Робоча програма з дисципліни «Екологічна економіка»


Перелік методичних матеріалів для вивчення дисциплінСкачати 409.62 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.06.2019
Розмір409.62 Kb.
ТипРобоча програма
1   2

4.2. Перелік методичних матеріалів для вивчення дисциплін.

1. Робоча програма;

2. Методичні вказівки;

3. Конспект лекцій;


4.Комплект завдань, питань, тестів для практичних занять;

5.Комплект запитань для самопідготовки в процесі вивчення дисципліни.

4.3. Використання технічних засобів.

Технічні засоби при вивченні дисципліни не застосовуються.

4.4. Використання обчислювальної техніки.

Вивчення дисципліни не передбачає використання обчислювальної техніки. Написання необхідних документів здійснюється з використанням ПЕОМ.5 оцінювання навчальної діяльності студента

Таблиця 6 - Оцінювання знань студентів денної форми навчанняТиж­день


Види занять, які контролюються

Всього

лекції

практичні заняття

№ лекції

кількість балів

№ заняття

кількість балів

11

-

-

2-32

5

5

4

5
-53

8

8

6
-74

8

8

8-95

8

8

10-116

8

8

12-137

8

8

14-15

Колоквіум по темах 1-8

8

5

55

16

Підведення підсумків

-


Всього

50
50

100Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

67-74

D

задовільно

60-66

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Оцінка роботи студента над засвоєнням дисципліни реалізується шляхом структурного (лекційні заняття), поточного (практичні заняття) і семестрового (залік) контролю. Засвоєння теоретичних знань перевіряється шляхом проведення колоквіумів загальною максимальною сумою 50 балів.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється в межах 3-5 балів за кожне заняття з можливістю максимальної оцінки за поточний контроль 50 балів.

Студент отримує залік і рейтингову оцінку згідно набраної протягом семестру кількості балів. Якщо відповідна заробленій кількості балів оцінка його не задовольняє, студент може покращити її шляхом повторного тестування.

Перевід бальної оцінки, яка відповідає заліковій рейтинговій, в прийняту чотирибальну систему здійснюється наступним чином:

90-100 балів – відмінно (А)

75-89 балів – добре (ВС)

60-74 бали – задовільно (ДЕ)

35-59 балів незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

1-34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

Семестровий контроль – залік

Програму склала: Зелінська Г.О.

Скачати 409.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка