися; блакитна кров; язик без кісток; як шилом патоки вхопити; сипати зайцям солі на хвіст; на всі заставки; несолоно сьорбавши; вергати громи.

5 балів

IV. Напишіть про відомі вам версії щодо етимології слова Україна.

3 бали

V. Розставте потрібні розділові знаки, зробіть синтаксичний розбір речення.

Мова така ж жива істота як і народ що її витворив і коли вона кине свою мову то вже буде смерть його душі смерть усього того чим він відрізняється від інших людей. 8 балів 1. Дайте коротку відповідь на запитання:

1. Випишіть слово, у якому є звук[д]:дзвякнути, бриджі, молотьба.

2. Поставте наголос у слові висіти.

3. Утворіть і запишіть прикметник від слова Мекка.

4. До якої частини мови належить слово нехай?

5. Яким способом пов’язані слова у словосполученні гра на гітарі?

5 балів

VII. Відредагуйте речення.

1. Я рахую, що екзамен по математиці мені пощастить здати прекрасно. 2. У зустрічі прийняли участь поети і письменники різних поколінь. 3. У Франції розроблено самий надійний у світі атомний реактор. 4. Під час жнив працюючим комбайнерам приходиться працювати і вдень, і вночі без відпочинку. 5. Згадуючи дитинство перед моїми очима постає батьківська хата.5 балів

Усього балів: 43

Скачати 90.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка