Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчанняСторінка2/4
Дата конвертації25.10.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4

«М’ячик екзаменатор»

Гарним помічником на уроках є м'ячик - екзаменатор, до поверхні якого, за бажанням, можна прикріпити будь-яку інформацію, починаючи від табличного множення, формул скороченого множення, прогресії і т.д. Перекидаючи м'яч один одному хлопці виконував завдання, проговорюючи його вголос. При цьому інші учні контролюють правильність формулювань і виконання завдань. Це досить активна форма роботи, що дозволяє посуватися, навіть пострибати

 • Прийом «Лови помилку».

Це – універсальний прийом. Він може використовуватися й у роботі із групою, і в індивідуальній роботі. А також на різних етапах уроку:

 • на початку – при розв’язуванні усних вправах або при повторенні

 • у середині уроку – при закріпленні матеріалу, на стадії осмислення

 • наприкінці уроку – при підведенні підсумків, на стадії рефлексії.

Учні шукають помилку, краще групою. Вони сперечаються, радяться, а коли приходять до якоїсь думки, вибирають спікера й пропонують свій аргументований варіант відповіді.

 Приклад   використання   прийому   «Лови помилку»   на уроці алгебри   в 8 класі під час вивчення теми «Перетворення виразів, що містять квадратні корені»

Ще один прийом з розряду «знайди помилку» використовую при фронтальній роботі із класом. Демонструю розв’язок завдання. Якщо учень згодний з відповіддю, то показує розкриту долоню, якщо ж ні – закриту.

Щоб урізноманітнити цей прийом залучаю учнів до домашньої підготовки завдання з помилками, яке в класі розв’язують інші школярі. Цей же методичний прийом застосовую як командну гру. Команди готують вдома (або на уроці) завдання і обмінюються текстами. Користь подвійна – чия команда краще заховає свої помилки і хто більше і швидше їх знайде.


 • Прийом «інтелектуальної провокації».

Приступаючи до вивчення теми, я передбачаю «тонкі» місця і не словами попереджаю про небезпеку зробити помилку, а намагаюсь створити ситуацію, в якій учень змушений бути особливо уважним, а якщо все ж таки допустить помилку, то зможе виправити її правильно виконавши подібне завдання.

ПрикладиНе розв’язуя квадратне рівняння, визначте знаки його кореня:

х2 + 6х – 8 = 0,

х2 – 3х + 3 = 0,

3х2 + 11х + 10 = 0,

2х2 – 7х + 6 =0

Передбачається, що учні автоматично для останнього рівняння визначать знаки їх коренів, не звертаючи уваги на те, що дійсного кореня дане рівняння не має. Цей прийом замінює опитування. Кожна така «провокація» повинна бути продуманою (не просто набір запитань типу «Що називається...?», «Як розв’язується …?»). Цей різновид евристичної бесіди набагато більш ефективний, ніж традиційна робота над помилками, хоча й не заміняє її. Цей метод передбачає можливу «зустріч із помилкою» під контролем учителя.

 Приклад   використання   прийому   «Провокація помилки» на уроці алгебри в 10 класі під час вивчення теми «Похідна»

При обчисленні похідної функції y = sin2x учні вибирають із двох запропонованих відповідейy/ = 2 sinx замість y/ = sin 2x, не враховуючи, що задана функція є складної, тому y/ = 2sin x (sin x)/ = 2sin x cos x = sin2x.

 • «Окуляри перевертні»

Приклад використання на уроці алгебри в 9 клас під час вивчення теми «Розв'язок нерівностей другого степеня».

З метою актуалізації опорних знань пропоную учням розв'язати усно нерівність: 4 – х2 ≤ 0

Надягаю окуляри й «бачу» розв'язок нерівності: х ≤ ± 2. Учні із задоволенням доводять, що я помилилася, й обґрунтовують вибір правильної відповіді.


 • Переплутані логічні ланцюжки,

«провокаційні схеми» — діаграми, лінійні впорядкування, матриці та інші види графічних систематизаторів – педагогічний метод проблематизації навчального матеріалу шляхом логічної побудови  ключових понять. Можуть бути різні типи ланцюжків: ланцюг відповідей на запитання, ланцюг формул, прикладів, задач, побудованих так, що попередня відповідь є номером наступного завдання або входить до умови наступної вправи. Цікавими й результативними є методики «розірваного

ланцюжка», пошуку аналогій, висновків та інші.

 Приклад   використання   прийому   «Розірваного ланцюжка»   на уроці геометрії   в 8 класі під час вивчення теми «Середня лінія трикутника».

Кожному учню видається лист з завданням з’єднати відповідні частини доведення теореми


1

Пусть в АВС MN -

1

параллелограмм по определению

2

Проведем через точку N

2

АК = КС =  АС

3

По теореме Фалеса

3

средняя линия

4

Четырехугольник АМNК

4

MN АС, MN =  АС

5

Следовательно, MN = АК

5

прямую NК параллельную АВ

6

Мы доказали, что

6

К – середина отрезка АС
Проведём через

точку В2 прямую

EF параллельную

прямой А1А3j0290682


получили

параллелограммыА2А1FB2

параллелограммзначит А1А2 = FB2

А3А2B2Е –

параллелограммзначит,

А2А3 = B2ЕА так как

А1А2 = А2А3то FB2 = B2Е

В1В2F = =B2В3Е

по стороне и

прилежащим угламИз равенства

треугольников

следует


В1В2 = B2В3

 • «Мозаїка»

Скласти мозаїку

«Мозаїка» - це прийом схожий на попередній. З розрізних карток учні складають доведення теоремиПриклад  використання   прийому   «Мозаїки»   на уроці геометрії   в 8 класі під час вивчення теми «Теорема Фалеса». З’єднати відповідні частини доведення

теореми і скласти мозаїку. • «Наведи порядок».

Роздаю учням розрізні прямокутники, в яких переплутані формули, розв’язки, тощо і пропоную навести порядок. Приклад   використання   прийому  на уроці алгебри в 10класі під час вивчення теми «Тригонометричні рівняння»


2n

ncosα = 1

cosα = 0

sinα = 1

sinα = 0

tgα = 1

sinα = -1

cosα = -1

tgα = -1

сtgα = -1

sinα = 2 + 2n

нет
 • «Ключові терміни».

Це модифікація прийому переплутані ланцюжки. Виписую на окремі листи слова (фрази) з означень, властивостей, формулювань і доведень теорем демонструю їх перед класом в свідомо порушеній послідовності. Після знайомства з текстом учням пропонується відновити порушену послідовність.

Після заслуховування різних думок і дійшовши більш менш єдиного рішення, пропонує учням познайомитися з початковим текстом і визначити: чи вірні були їх дії. Такий прийом сприяє розвитку уваги і логічного мислення, спонукає більш уважно вивчати означення, властивості, теореми.

 Приклад використання прийому на уроці геометрії  в 8 класі під час вивчення теми «Чотирикутники»


Паралелограм – це чотирикутник

сторони якогоЯкщо діагоналі чотирикутника

перетинаючись діляться навпіл, тоУ паралелограма сторони, що протилежать

У паралелограма кути, що протилежать

Паралелограм з прямими кутами називається

Паралелограм з рівними сторонами називається

У прямокутника діагоналі

Діагоналі ромба є

Квадрат – це ромб

Квадрат – це прямокутник

попарно паралельні

рівні

рівні

рівні

цей чотирикутник паралелограм

прямокутником

ромбом

900

бісектрисами

діляться навпіл

з рівними сторонами

з рівними кутами
 • «Куточки»

Приклад   використання   прийому  на уроці алгебри в 10 класі під час вивчення теми «Похідна»

В клетках таблицы в беспорядке записаны функции и их производные. Для каждой функции найдите производную и запишите соответствие номеров клеток. Например: 1-9.
x5
x
2x
1
2
1

2

3

4

5

x -3

sin x
5x4
-3x -4
6

7

8

9

10


-3
- sin x
-
ax
11

12

13

14

15

a
cos x

0
12x -5
16

17

18

19

20
 • «Кольорова стрічка»

Учням, об’єднаним в групи, роздаю різнобарвні квадратики. На їх звороті написані слова як відповіді на ті запитання, які отримала команда. Серед «квадратиків» є невірні відповіді. Завдання учнів полягає в тому, щоби, прочитавши запитання, знайти серед запропонованих відповідей правильну та за допомогою шпильок зачепити одна за одну правильні відповіді. Наприклад, на звороті записані слова взяті з означень чотирикутників, першій групі треба скласти означення паралелограма, другій – ромба, третій – прямокутника, четвертій – квадрата. Перемагає команда, яка першою виконає правильно завдання.

ЦЕ модифікація прийому «Ключові терміни». Додатковим моментом є розташування на дошці ключових слів в спеціально «переплутаній» логічній послідовності. Наприклад, після знайомства з текстом на стадії рефлексії учням пропонується відновити порушену послідовність.

Я виписую на окремі листи означення , властивості, формулювання теорем, доведення теореми. Демонструю перед класом в свідомо порушеній послідовності. Учням пропоную відновити правильний порядок причинно-наслідкового ланцюга. Після заслуховування різних думок і дійшовши більш менш єдиного рішення, пропонує учням познайомитися з початковим текстом і визначити: чи вірні були їх дії. Форма сприяє розвитку уваги і логічного мислення, спонукає більш уважно вивчати означення, властивості, теореми.


 • Недописана фраза.

Недоговорена умова стимулюють роботу учнів.

У цьому допомагає “Крейдоїжка”- забавна іграшкова тварина з білими пухнастими щічками ( імовірно, забруднені з'їденою крейдою). Він з'являється на дошці, коли треба відновити пропущене число, знак, слово або фразу в тексті. Мається на увазі що їх “з'їв” Крейдоїжка. Приклад   використання   прийому  на уроці алгебри в 8 класі під час вивчення теми «Неповні квадратні рівняння» при відтворені теоретичного матеріалу

Заповнити пропуски


ax2+bx+c = 0

а ≠ 0
c = 0

c = b = 0


b = 0ax2+bx = 0x( ) = 0


x2 =
x = 0 или


x =

x =


x =

x =Приклад використання на уроці алгебри в 9 класі під час вивчення теми «Числові проміжки»
Числовой промежуток

Изображение

на числовой прямойНеравенство

Словесная формулировка

1

( 3; +∞)


2
img2
3х  3
4
5


Числовой промежуток от минус бесконечности до 6 включительно

Найчастіше демонструю розв'язок завдання, у якому частина запису стерта. Учні повинні відновити пропущене. • «Вилучи зайве»

Пропоную учням перелік термінів, фігур з теми, серед яких зустрічаються поняття, які не мають відношення до неї. Учні повинні провести смисловий аналіз і вилучити зайве.

Приклад використання на уроці геометрії в 8 класі під час вивчення теми «Чотирикутники»

Найдите в каждой цепочке лишнее звено. Из полученных букв составьте название четырёхугольника.

1) Сторона (о), вершина (у), диаметр (т), периметр (щ), угол (с), диагональ (п).

2) Вершина (в), сторона (х), диагональ (н), средняя линия (а), основание (ч).

3) круг (а), треугольник (г), прямоугольник (ю), пятиугольник (м).


и

д

ж

р

н
4)


к

б


л

з
5)


е

д

мг
6)


 • «Слово – речення, запитання – відповідь»

Викликаю до дошки учня і демонструю геометричну фігуру,малюнок або промовляю термін. Учню треба дати визначення та скласти запитання, що стосується даного поняття. Відповідь дає учень, якого обрав учень, що відповідав біля дошки.

 • «Програмоване опитування».

Навіть старшокласників усілякі форми кодування залучають не менше, чим цікаве завдання.

Приклад використання на уроці геометрії в 9 класі під час вивчення теми «Розв’язування трикутників»

Тестирование по теме «Теорема косинусов и синусов»
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка