Роман ДверійСкачати 283.42 Kb.
Дата конвертації28.02.2019
Розмір283.42 Kb.

Роман Дверій

МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНІ ІГРИ1. Розвиток чуття метру та ритму

1.1 Музично-дидактична гра “Скільки долей у такті?”

а) Вчитель плескає пульс твору, виділяючи наголосом початок кожного такту.

б) Учні, порахувавши кількість ударів, мовчки показують пальцями отримане число.

Гру можна ускладнити, вклинивши поміж такти з пульсуванням долей – такти з довільни-ми ритмами.1.2 Музично-дидактична гра “Повтори ритм”

а) Вчитель проплескує коротенькi ритмiчнi формулки.

б) Учні (за помахом руки вчителя) повторюють їх.

Гру ускладнюємо, додаючи пiсля плескань [для розвитку зорової уваги] жартiвливi рухи (наприклад, – розводимо руки вбiк, торкаємося вух, стискаємо пальцi в кулак, розчепiрюємо пальцi та повертаємо руки долонями до учнів тощо).1.3 Музично-дидактична гра “Дай вiдповiдь”

а) Вчитель проплескує коротеньку ритмiчну формулку-запитання.

б) Клас повторює питання (окрім учня, який вiдповiдатиме).

в) Учень, двічі послухавши музичне запитання, плескає-iмпровiзує ритм-вiдповiдь.

г) Учень ставить своє музичне питання сусідові [гра продовжується по колу].

Пам’ятаймо: музична вiдповiдь може бути довшою або коротшою від запитання. Можна змiнювати темп, розмiр тощо.1.4 Музично-дидактична гра “Ритмічний диктант”

а) Вчитель проплескує нескладнi ритмiчнi формулки.

б) Учні розшифровують їх складами ритму.

Якщо дiти не можуть впоратися iз завданням, то нагадайте їм про зв’язок складiв ритму iз ходою хлопчика, качечки i коника. Так, наприклад, про ритмiчну формулку

можна сказати: Спочатку йшов хлопчик (та ), потiм кривуляла качечка (тi тi ), за нею бiг ко-ник (тукутуку), а за коником знову йшов хлопчик (та ).

1.5 Музично-дидактична гра “Читаємо ритми”

Намалювати на дошцi чотири квадрати із чверткою, із двома вісімками, із чотирма шістнадцятками та вісімковою тріоллю. Написати під ними назви складів ритму. Утворювати iз записаних тривалостей ланцюжки ритмiв.

а) Вчитель по черзi показує указкою на один iз квадратiв.


та ті ті тукутуку три ноти (в тріолі)
б) Учні вголос [у стриманому темпi] прочитують його складами ритму.

Щоб дiти встигали зорiєнтуватися, переводьте указку iз квадрата на квадрат iз невеликим випередженням.

Коли дiти вже вiльно читатимуть показанi ритми, переходьте до засвоєння складніших ритмоформул:

чвертка-дві вісімки [та ті ті ], чвертка з крапкою-вісімка [та і ті ],

вісімка-чвертка-вісімка [ті та ті], вісімка-чвертка з крапкою [ті та і],

вісімка-дві шістнадцятки [ті туку], дві шістнадцятки-вісімка [тукуті ],

вісімка з крапкою-шістнадцятка [ті-ўку], шістнадцятка-вісімка з крапкою [тукі-ў].
1.6 Музично-дидактична гра “Годинникова майстерня”

Вчитель ділить клас на три групи. Кожна група iмiтує голосом хiд одного з годинникiв: великого (вiн iде чвертками — та та ), середнього (йде вiсiмками — тi тi тi тi ) та ма-ленького (вiн iде шiстнадцятками — тукутуку тукутуку).Годинникар (вчитель або хтось iз дiтей) перевiряє годинники – запускає їх хiд та зупиняє. Годинники цокають-йдуть усi разом, по одному, по два.

Гру можна ускладнити. Подiливши клас на шiсть груп, годинникар перевiряє правильнiсть ходу годинникiв, включає та виключає годинниковi дзвiночки. Стежить за єдиним темпом, єдиним пульсом для усiх годинникiв своєї майстернi.Великий годинник [1-ша та 2-га група дiтей]

"ходить" i дзвонить чвертками (та та // бам бам ).Середнiй [3-тя та 4-та групи] — вiсiмками (тi тi тi тi // дзiнь дзiнь дзiнь дзiнь ).

Маленький [5-та та 6-та групи] — ходить шiстнадцятками (тукутуку тукутуку), дзвонить-дзиньчить одним довгим звуком (дзззззззз...).
2. Розвиток чуття динаміки

    1. Музично-дидактична гра “Відлуння”

Учитель співає короткі мелодії та окремі звуки. Учні, імітуючи відлуння, повторюють їх.

2.2 Музично-дидактична гра “Гiрські вiдлуння”

Кожен ряд учнів повторює мовлене вчителем слово iз поступовим, але добре вiдчутним спадом динамiки. Слова можна повторювати одне за одним одразу, а можна робити мiж повто-ренням слiв зупинки. Другий варiант промовляння слiв дає змогу краще вiдчути-уявити гiрське безмежжя, простiр, далечiнь.Вчитель I ряд дiтей II ряд дiтей III ряд дiтей

Добрий, добрий, добрий, добрий...

початок, початок, початок, початок...

половина, половина, половина, половина...

дiла, дiла, дiла, дiла...

Спробуйте поговорити iз гiрським вiдлунням:Що у лiсi? Клин, клин, клин...

Що за лiсом? Полин, полин, полин...

Що у водi? Лин, лин, лин...

Що над водою? Млин, млин, млин...

ff mf p ppp
3. Розвиток звуковисотного відчуття

3.1 Музично-дидактична гра “Куди бiжать нотки?”

Варіант А. Вчитель грає коротенькi мелодичнi ходи висхiдного та низхiдного напрямкiв. Заплющивши очi, учні уважно слухають. Виставленою уперед рукою одразу реагують на змiни напряму руху ноток (пiднiмають руки вгору або опускають вниз). Пiсля кожної заграної групки звукiв учитель повiдомляє куди бiгли нотки. Починати гру доцiльно вiд звуку Ля першої окта-ви (почувши кiлькаразове повторення цього звуку, учні ставлять праву руку у вихiдне поло-ження – перед собою на рiвнi грудей).

Варіант Б. Нагадати учням, що на фортепiано та ксилофонi високi нотки знаходяться спра-ва, а низькi – злiва. Ще раз провести гру “Куди бiжать нотки”, попросивши дiтей показувати висхiдний рух звукiв вiдведенням руки вправо-вгору, низхiдний рух звукiв – вiдведенням руки влiво-вниз.

3.2 Музично-дидактична гра “Слуховий диктант”

а) Вчитель грає на iнструментi два-три сусiднi звуки (пощаблево вгору або вниз [без пере-стрибування через звук!]). Повiдомляє назву першого звуку.

б) Дiти, уяснивши напрям мелодичного руху, спiвають-називають заграну групку звуків.

в) Учитель грає наступну групку (починаючи від кінцевого звуку попередньої).Вчитель || до ре | ре мi фа мi фа | фа фа cоль ||

Діти || до ре | ре мi фа мi фа | фа фа соль ||

3.3 Музично-дидактична гра “Заспівай лінію”

Нагадати учням, що нотки можуть звучати на одному рiвнi. Можуть пощаблево пiднiматися вгору та збiгати вниз (гамоподiбний рух мелодiї). Можуть перескакувати через щаблi (рух мелодiї по тонах акорду). Можуть погойдуватися вгору та вниз як морськi хвильки (хвилеподiбний рух мелодiї) тощо.

а) Намалювати на дошцi хвильку та чотири рисочки. Із їхньою допомогою навчитися спiвати дві щедрівки (“Щедрик”, “Щедрiвочка щедрувала” ).

б) За допомогою хвильок-двотактів вивчити пiсню “Коломийки заспiвати”.

3.4 Музично-дидактична гра “Намалюй мелодичну лінію пісні”

Нагадати учням, що речення складаються зi слiв; слова – зi складiв; склади – з окремих лiтер. Мелодiї теж можна дiлити на меншi побудови – фрази та мотиви. На прикладі зображен-ня мелодії пiснi “А хто, хто” показати учням, в яких місцях доцільно розірвати суцільну графічну лінію, щоб був виднішим її подiл на меншi побудови.а) Попросити учнів “намалювати” мелодичні лiнії вивчених пiсень на уявній стiні (водно-час співаючи їх у повільному темпі). Щоб надати рухам необхiдної мягкостi, нехай дiти уяв-лять, що в руках у них широкий пензель-флейц. Вмочивши кiнчик пензля в уявну фарбу, хай діти легесенько (щоб не “капало на пiдлогу”) зображають вивчені мелодії великими розмаши-стими рухами.

б) Попросити учнів намалювати мелодичні лiнії вивчених пiсень на папері.

3.5 Музично-дидактична гра “Промовляй скорочено”

а) Сольфеджуючи з учнями мелодії, вживаймо скороченi форми назв нот (із двох літер):до ді ре рі мі фа фі зо (соль) зі ля лі сі до2,

до2 сі су ля лу зо (соль) зу фа мі му ре ру до.

б) Учитель просить заспівати мажорну гаму від одного зі звуківДо-дієз, До-дубль-дієз, До-бемоль, До-дубль-бемоль. Учні співають гаму, замінюючи

слово дієз – голосною І, дубль-дієз – Ї; бемоль – голосною У, дубль-бемоль – Ю.

(Назви-винятки: дмi [дiєз-мi], дсi [дiєз-сi]).

До-дієз мажор: ді рі дмі фі зі лі дсі ді.

До-дубль-дієз мажор: дї рї мї фї зї лї сї дї.

До-бемоль мажор: ду ру му фу зу лу су ду.

До-дубль-бемоль мажор: дю рю мю фю зю лю сю дю.

3.6 Музично-дидактична гра “Сольфеджіо з підказкою”

а) Розгадати назви нот заспiваних вчителем речень та слів.Гарна наша Коляда. Вже настала весна – березень, квiтень, травень.

фа фа фа фа зо ля фа ре фа фа фа ре фа ре ре ре мi ре фа реМій брате, пам’ятай: наша мова найкраща, наша земля свята.

мі фа ре фа ля фа фа фа зо фа фа фа фа фа фа ре ля ля фаЗолотi ворота. Князь Ярослав. Шабля, козак, гетьман, прапор, зброя.

зо зо мi до до фа ля ля зо фа фа ля зо фа ре фа фа зо зо ля

б) Навчити учнів, точно дотримуючись абсолютної висоти, розспiвувати свої iмена. Важкi для розспiвування iмена спрощуймо: Галина = Галя [фа ля], Парасковiя = Параска [фа фа фа].

Анна, Вiра, Надя, Созонт, Тадей, Платон, Роман, Варвара, Потапiй, Стефан.

фа фа мi фа фа ля зо зо фа ре фа до до фа фа фа фа зо фа мi ре фа

в) Розспiвувати назви інструментів, марки автомобілів тощо.

Флейта, кларнет, гобой, фагот, туба, труба, валторна, тромбон.

ре фа фа ре до зо фа до сум фа су фа фа до фа до до

г) Ось варiанти можливих на уроцi музики звертань до дiтей.

Добрий день, слава працi. Добрий день, слава i честь. Молодець. Добре. Вiдмiнно.

до до ре фа фа фа мi до до ре фа фа мi ре до до ре до ре мi мi доДоброго дня вам. Доброго i Вам. Прощавайте. Допобачення.

до до до ля фа до до до мi фа до фа фа ре до до фа ре ля

Зверніть увагу: голосну И спiваємо найчастіше на висотi голосної з попереднього складу (див., наприклад, Добрий день).

3.7 Музично-дидактична гра “Співаємо з нот”

Написати на дошцi лiтери Д Р М Ф З Л С Д – скорочений запис назв нотдо ре мі фа зо (соль) ля сі до2.

Переводячи указку iз літери на літеру, спiвати з учнями нескладнi мелодiї. Якщо дiти не попадають одразу на потрiбну висоту, то навчити їх “перебiгати” тихенько голосом (по ща-бельках гами) вiд однiєї заданої ноти до iншої.3.8 Музично-дидактична гра “Оберни інтервал”

а) Вчитель співає два звуки.

б) Учень повторює другий звук, а перший переставляє голосом вгору або вниз (доповнюю-чи мелодичний хід до октави). Дає назви утвореним інтервалам.

3.9 Музично-дидактична гра “Що змінилося?”

а) Вчитель грає мажорний або мінорний тризвук у висхідному русі. Повторно грає тризвук, піднявши або опустивши на півтон одну з ноток.

б) Учні показують пальцями яка нотка змінилася, і в який бік, – тримаючи один [два, три] пальці вгору або донизу. Гра дає змогу учням відчути різницю між чотирма видами тризвуків: мажорним, мінорним, зменшеним, збільшеним.

Гру можна ускладнити: вчитель називає “імена” ноток першого тризвуку і просить учнів назвати нотки другого тризвуку. Наприклад: ре-фа-ля – ре-фі-ля; ре-фі-ля – ре-фі-лі;ре-фа-ля – ре-фа-лу; ре-фа-луру-фа-лу.

Учитель грає учням по два септакорди:

малий мінорний – великий мінорний; малий мажорний – великий мажорний;

малий мінорний – малий зменшений; малий зменшений – двічі зменшений.

Назвавши “імена” ноток першого септакорду, просить назвати імена другого.

ре-фа-ля-до – ре-фа-ля-ді; ре-фі-ля-до – ре-фі-ля-ді;

ре-фа-ля-до – ре-фа-лу-до; ре-фа-лу-до – ре-фа-лу-ду.
4. Розвиток ладового відчуття

4.1 Музично-дидактична гра “Вкажiть правильне закiнчення”

Вчитель грає учням знайомi мелодiї, та закiнчує їх не тонiкою, а будь-яким iншим звуком. Наприклад, До-мажорну мелодiю закiнчує спочатку Фа-дiєзом, за другим разом — Ля-бемолем, за третiм — Мi-бемолем тощо. Тiльки за четвертим-п’ятим разом грає правильну ноту.

Дiти, заплющивши очi, показують рукою яка iз кiнцевих ноток найкраще пiдходить до да-ної мелодiї. Похитування пiднятою рукою з розчепiреними пальцями є сигналом, що заграна нотка не годиться, щоб нею закiнчували мелодiю. Пальці стиснутi в кулак сигналiзують, що кiнцеву нотку взято правильно.

4.2 Музично-дидактична гра “Співаємо числами”

Написати на дошцi числа стопчиком (згори вниз). Показуючи указкою на вiдповiдне 3

число, вчити учнів спiвати мелодії числовими позначеннями щаблів ладу. 2

Наприклад, мелодію пiсні “Бузько-лелека” співаємо так: 1 три раз раз, два раз , три три раз раз, два раз .

Числовими позначеннями щаблiв ладу (а також словами, складами ритму) спiваємо пісню у будь-якiй зручнiй для дiтей тональностi (Ре- , Ре#- , Мi- , Фа-мажорi). Спiваючи пiсню назвами нот, точно дотримуємося абсолютної висоти звукiв.

4.3 Музично-дидактична гра “Ручні знаки”

Навчити учнів показувати мелодiї зорово-моторними символами щаблiв ладу.

Озвучення назв щаблів. Мажор: Раз, два, три, чо, п’ять, шість, сім, вім.

Йо, ле, ві, на, зо, ра, ті, йо.

Натуральний мінор: Шість, сім, раз, два, три, чо, п’ять, шість.

(Раз, два, тру, чо, п’ять, шу, су, вім).

Ра, ті, йо, ле, ві, на, зо, ра.

Хроматична гама: Раз-рі, два-дві, три, чо-чі, п’ять-пі, шість, су-сім, вім;

вім, сім-су, шість-шу, п’ять, чі-чо, три-тру, два-дву, раз.

4.4 Музично-дидактична гра “Ми в мажорі чи в мінорі?”

Подiливши клас на двi групи, заспiвати слова Це мажор це мінор на два голоси iз запiзненням (як відлуння). Слова Нахил добре чуємо ми – на один голос, разом, в унісон. За допомогою цієї гри з’ясовувати ладовий нахил інших мелодій.1.Це мажор, ------------ Це мiнор, ----------- Нахил добре чуємо ми.

2.------------- це мажор. ----------- це мiнор. Нахил добре чуємо ми.

ре мі фі ре мі фі ре мі фа ре мі фа фа фа ре ре фі ляля ре


5. Розвиток чуття багатоголосся

5.1 Музично-дидактична гра “Скiльки чуєш звукiв?”

а) Вчитель грає на фортепiано 1-4 звуки (поодинокi звуки та спiвзвуччя — гармонiчнi iнтервали, тризвуки, септакорди).

б) Учнi, заплющивши очi та виставивши перед собою руку, показують пальцями кiлькiсть заграних звукiв.

в) Учитель, витримавши паузу, називає правильну кiлькiсть звукiв.

Щоб уникнути зайвих помилок, учитель грає спiвзвуччя iз трьох-чотирьох звукiв [тризвуки та септакорди] почерговими ударами пальцiв (iз форшлагом).
5.2 Музично-дидактична гра “Який варіант цікавіший?”

а) Подiливши клас на двi групи, спiвати вправу “Заспіваймо, друзі, наш канон” чотирма ва-рiантами “запiзнень” другого голосу. Вибрати найцiкавiший варіант.

1. До ре мі фа зо фа мі ре до.

До ре мі фа зо фа мі ре до.
2. До ре мі фа зо фа мі ре до.

До ре мі фа зо фа мі ре до.
3. До ре мі фа зо фа мі ре до. 4. До ре мі фа зо фа мі ре до.

До ре мі фа зо фа мі ре до. До ре мі фа зо фа мі ре до.
6. Розвиток внутрішнього слуху


    1. Музично-дидактична гра “Спів зовнішній та внутрішній”

Навчившись співати пісню (голосом, зовнішньо), учні вчаться співати її подумки. Щоб пе-ревірити уміння дітей внутрішньо уявляти музику, вчитель показує однією рукою пульсацію долей, а іншою переводить учнів зі співу зовнішнього на спів внутрішній (і навпаки).

Пальці вчителя зібрані в кулак – сигнал, що співаємо в думці, внутрішнім слухом.

Розкрита рука – що співаємо уголос. Сигналізувати про спосіб співу можна й за допомогою “семафорної палички” із зеленим та червоним кружечками.
6.2 Музично-дидактична гра “Прицiлювання вухом”

Увесь клас напружено вслухається у заграний вчителем звук. Пiсля його завершення дiти намагаються продовжити заграний звук в уявi (внутрiшнiм слухом). За поданим знаком дiти тихенько вiдтворюють почутий звук, намагаючись заспiвати його iнтонацiйно якнайточнiше.


7. Розвиток музичної пам’яті

7.1 Музично-дидактичні ігри “Повтори мелодiю(а), Повтори мелодію навпаки(б)

Вчитель спiває ряд звукiв i одночасно показує рукою висоту їх звучання.

а) Учнi повторюють заспiване вчителем:

Вчитель Учнi

До-ре-мi – До-ре-мi,

Раз-два-три – Раз-два-три...

б) Учнi повторюють заспiване у дзеркальнiй послiдовностi:Вчитель Учнi

Мi-фа-соль – Соль-фа-мi,

Три-чо-п’ять – П’ять-чо-три...

    1. Музично-дидактична гра “Співаємо ланцюжком”

У повільному темпі учні співають добре знану пісню по черзі, – кожен по одному звукові. Варіант: співають по одному звукові рядами.

    1. Музично-дидактична гра “Живе фортепіано”

Учитель, викликавши на середину класу кількох учнів, дає їм у руки картки із назвами но-ток – кожному іншу (напр. До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля). Просить запам’ятати звучання своєї «клавіші» і точно його відтворювати. Торкаючись указкою відповідної картки, “грає” на живо-му фортепіано нескладні мелодії.

Варіант: «Клавішами фортепіано» є ряди учнів класу.


8. Гра на музичних інструментах

8.1 Музично-дидактична гра “Музичний гребінець”

Прикласти до гребінця смужку тонесенького паперу. Навчити учнів грати (точніше наспівувати) мелодiї на “музичному гребiнчику”. Нагадати їм, що гребiнець завжди повинен бути чистим; що гребiнець не можна нікому позичати (нi для причiсування, нi для гри на ньо-му).8.2 Музично-дидактична гра “Граємо на дзвонах”

Уявити, що тримаємо в руці паличку для великого барабана. Грати нею на уявних дзвонах мелодiї пісень та одночасно співати їх числовими позначеннями щаблів ладу (назвами нот, сло-вами).8.3 Музично-дидактична гра “Граємо дзьобиком горобчика”

“Дзьобиком горобчика” (-склавши разом вказiвний та великий пальці правої руки; три iншi — в кулачок) грати мелодії на німій клавіатурі фортепіано. Послiдовнiсть виконавських рухiв рук така ж, як i при грi на уявних дзвонах.8.4 Музично-дидактична гра “Вчимося грати двома руками”

За допомогою “рухiв ведмедика” навчити учнів грати мелодії з двох звуків, наприклад, “Ходить котик” на уявних дзвонах, фортепiано, ксилофонi.

а) Вчитель повертається плечима до класу i, похитуючись як ведмедик (вправо-влiво), по-казує iз якого боку беремо нотки пiснi на уявних дзвонах.

б) Учні, похитуючись разом iз вчителем, вдаряють долонями по уявних дзвонах.

в) Звужують рухи. Грають мелодiю вказiвними пальцями (“двома дзьобиками горобчикiв”) на німій клавіатурі фортепіано (на двох чорних клавішах).

г) Учнiв, якi найкраще справилися iз завданням, учитель запрошує заграти мелодію пiсні на справжньому фортепiано.8.5 Музично-дидактична гра “Граємо на том-томі”

Грати на барабанчику–том-томі ритми вивчених пiсень. Вдаряти по уявній мембрані том-тома слiд кiнчиками усiх п’яти пальців (зiбравши-заокругливши їх як при грi на фортепiано). Грати ритми однією рукою [лівою, правою], почерговими ударами лiвої та правої рук.

Щоб досягти необхiдної швидкостi, хай учні рухають лише кистю, пiднiмаючи кiнчики пальцiв не вище одного сантиметра над уявною мембраною том-тома (поверхнею стола, парти).

8.6 Музично-дидактична гра “Граємо на сопілці”

Повправлятися у швидкому називанні показаних учителем пальців.Для гри на фортепіано (акордеоні, синтезаторі):

Великий – перший палець. Вказівний – другий. Мізинець – п’ятий

Палець номер три – середній. Палець номер чотири – безіменний

Для гри на гітарі (скрипці, мандоліні):

Вказівний – перший палець. Середній – другий.

Безіменний – третій. Мізинець – четвертий.

Навчаючи сопілкарів-початківців, використовуємо пальцівку, запропоновану Дверій О.І.
9. Розвиток голосу

9.1 Музично-дидактична гра “Співаємо носиком”

а). Вiдчути роботу свого голосового апарату. Співати на пiанiссiмо довгі тривалості, почер-гово спрямовуючи струмiнь повiтря то через рот (у-у-у-у), то через нiс (м-м-м-м).

б) Згадати з дітьми найперші промовлені ними слова (діді, тятя, дай, гам). Заспівати на одній висоті вправу Там-м-м-м-м-м мама, баба, тато, няня.

в) Грати на уявних дзвонах (на одній висоті) та одночасно співати слова бам, бом, бім, бум; сам, сом, сім, сум. Пiд час спiву кiнцевих лiтер м, н постаратися вiдчути резонування вокальної маски [вiбрацiю твердих частин лицевого кiстяка i резонаторних порожнин голосо-вого апарату].9.2 Музично-дидактична гра “Музичний літачок”

Поклавши руку на колiно, учні гудуть найнижчу нотку (лiтачок “прогрiває” двигуни). Потiм, повiльно пiднiмаючи руку, гудуть все вище й вище, тонше й тонше. Запищавши як ко-марики, плавно ведуть свiй уявний лiтак на посадку (повiльно опускаються голосом вiд най-вищої нотки до найнижчої).9.3 Музично-дидактична гра “Вчимося артикулювати голосні”

Протяжно промовляючи звуки вокальної азбуки У, О, А, Е, И, I (у-у-у-у, о-о-о-o, а-а-а-а, е-е-е-е, и-и-и-и, i-i-i-i), формувати навички їх правильної вимови.У — губи складено “трубочкою”;

О — розташування губ схоже на букву О;

А — рот широко вiдкритий, видовжений вниз;

Е — губи трохи розтягнутi на боки й притиснутi до зубiв.

Вiдстань мiж зубами менша, нiж пiд час вимовляння звуку А.И — губи “усмiхаються”;

I — губи ще бiльш розтягуємо в посмiшцi; видно напiввiдкритi зуби.

9.4 Музично-дидактична гра “Фізкультхвилинка для язика”

Запропонувати дiтям, заплющивши очi, внутрiшньо відчути роботу язика пiд час промов-ляння звуків. Сказати, що той учень гарнiше й правильнiше вимовляє звуки, у кого слухня-нiший язичок.

а) Виставивши язика, скрутити його трубочкою, розiгнути в жолобок, розпрямити як ло-патку, зробити чашечку (загнути вгору кiнчик та край язика).

б) Загнути язик на верхню губу, на верхнi рiзцi з зовнiшнього боку (мiж губою i зубами), на верхнi рiзцi з внутрiшнього боку.

в) Облизати кiнчиком язика верхню губу (рот напiввiдкритий); облизати ясна iз зов-нiшнього боку, iз внутрiшнього боку, облизати кiнчиком язика пiднебiння.

9.5 Музично-дидактична гра “Вчимося артикулювати приголосні”

Приголосний Л. Притиснути до верхнiх зубiв кiнчик язика; притиснути до зубiв широкий язик-лопатку. Промовити: Лу-ул, ло-ол, ла-ал, ле-ел, ли-ил, лi-iл.

Яблуня, слива, вiльха, клен. Конвалiя, лiлея, кульбаба, тюльпан.

Приголосний С. При його вимовi — губи в усмiшцi; зуби зближенi до 1 мм; кiнчик язика впирається в нижнi зуби-рiзцi; спинка язика вигнута, посерединi спинки язика утворено рiвчачок, по якому спрямовуємо струмiнь повiтря.

Закрiпити вимову звуку С за допомогою розспівування наступних складiв та слiв:

Приголосний З. Нагадати учням, що ми говоримо та спiваємо “на видиху” — видихаючи з грудей повiтря. Нагадати, що наш голос утворюється завдяки вiбруванню (дрижанню) голосо-вих зв’язок. Навчити дiтей правильно прикладати руку до гортанi, щоб вiдчути вiбрацiю пiд час звукотворення.

Закривши вуха долонями, i вимовляючи звуки с-с-с-с, з-з-з-з, вiдчути рiзницю у роботi го-лосового апарату (-пiд час вимови звуку з-з-з-з дрижать-вiбрують голосовi зв’язки).

Закрiпити вимову приголосних звуків за допомогою таких складiв та слiв.

З Зір, зуб, зяблик, зубр.

Ц Цап, цуцик, киця, синиця.

Ш… Душ, рушник, штани, шаровари.

Ж… Жук, вуж, жаба, кажан.

Ч… Чебрець, чемериця, чистотіл, гірчиця.

Щ… Дощ, вогнище, щастя, борщ.

Р… Рись, тигр, беркут, орел.

Б… Біб, бобер, бабуся, барабан.

П… Просо, порох, папір, попіл.

Т… Тополя, туя, терен, тис.

Д… Дуда, дід, одуд, дрова.

В… Вовк, вівця, вовна, вус.

Ф… Флокс, фіалка, фікус, фокус.

Г… Грім, гуркіт, голос, горло.

Х… Хата, дах, хлопець, птах.

Ґ … Аґрус, фіґа, фiґляр, мамалиґа.

Й… Йод, яйце, Йосип, Майя.

Дз… Гандзя, дзбан, дзиґлик, дзиґа.

Дж… Джинси, джип, джунґлі, банджо.10. Розвиток творчих навиків

10.1 Музично-дидактична гра “Імпровізуємо супровід”

Супроводжувати спiв пісень [наприклад, забавлянки “Тосi, тосi”] виплескуванням най-рiзноманiтнiших ритмiв (кому як вдасться). Навчити використовувати для імпровізації супро-водів бубон, трикутник, дзвіночки тощо.


10.2 Музично-дидактична гра “Ритмізуємо та інструментуємо тексти”

Зі слова народжується спiв. Вчiмо учнів правильно вимовляти слова. Вчiмо мiняти темп та ритм промовляння слiв. Вчiмо “iнструментувати” свою мову, тобто вiдтворювати слова у найрiзноманiтнiших вiдтiнках тембру (легко, свiтло, прозоро, гулко, в’язко тощо). Навчiмо дiтей ставити в мовi логiчний (смисловий) наголос, тобто видiляти найважливiшi щодо смислу слова пiдвищенням iнтонацiї, змiною динамiки, сповiльненням темпу, паузою тощо.НАщо хлопець купив шапку? — Щоб носити.

Нащо хлОпець купив шапку? — Бо хусток хлопцi не носять.

Нащо хлопець купИв шапку? — Бо задурно не дають. А красти — це

великий, непростимий грiх!

Ритмо-декламацiйнi вправи повиннi розковувати учнів; будити творчу уяву, фантазiю; приносити дiтям радiсть, утiху вiд створених, зiмпровiзованих просто на уроцi нових ритмiв та iнтонацiй. Помiркувати над змiстом наступних загадок. Промовляти їх кiлькома варiантами:

а) iз звичайною гучнiстю та пошепки;

б) промовляючи їх на однiй висотi, пiднiмаючись голосом вiд низьких до високих звукiв, опускаючись вiд високих до низьких;

в) промовляючи загадки у швидкому темпi, у повiльному темпi, промовляючи iз приско-ренням, сповiльненням, зупинками тощо.Не вогонь, а печеться. Що це? (Кропива)

Не звiр, не птиця, а носик — як спиця. Хто це? (Комар)

Сини в шапках, а батько — нi. (Дуб, жолудi)

Сам у церквi не буває, а других туди скликає. (Дзвiн)

В якiм лiсi нема листя? (В бору)

Маленьке, легеньке, а через хату не перекинеш. (Пiр’їна)

Провести з дiтьми ритмо-декламацiйну вправу. Промовляти поданi тексти у рiзних метро-ритмiчних та тембрально-iнтонацiйних варiантах, iлюструючи їх змiст мiмiкою, вiдповiдними рухами рук, тiла. Запропонувати дiтям створити на основi даних текстiв “двоголосну музику ”.Водовіз воду віз. У бобра багато добра.

Добре слово краще за цукор i мед. Коротко i ясно — тому i прекрасно.

Носорiг носорогу наступає на ногу. Мурлика муркоче — морозива хоче.

Ногач ногатий, окач окатий з води визирає. Хто це? (Ква-а-а-а-а!)

На дзвiницi у дзвони дзвiнко дзвонить дзвонар.

10.3 Музично-дидактична гра “Мелодизуємо діалог”

а) Вчитель співає речення-запитання, закінчуючи мелодію нестійким щаблем.

б) Учень співає-імпровізує речення-відповідь, закінчуючи мелодію тонікою.

10.4 Музично-дидактична гра “Додай підголосок”

а) Увесь клас тихенько співає одноголосну пісню.

б) Один із учнів імпровізує-додає підголосок.

10.5 Музично-дидактична гра “Придумай мелодію”

а) Запропонувати учням придумати мелодiю до слiв:Весна красна вже прийшла і тепло нам принесла.

Ясне сонце угорі засміялось дітворі.

Послухати 3-4 варiанти придуманих учнями мелодiй. Заспiвати вiрш “Весна красна” iз народною мелодiєю. Порівняти мелодії: звернути увагу на мелодичні звороти, які краще узгод-жуються з настроєм, ритмікою вірша.

Перед вивченням нових пісень пропонуймо учням придумувати до пісенних текстів власні мелодії. Порівнявши їх із мелодіями, створеними професійними авторами, вдоскона-люймо свій “композиторський хист”.

б) Придумати-зiмпровiзувати мелодiї до вiршів:Богдан Чепурко. Наварили смакоти — будем їсти я i ти.

А сорроки та воррони будуть їсти макаррони!

Роман Хоркавий. Кво-кво-квочка край горбочка кво-кво-квокала собi.

Кур-курчаток квочка-мати так cкликала на обiд.

Роман Скиба. Свинка Хруня у калюжi замочила нiжки дуже.

На прогулянку не пiде — чобiткiв узяти нiде ...

Іван Малкович. Усi гарнi люди до церкви ступають:

моляться, спiвають, — Бога прославляють.
11. Музично-дидактична гра “Хто швидше?”

Повправлятися з учнями у швидкому називаннi нот звукоряду вгору та вниз вiд заданої вчителем ноти. Секундомір допоможе визначити переможця.До ре мi фа соль ля сi до — до сi ля соль фа мi ре до.

Ре мi фа соль ля сi до ре — ре до сi ля соль фа мi ре.

Мi фа соль ля сi до ре мi — мi ре до сi ля соль фа мi. I т.д

12. Музично-дидактична гра “Рухи-сигнали, звуки-сигнали”

Вивчити з дiтьми рухи-сигнали.

Пiднята вгору рука (як звичайно) означає – “дозвольте вийти з класу”.

Пiднятий вгору кулачок – “знаю вiдповiдь, можу вiдповiсти”.

Рука звернена долонею до вчителя – “хочу запитати”.

Рука звернена зворотньою стороною (та із роз'єднаними пальцями)

– “не розумiю, вiдповiдi не знаю”.

Сказати, що для означення часто повторюваних рухiв та дій, ми вживатимемо спецiальнi музичнi сигнали [фрагменти музичних творiв, послідовність акордів тощо]. Музичнi сигнали замiнятимуть словеснi вказiвки – Встаньте!, Сiдайте!, Заплющiть очi й уважно слухайте музику! і т.п.13. Музично-дидактична гра “Диригування”

Щоб учні навчилися правильно поєднувати ауфтактовий рух iз вдиханням, говоримо: — Поставте руки перед собою на ширинi плечей долонями донизу. Уявiть, що в руках у вас дві великi ложки і ми начерпуємо ними варення із двох казанкiв. Варення дуже смачно пахне, тому одночасно iз черпанням ми глибоко вдихаємо його аромат. Починаємо спiв лише тодi, коли рука йде донизу (коли кладемо варення на хліб).

Вивчаючи схеми, кожну з них диригуймо чотири рази.

За першим разом нагадуємо напрям руху.

За другим — iмiтуємо голосом гру на барабанi з тарiлкою.

За третiм разом — рахуємо долi такту.

За четвертим — знімаємо звук на останнiй долi такту.

Схема “на 2”: Вниз-вгору, бум-цик, раз-два, ра-аз-хоп!

Схема “на 3”: Вниз-вбiк-вгору, бум-цик-цик, раз-два-три, раз-два-а-хоп!

Схема “на 4”: Вниз-разом-вбiк-вгору, бум-цик-цик-цик, раз-два-три-чо, раз-два-три-и-хоп!

(На словi “хоп!” нiби хапаємо пальцями зернятко в уявному яблучку).

14. Музично-дидактична гра “Допоміжні рухи”

Майже до кожної пiснi можна придумати декiлька рухiв, якi збагатять її виконання. Спiваючи, наприклад, забавлянку “Горошок”, торкаємося правою рукою кiнчикiв пальцiв лiвої (починаючи вiд мiзинця). На словi бiб хапаємо за великий палець i легенько тягнемо (нiби вiдриваючи стручок бобу).

Кожен вчитель знає, як важко домогтися невимушеної i водночас динамiчної постави пiд час спiву чи гри на музичних iнструментах. В учнів надмiрно пiднiмаються плечi (у момент вдихання повітря), сковуються рухи голови [що одразу вiдбивається на якостi виконання творів]. Я.Михайлюк та О.Цалай-Якименко (автори книги “Музична грамота в моделях”) ра-дять учити дітей уміння знімати напругу зі своїх м’язевих груп. Коли плечi занадто пiднятi – запропонуймо учням виконати плечима ряд рухiв (вiдвести плечi назад [“Гордий”], подати вперед [“Холодно”], пiдняти плечi [“Не знаю”], опустити [“Знову двійка”], зробити плечима невеликi рухи по колу, повернутися у вихідну позицію [“Бадьорий”]. Цi руховi манiпуляцiї можна виконувати навiть пiд час концерту. У даному випадку їх слiд робити iз мiнiмальною амплiтудою. Можна й зовсiм без зовнiшнiх проявiв — лише з їх внутрiшнiм уявленням.

Якщо учні втомилися, то проводимо фiзкультхвилинку для шиї. Назви положень голови (“Поглянь вправо”, “Поглянь влiво”, “Жайвiр”, “Степова далина”, “Задума”) — це слова-пускачi, якi конкретизують суть кожної вправи та емоцiйно забарвлюють її, сприяючи мiцнішому закрiпленню рухового рефлексу. Виконуються вправи з максимальною амплiтудою вiдхилень. Пiсля кiлькаразового повтору вправ (два-п’ять разiв) учні зупиняються й виклика-ють у собi внутрiшнє вiдчуття цих рухiв. Словеснi команди вчителя подаються при цьому тою самою iнтонацiєю, що й для справжнiх рухiв. Ритм виконання реального руху та уявного теж має бути однаковим.15. Музично-дидактична гра “Музична лексика”

У кожнiй мовi є слова, якими позначають назви предметiв, подiй, явищ природи; а є слова, які вiдтворюють звуковий образ цих подій та явищ. Вслухаймося у звучання наступних “му-зичних слiв”. Запам’ятаймо їх значення, повправляймося в їх чiткiй вимовi.Благовіст Дзвоніння перед початком святої Літургії; церковної відправи, служби.

Гул — Вiддалений або тривалий шум, що часто утворюється внаслiдок злиття багатьох звукiв.

Гук — Сильний звук, шум.

Гуркiт — Звуки вiд ударiв, падiння, розрядiв; переважно протяжнi, розкотистi.

Рокiт — Розкотистi звуки, що зливаються в монотонне звучання (про море, хвилi).

Гукати — Видавати сильнi, рiзкi звуки, шуми (гукають паровози, грiм).

Гугукати — Тихенько повторювати “гу-гу” (дитина, мати до дитинки).

Гукати — Голосним викрикуванням пропонувати щось, запрошувати когось.

Галас — Безладне звучання багатьох голосiв; крики, гамiр.

Буча — Великий крик, галас, тривога; сварка, колотнеча.

Легiт — Легкий приємний вiтерець. Переносно: шум, гомiн (напр. Невгавав пташиний легiт).

Щебет — Спiв ластiвок, солов’їв, жайворонкiв, щиглiв та ін. Переносно: швидка, жвава мова.

Воркувати — Видавати своєрiднi переливчастi звуки (про голубiв, горлиць).

Переносно: нiжно розмовляти.Воркотати — Те саме, що муркотати, мурчати (про кота). Переносно: бурчати.

Гелготати, гелготiти (гегати, гелгати, гегекати, гагакати) — Видавати звуки властивi гусям.

Курликати — Утворювати звуки, що нагадують крик журавля (“курли-курли”).

Клекотати — Видавати переривчастий звук (про деяких великих птахiв — орлiв, журавлiв). Бурхати, вирувати (про рiдину). Глухо булькотiти (в грудях, горлi при хворобi).

Каркати — (про птаха родини воронових).

Кахкати — (про качок).

Крякати — (про качку, ворону, рiдше жабу).

Хававкати – Видавати своєрiднi приглушені звуки (про перепела, пугача, деяких інших птахів).

Цiвiкати — (про горобцiв, синичок).

Цвiрiнькати — (про горобцiв, щигликiв); щебетати.

Цiпкати — (про курчат).

Кукурiкати — (про пiвня), кудкудакати — (про курку).

Кувати — (про зозулю).

Кувiкати — (про порося).

Цвiрчати — (про цвiркунiв, коникiв); сюрчати.

Стрекотати — Видавати рiзкi, короткi й частi, схожi на трiск, звуки (про птахiв, комах).

Дзижчати — (про комах).

Сюрчати — (про коникiв, цвiркунiв i т.iн.).

Джеркотати — (про птахiв i комах).

Деркати — (про деркача), дерчати, деренчати.

Цiнькати — Видавати слабкi пискливi звуки (про птахiв).

Ячати Жалібно кричати, квилити (про птахів, переважно лебедів).

Мугикати — Стиха, невиразно наспiвувати.

Хавчати — Видавати хрипкі звуки; хрипіти.

Лопотiти — Розвiюючись на вiтрi, видавати глухi звуки. Видавати такi звуки ногами пiд час бiгу.

Лепетати — Говорити нерозбiрливо, неправильно (про дитячу мову); лебедіти.

Сюсюкати — Замiняти шиплячi звуки свистячими. Пiдроблятися пiд мову дитини.

Мимрити — Говорити тихо, невиразно, ледь розтуляючи вуста; бурмотiти.

Гугнявити — Говорити, спiвати нерозбiрливо, у нiс.

Бубонiти — Говорити невиразно; бурмотiти.

Жебонiти — Говорити швидко, весело, з охотою, але неголосно. Створювати тихi, одноманiтнi звуки (про дзюркотiння струмка, шелест i т.iн.).

Кахикати — кашляти, бухикати.

Сап — свистячi звуки пiд час тяжкого дихання.

Бряжчати — (про металевi, склянi предмети).

Бринiти — (переважно про струни); дзижчати (про комах); дзюрчати (про воду).

Дзеленчати — (про дзвоник, склянi та iн. предмети); дзвонити, дзвенiти.

Дзвякати — (про грошi, удари шабель).

Дзоркати — (про ключi, ланцюг; зернята до миски); брязкати.

Деренчати (про шибки, посуд, голос).

Шурхотати (про пiсок, траву, листя); шурхати, шарудіти, шелестiти.

Шемрiт — Легкий шум, шерех i т.iн.

Шелест — Легке шарудiння; шерех, шерхіт.

ШушукатиГоворити пошепки, таємно вiд iнших.

Шварґотiти — Говорити швидко, нерозбiрливо (переважно iноземною мовою).

Гойкати — Покрикувати “гой”.

Вiвкати — Вигукувати звук i (I-i-i-iхх!).

Горлати — Голосно говорити; кричати або спiвати на все горло.

Галасати — Сильно кричати.

Гарчати — Видавати низькi погрозливi звуки (про тварин).

Валувати — Невгамовно гавкати.

Скавучати — Повискувати, скавулiти.

Дзявкати — Пискливо гавкати (про маленьких собак).

Хурчати — Видавати однотоннi, одноманiтнi звуки (про прядку, млинок, табунець качок).

Цигикати — Погано, невправно грати, видобувати одноманiтнi негармонiйнi звуки; пиляти.

Ушкварити — Заграти, затанцювати i т.iн. швидко, енергiйно, старанно.

Бубнити — Грати на бубнi; стукати, тарабанити.

Хлюпати – (про воду, грязь).

Хлипати — Посилено, судорожно вдихати вiд плачу або смiху.

Хляпати — Утворювати глухий короткий звук, ударяючись, об що-небудь; ляскати (про дверi).

Сякатися — Рiзкими видихами очищати нiс вiд слизу.

Шморгати — Iз шумом утягувати повiтря.

Жвяхтiти — Шльопаючи по грязi, створювати певнi звуки. Намокши, жвяхтить водою взуття.

Чмихати — Смiятися, усмiхатися, видаючи глухi звуки носом, устами; пирхати.

Цобкати — Вигукувати “цоб”, повертаючи волiв лiворуч.

Цабекати — Вигукувати “цабе”, повертаючи волiв праворуч.

Цьвохкати — Видавати рiзкi свистячi звуки (про батiг, рiзку i т.iн.).

Вищати — Видавати уривчастi, рiзкi, пронизливi звуки.

Строчити — Швидко, безупинно говорити.

Гаморити — Галасувати.

Галакати, галайкати — Голосно розмовляти; базiкати.

Сичати Видавати звуки, які нагадують протяжну вимову звука “с”. Переносно: говорити здавленим від люті, злоби, роздратування голосом.

Шепелявити Вимовляти свистячі звуки (с, з) як шиплячі (ш, ж); шепеляти.

Шепіт Тихе мовлення, при якому звуки вимовляються без участі голосових зв’язок.

Ущухати — Переставати звучати, лунати, чутися; замовкати, нишкнути, заспокоюватися.

Хропiти. Хрустiти. Лускати. Ляскати. Лящати. Рипiти. Хрумати, хрумтiти ?

Сьорбати. Жвакати. Чавкати, чвакати. Плямкати ?

Цокати. Цмокати. Тiкати, тiктакати. Цитькати. Бухати. Бамкати ?
Література

Артюх М. (упорядник) Логопедична допомога дітям з вадами мови. – Київ: ВІПОЛ, 1996.

Дверій Р. Музика. Методичний матеріал для вчителя. – Львів: ЛОІППО, 2002.

Дверій Р. Музична грамота в малюнках. – Львів: ЛОНМІО, 1994.

Михайлюк Я., Цалай-Якименко О. Музична грамота в моделях. – Київ-Долина: СКУ, 1989.

Словник української мови (в 11-ти томах). – Київ: Наукова думка, 1971-1981.


Посібник для вчителя

ЗМІСТ
1. Розвиток чуття метру та ритму 1

2. Розвиток чуття динаміки 2

3. Розвиток звуковисотного відчуття 2

4. Розвиток ладового відчуття 4

5. Розвиток чуття багатоголосся 5

6. Розвиток внутрішнього слуху 5

7. Розвиток музичної пам’яті 6

8. Гра на музичних інструментах 6

9. Розвиток голосу 7

10. Розвиток творчих навиків 8

11. Хто швидше? 10

12. Рухи-сигнали, звуки-сигнали 10

13. Диригування 10

14. Допоміжні рухи 10

15. Музична лексика 11

Львів 2006Дверій Роман Євстахович ; e-mail: dverij@bigmir.netтел.моб.: 8-066-21-40-510 ; http://dverij.lviv.name


Скачати 283.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка