Робота учнівського самоврядування в Білоцерківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №22Скачати 215.27 Kb.
Дата конвертації14.05.2019
Розмір215.27 Kb.

Формування творчої особистості нерозривно пов’язане з відродженням нації, демократизацією суспільства, поглибленням самоврядування народу. Це зумовлює новий підхід до виховання учнівської молоді. Створення і згуртування дитячого колективу в умовах школи потрібні для підтримки нормальної робочої дисципліни, порядку, захищеності особистості.

Функції учнівського самоврядування в школі виконує Спілка Школярів « Світанок». Членами організації є усі учні з моменту вступу до школи. Це добровільна організація, складається із шести об’єднань за інтересами, де кожен може показати свої вміння та навички, таланти та здібності.

Дитяча організація «Світанок» має свою структуру, статут, гімн, правила, заповіді. Учнями розроблені права та обов’язки членів організації. Рада самоуправління складається із президента та віче. До віче входять голови шести об’єднань.

Члени даних об’єднань - активні учасники шкільного життя. Саме розгорнута система учнівського самоврядування дає можливість розвивати в учнів культуру, відповідальність, солідарність, здатність висловлювати власні думки.

Широкий розвиток самоврядування у школі є ефективним засобом формування особистої позиції школярів у всіх видах суспільно-корисної діяльності.
Робота учнівського самоврядування в Білоцерківській загальноосвітній школі

І-ІІІ ступенів № 22

Основними ідеями виховання молоді, зазначеними в Законі України «Про молодіжні і дитячі громадські організації» (01.12.1998 р.), є ідеї свободи, рівності, національної гідності, гуманізму, доброти.

Важливе завдання школи – розвиток учнівського самоврядування, стимулювання громадської активності учнів. Учнівське самоврядування побудовано у формі учнівської республіки, яка має назву «Світанок», вона допомагає набути досвід державотворення майбутнім представникам міської еліти. Нам потрібні лідери, які повинні стати рушійною силою країни. Учнівська республіка – це справжня держава, яка має свою символіку (гімн, правила, заповіді), створену її громадянами. Один раз на два роки учні школи таємним голосуванням обирають свого президента, депутатів УМР, голів об’єднань.

Учнівська республіка - це законодавча і виконавча влада. Законодавча влада представлена у вигляді учнівського парламенту.

Формування, функціонування і діяльність дитячої організації здійснюється на основі Статуту.

Рада самоуправління, яка є вищим законодавчим органом СШ «Світанок», складається з шести об’єднань: 1. «Наука і ми»

 2. «Інтелект»

 3. «Праця і ми»

 4. «ЦРДТ»

 5. «Прес-центр»

 6. «Спорт і ми»


Основні напрямки роботи діяльності організації

Благодійна робота

Допомога дітям-сиротам, дітям-інвалідам (через збір коштів на благодійних ярмарках, зборах макулатури). Відвідування їх вдома та допомога у навчанні.


Історико-краєзнавча робота

Пошукова робота за різними напрямками.

Охорона природи

Прибирання шкільного подвір’я, вулиць м.Таращанський, прибережної зони р. Рось.


Творча робота

Розвиток творчих здібностей учнів.


Суспільно-корисна робота

Робота в об’єднанні «Праця і ми».

Розвиток інтелекту.

Заняття в клубі інтелектуальних ігор.


Самоврядування

Забезпечення чергування по школі, контроль за успішністю та дисципліною учнів.


2. Статут Спілки Школярів «Світанок» БЗШ № 22

Розділ 1

Загальні положення

 1. «Світанок» - самостійна, добровільна організація, мета якої – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на засадах партнерства, гласності, демократизму.

 2. Спілка школярів «Світанок» об’єднує учнів з 1-го по 11-й клас, батьків, вчителів.

 3. СШ «Світанок» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про об’єднання громадян», «Про сприяння соціальному становленню і розвиткові молоді України», іншими законами і цим Статутом.

 4. Принципи СШ «Світанок» - законність, демократизм, самоврядування. Організація не залежить від будь-яких політичних партій, громадських організацій.

 5. Символами Спілки Школярів «Світанок» є гімн, герб.


Розділ 2

Мета і завдання дитячої організації «Світанок»
Основними метою і завданнями є :

2.1. Виховання свідомого громадянина як всебічно розвиненої особистості, яка гармонійно поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту та фізичну досконалість.

2.2. Захист прав і інтересів своїх членів.

2.3. Розвиток творчої особистості.

2.4. Збереження та примноження традицій, культури свого народу.
Розділ 3

Членство, права та обов’язки
3.1. Членом СШ «Світанок» може бути будь-який учень школи.

3.2. Усі члени «Світанку» вільні і рівні у своїх правах.

3.3. Члени СШ «Світанок» мають право:

- вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;

- обирати і бути обраним на будь-яку посаду;

- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки);

- вибирати профіль навчання, факультатив, додаткові заняття, мистецькі гуртки, секції;

- користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної діяльності;

- членам дитячої організації гарантується свобода літературної, художньої і технічної творчості;

- кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.

3.4. Члени СШ «Світанок» зобов’язані:

- неухильно дотримуватися Статуту;

- дбайливо ставитися до навколишнього середовища, культурних та історичних цінностей;

- безумовно, творчо і вчасно виконувати розпорядження голів об’єднань, рішення органів управління організацією;

- кожен учень, якщо того зажадає, зобов’язаний звітувати перед колективом про виконання Правил для учнів, законів республіки, про своє ставлення до навчання, праці, свою дисципліну, про виконання дорученої справи.

3.5. Принципи членів СШ «Світанок»:

- не твори зла (кожен веде такий спосіб життя, який не спричиняє незручностей і ні в якому разі не завдає шкоди оточуючим);

- будь точним (кожен має можливість використовувати свій час та цінувати час інших);

- дбай про своє здоров’я засобом фізичних вправ та веденням здорового способу життя.
Розділ 4

Органи управління Спілки Школярів «Світанок»
4.1. Вищим законодавчим органом є загальні збори.

4.2. На зборах вирішуються:

- найважливіші питання організації;

- затверджується Статут, Закони спілки;

- обираються голови об’єднань, президент;

- заслуховується звіт про їхню діяльність;

- затверджується план роботи спілки.

4.3. Загальні збори проводяться два рази на рік за наявності не менше 2/3 членів СШ «Світанок» від загальної кількості.


Розділ 5

Положення про президента


  1. Президент є головою спілки і виступає від її імені.

  2. Президент є гарантом Статуту, прав і свобод членів СШ «Світанок».

  3. Вибори президента :

 1. кандидати в президенти висуваються як групою учнів, так і шляхом само висування;

 2. кандидатура має бути підтверджена не менш як 10-ма підписами учнів класу;

 3. президент обирається таємним голосуванням у визначений правлінням день на перервах, до і після уроків;

 4. президент обирається терміном на два роки;

 5. президент приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів;

 6. право бути обраним має учень з 8-го по 10-й клас школи.

  1. Діяльність президента:

   1. Організація складання проекту плану роботи організації на навчальний рік і його подальше виконання.

   2. Персональна відповідальність за організацію і проведення загальних зборів.

   3. Планування і ведення засідань СШ «Світанок» (чи призначення ведучих).

   4. Розподіл обов’язків між членами об’єднань.

   5. Співпраця з адміністрацією школи.

   6. Виконання функції зв’язку між учнями й адміністрацією, вчителями і місцевою громадою.

   7. Відповідальність за підготовку майбутніх керівників самоврядування у школі.


Обов’язки президента СШ «Світанок» БЗШ № 22


 1. Коригує роботу організації.

 2. Здійснює контроль за роботою складових організації.

 3. Координує діяльність та здійснює зв’язок з позашкільними установами.

 4. Надає допомогу складовим організації (об’єднанням та групам).

 5. Здійснює планування роботи на семестр та рік.

 6. Турбується про честь і підтримує авторитет школи.

 7. Дотримується правил суспільного життя.

 8. Поважає погляди та переконання інших людей.

 9. Має добру поведінку в школі, вдома та громадських місцях.

 10. Діями та вчинками підтримує свою повагу до народу, Батьківщини, вчителів, школи.


Розділ 6

Положення про раду самоуправління Спілки Школярів «Світанок»
6.1. Виконавчим органом Спілки Школярів «Світанок» є рада самоуправління.

6.2. Члени ради самоуправління обираються на загальних зборах терміном на 2 роки.

6.3.Члени ради самоуправління у своїй роботі керуються Статутом Спілки школярів «Світанок».

6.4. До складу ради самоуправління входять голови об’єднань: «Наука і ми», «Праця і ми», «Спорт і ми», «Прес-центр», «ЦРДТ», «Інтелект».

6.5. Голови об’єднань керують роботою Спілки Школярів «Світанок».

6.6. До складу голів об’єднань входять представники з кожного класу школи.


Розділ 7

Положення про роботу об’єднань Спілки Школярів «Світанок»
7.1. Об’єднання «Наука і ми»:

- своєю діяльністю сприяє формуванню і розвитку внутрішньої потреби кожного члена організації до постійного поповнення знань;

- організовує групи взаємодопомоги у навчанні і роботі консультантів за предметами;

- залучає учнів до роботи у предметних гуртках;

- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, у створенні лекторських груп;

- бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, в організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу;

- проводить заходи, спрямовані на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси);

- члени об’єднання беруть участь у підготовці проведення бесід у класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

- підтримує зв'язок з бібліотекою.

7.2. Об’єднання «ЦРДТ»:

- керує проведенням культурно-масових заходів, організацією шкільних і класних вечорів, розподіляє між класами та учнями доручення з підготовки цих заходів;

- організовує оформлення школи та класних кімнат;

- несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

- установлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, БК, музеями;

- організовує лекції, вечори, екскурсії, кінолекторії для учнів;

- вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва.

7.3. Об’єднання «Спорт і ми» :

- піклується про створення спортивних секцій;

- залучає до тренерської роботи батьків;

- організовує спортивні змагання, вечори, вікторини, лекції;

- піклується про рекламу спортивних змагань;

- оформляє та періодично формує, поповнює фотостенд «Лідери змагань»;

- веде роботу з пропаганди здорового способу життя, профілактики захворювань;

-організовує допомогу одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної війни, інвалідам,учителям-пенсіонерам;

- організовує акції милосердя;

- організовує роботу соціальної служби Спілки Школярів «Світанок».

7.4. Об’єднання «Прес-центр»

- організовує і керує роботою прес-центру, який здійснює випуск листівок, буклетів;

- здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру;

- готує і проводить інформування з різних питань, висвітлює цікаві шкільні традиції;

- інформує учнів, батьків, учителів про всі події, які відбуваються в школі.

7.5. Об’єднання «Праця і ми»

- контролює стан книжок;

- займається допомогою бібліотеці;

- суспільно –корисною роботою на задоволення шкільних потреб;

- допомагає вчителям у підготовці свят, годин спілкування, виготовляє дидактичні матеріали.

7.6. Об’єднання «Інтелект»

- розвиває інтелектуальні здібності у дітей;

- проводить чемпіонати з інтелектуальних ігор;

- задовольняє пізнавальні потреби учнів, забезпечує цікаве дозвілля.


Скачати 215.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка