Рішення Косівської міської ради «Про встановлення вартості ритуальних послуг на території Косівської міської ради»Скачати 318.13 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір318.13 Kb.
ТипРішення

Проект рішення Косівської міської ради

«Про встановлення вартості ритуальних послуг

на території Косівської міської ради»
На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення Косівської міської ради «Про встановлення вартості ритуальних послуг на території Косівської міської ради» та аналіз регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до регуляторного акту будуть прийматися від громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, установ освіти, установ та організацій міста протягом місяця (крім вихідних та святкових днів). Розробником проекту рішення є Косівська міська рада (78600, м-н Незалежності,11, м. Косів, Івано-Франківська обл., тел. 2-48-32, 2-26-67, 2-11-67). Електронна  адреса міської ради kosiv.rada@gmail.com .ПРОЕКТ РІШЕННЯ

«Про  встановлення вартості ритуальних послуг

на території  Косівської міської ради»
Керуючись підпунктом 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу», наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року № 193  «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», від 19.11.2003 року № 194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», міська рада

ВИРІШИЛА:


1.Встановити вартість ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг для МКП «Косівміськводосервіс», що  надає такі послуги, згідно додатку.

2. Ввести в дію затверджені тарифи через 15 днів після прийняття рішення.


3. Комунальному підприємству укладати договори про надання ритуальних послуг з суб’єктами господарювання, які виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг.
Секретар міської ради

Печижак Р.М. ’’__’’ _______ 2016 р.
Голова постійної комісії з питань

бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та

зовнішньоекономічних відносинЛаврук Б.В ’’___’’ _______ 2016 р.
Голова постійної комісії з питань

депутатської діяльності, етики,

регламенту, законності та правопорядку

Чорнищук М.А. ’’___’’ _______ 2016р.
Юрисконсульт міської ради

Сав’юк Л.В ’’___’’ _______2016 р.

Додаток 
до рішення міської ради


___________ № _______ 

ВАРТІСТЬ


окремих видів ритуальних послуг, 
передбачених необхідним мінімальним переліком

 Види послуг

Вартість (грн.)

Копання могили ручним способом влітку
Довжина ями 2,4 м

465,94

Довжина ями 2,0 м

326,15

Довжина ями 1,6 м

227,64

Довжина ями 1,1 м

112,74

Копання могили ручним способом взимку
Довжина ями 2,4 м

768,27

Довжина ями 2,0 м

540,64

Довжина ями 1,6 м

380,58

Довжина ями 1,1 м

184,23

Копання могили механізованим методом з ручними завершуючими роботами в літку (без врахування ПММ)
Довжина ями 2,4 м

214,31

Довжина ями 2,0 м

167,04

Довжина ями 1,6 м

117,45

Довжина ями 1,1 м

62,87

Копання могили механізованим методом з ручними завершуючими роботами в зимовий період (без врахування ПММ)
Довжина ями 2,4 м

340,10

Довжина ями 2,0 м

258,61

Довжина ями 1,6 м

164,83

Довжина ями 1,1 м

96,40

Оформлення свідоцтва про поховання

безкоштовно

Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання

безкоштовно

Зимовим періодом вважається температурний режим 00 С (промерзання ґрунтів)

Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Косівської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання ритуальних послуг на території Косівської міської ради

1. Загальні положення

1.1.  Положення про порядок надання ритуальних послуг на території м.Косів (надалі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу", Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”, з урахуванням Наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України „Про поховання та похоронну справу", Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого" (зі змінами від 21.12.2009 №405), з метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг у м.Косів.

1.2.   Це Положення є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг у м.Косів.

1.3.  Організацію поховання померлих, надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг (додаток 1) та ритуальних послуг, непередбачених цим переліком, а також реалізацію предметів ритуальної належності у м. Косів здійснює  ритуальна служба створена при комунальному підприємстві ДП «КосівЖТКО» (надалі - ритуальна служба).

1.4.  Надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності може також здійснювати суб'єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг (надалі - суб'єкт господарювання), який згідно із Законом України "Про поховання та похоронну справу" уклав договір з ритуальною службою про надання цих послуг (додаток 2).

1.5.   Ритуальна служба та суб'єкт господарювання при наданні ритуальних послуг повинні  керуватися у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про поховання та похоронну справу", іншими нормативно-правовими актами у сфері поховання, а також цим Положенням.

 1.6.   Ритуальна служба зобов'язана:

  -      укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання;

  -      організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

 -  створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

  - розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

  -  забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

  - організовувати виконання робіт із благоустрою місць поховань відповідно до кошторису;

 - забезпечувати функціонування місць поховань згідно зі статтею 23 Закону України "Про поховання та похоронну справу";

  - безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з  прахом померлого на кладовищі (у колумбарії в разі його створення);

  - реєструвати поховання (підпоховання), перепоховання в Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (надалі-Книга реєстрації),   намогильні споруди - в Книзі обліку намогильних споруд;

   - видавати  користувачу місця поховання свідоцтво про поховання та на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищах міста;

   - у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування намогильних споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого комітету міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;

    - укладати із суб'єктом господарювання договори про надання ритуальних послуг;

    - здійснювати інші функції відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу".

1.7. Для укладення договору про надання ритуальних послуг суб'єкт господарювання подає на ім'я керівника ритуальної служби відповідну заяву та додає до неї такі документи:

а)  копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи-підприємця;

б)  копію свідоцтва про державну реєстрацію;

в) перелік послуг, які пропонуються для надання суб'єктом господарювання;

г) режим роботи, номер телефону та місце знаходження.

Протягом 14 робочих днів від дня отримання заяви ритуальна служба укладає з суб'єктом господарювання договір про надання ритуальних послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим   пунктом.

Безпідставна відмова  в  укладенні  договору  не допускається,  вона  повинна бути аргументована та надана письмово.

Договір про надання ритуальних послуг між ритуальною службою та суб'єктом господарювання укладається терміном на 1 рік, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах, що додаються до заяви, суб'єкт господарювання повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це ритуальну службу.

1.8. Суб'єкту господарювання забороняється надавати ритуальні послуги без укладення із ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг та відповідного договору-замовлення (додаток 3) з виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого, на підставі свідоцтва про смерть (надалі - Замовник).

1.9. Ритуальна служба забезпечує безперешкодний доступ на територію кладовища суб'єкта господарювання для виконання робіт, які зазначені в договорі про надання ритуальних послуг та договорі-замовленні на організацію та проведення поховання.

2. Організація та проведення поховання і надання ритуальних послуг населенню в м. Косів.

2.1. Організація місць приймання замовлень на ритуальні послуги та поховання громадян

2.1.1. У приміщеннях ритуальної служби, де проводиться оформлення договору-замовлення, у доступному для огляду місці повинні бути розміщені:

-      витяги із Закону України „Про поховання та похоронну справу", інших нормативно-правових актів;

-      Положення про порядок надання ритуальних послуг;

-      перелік ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

- необхідні мінімальні переліки:

вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;

окремих видів ритуальних послуг із зазначенням їх вартості, особливостей та термінів виконання;

-   інформація про:

суб'єктів господарювання, з якими укладено договори про надання послуг, їх адреси, телефони та режими роботи;

режим роботи та номери телефонів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють захист прав споживачів;

режим роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

розклад роботи Косівського районного відділу реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області (надалі – РВ РАЦС ГТУЮ);

порядок пільгового обслуговування населення;

умови реєстрації поховань померлих та перепоховань;

вимоги щодо утримання та охорони місць поховань;

умови  організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджетів;

порядок утримання кладовищ та інших місць поховань;

- книга відгуків та  пропозицій.

2.1.2.  Суб'єкт господарювання, який уклав з ритуальною службою договір про надання ритуальних послуг, забезпечує у доступному для огляду місці надання наочної інформації:

-    перелік якої зазначено в пункті 2.1.1 цього Положення, крім абзаців 8,9;

-    про місцезнаходження ритуальної служби, її адресу, телефон, режим роботи;

-    про державну реєстрацію   (копія свідоцтва).

2.1.3. У приміщенні комунального підприємства та у приміщенні Косівського РВ РАЦС ГТУЮ на  видному, доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної служби, номери телефонів та режим  роботи.

2.1.4.  Ритуальна служба та суб'єкт господарювання несуть відповідальність за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання  інформації, яка передбачена чинним законодавством.

2.1.5. Розміщення зовнішньої реклами про надання ритуальних послуг оформлюється та узгоджується згідно з чинним законодавством.

2.2. Порядок приймання, оформлення замовлення на поховання померлих та надання ритуальних послуг:

2.2.1. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконавця волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого. Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності з чинним законодавством іншій фізичній особі чи суб’єкту господарювання на підставі письмового договору, істотними умовами якого є: найменування сторін; предмет договору; перелік послуг, їх вартість, особливості та терміни виконання; порядок розрахунків; права, обов'язки та відповідальність сторін; умови зміни або припинення дії договору; порядок вирішення спорів; дата і місце укладення договору.

   2.2.2. На підставі свідоцтва про смерть, виданого відповідним органом, Замовник звертається до ритуальної служби або суб'єкта господарювання для укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, один з яких передається замовнику, другий - ритуальній службі або суб'єкту господарювання. Після укладення договору-замовлення на організацію та проведення поховання Замовнику надається оформлений в установленому порядку рахунок-замовлення на надання ритуальних послуг, пов'язаних з  організацією  поховання та реалізацією предметів ритуальної належності.

Ритуальна служба, суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання та оформлення замовлення, здійснити платну доставку цих предметів своїм транспортом за вказаною Замовником адресою, у  разі відсутності транспорту - сприяти доставці атрибутів поховання.

Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

2.2.3. У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послугах, непередбачених укладеним договором-замовленням, їх  виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

2.2.4.  Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті ритуальною службою або суб'єктом господарювання за умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе, та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг.

2.2.5. У разі надання неякісних ритуальних послуг із поховання та ритуального обслуговування,  тобто  таких,  що  не  відповідають  умовам  договору-замовлення, Замовник має право вимагати від ритуальної служби або суб'єкта господарювання безоплатного надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.

У разі придбання неякісних товарів ритуальної належності тобто таких, що неможливо використовувати відповідно до його цільового призначення, Замовник має право вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):

-   безоплатного усунення недоліків товару;

-   відшкодування зазначених збитків;

-   заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться)  або на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з   відповідним   перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну;

-    відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів.

Ритуальна служба, суб'єкт господарювання або продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили - дії надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги.

2.2.6. Якщо ритуальна служба або суб'єкт господарювання не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" за кожний день (годину,  якщо тривалість виконання визначена в годинах) сплачує Замовнику пеню  в розмірі 3% від вартості робіт, якщо такі не визначені сплачується неустойка у розмірі -  3%  від  загальної  вартості  замовлення (сплата пені не звільняє від виконання зобов'язань у натурі).

2.3. Вимоги щодо порядку організації та проведення поховання

2.3.1. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2.3.2.  За зверненням виконавця  волевиявлення чи  особи, яка  взяла  на себе зобов'язання поховати  померлого, на  території  кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

На бажання виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, для поховання двох  чи  більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.

2.3.3.  Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

2.3.4. Поховання  померлого  громадянина проводиться  не  раніше ніж через  24 години після настання смерті. Як виняток, у  разі наявності відповідних підстав, поховання може бути проведено в день  оформлення документів.

2.3.5. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:


Назва поховання

Розмір

 

Земельної ділянки

Могили

 

площа, кв.м

довжина, м

ширина, м

довжина, м

ширина, м

Родинне

6,6

2,2

3,0

2,0

1,0

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2,0

1,0

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

2.3.6. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється ритуальною службою за рахунок коштів міського бюджету.

2.3.7. За рішенням виконкому міської ради у місцях поховання  можуть бути відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною та релігійною ознакою.

Для почесних поховань за рішенням міської ради можуть відводитися земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави.

Існуючі місця поховання не підлягають перенесенню, крім випадків постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Рішення стосовно перенесення місць поховання приймає міська рада.

2.3.8. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян.

2.3.9. Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, як користувачу місця поховання (надалі-користувач)  видається відповідне свідоцтво про поховання (додаток 4), яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

Для одержання адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання до ритуальної служби  подаються документи:

-    паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал і копія);

-    лікарське свідоцтво про смерть померлої   особи   (оригінал   і копія);

-    свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

-    розрахунковий документ, що підтверджує про сплату коштів за надану послугу.

2.3.10. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для встановлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

-   оригінал свідоцтва про смерть похованого;

-   свідоцтво про поховання;

-   документи, що підтверджують  придбання  намогильної споруди, її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

-   реквізити виконавця намогильної споруди.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Установлені намогильні споруди реєструються ритуальною службою в Книзі обліку намогильних споруд.

 2.3.11. Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни проводиться відповідно до Порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445.

2.3.12.  Поховання осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.

2.3.13.   Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про поховання та похоронну справу" та цим Положенням  для   громадян України, якщо інше   не   передбачено міжнародним договором України.

2.3.14.  Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого особа, яка здійснила поховання, звертається до виконкому міської ради та  подає такі документи:

-   заяву з обґрунтуванням причин перепоховання;

-   висновок органу санітарно-епідеміологічної служби про можливість ексгумації;

-   лікарське свідоцтво про смерть померлої особи;

-   довідку ритуальної служби про наявність місця на кладовищі в разі здійснення перепоховання останків на кладовищі;

-   дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на іншому кладовищі.

 За результатами розгляду поданих документів виконкомом міської  ради згідно з регламентом приймається рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.

Ритуальна служба забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після поховання в пісчаних ґрунтах і через три роки - при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно зі статтею 192 Кримінально- процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці - новий запис до Книги реєстрації.

2.3.15. Доставка тіл померлих до судово-медичної експертизи за направленням органів внутрішніх справ здійснюється за рахунок виконавця волевиявлення померлого або особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, а для одиноких та малозабезпечених громадян - з  міського бюджету.

2.3.16. Перевезення тіл померлих громадян повинно здійснюватися автотранспортними засобами, які відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого" (зі змінами від 21.12.2009 №405), згідно з яким на вищезазначеному транспорті повинно бути нанесено ритуальну символіку.

2.3.17.  Виконком міської ради може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховання померлих у разі закриття кладовища, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил (колумбарних ніш), а поховання померлих можливо лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в могилах за згодою користувачів.

3. Порядок розміщення, облаштування,  утримання та охорони місць поховань

3.1. Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпечені транспортним зв'язком із населеним пунктом.

3.2.  Територія місць поховань повинна бути обов'язково огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 метрів із розрахунку одностороннього руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною до 9м. На території місць поховань розміщують:

-    господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

-    будівлі, призначені для проведення громадських панахид: будинки трауру, ритуальні майданчики тощо;

-    водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємності для води;

-    освітлення;

-    спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;

 - каналізовані громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км, (за відсутності каналізації - туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту).

Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

3.3.  Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду - 0,5 метрів .

3.4. На території місця поховання не можуть бути розташовані об'єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, елементів благоустрою, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

3.5. Будівництво, утримання і охорона місць поховання у місті здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

3.6.  У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів відшкодування  матеріальних збитків здійснюється за рахунок коштів місцевого  бюджету з наступним їх відшкодуванням за рахунок винних осіб згідно із законом.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування Замовнику матеріальних збитків не здійснюється. У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок Замовника.

  3.7. З метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, забороняється встановлення огорож на кладовищах.

Для подальшого запобігання засміченню кладовищ міста дозволяється висадка зелених насаджень на їх територіях лише низьких форм росту.

3.8. Забороняється проїзд автотранспортних засобів, у тому числі і приватних автомобілів (окрім транспорту спецпризначення та інвалідного), по території кладовищ  без отримання на це відповідного письмового погодження ритуальної служби.

4. Контроль за виконанням Положення

Контроль за дотриманням Положення про порядок надання ритуальних послуг на території м. Косів здійснює ритуальна служба – ДП «КосівЖТКО» разом з виконкомом  міської ради. У разі необхідності до роботи залучаються спеціалісти інших установ та організацій.Додаток  1 

до Положення про порядок надання  ритуальних  послуг на території м. Косів

Необхідний  мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг

1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2.  Оформлення свідоцтва про поховання.

3. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).

4. Монтаж та демонтаж намогильних споруд при організації під поховання в існуючу могилу. 

5. Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України.

 6.  Запаювання оцинкованої труни.
Додаток  2

до  Положення  про порядок надання  ритуальних  послуг  на території м. Косів
ДОГОВІР

про надання ритуальних послуг

Комунальне  підприємство ДП «КосівЖТКО» (надалі – Ритуальна  служба) в особі директора _

________________________________________з одного боку, та   суб'єкт  господарювання   _______________________________________________________________________                                                    (назва суб'єкта господарювання)

(надалі  -  Виконавець  послуг)  в  особі_____________________________________   ______________________________________________________________________,                                       (прізвище, ім’я  та  по  батькові )

  з  другого   боку  уклали   цей договір про таке:1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг.

1.2. Взаємовідносини  між  Ритуальною  службою  і  Виконавцем послуг регулюються Конституцією  України,  Законом  України  "Про поховання  та  похоронну справу", іншими   законодавчими актами України та цим договором.

 1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.2. Права сторін

2.1.    Ритуальна служба має право:

2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання.

2.2.    Виконавець послуг має право:

2.2.1.Відповідно  до договору-замовлення надавати ритуальні послуги:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.2.2.Самостійно, на підставі звернення  виконавця  волевиявлення  або особи,   яка    зобов'язалася поховати померлого (надалі - Замовник), виготовляти та реалізовувати предмети  ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості,  передбаченими законодавством  (стаття 12 Закону України "Про поховання та похоронну справу").

3. Обов'язки сторін

3.1. Ритуальна служба зобов'язана:      

3.1.1. При  зверненні Замовника,  забезпечити укладення договору-замовлення, урахувавши при цьому його  побажання  щодо Виконавця послуг.

3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення  поховання  померлого  у   встановленому    законодавством    порядку,   з   урахуванням волевиявлення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності, з урахуванням побажання родичів.

3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові  наочну інформацію,  зазначену  у  п.2.1.1 Положення  про  порядок  надання  ритуальних  послуг  на  території  м. Калинівка.

3.1.4. Створити рівні умови для поховання  померлих  незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного  та  соціального  походження,  майнового  стану,  місця проживання, мовних або інших ознак.

3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом чи урни з прахом померлого на кладовищі.

3.1.6. Створити рівні умови  Виконавцю  послуг.

3.1.7. Забезпечити  своєчасне  оформлення договору-замовлення та в термін _______________________________________ передати   замовлення   Виконавцю    послуг

3.2.    Виконавець послуг зобов'язаний:

3.2.1. Подати до Ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх   характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг  Виконавець послуг  забезпечує доведення нової ціни до Ритуальної служби шляхом ________________________.                                                  

3.2.2. При наданні послуги  з  копання  могили  на  кладовищі гарантувати   збереження   могил   та  намогильних  споруд,  інших елементів  благоустрою  могил,  що  розміщені   поруч   з   новими похованнями,  та  відшкодовувати  матеріальні  збитки  у  разі  їх пошкодження.

3.2.3. Видавати  працівникам,  що  беруть  участь  у  наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення.

4. Відповідальність сторін

4.1. Ритуальна служба несе відповідальність:

4.1.1. За  ненадання  інформації  Замовникові  про Виконавця послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ним.

 4.1.2. За  неякісну  і  несвоєчасну  організацію,  оформлення договору-замовлення,  порушення  термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених  договором-замовленням,  згідно  з    Законом  України "Про захист прав споживачів".

 4.1.3. За  недотримання   положень   чинного   законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих.

4.1.4. За  безпідставну  відмову   Замовнику   в   оформленні договору-замовлення,       виконавцем якого Замовник вибрав___________________________________, за  невчасне

                                                                          (назва суб'єкта  господарювання)

передання замовлення   на послуги Виконавцю послуг.

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.2.1. За порушення термінів та неякісне  надання  ритуальних послуг,  установлених  договором-замовленням,  згідно  з  Законом   України "Про захист прав споживачів".

4.2.2. За   недотримання   вимог   п.3.2.2   цього  договору Виконавець  послуг    усуває  пошкодження,  відшкодовує  матеріальні збитки  в  порядку,  визначеному  чинним  законодавством  (ст.1192 Цивільного  Кодексу  України).

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог  затверджених  стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.5. Порядок вирішення спорів

Спори  і  розбіжності,  що   можуть  виникати  внаслідок цього договору,  за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.

У разі    неврегулювання   спорів   і   розбіжностей   шляхом переговорів   їх  розв'язання   здійснюється  в  судовому  порядку.

6. Прикінцеві положення

6.1. Договір  набирає  чинності з моменту його  підписання  і діє до    _________20___ року.

 6.2. Договір  укладається  у двох примірниках (по одному  для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

7. Місце знаходження сторін

 Ритуальна служба                                                    Виконавець  послуг

 ___________________________                            _____________________________

 ___________________________                            _____________________________

       (підпис керівника)                                                                     (підпис керівника)    

М.П.                                                                            М.П.

 

 

 Додаток  3

до  Положення  про порядокнадання  ритуальних  послуг

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ


на організацію та проведення поховання

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України ”Про поховання та похоронну справу” укладено між

Замовником ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________та   Виконавцем (ритуальною службою, суб’єктом господарської діяльності  - (необхідне  підкреслити) _______________________________________________________________________                                                             (повна назва підприємства)

______________________________________________________________________Предметом укладання договору-замовлення є:

організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібне підкреслити)  ______________________________________________________________________                                                  (прізвище, ім’я та по батькові померлого)  

 ______________________________________________________________________                                   (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

на   кладовищі   _________________________________________________________                                                             (назва населеного пункту)

на  вул._________________, ряд________________,  сектор  ______________,  місце_____________________

о ____ годині дня „_____” числа __________________ місяця 20 ___ року.

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).

Вид поховання: /потрібне підкреслити/

закопування в могилі труни з тілом померлого;

спалювання в крематорію труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з прахом померлого;

спалювання в крематорію труни з тілом померлого та розміщення в колумбарію ніші урни з прахом померлого;

розвіювання праху померлого.

Виконавець зобов’язаний:

1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання:№ з/п

Найменування послуг

Кількість

Ціна однієї послуги

ПДВ

Загальна сума

Примітка ***

 

 

 

 

 

 

 

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг,   інформацією про захист прав споживачів.

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо) ________________________________________________________________________

о ______ годині „_____” числа ________________ місяця 20 ___ року.

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за  такою адресою __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

о _____ годині „_____” числа _____________ _____місяця  20 ___ року.

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду  за  адресою_____________________________________________________________

о _____ годині „_____” числа __________________ місяця  20 ___ року.

6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Інші   зобов’язання _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний  вчасно забезпечити оплату послуг та надати ритуальній службі, суб’єкту господарювання необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

Відповідальність Виконавця:

а) якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України „Про захист прав споживачів” за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові пеню.

б) за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням,

в) виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України „Про захист про споживачів”.

Порядок вирішення спорів:

Спори і розбіжності, які виникають внаслідок цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів  їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання

Замовник ознайомлений _________________________.

                                                      (підпис замовника)

Вартість послуг  становить ______________________________________________________________________                                                              (сума словами)

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком.                                                   (необхідне підкреслити)

Договір-замовлення   укладено _______________________________________________________________________                                               (дата та час укладення договору-замовлення)

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту завершення наданих послуг, оплачених Замовником.

Договір підписали:

Замовник:                                                              ___________________________________

                                                                                                               (підпис)

Виконавець

(ритуальна служба, суб’єкт  господарювання) ___________________________________

                                                                                                                (підпис)

Адреса, за якою було укладено договір__________________________________________

                                                   (місцезнаходження)

Печатка


 

 

  

Додаток  4

до  Положення  про порядок надання  ритуальних  послуг

Свідоцтво про поховання

Видано ______________________________________________, користувачу місця поховання,                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

родинного місця поховання (необхідне підкреслити), який   „____” ___________ 20__ року      на ділянці № _____,  ряд № _____,  місце № _____ кладовища, розміщеного в _______________________ на вулиці  ________________________,

                                                (назва населеного пункту)

здійснив  поховання   померлого  _________________________________________

                                      (прізвище, ім’я та по батькові померлого,  номер свідоцтва про смерть)

_______________________________________________________________________

Відповідно до статті 25 Закону України „Про поховання та похоронну справу” користувач має право на встановлення намогильної споруди в межах виділеної земельної ділянки для поховання чи надання згоди на встановлення намогильної споруди іншими членами родини; вирішення питання про проведення під поховання в зазначену могилу інших померлих членів родини, розпорядження щодо догляду за могилою; здійснення інших дій, пов’язаних із використанням місця поховання, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Посада особи, яка надає свідоцтво                  ______________                        

                                                  (підпис)                                   (ініціали, прізвище)

Печатка


Реєстраційний номер та дата видачі.

 


ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від «__» грудня 2016 року


Про наміри передачі в оренду
У відповідності до ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з необхідністю наповнення міського бюджету, міська рада
вирішила:
1. Оголосити про наміри передати в оренду майно комунальної власності міста Косів, а саме – нежитлове приміщення, площею 71,07 кв.м., яке знаходиться в м.Косові по вул.Незалежності, 53.
Визначити цільове призначення даного приміщення – для розміщення офісу громадської організації.

2. Доручити секретарю ради Печижаку Р.М. розмістити відповідні оголошення в часописі «Гуцульський край» та на офіційному сайті міської ради, а конкурсній комісії міської ради провести конкурс по передачі в оренду комунального майна у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна.


Секретар міської ради

Печижак Р.М. ’’__’’ _______ 2016 р.
Голова постійної комісії з питань

бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та

зовнішньоекономічних відносинЛаврук Б.В ’’___’’ _______ 2016 р.
Голова постійної комісії з питань

депутатської діяльності, етики,

регламенту, законності та правопорядку

Чорнищук М.А. ’’___’’ _______ 2016 р.
Юрисконсульт міської ради

Сав’юк Л.В ’’___’’ _______2016 р.
П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я
від «__» грудня 2016 року №______
Про затвердження договорів
Заслухавши інформацію юрисконсульта міської ради Сав’юк Людмили Володимирівни про укладені договори та угоди Косівською міською радою протягом січня-листопада 2016 року, міська рада
вирішила :
Затвердити договори та угоди, укладені Косівською міською радою протягом січня-листопада 2016 року.
Секретар міської ради

Печижак Р.М. ’’__’’ _______ 2016 р.
Голова постійної комісії з питань

бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та

зовнішньоекономічних відносинЛаврук Б.В ’’___’’ _______ 2016 р.
Голова постійної комісії з питань

депутатської діяльності, етики,регламенту, законності та правопорядку

Чорнищук М.А. ’’___’’ _______ 2016 р.
Юрисконсульт міської ради

Сав’юк Л.В ’’___’’ _______2016 р.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
2016 -> Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
2016 -> Програма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2016
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розробники програми
2016 -> Проектна діяльність при підготовці позакласного заходу з фізики. Прес-конференція про вклад українських вчених у розвиток світової космонавтики за темою: «Твої, Україно, сини!». Мета
2016 -> Н р. 5 курс магістри Навчальна дисципліна «Український авангард»
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос

Скачати 318.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка