Розпорядження на оповіщення та збір членів комісії та прибути на місце роботиСкачати 98.62 Kb.
Дата конвертації25.06.2019
Розмір98.62 Kb.
ТипРозпорядженняДОДАТОК № 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по КЗ «Херсонська

міська клінічна лікарня»

від 28.02.2014 № 62

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

ПОСАДОВИХ ОСІБ КОМІСІЇ з питань надзвичайних ситуацій

комунального закладу «херсонська міська клінічна лікарня»

І. Функціональні обов'язки Голови комісії
Голова комісії відповідає за організацію роботи комісії, її готовність до виконання покладених завдань, реалізацію прийнятих комісією рішень з питань запобігання та реагування на НС, а також здійснення постійного контролю за виконанням заходів по захисту персоналу, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Голова комісії зобов'язаний:

- забезпечити своєчасну розробку та затвердження річного плану роботи комісії;

- керувати повсякденною діяльністю комісії, своєчасно проводити планові та позапланові засідання комісії;

- виявляти джерела небезпеки в клінічній лікарні, прогнозувати наслідки можливих НС, вживати заходів щодо їх попередження або зменшення збитків;

- планувати заходи по зниженню небезпеки виникнення НС в клінічній лікарні та контролювати їх виконання;

- організовувати підготовку працівників клінічної лікарні до дій у надзвичайних ситуаціях;

- здійснювати загальне керівництво розробкою типових планів ліквідації можливих НС та їх наслідків, підвищення надійності та сталості функціонування клінічної лікарні в умовах НС:
При виникненні або загрозі виникнення надзвичайної ситуації голова комісії зобов’язаний:

- при отриманні інформації про НС (розпорядження, сигналу і т.п.) віддати розпорядження на оповіщення та збір членів комісії та прибути на місце роботи;

- оцінити та з’ясувати обстановку, що склалася в клінічній лікарні (можливі обставини), масштаби та характер небезпеки для лікувального-профілактичного закладу та персоналу;

- прийняти рішення щодо запобігання НС (невідкладні заходи по захисту персоналу, локалізації джерела небезпеки, організації розвідки, приведення до готовності сил та засобів реагування);

- ввести в дію відповідні розділи Плану попередження та реагування на НС;

- особисто та через членів комісії здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень;

- підтримувати постійний зв'язок та обмін інформацією з комісіями ТЕБ та НС відповідних територіальних та функціональних підсистем;

- інформувати головного лікаря про ситуацію, яка склалася, вжитих заходах по запобіганню НС, необхідності залучення додаткових сил (функціональних та територіальних);

- надавати головному лікарю пропозиції комісії щодо режимів роботи відокремлених підрозділів та клінічної лікарні в цілому в умовах ліквідації наслідків НС.

ІІ. Функціональні обов'язки заступника голови комісії (Заступник головного лікаря з технічних питань)
Заступник голови комісії відповідає за своєчасне виконання заходів щодо підвищення надійності та безаварійності функціонування клінічної лікарні при загрозі та виникненні НС.

Заступник голови комісії (заступник головного лікаря з технічних питань) зобов‘язаний:

- оцінювати безпеку технологічних процесів, а також можливість виникнення під час цих процесів надзвичайних ситуацій;

- розробляти спільно з іншими фахівцями клінічної лікарні комплекс заходів щодо профілактики та попередження можливих НС та зниженню втрат від них, контролювати стан їх виконання;

- приймати участь у роботі робочої групи з питань своєї компетенції.

При виникненні або загрозі виникнення надзвичайної ситуації заступник голови комісії (заступник головного лікаря з технічних питань) зобов’язаний:

- після отримання інформації про НС прибути на місце роботи комісії;

- провести оцінку обстановки, масштаби НС, розміри втрат та інших наслідків НС;

- надати свої пропозиції до робочої групи щодо запобігання НС;

- контролювати приведення в готовність аварійно-технічних формувань клінічної лікарні;

- брати участь в організації рятувальних та інших невідкладних робіт та контролювати їх виконання з урахуванням обстановки;

- надавати допомогу в адміністративному та технічному розслідуванні причин виникнення НС;

- приймати участь в роботі робочої групи щодо оцінки матеріальних втрат, що виникли внаслідок НС.ІІІ. Функціональні обов'язки заступника голови комісії

(начальник штабу цивільної оборони)


Заступник голови комісії відповідає за планування заходів щодо питань НС, своєчасного приведення в готовність сил та засобів клінічної лікарні з метою проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, забезпечення надійного та сталого управління в НС.

Заступник голови комісії (начальник штабу цивільної оборони) зобов‘язаний:

- керувати розробкою "Плану реагування на загрозу та виникнення НС" та своєчасно його коригувати;

- підтримувати в готовності пункт управління клінічної лікарні, періодично проводити тренування щодо оповіщення і збору комісії (відповідно до плану роботи або розпорядження голови комісії);

- планувати та контролювати підготовку керівного складу клінічної лікарні, сил реагування, навчання працівників з питань цивільного захисту тадіям при виникненні і ліквідації НС;

- проводити роботу щодо комплектування, оснащення та підготовки аварійно-рятувальних (пошуково-рятувальних) формувань, забезпечувати їх постійну готовність до дій.
При виникненні або загрозі виникнення надзвичайної ситуації заступник голови комісії (начальник штабу цивільної оборони) зобов’язаний:

- з отриманням інформації про НС прибути на своє робоче місце, організувати контроль за прибуттям членів комісії та доповісти голові комісії про їх збір;

- організувати роботу робочої групи комісії щодо оперативного прогнозування можливого розвитку НС;

- організувати постійне чергування членів комісії на місці її роботи;

- організувати розвідку, спостереження та контроль за зміною обставин;

- організувати збір та обробку інформації;

- привести до готовності необхідні сили та засоби клінічної лікарні;

- надавати голові комісії відпрацьовані робочою групою пропозиції щодо захисту персоналу та ліквідації НС, організації рятувальних та інших невідкладних робіт;

- організувати рятування мешканців прилеглих територій до клінічної лікарні та майна;

- особисто очолювати роботи на найбільш відповідальній ділянці;

- забезпечити управління силами та засобами реагування на всіх етапах локалізації НС, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

- своєчасно інформувати голову комісії про проведені заходи та виконання рішень комісії.ІV. Функціональні обов'язки члена комісії – голови об’єктової евакуаційної комісії
Голова об’єктової евакуаційної комісії відповідає за організацію підготовки і проведення евакуаційних заходів в клінічній лікарні при виникненні НС.

Голова об’єктової евакуаційної комісії зобов‘язаний:

При повсякденному функціонуванні:

- приймати участь в розробці плану дій щодо попередження та реагування на НС;

- розробляти заходи щодо термінової евакуації персоналу клінічної лікарні з території об’єкту при виникненні НС;

- узгоджувати з міською (районною) евакуаційною комісією район (місце) тимчасового розміщення працівників клінічної лікарні;

- вирішити у встановленому порядку і детально відпрацювати питання транспортного, медичного та інших видів забезпечення евакуаційних заходів при можливих НС;

- організувати розробку документів по об‘єктовій евакуаційній комісії;

- організувати та проводити спеціальну підготовку членів об‘єктової евакуаційної комісії, а також підготовку персоналу структурних підрозділів клінічної лікарні до проведення евакозаходів.
При виникненні або загрозі виникнення надзвичайної ситуації:

- з отриманням відповідної інформації (розпорядження, сигнал) прибути до місця збору комісії, уточнити обстановку та завдання об‘єктової евакуаційної комісії;

- при необхідності провести оповіщення та збір особового складу об‘єктової евакуаційної комісії;

- з прийняттям рішення головою комісії з питань НС на евакуацію персоналу з території клінічної лікарні організувати оповіщення та збір працівників в зазначених місцях;

- керувати роботою об‘єктової евакуаційної комісії по відправці працівників в місця тимчасового розташування;

- інформувати голову комісії з питань НС про хід виконання евакозаходів.V. Функціональні обов'язки секретаря комісії
Секретар комісії з питань НС відповідає за ведення протоколів засідання комісії та за своєчасне доведення рішень комісії до виконавців.

Секретар комісії зобов‘язаний:

- складати проекти планів роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій;

- готувати матеріали до чергових засідань комісії з питань НС і проекти їх рішень (розпоряджень) при загрозі та виникненні НС;

- з отриманням відповідної інформації (сигналу, розпорядження) прибути на робоче місце, організувати контроль за прибуттям членів комісії, доповісти голові комісії з питань НС;

- оформляти протоколи засідань і своєчасно доводити їх до виконавців.

VI. Функціональні обов'язки члена комісії – відповідального за оповіщення і зв‘язок об‘єкту
Член комісії - посадова особа, відповідальна за оповіщення і зв‘язок клінічної лікарні забезпечує постійну готовність сил та засобів оповіщення і зв‘язку, своєчасне виконання покладених на службу завдань.

Член комісії – відповідальний за оповіщення і зв‘язок клінічної лікарні зобов‘язаний:

При повсякденному функціонуванні:

- брати участь в розробці плану "Плану реагування на загрозу та виникнення НС";

- розробляти та коригувати схему оповіщення керівного, командно-начальницького складу, працівників клінічної лікарні;

- організувати навчання особового складу служби (ланки) оповіщення і зв‘язку;

- перевіряти готовність служби до виконання завдань в НС.
При виникненні або загрозі виникнення надзвичайної ситуації:

- з отриманням відповідної інформації (сигнал, розпорядження) прибути на місце збору комісії з НС, з’ясувати завдання служби;

- привести в готовність особовий склад служби (ланки) оповіщення і зв‘язку;

- організувати згідно отриманого розпорядження оповіщення керівного, командно-начальницького складу, працівників клінічної лікарні;

- у відповідності до рішення голови комісії з питань НС організувати та підтримувати зв’язок, який забезпечує управління структурними підрозділами і формуваннями клінічної лікарні та взаємодію з районною, міською, обласною комісіями ТЕБ та НС та сектором (управлінням) з питань НС та ЦЗН району (міста).

VIІ. Функціональні обов'язки посадових осіб –

членів комісії

Посадові особи комісії з питань надзвичайних ситуацій зобов`язані:При повсякденному функціонуванні:

- приймати участь в засіданнях комісії при розгляді заходів, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та екологічного, покращання навколишнього природного середовища;

- приймати участь у проведенні перевірок, експертиз і інших заходів щодо прийняття рішень на засіданнях комісії;

- у рамках своїх посадових обов‘язків організовувати і впроваджувати заходи, щодо запобігання можливих аварійних або надзвичайних ситуацій;

- вносити свої пропозиції при розробленні документів з питань забезпечення техногенно-екологічної безпеки і попередження надзвичайних ситуацій.
При загрозі виникнення надзвичайної ситуації:

- вживати заходів до активізації роботи, пов`язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, зменшення ризиків виникнення надзвичайної ситуації;

- приймати участь у розробці комплексних заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення сталого функціонування клінічної лікарні;

- забезпечувати координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації загальнодержавного, регіонального, місцевого та об’єктового рівнів.


При виникненні надзвичайної ситуації:

- при отриманні повідомлення - «Оголошено збір» прибути на засідання комісії, (термін прибуття: у робочий час – 1 год., у неробочий час – 2 год.).

- керуючись плановими документами, які розроблені на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, оцінити наслідки аварійної або надзвичайної ситуації та прийняти рішення щодо її ліквідації;

- забезпечити доведення розпоряджень голови комісії з питань НС клінічної лікарні в підпорядковані підрозділи по підготовці сил, засобів і матеріально-технічного резерву, що залучаються для локалізації і ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха, катастрофи;

- здійснювати координацію сил, залучених для локалізації і ліквідації наслідків аварійної або надзвичайної ситуації;

- зосередити основні зусилля на організацію надання первинної допомоги постраждалим, що потрапили в зону надзвичайної ситуації, організацію робіт щодо життєзабезпечення постраждалого населення.Голова комісії з питань надзвичайних ситуацій

КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» Є.І.Волошина

Скачати 98.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка