Рішення Комісії 29. 12. 2017 №138/зп-17 програма іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих загальних судів, що спеціалізуються на розгляді цивільних справ конституційне правоСкачати 469.02 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.06.2019
Розмір469.02 Kb.
ТипРішення
  1   2   3

Додаток 2

до рішення Комісії

29.12.2017 № 138/зп-17


ПРОГРАМА

іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих загальних судів, що спеціалізуються на розгляді цивільних справ


  1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО


Конституція України – Основний Закон держави

Поняття, функції та властивості Конституції України.

Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України.

Загальна характеристика Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим.

Правова охорона Конституції України.

Конституція України – основоположний акт установчої влади народу України.

Конституція реальна, номінальна, символічна. Конституція формальна і матеріальна. Конституція матеріальна і процесуальна. Зміст і структура конституції. Мова і стиль конституції. Форма і структура конституції. Класифікація конституцій. Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України. Верховенство конституції. Дія конституції у часі, просторі та за колом осіб. Конституція України та міжнародне право. Верховенство Конституції щодо міжнародних договорів України та принцип дружнього ставлення до міжнародних договорів. Конституція України та Римський статут.

Конституційний лад України.

Верховенство права і розподіл влади як конституційні принципи. Державна влада і самоврядування народу. Суверенна держава. Правова держава. Демократична держава (пряма та представницька демократія). Соціальна держава. Конституційне закріплення основ громадянського суспільства в Україні.

Захист конституційного ладу. Конституційно-правова відповідальність.

Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні.

Система конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Особисті, політичні, соціальні, економічні і культурні права та свободи.

Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні.

Механізм реалізації, гарантії та захист (охорона) прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні.

Поняття та принципи громадянства України. Порядок набуття та припинення громадянства України. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців, закордонних українців та іммігрантів.Основи безпосередньої демократії (прямого народовладдя).

Поняття та суть безпосередньої демократії, її форми.

Виборче право і виборча система України

Вибори народних депутатів України. Вибори Президента України. Місцеві вибори. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності в ході виборчого процесу і результатів виборів. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

Поняття та види референдумів. Принципи проведення референдумів. Порядок призначення всеукраїнського та місцевих референдумів. Правові наслідки всеукраїнського референдуму. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу референдуму. Відповідальність за порушення законодавства про референдум.

Верховна Рада – парламент України.

Організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України.

Конституційні основи порядку формування та припинення діяльності Верховної Ради України. Функції парламенту України.

Статус та повноваження народного депутата України. Гарантії депутатської діяльності.

Конституційні основи законодавчого процесу та інших парламентських процедур.

Конституційно-правовий статус Президента України.

Припинення повноважень Президента України.

Функції та повноваження Президента України. Президент України як гарант державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.

Система органів виконавчої влади в Україні.

Порядок утворення, склад та порядок припинення діяльності Кабінету Міністрів України.

Функції та повноваження Кабінету Міністрів України.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації.

Конституційні засади правосуддя в Україні.

Юрисдикція судів.

Участь народу у здійсненні правосуддя.

Конституційні принципи правосуддя.

Система судів загальної юрисдикції в Україні.

Статус суддів за Конституцією України. Призначення на посаду професійного судді. Присяга судді.

Основні засади судочинства.

Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року № 1401-VIII.Конституційна юстиція в Україні.

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції.

Порядок формування і діяльність Конституційного Суду України.

Компетенція (юрисдикція) Конституційного Суду України.

Акти Конституційного Суду України та загальна обов’язковість їх виконання на території України.

Місцеве самоврядування в Україні.

Поняття, принципи і система місцевого самоврядування України.

Організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування.

Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування (порядок утворення, структура, компетенція, форми діяльності).

Депутат місцевої ради. Сільський, селищний та міський голова.

Конституційні гарантії місцевого самоврядування.

Форми безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.


ІІ. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Законодавство у сфері запобігання корупції.

Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Національне агентство з питань запобігання корупції. Інші спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції.

Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. Обмеження спільної роботи близьких осіб.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Інформація, що зазначається в декларації. Контроль та перевірка декларацій.

Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення.

Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації.III. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Загальні положення цивільного права.

Поняття і предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин

Поняття та ознаки приватного права. Співвідношення публічного та приватного права. Цивільне право як приватне право

Майнові відносини, які регулюються цивільним правом. Особисті немайнові відносини, які регулюються цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин.

Роль звичаїв у регулюванні цивільних правовідносин. Юридичне значення судової практики і судового прецеденту у правовому регулюванні цивільних відносин.

Поняття цивільного законодавства. Загальні засади цивільного законодавства. Система цивільного законодавства. Акти цивільного законодавства. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Акти цивільного законодавства і договір. Звичай. Аналогія. Міжнародні договори.

Здійснення суб’єктивних цивільних прав та його межі. Зловживання правом. Виконання цивільних обов’язків. Забезпечення виконання цивільних обов’язків.

Поняття і зміст суб’єктивного права на захист. Способи захисту цивільних прав. Система державних органів, які здійснюють захист цивільних прав. Способи та межі самозахисту цивільних прав.

Поняття, особливості та елементи цивільних правовідносин.

Суб’єкти цивільних правовідносин.

Поняття цивільної правосуб’єктності.

Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Правоздатність і дієздатність фізичних осіб. Обмеження дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Опіка та піклування

Малолітні і неповнолітні як учасники цивільних правовідносин. Часткова дієздатність малолітніх і неповна цивільна дієздатність неповнолітніх. Надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення повноліття.

Особливості правового статусу фізичних осіб-підприємців.

Юридична особа. Поняття і види правосуб’єктності юридичних осіб. Органи юридичних осіб. Класифікація юридичних осіб у цивільному праві. Організаційно-правові форми юридичних осіб, їх види за Цивільним кодексом України. Порядок і способи утворення та припинення юридичних осіб. Відповідальність юридичних осіб. Цивільно-правовий статус філій та представництв юридичної особи.

Держава, територіальні громади та інші публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин.

Представництво: поняття та види. Повноваження представника. Представництво без повноважень та з перевищенням повноважень. Довіреність. Форма та зміст довіреності. Види довіреності. Наслідки припинення довіреності.

Акти цивільного стану: поняття, види і значення.

Об’єкти цивільних правовідносин.

Поняття і види об’єктів цивільних правовідносин. Поняття речей та їх види. Поняття майна. Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільних правовідносин. Поняття та основні види цінних паперів. Послуги та інші дії як об’єкти цивільних правовідносин. Результати творчої діяльності як об’єкти цивільних правовідносин. Інформація як об’єкт цивільних правовідносин. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних правовідносин.Строки та терміни. Позовна давність.

Поняття строку та терміну. Визначення строку та терміну. Початок перебігу та закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку.

Поняття та значення строку позовної давності. Види строків позовної давності. Обчислення позовної давності, зміна її тривалості. Початок перебігу позовної давності. Зупинення, переривання та поновлення перебігу позовної давності. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Особисті немайнові права.

Поняття та зміст особистих немайнових прав. Види особистих немайнових прав. Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав. Розгляд справ про захист особистих немайнових прав.

Поняття, види та правова характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи.

Поняття, види та правова характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Поняття, види та зміст особистих немайнових прав юридичної особи.

Захист особистих немайнових прав юридичної особи. Розгляд справ про захист особистих немайнових прав юридичної особиРечові права.

Загальні положення про речові права. Ознаки речових прав. Види речових прав.

Поняття права власності: суб’єктивний та об’єктивний критерії. Власність і право власності, їх співвідношення. Зміст права власності. Форми і види права власності за законодавством України. Підстави набуття та припинення права власності. Юридичні гарантії здійснення права власності. Реєстрація речових прав: порядок та правове значення.

Право власності Українського народу. Право приватної власності фізичних осіб: поняття, ознаки, суб’єкти, об’єкти і особливості здійснення. Право власності юридичних осіб: поняття, ознаки, суб’єкти, об’єкти і особливості права власності окремих видів юридичних осіб. Право державної власності: поняття, ознаки, суб’єкти, об’єкти і особливості здійснення. Право комунальної власності: поняття, ознаки, суб’єкти, об’єкти і особливості здійснення. Право спільної власності та його види. Поняття спільної часткової власності. Права та обов’язки учасників спільної часткової власності. Право переважної купівлі частки в спільній власності. Право спільної сумісної власності. Право власності на землю (земельну ділянку). Самочинне будівництво. Право власності на житло.

Поняття і зміст права власності. Суб’єкти права власності. Український народ як суб’єкт права власності. Набуття та припинення права власності. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності. Право спільної власності та його види.

Поняття, ознаки та види речових прав на чуже майно. Право володіння чужим майном. Право користування чужим майном (сервітут). Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Право забудови земельної ділянки (суперфіцій).

Поняття та види обмежених речових прав. Загальна характеристика володіння чужим майном. Поняття та види сервітутів. Земельні сервітути. Припинення сервітутів. Право користування чужою землею для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Право користування чужою землею для забудови (суперфіцій).

Цивільно-правові способи захисту права власності. Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння (негаторний позов). Захист прав володільця, який не є власником. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту). Позов про визнання права власності. Відповідальність державних органів за видання актів, які порушують права власників. Відповідальність за неправомірне втручання у здійснення власниками своїх повноважень.Право інтелектуальної власності.

Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Первісні та похідні суб’єкти права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності. Система права інтелектуальної власності.

Поняття авторського права. Поняття та ознаки твору. Види об’єктів, що охороняються авторським правом. Первісні та похідні суб’єкти авторського права. Поняття та види співавторства. Поняття службового твору. Підстави виникнення авторського права. Знак охорони авторського права. Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. Поняття та види особистих немайнових прав автора. Види майнових прав інтелектуальної власності на твір. Способи використання твору. Випадки правомірного використання твору без згоди автора. Строк чинності авторського права. Право на авторську винагороду. Право на частку від суми продажу оригіналу твору.

Поняття суміжних прав. Об’єкти суміжних прав. Виконавці творів, виробники фонограм та відеограм, організації мовлення як первинні суб’єкти суміжних прав. Види та строк чинності суміжних майнових прав. Зміст прав на використання виконання твору, фонограми, відеограми та використання передачі програми організації мовлення.

Право промислової власності. право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок. Поняття та умови охороноздатності винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Формальна та кваліфікована експертиза заявки. права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків (особисті немайнові права, майнові права).

Патент як форма правової охорони об’єктів права промислової власності: умови та порядок видання. Поняття деклараційного патенту. Обов’язки, які випливають з патенту. Примусова ліцензія. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок. Підстави припинення чинності патенту та визнання його недійсним. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель і промисловий зразок. Захист прав патентовласників.

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.

Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

Наукове відкриття як об’єкт правової охорони.

Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Правовий захист ноу-хау.

Поняття та види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Відмежування засобів індивідуалізації від інших інститутів права інтелектуальної власності. Поняття та умови правової охорони комерційних найменувань. Підстави виникнення та зміст, особливості передачі майнових прав на комерційне найменування. Поняття та види торговельних марок. Умови правової охорони торговельних марок. Позначення, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Оформлення прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Підстави визнання свідоцтва недійсним та дострокове припинення його чинності. Право попереднього користувача на торговельну марку. Поняття географічного зазначення та зазначення походження товару. Види зазначень походження товару. Процедура реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару. Зміст майнових прав на географічні зазначення. Підстави припинення правової охорони зазначення походження товару. Особливості захисту прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, робіт і послуг.

Захист права інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності. Цивільно-правова відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. Судовий захист права інтелектуальної власності.

Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.

Правочини.

Поняття та правова природа правочину. Види правочинів. Односторонні, двосторонні та багатосторонні правочини. Оплатні і безоплатні правочини. Реальні і консенсуальні правочини. Умовні правочини. Умови дійсності правочинів. Сторони у правочині. Зміст правочину. Форма правочину. Єдність (відповідність) волі та волевиявлення у правочині.

Недійсність правочину та її види. Нікчемні та оспорювані правочини. Недійсність частини правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Визнання правочину недійсним та неукладеним. Момент, з якого правочин вважається недійсним. Правові наслідки недійсності правочину. Розгляд спорів про визнання правочинів недійсними.

Загальні положення про зобов’язання і договори.

Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань. Суб’єкти цивільно-правового зобов’язання. Треті особи у зобов’язанні. Множинність осіб у зобов’язанні. Уступка права вимоги та перевід боргу як способи заміни сторін у зобов’язанні. Матеріальний та юридичний об’єкт зобов’язання. Зміст зобов’язальних правовідносин. Види цивільно-правових зобов’язань.

Поняття виконання зобов’язання. Принцип реального виконання та принцип належного виконання зобов’язання. Суб’єкти виконання зобов’язання: сторони та треті особи. Дольове, солідарне, субсидіарне зобов’язання. Виконання зобов’язання третьою особою. Покладення виконання зобов’язання на користь третьої особи. Предмет виконання зобов’язання. Альтернативне та факультативне зобов’язання. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання. Виконання грошового зобов’язання.

Забезпечення виконання зобов’язання. Особливості забезпечувальних зобов’язань. Способи (види) забезпечення виконання зобов’язання. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання, її види та форми. Предмет неустойки. Функції неустойки. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Відповідальність поручителя. Права поручителя, який виконав зобов’язання. Припинення поруки.

Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Принципи гарантії. Суб’єкти відносин гарантії. Основні риси гарантії за ЦК України. Відмежування гарантії від поруки. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Функції завдатку. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого завдатком. Відмінність завдатку від авансу. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Функції та сфера застосування застави. Види застави. Предмет застави. Форма договору застави. Права та обов’язки заставодавця та заставодержателя. Наступна застава (перезастава). Звернення стягнення на заставлене майно. Особливості застави майнових прав. Особливості застави цінних паперів. Притримання. Основні риси притримання як способу забезпечення виконання зобов’язання. Обов’язки кредитора, який притримує річ у себе. Інші способи забезпечення виконання зобов’язання.

Поняття припинення зобов’язання та способів припинення зобов’язання. Припинення зобов’язання виконанням. Припинення зобов’язання зарахуванням: поняття та основні умови. Домовленість сторін як спосіб припинення зобов’язання. Види домовленості (новація, відступне, прощення боргу). Неможливість виконання як спосіб припинення зобов’язання. Припинення зобов’язання поєднанням боржника та кредитора в одній особі. Випадки припинення зобов’язання у зв’язку зі смертю фізичної особи. Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи.

Відповідальність за порушення зобов’язання. Поняття та особливості цивільно-правової відповідальності. Функції, форми та види цивільно-правової відповідальності. Договірна та недоговірна відповідальність. Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань. Загальні та спеціальні умови цивільно-правової відповідальності. Протиправність поведінки особи. Обставини, що виключають протиправність поведінки особи. Поняття шкоди та збитків. Склад збитків. Співвідношення збитків та неустойки. Причинний зв’язок між протиправною поведінкою та шкідливим результатом. Поняття та форми вини в цивільному праві. Випадки відповідальності без вини в цивільному праві та їх обґрунтування. Підстави звільнення особи від цивільно-правової відповідальності.

Поняття, сутність та значення цивільно-правового договору. Договір як правочин та як правовідносини. Прояв принципу свободи договору. Функції цивільно-правового договору. Види цивільно-правових договорів. Поіменовані та непоіменовані договори. Реальні та консенсуальні договори. Договори двосторонні та односторонні. Договори оплатні та безоплатні. Попередній договір. Договір приєднання. Обов’язкові договори, публічний договір. Договір на користь третьої особи. Зміст договору як підстави виникнення цивільних правовідносин. Поняття та значення істотних умов договору. Істотні умови договору. Звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення умов договору. Стадії укладення цивільно-правового договору. Поняття та основні ознаки пропозиції укласти договір (оферти). Поняття та основні ознаки акцепту. Строки прийняття оферти. Форма договору. Момент укладення договору. Місце укладення договору. Підстави для зміни або розірвання договору. Форма зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.Окремі види зобов’язань.

Купівля-продаж. Система договорів купівлі-продажу за Цивільним кодексом України. Дарування. Пожертва.

Рента.

Довічне утримання (догляд). Позичка.

Найм (оренда). Система договорів найму за Цивільним кодексом України. Підряд.

Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт і суміжні цивільно-правові договори.

Загальні положення Цивільного кодексу України про послуги. Перевезення. Транспортне експедирування. Зберігання. Система договорів зберігання за Цивільним кодексом України. Страхування. Доручення. Комісія. Управління майном. Позика. Факторинг.

Кредит. Банківський вклад.

Банківський рахунок.

Розрахунки. Система розрахунків.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Комерційна концесія. Спільна діяльність.

Недоговірні зобов’язання із правомірних дій. Публічна обіцянка винагороди. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.Скачати 469.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка