Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 1101Скачати 473.67 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації26.10.2017
Розмір473.67 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра педіатрії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор


____________________ В.В. Александров
“____” __________________ 2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПедіатрія

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 1101 «Медицина»

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа»

(шифр і назва спеціальності (тей)


медичного факультету (назва факультету)

Харків – 2012Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу медичного

(назва навчальної дисципліни)

факультету за напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа». „___” ________, 2012.- 32 с.

Робочу програму з навчальної дисципліни «Педіатрія» складено для спеці­альності 7.110101 «Лікувальна справа», напрям підготовки 1101 «Медицина», відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Педіатрія» для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, затвердженої МОЗ України (Наказ МОЗ України від 25.03.2005 р., № 119).


Розробники:

Коренєв М.М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор;

Богмат Л.Ф. - професор кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор;


Лебець І.С. – професор кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор.

Говаленкова О.Л. – доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук, доцент.

Носова О.М. – доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук, доцент.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педіатрії
Протокол № 1 від “31серпня 2012 р.

Завідувач кафедри педіатрії _______________________ (Коренєв М.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_31_”__серпня__ 2012 р.


Схвалено методичною комісією медичного факультету

Протокол № 1 від “19вересня 2012 р.
“__19 _”_вересня__2012 р. Голова _______________ (Говаленкова О.Л.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

14.01.10 «Педіатрія»

(шифр і назва)НормативнаНапрям підготовки

1101 «Медицина»_

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):7.110101 «Лікувальна справа»


Рік підготовки:

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: написання та захист «Історії хвороби»_____

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 135

7-й

8-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента - 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст


20 год.

-

Практичні, семінарські

40 год.

40 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

12 год.

23 год.

ІНДЗ: 7 год.

Вид контролю: модульний


Каталог: olderfiles
olderfiles -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
olderfiles -> Лекція з дисципліни «цивільний захист» Тема Моніторинг небезпек, що можуть спричинити нс. Тема Планування заходів з питань цивільного захисту
olderfiles -> Аналіз роботи дошкільного навчального закладу «Ромашка» м. Молочанськ за 2011-2012н р
olderfiles -> Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт за спеціальністю 03050401 «Економіка підприємства»

Скачати 473.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка