Рішенням виконавчого комітету міської ради від № положення про Відділ по обслуговуванню театральноїСкачати 81.85 Kb.
Дата конвертації14.02.2019
Розмір81.85 Kb.
ТипРішення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

міської ради

від_________ №____

ПОЛОЖЕННЯ

про


Відділ по обслуговуванню театральної

та концертної діяльності


м. Калуш


2017 р.

1. Загальні положення

1.1. Відділ по обслуговуванню театральної та концертної діяльності (далі за текстом - Відділ) є структурним підрозділом Комунального закладу «Палац культури «Юність» Калуської міської ради», який підпорядкований управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради (далі за текстом – уповноважений орган).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, рішеннями Калуської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради, Статутом Комунального закладу «Палац культури «Юність» Калуської міської ради», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
1.3. Відділ здійснює свою діяльність на засадах повного господарського

розрахунку та самоокупності.


1.4. Місцезнаходження Відділу: вулиця О.Тихого, 6, м.Калуш, Івано-Франківська область, Україна, 77300.
1.5. Найменування Відділу:

- Повне найменування: Відділ по обслуговуванню театральної та концертної діяльності Комунального закладу «Палац культури «Юність» Калуської міської ради»;

- Скорочене найменування: Відділ по обслуговуванню театральної та концертної діяльності.
1.6. Зміни та доповнення до Положення Відділу вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.
2. Мета та предмет діяльності

2.1. Основною метою діяльності Відділу є організація та проведення муніципальних видовищних театралізовано-концертних заходів.


2.2. Основними напрямками діяльності Відділу є:

- організація гастрольної діяльності калуських та національних театралізовано-видовищних та театральних колективів, створення драматургічних творів, пропаганда творчості нових і маловідомих талановитих авторів та акторів, апробація експериментальних творчих пошуків і поширення творчих контактів українських театрально-концертних колективів вУкраїні;

- організація та проведення мистецьких конкурсів, майстер-класів, видовищних театралізовано-концертних заходів, театральних фестивалів тощо;

- надання послуг по розробці та дизайну сценічних декорацій, сценічного одягу тощо;

- надання послуг по забезпеченню сценічними конструктивами, звукотехнічному, світлотехнічному, піротехнічному та іншому забезпеченню видовищних театралізовано-концертних заходів;

- організація та виконання всіх видів рекламних робіт у засобах масової інформації та послуг, з цим пов'язаних;

- розповсюдження квитків на театрально-видовищні заходи;

- організація та проведення творчих заходів спільно з театральними колективами України;

- участь у спільній діяльності та реалізація різноманітних проектів з підприємствами та окремими громадянами;

- здійснення видавничої та поліграфічної діяльності, видання усіх видів друкованої продукції та розповсюдження видань;

- надання послуг по дизайну та розробці макетів поліграфічної продукції;

- організація студій для запису та тиражування відео- та аудіокасет, компакт-дисків, у т.ч. із записами театралізовано-видовищних програм;

- надання послуг по організації демонстрації вітчизняних та зарубіжних фільмів;

- здійснення інших видів діяльності, передбачених законодавством України;

- рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній, розробка товарних знаків, фірмового стилю, послуги з розміщення реклами в друкованих і електронних виданнях, а також у засобах масової інформації, в тому числі на власних рекламних носіях, Інтернет-сайтах тощо;

- організація культурного обміну на комерційній та некомерційній основі;

- організація та проведення концертів і спектаклів для школярів і студентів;

- концертно-гастрольна діяльність, організація розважальних програм, масових центрів, театрів, творчих та інших заходів, презентацій, культурного дозвілля громадян;

- організація та проведення шоу-програм за участю українських виконавців, організація фан-клубів;

- виробництво продукції та надання послуг, необхідних для діяльності творчих колективів;

- розробка та дизайн макетів сувенірної, нагородної та рекламної продукції, що пропагує театрально-концертну діяльність міста та українських мистецьких колективів та їх розповсюдження.
3. Майно та фінансове забезпечення
3.1. Майно Відділу становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається у балансі Комунального закладу «Палац культури «Юність» Калуської міської ради».

3.2. Майно Відділу є комунальною власністю територіальної громади м.Калуша в особі Калуської міської ради (далі – Власник) і закріплено за ним на праві господарського відання.


3.3. Майно Відділу не може бути відчужено або передано іншим особам без згоди Власника та уповноваженого органу.
3.4. Джерелами формування майна Відділу є:

- грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним органу;

- збори від розповсюдження квитків на театрально-видовищні заходи;

- доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів діяльності;

- капітальні вкладення з бюджету;

- безоплатні або благодійні внески організацій, підприємств, установ, окремих громадян;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
4. Права і обов'язки

4.1. Для вирішення завдань з реалізації мети своєї діяльності Відділ має право:

- визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до планів розвитку міста Калуша, та згідно з діяльністю визначеною цим Положенням;

- здійснювати господарську діяльність в межах повноважень, передбачених цим Положенням;

- надавати пропозиції до програми економічного і соціального розвитку міста та проекту бюджету міста Калуша;

- надавати платні послуги громадянам, підприємствам, установам, організаціям у встановленому законом порядку;

- вирішувати питання щодо договірних відносин з громадянами та підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності;

- укладати договори на виконання робіт і послуг за договірними цінами;

- інші права, передбачені чинним законодавством України.
4.2. Обов'язки Відділу:

- здійснювати проведення муніципальних видовищних театралізовано - концертних заходів, організовувати роботу Відділу відповідно до законодавства України, рішень Калуської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу;

- створювати належні умови для праці своїх працівників, забезпечувати раціональне використання фонду оплати праці, своєчасні розрахунки з працівниками Відділу;

- дотримуватись вимог охорони праці згідно з Законом України "Про охорону праці" та іншими нормативними документами з охорони праці;

- подавати пропозиції до уповноваженого органу щодо матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Відділу;

- забезпечувати ефективне використання, збереження та утримання в належному стані майна, закріпленого за Комунальним закладом «Палац культури «Юність» Калуської міської ради на праві оперативного управління;

- забезпечувати надання послуг, визначених цим Положенням, в обсягах та якості відповідно до укладених договорів;

- подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством до уповноваженого органу.


5. Фінансово - господарська та соціальна діяльність
5.1. Оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік роботи Відділу здійснюється централізованою бухгалтерією уповноваженого органу у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.2. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є доходи (прибутки), які використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Відділу, реалізації мети (завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.


5.3. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється у порядку та за формою, що визначаються уповноваженим органом.
5.4. Відділ надає послуги, виконує роботи за самостійно визначеними договірними цінами.
5.5. Звітність Відділу складається та подається до уповноваженого органу у порядку, визначеному законодавством України.
5.6. Контроль за діяльністю Відділу та перевірка фінансово-господарської діяльності здійснюється Власником або уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства України.
5.7. Взаємовідносини Відділу з іншими підприємствами, організаціями, установами і громадянами будуються на договірній основі.
6. Управління
7.1. Уповноважений орган:

- затверджує штатний розпис Відділу;

- затверджує проекти і кошториси з основних видів діяльності;

- надає методичні рекомендації;

- контролює і забезпечує дотримання охорони праці, техніки безпеки та техніки пожежної безпеки;

- здійснює інші заходи із забезпечення діяльності і розвитку Відділу.

7.2. Управління Відділом здійснює головний адміністратор, який підпорядковується директору Комунального закладу «Палац культури «Юність» Калуської міської ради».
7.3. Головний адміністратор Відділу:

- вирішує питання діяльності Відділу в межах своєї компетенції відповідно до цього Положення та посадової інструкції;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначених цим Положенням;

- несе відповідальність за організацію господарської діяльності Відділу,

дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та охорону майна;

- вживає заходів щодо створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством України про охорону праці;

7.4. Працівники Відділу призначаються та звільняються з посад уповноваженим органом за поданням директора Комунального закладу «Палац культури «Юність» Калуської міської ради» відповідно до чинного законодавства України.
7. Ліквідація та реорганізація

7.1. Відділ може бути скорочений за штатом, реорганізований або ліквідований за поданням директора Комунального закладу «Палац культури «Юність» Калуської міської ради» відповідно до вимог законодавства України.

Підготував:

Директор Комунального закладу«Палац культури «Юність»

Калуської міської ради» Ростислав Балита

Скачати 81.85 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка