Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчанняСторінка4/4
Дата конвертації25.10.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4

Маю дуже велику кількість лото і доміно, які виготовили учні. • Одним поглядом.

При виконанні графічної роботи учні з місць одночасно показують розкриті зошити (або індивідуальні дошки). У такий спосіб можна робити перевірку правильності виконання побудови або проводити усний диктант на дізнавання елементів креслення. У якості вказівок учні використовують олівці.

 • Кросворд

Усім відомий прийом, який я використовую для відпрацювання нових понять і повторення раніше вивчених.

 • «Прохання про допомогу»

Учитель звертається до 10-классників із проханням наприклад, скласти кросворд для учнів 8 класу. При цьому «картинка» для кросворда вже складена кимось із учнів. Необхідно дати кожному терміну, що входить у кросворд, декілька визначень. Такий кросворд використовується як інструмент тренінгу й розвитку пам'яті. У наведеному прикладі в якості ключового слова вибрано слово «корінь».н

у

л

ь
д

и

с

к

р

и

м

и

н

а

н

ту

р

а

в

н

е

н

и

е


о

т

р

и

ц

а

т

е

л

ь

н

ы

йк

о

р

е

н

ь
п

о

л

о

ж

и

т

е

л

ь

н

ы

й


к

о

э

ф

ф

и

ц

и

е

н

т

ы
Або звертаюсь до учнів з проханням скласти для однокласників лото, доміно по темі яку вивчаємо. Обов’язкова умова – разом з лото надати розв’язки завдань. • «Із учителем - без учителя».

Частина класу працює разом із учителем, інша – самостійно. Причому учні самі визначають, яку форму роботи обрати: якщо «із учителем», то завдання будуть розібрані на дошці, а якщо « без учителя», то завдання більш високого рівня складності прийдеться розв’язувати самостійно. Важливо: обидва виду завдань повинні бути перед очима учнів одночасно. Перед початком роботи в ході евристичної бесіди буває корисно обговорити спосіб розв'язку й тих, і інших завдань і тільки після цього ставити учнів перед вибором.

 • «Не вірю!».

Робота в парі. Перший учень, приміром, доводить теорему, другий намагається всіляко його

«спантеличити», задаючи по ходу доказу питання. Оцінку за таку роботу одержують обидва учня. • «Римування»

Для зручності запам'ятовування математичні формули можна заримувати, наприклад, формулу дискримінанта квадратного рівняння:

Щоб знайти дискримінант,

Ми зводимо b у квадрат,

аc на 4 множимо

І від b2 віднімаємо.

6 клас тема «Скорочення дробів»

Якщо я читаю як ДОБУТОК,

то може випливти дробу СКОРОЧЕННЯ.

ЗАГАЛЬНИЙ МНОЖНИК знайдемо,

Дріб скоротимо з розумом.


 • Циклічна взаємоперевірка.

Учнем пропонується перевірити завдання друг у друга за принципом «ти - у мене, я – в іншого»;

 • Самоконтроль (самооцінювання).

Варіантів самоконтролю багато.

1). Клас самостійно розв'язує завдання. Один з учнів вирішує це ж завдання на внутрішній частині дошки під контролем учителя. Потім дошка відкривається, і учні оцінюють власні роботи. Варіант: дошка відкривається періодично, при виконанні окремих етапів розв'язку (якщо завдання багатоходове).

2). Одна з ідей гуманізму: кожна людина має право на помилку. Щоб виявити ці помилки і з’ясувати їх причини, я замість самоперевірки проводжу короткі (на 8-10 хвилин) напівусні перевірочні роботи на аркушах з копіювальним папером. Учень обдумує запропоновані завдання (1-2 хвилини) і записує відповідь. Коли робота завершена, верхній листок здається вчителю, а копію роботи учень звіряє з вірним рішенням. З'являється можливість обговорити різні способи рішення, провести корекцію помилок.


 • «Сенкан»

Даний прийом формує в учнів здатність резюмувати інформацію, висловлювати складні ідеї, відчуття і уявлення в декількох словах. Сенкан – це вірш, який вимагає синтезу інформації і матеріалу в коротких виразах. Слово сенкан походить від французького, яке означає «п'ять». Таким чином, сенкан – це білий вірш, що складається з п'яти рядків. Після знайомства учнів із схемою та алгоритмом написання сенкана, учні 11 класу по завершенню вивчення теми «Множини» склали такий сенкан:

Множини

Кінцеві, нескінченні

Не перетинаються, співпадають, перетинаються

Елементи множини володіють властивостями

Сукупності.

8 клас тема «Арифметичний квадратний корінь»Корінь

Квадратний, арифметичний

Існують, не існують, добуваються

Розглядаються на множині дійсних чисел

Число


 • Програма «Мій кращий учень

Для учнів які вміють учитися, бажають більше знати складаю програми, які умовно називаю «Мій кращий учень». Вона замінює стандартні домашні завдання. На роботу по програмі дається певний час, виконувати її може будь який учень, який виявив бажання і має відповідні здібності.

Приклад  програми  в 8 класі з теми «Квадратні корені»
Мій кращий учень!

Ця програма створена для того, щоб ти міг застосувати свої здібності, зрозуміти, що якщо ти захочеш, то зможеш розв’язати будь-яку задачу, а математичний талант розсуне будь-які межі пізнання.

Щоб успішно впоратися із завданнями програми, тобі необхідно знати означення арифметичного квадратного кореня, основні тотожності та властивості.

Ти повинен уміти застосовувати цей матеріал у нестандартних ситуаціях, а головне – мати наполегливість і вміти долати труднощі.Цільова установка

Алгоритм пошуку

Рефлексія

Позбавляємося від

стереотипів

мислення,

вчимося доводитиЗавдання 1

а)Вивчивши означення арифметичного квадратного кореня, доведи, що при будь-якому значенні змінної а є правильною рівність .

б) Доведи, що коренем рівняння х2 = 3 не може бути раціональне число.


Виступи з повідомленнями

на уроці


Вчимося застосовувати теоретичні знання

на практиціЗавдання 2

а) Знайди значення кореня , не користуючись калькулятором.

б) Спрости вираз:

1. , якщо х<0, у>0

2. , якщо

а<0 , в>0.

в) Розв’яжи рівняння: = 3.=4


Вдалося? Чи

вмієте мислити?Розширюємо математичний кругозір. Учимося працювати з додатковою літературою

Завдання 3

Збери історичну довідку про арифметичний квадратний корінь, дійсні числа.

Прочитай:

а) Гейзер Г.И. История математики в школе. 7-8 класс. Пособие для учителя. – М. : Просвещение

б) Енциклопедія для дітей. Математика.

Разом з тим попрацюй над застосуванням властивостей коренів і розв’яжи одну із задач Луки Пачіолі звільни дріб від ірраціональності в знаменнику.Підготуй інформацію, реферат, бюлетень для однокласників

Розвивай вміння спів ставляти, аналізувати, проводити аналогії, встановлювати зв’язки

Завдання 4

Зістав , проаналізуй, порівняй, визнач закономірності і доведи: 1)тотожність Ейлера=

2) що середнє арифметичне двох додатних чисел а і в не менше середнього геометричного цих чиселТи зробив крок у розвитку свого логічного мислення. Запропонуй виконати це завдання кому-небудь з однокласників

Вчимося переносити знання, проводити аналіз


Завдання 5

а) Виконай дії

б) Доведи, що значення виразу є натуральним числом

1) ,

2) для цього застосуй тотожність Ейлера


Запам’ятай зміст методу. Відчуваєш, як рухається

“потік думки” - від простого до складногоРозширюємо межі знань, вчимося обґрунтовувати

Завдання 6

а) Розв’яжи рівняння:

б) При яких значеннях а рівняння має один корінь:

1) х2 = а2 – 2а,

2)


Дуже складне завдання? Звернись по допомогу до вчителя.


Розвиваємо творчі здібності, вміння систематизувати матеріал

Завдання 7

Вибери доне із завдань і виконай його, оскільки ти тепер “ас”

а)Склади узагальнюючу схему-таблицю для міні-довідника з теми

б) Склади систему питань-завдань для заліку з теми – з теорії та практикиПідготуй ці завдання для заліку

Я сподіваюсь, що ти, мій кращий учень, відчув, працюючи над проектом програми самореалізації, що дорога під силу тому, хто нею йде. • «Рефлексія»

Рефлексія є одним із особливо значущих етапів уроку. У педагогіці під рефлексією розуміють готовність та спроможність людини до самооцінки, самопізнання, аналізу своїх дій, мотивів, учинків, настрою.

На уроках я застосовую прийом «Аркуш, який гуляє по колу». Пропоную членам групи на аркуші продовжити речення «Сьогоднішній урок мені дозволив…» і передати його іншій групі по колу. Групи отримавши аркуш, записують своє речення, не повторюючи відповідь попередньої групи. Після повернення аркушу до першої групи вчитель або учень зачитує відповіді.

Якщо я хочу залучити кожного учня класу до роботи на цьому етапі, то застосовую прийом «Рюкзак». Кожен учень записує на папері відповідь на запитання: «Які з тих знань, умінь, способів дій, що тримали на уроці , вони візьмуть із собою для використання на інших уроках, для виконання домашнього завдання». Папірці з відповідями складаємо у рюкзак, а потім вибірково зачитуємо відповіді. Іноді пропоную учням продовжити речення на різнокольорових аркушах, попередньо нагадавши, що білий колір – це факти про знання та вміння; червоний – настрій емоції; синій – важливість цього уроку; чорний – недоліки уроку.


Не сподобалось…

Заважало…

Я досяг успіху, тому що…

Я знаю…

Я вмію…

Я досяг успіху, тому що…

Урок важливий, тому що…

Я досяг успіху, тому що…

Мені сподобалось…

Мій настрій…

Я досяг успіху, тому що…

Необов’язково рефлексію проводити письмово наприклад, її можна провести методом Дрід . На дошці записую:

Д – досвід (що робили, чому навчилися?)

Р – рефлексія (які відчуття, реакція?)

І – інформація (яку інформацію одержали, які висновки зробили?)

Д – дії (що ви будете робити в майбутньому)

Учні по черзі висловлюють свої думки щодо кожного питання.


j0078739

j0078622

j0078625


Маю також мовчазні карточки «настрою»: багато помилок, потребую допомоги; припускаюся помилок, необхідна підтримка; виконую всі завдання, надаю допомог.

Замість післямови.

На завершенні звертаю Вашу увагу на те, що розглянуті вище прийоми особистісно орієнтовані. Виграє та особистість, яка була найбільш активною і оригінальною, зуміла подати себе в новій ролі, переконала більшість у правоті своїх поглядів.

ЛІТЕРАТУРА  1. Закон України «Про освіту»

  2. Інновація як основа змін освітньої практики. – Полтава, 2005.

  3. Кавкадзе Д.Н. Обучение и игра. – М. «Флинта», 1998

  4. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології. – Харків: ВГ «Основа», 2003

  5. Пометун О. Сучасний урок інтерактивні технології – Київ: А.С.К., 2005

  6. Сухарева Л.С. Дидактичні ігри на уроках математики. – Харків: «Тріада +», 2006

  7. Вердіна С.В., Панченко А.Г. Секрети педагогічної майстерності. – Харків: ВГ «Основа», 2008

  8. Макаренко В.М., Туманцова О.О. Як опанувати технологію формування критичного мислення. – Харків: ВГ «Основа», «Тріада +», 2008

  9. Баранова Н.П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності. – Харків: ВГ «Основа», 2009

  10. Інтерактивні вправи та ігри. – Харків: ВГ «Основа», 2010 (Серія «Адміністратору школи»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка