Рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику» Діти «групи ризику»Скачати 250.85 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір250.85 Kb.

Рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу

учнів «групи ризику»
Діти «групи ризику» - діти з різними формами психологічної і соціальної дезадаптації, що виражаються в поведінці, яка неадекватна нормам і потребам найближчого оточення.

В «групи ризику» традиційно включають дітей із неблагополучних сімей, дітей з відхиленням у поведінці, дітей з проблемами в навчанні і розвитку, а також дітей із хронічними захворюваннями, інвалідів.

“Групи ризику” - це категорії дітей, чий соціальний стан за тими або іншими ознаками не має стабільності, які практично не можуть поодинці перебороти труднощі, що виникли в їхньому житті; все це в результаті може призвести до втрати ними соціальної значущості, духовності, морального образу, біологічної загибелі.До цієї групи відносять такі категорії дітей:

 • діти-сироти,

 • діти з девіантною поведінкою,

 • діти з вадами фізичного та психічного розвитку;

 • діти, які зазнали насильства,

 • обдаровані діти, які відчувають труднощі в спілкуванні.

Термін “група ризику” у педагогіці і психології вводиться для позначення осіб групи підлітків, у яких симптоматика, що відповідає категорії наркоманів, алкоголіків, тобто хворих, не виявлена, однак виховній роботі з ними варто приділити особливу увагу, щоб не допустити розвитку захворювання.

До числа найважливіших факторів ризику відносяться:

• недоліки сімейного виховання: наявність негативних прикладів з життя батьків, невизначеність правил поведінки, відсутність позитивних емоцій у сім’ї (відсутність похвали, поваги);

• рання асоціальна поведінка;

• раннє прилучення до одурманюючого речовинам;

• такі риси особистості, як: агресивність, нервозність, імпульсивність, негативізм;

• погана успішність;

• недостатня включеність у суспільні справи;

наявність друзів, що прибігають до одурманюючих речовин;

• байдужість сім’ї і навчальної групи до учня.

Основною задачею практичного психолога (соціального педагога) є виявлення дітей цієї категорії в дитячому середовищі та організація роботи з ними.Комплексність проблем, які потребують вирішення в процесі соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику, вимагає участі у цій діяльності різних фахівців.
КАРТКА ОСОБИСТОГО ОБЛІКУ УЧНЯ, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ В «ГРУПІ РИЗИКУ»

І. Вивчення особистості учня з «групи ризику»

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1.Прізвище, ім’я по батькові 
2. Клас 
3. Число, місяць, рік народження 
4. Прізвище, ім’я по батькові батьків 
мати______________________________________________________________________
де працює_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
батько____________________________________________________________________
де працює__________________________________________________________ _______

__________________________________________________________________________
5. Характеристика сім’ї, матеріально-побутові умови проживання учня:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Характер поведінки учня в класі, школі ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Найбільш типові прояви недисциплінованості_________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Успішність у навчанні:
І семестр __________________________________________________________________
ІІ семестр -_________________________________________________________________
9. Ставлення до навчання ( які предмети любить, які ігнорує) __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
7. Ставлення до суспільства, держави, людей, самого себе, праці, природи, мистецтва __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11. Коло інтересів, умінь, захоплень, яким чином проводить вільний час (відвідування гурток, секцій, проводить вільний час поза домом (з друзями на вулиці), вживає спиртні напої, курить, заробляє собі на життя)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

12. Ставлення до праці, професійна орієнтація. (визначення у професії, 
незнання своїх можливостей і здібностей; професійна невизначеність
):

13. Стан здоров’я учня______________________________________________ ________
Заняття спортом ( якими видами)______________________________________________

__________________________________________________________________________
Чи стоїть на обліку в психоневрологічному диспансері___________________________

14. Які міри впливу застосовувались до учня в школі:
батьківським комітетом -_____________________________________________________

__________________________________________________________________________
органами учнівського самоврядування _________________________________________

__________________________________________________________________________

інспекцією в справах неповнолітніх -___________________________________________

__________________________________________________________________________
ще ким ( вказати) ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________
15. Що може допомогти в корекції поведінки учня -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На етапі «Вивчення особистості учні» збір інформації можна здійснювати за допомогою спостереження, різноманітного методичного інструментарію (анкети, тести, проективні методики ), бесід із самим досліджуваним, класним керівником, вчителями, батьками, однокласниками.

Приклади бесід:Бесіда з учнем «групи ризику»
Ким ти хочеш стати після закінчення школи?
Які навчальні предмети ти любиш більше за інші?
Що читаєш?
Твої товариші. Що ти про них думаєш?
Чи задоволений ти своїм навчанням і поведінкою в класі, в школі?
Твоя суспільна робота і її результати.
Твоє улюблене заняття в школі і вдома.

Що ти вважаєш найцікавішим і важливішим в житті?


Як ти ставишся до своїх батьків і чому?
Твоє ставлення до старших.
Чи пам'ятаєш ти найприємнішу подію в житті?
Чи пам'ятаєш ти найбільш неприємну подію свого життя?
Чи кривдив тебе хто-небудь?
А ти чи кривдив кого-небудь?
Бесіда про учня «групи ризику» з вчителями:

Ваша думка про успішність і поведінку учня на ваших уроках.


Найбільш характерні випадки його недисциплінованості і ваші йому поради (заходи, вказівки).

Його здібності в навчанні, в роботі. Його можливості.


Бесіда про учня з його товаришами

Чи давно ви дружите?

Ваші улюблені сумісні справи, предмети, заняття?

Що тобі подобається у твоєму другові?

Що тобі не подобається у твоєму другові? Чому? Як
ти йому допомагаєш?

Ваші плани на майбутнє.


Бесіда зі старостою класу про учня «групи ризику»

Ваша думка про конкретного учня.

У чому виявляються недоліки його поведінки в ко¬лективі класу?
Його ставлення до товаришів по класу.

Як ви і колектив класу допомагаєте йому статизразковим учнем?

Його ставлення до суспільних доручень, участь у колективному житті класу.
Бесіди з батьками

Чи задоволені ви навчанням і поведінкою своєї дитини?


Що вас турбує в її поведінці і навчанні? Як ви їй допомагаєте?
Режим дня і його дотримання.
Що він робить по дому, чи допомагає домашнім, у чому?
Ваші поради своїй дитині щодо вибору майбутньої професії.
Бесіди з класними керівниками

Бесіда з класним керівником


У чому полягає трудність у вихованні школяра?
Дисципліна школяра дома і в школі. Успішність.
Які конкретні факти говорять про його «труд¬ність»?
Які заходи застосовувалися до цього школяра для його виправлення і які їх результати?
ІІ. Корекційно-розвивальна робота з дітьми «групи ризику»


 1. Індивідуальна робота з учнем:

Надання психологічних консультацій

Здійснювання контролю за відвідуванням учнем школи.

Ураховування інтересів учня та залучення його до суспільно-корисної діяльності колективу классу, діючих гуртків, творчих об’єднаннях, спортивних секціях, клубах за інтересами школи, позашкільних закладах.
 1. Підготовка вчителя до роботи з дітьми « групи ризику»

Надання психологічних консультацій

Озброєння класних керівників методикою роботи з важковиховуваними учнями, неблагонадійними сім’ями.

Залучення вчителів до здійснення пропаганди здорового способу життя.

Заслуховування і аналізування роботи класних керівників з учнями « групи ризику». 


 1. Групова робота з учнями «групи ризику»

Читання циклу лекцій і проведення бесід зі збереження здорового способу життя.

Розробка і проведення тренінгових занять


 1. Спільна робота зі службою у справах неповнолітніх.

Підтримка тісного зв'язку з інспекцією у справах неповнолітніх.


 1. Робота з батьками:

Надання індивідуальних консультацій та бесід

Проведення виступів на батьківських зборах з приводу попередження фізичного, морального, психологічного насильства дітей у сім'ї, ведення здорового способу життя, пропаганду кращих зразків сімейного виховання.


Методичні рекомендації

щодо здійснення психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу дітей та учнів, які стоять на внутрішньому обліку у навчальному закладі як „важковиховувані” та учні ”групи ризику”


Алгоритм роботи практичного психолога і соціального педагога

з важковиховуваними дітьми та учнями «групи ризику»


 1. Виявлення дітей та учнів, схильних до правопорушень, вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин, схильних до бродяжництва та жебрацтва, проявів жорстокості та насилля, які мають проблеми в поведінці, ознаки емоційних розладів, схильні до аутоагресивної, самоушкоджуючої або суїцідальної поведінки та мають труднощі в навчанні і вихованні.

 2. Визначення причин труднощів дітей та учнів різних категорій "групи ризику", індивідуальна діагностика „важковиховуваних”.

 3. Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота з учнями вищезазначених категорій (індивідуальна /групова).

 4. Просвітницька робота з педколективом навчального закладу з питань взаємодії педагогів і працівників психологічної служби у профілактиці злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, вживання алкоголю, наркотиків та психотропних речовин, важковиховуваності дітей та учнів.

 5. Просвітницька робота з сім'ями важковиховуваних дітей (консультації, відвідування вдома).

 6. Взаємодія з адміністрацією навчального закладу у профілактиці негативних явищ у дитячому та учнівському середовищі (рада профілактики, малі педради тощо).

 7. Взаємодія з інспекцією у справах неповнолітніх, соціальною службою та іншими організаціями з питань профілактики злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, попередження дитячої безпритульності і бездоглядності тощо .


Документація практичного психолога і соціального педагога

по роботі з дітьми /учнями «групи ризику»

та учнями, які стоять на внутрішньому обліку в навчальному закладі

Проведена робота з „важковиховуваними” дітьми та учнями «групи ризику» повинна відображатися у журналах щоденного обліку роботи, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, протоколах індивідуальних та групових консультацій (для батьків, учнів, педагогів), індивідуальних картках психологічного/ соціально-педагогічного супроводу.

Обов’язковими є папка «Індивідуальні картки дітей/учнів, які стоять на внутрішньому обліку школи (ДНЗ), дітей групи ризику», папка «Методичні матеріали для роботи з дітьми / учнями, які стоять на внутрішньому обліку»

Папка „ Індивідуальні картки дітей/учнів, які стоять на внутрішньому обліку школи (ДНЗ)” повинна бути окремо у практичного психолога, окремо у соціального педагога.

Матеріали зберігаються до досягнення „важковиховуваними” учнями 18 років.
Зміст папки

Індивідуальні картки дітей/учнів, які стоять на внутрішньому обліку школи”


1. Список дітей/учнів, які стоять на внутрішньому обліку, затверджений директором школи (окремо по різних категоріях: схильних до правопорушень, вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин, схильних до бродяжництва та жебрацтва, проявів жорстокості та насилля, мають проблеми в поведінці, ознаки емоційних розладів, схильні до аутоагресивної, самоушкоджуючої або суїцідальної поведінки, мають труднощі в навчанні і вихованні, „неблагонадійні сім’ї” тощо).

2. План роботи соціального педагога з вищезазначеними категоріями дітей/учнів (витяг з річного плану).

3. Індивідуальні картки психологічного супроводу дитини/учня - для практичного психолога; індивідуальні картки соціально-педагогічного супроводу дитини/учня - для соціального педагога (за єдиним зразком, що додається). До індивідуальних карток обов’язково додаються:

3.1. Індивідуальний план роботи з кожною дитиною/учнем вищезазначених категорій.

3.2. Протоколи діагностичного обстеження важковиховуваних (обов’язково вказати прізвище, ім’я, по-батькові учня/дитини, назву методики, дату проведення діагностування, результат, висновки та рекомендації), бланки з відповідями дитини/учня ( зразок додається).

3.3. Облік проведеної роботи з учнями/дітьми, які стоять на внутрішньому обліку в навчальному закладі, фіксується у відповідних фахових журналах.


Зміст папки

Методичні матеріали для роботи з дітьми / учнями, які стоять на внутрішньому обліку та учнями «групи ризику»”


1. Психодіагностичні методики ( підбір психодіагностичних методик

здійснюється відповідно до типу важковиховуваності дітей/учнів).

1.1.Александровська Е.М., Гільяшева І.Н. „Модифікований варіант

особистісного опитувальника Кетелла Р. ( форма „Д”) 12– РF, 14 – РF”.

1.2.Ануфрієв О., Костроміна С. „ Мотивація навчання”.

1.3.Айзенк „Тип темпераменту”.

1.4.Басс А., Дарк А. „Дослідження показників і форм агресії ”.

1.5.Бернс Р., Кауфман С. „Кінетичний малюнок сім’ї”.

1.6.Бойко В.В „Визначення інтегральних форм комунікативної

агресивності особистості”

1.7.Варга А.Я., Столін В.В. „Методика діагностики батьківського

ставлення”.

1.8.Кетелл Р. „Особистісний опитувальник ” „16 – РF”.

1.9.Коломінський М.С. „Соціометричне дослідження”.

1.10.Лічко А.Е. „Патохарактерологічний діагностичний опитувальник”.

1.11.Люшер М. „Кольоровий тест” (проективна методика).

1.12.Методика, розроблена Вологодським центром гуманітарних досліджень і консультувань „Розвиток” „Схильність до делінквентної поведінки”.

1.13.Морено Дж. „Соціометрія”.

1.14.Овчарова Р.В. „Приблизна схема аналізу особливостей та недоліків сімейного виховання учнів”.

1.15.Овчарова Р.В. „Типовий сімейний стан”.

1.16.Овчарова Р.В. „Експертна діагностика соціально-педагогічної занедбаності дітей”.

1.17.Спілберг Ч. „Шкала особистісної тривожності”.

1.18.Стреляу Я. „Характеристика типу нервової діяльності”(адаптація Н.Р.Данилової, Ф.Г. Шмелева )

1.19.Філліпс „Визначення рівня шкільної тривожності”.

1.20.Ейдеміллер Е.Г. „Аналіз сімейного виховання” (АСВ): опитувальник АСВ для батьків дітей віком 3-10 років, опитувальник АСВ для батьків підлітків віком від 11 до 21 року.

2. Корекційно-відновлювальні, розвивальні, просвітницькі та інформаційні матеріали (програми тренінгів, конспекти занять, виступів тощо ) за напрямками:

2.1. Формування та розвиток характерологічних особливостей особистості учнів.

2.2. Тренінги модифікації поведінки.

2.3. Мотивація та саморегуляція.

2.4. Корекційна робота практичного психолога/соціального педагога з аутичною дитиною.

2.5. Корекційна робота з агресивними дітьми/учнями.

2.6. Робота з тривожними дітьми/учнями.

2.7. Корекційна робота з дітьми з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю.

2.8. Просвітницькі матеріали (для учнів, батьків, педагогів) з питань профілактики важковиховуваності, злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, профілактики вживання дітьми та підлітками алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, аутоагресивної поведінки, самоушкоджуючої та суїцідальної поведінки.


Орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики

важковиховуваного учня (учениці) (за Овчаровою Р.В.)

1.Стан здоров’я і розвиток учня.

1.1.Загальна оцінка стану здоров’я учня.(за даними медичної картки)

1.2.Ознаки підвищеної нервозності (відсутні; підвищена втомлюваність, понижена працездатність; подавлений настрій; підвищена збудливість; спалахи гніву; агресивне ставлення до однолітків, учителів; уникнення контактів, спільних справ, схильність до руйнівних дій, садизм, інші вияви).

1.3.Шкідливі звички (палить, вживає спиртні напої, вживає токсико - наркотичні речовини; вказати епізодично чи систематично).

1.4.Перебуває на диспансерному обліку і з приводу чого.2Психологічна атмосфера сім’ї (сприятлива, несприятлива, вкрай несприятлива).

2.1.Дані про батьків (освіта, професія, місце роботи).

2.2.Інші члени сім’ї .

2.3.Тип сім’ї (благонадійна, неблагонадійна: педагогічно-некомпетентна/ морально неблагонадійна / конфліктна).

2.4.Характеристика взаємин батьків з дитиною (сімейний диктат, гіперопіка, потурання, інше ).

2.5.Організація режиму праці та відпочинку (які обов’язки виконує в сім’ї, чи дотримується режиму дня, хто і якою мірою контролює виконання домашніх завдань, як організовано дозвілля дитини).3.Особливості навчальної діяльності

3.1.Успішність учня.

3.2.Ставлення до навчання (позитивне, нейтральне, байдуже, негативне).

3.3.Інтелектуальні можливості учня (високі, середні, низькі).

3.4.Мотиви навчання (пізнавальний інтерес до предметів; усвідомлення необхідності навчальної діяльності; прагнення одержати оцінку, схвалення дорослих; уникнення покарань, намагання утвердитися серед однокласників тощо).


 1. Ставлення до колективу класу.

4.1.Позиція учня в класі

(лідер, прийнятий, відторгнений, ізольований).

4.2.Характер стосунків з однокласниками(з ким частіше спілкується, дружить).

4.3.Взаємини з іншими однокласниками(ділові, виважені, рівноправні, дружні, теплі, конфліктні, агресивні, байдужі, відчужені, ні з ким не спілкується).

4.4.Манера, стиль спілкування з оточуючими(домінантний стиль: упевнений у собі, прагне нав'язати свою думку, безапеляційно перебиває співрозмовника, але не дозволяє робити цього із собою, майже ніколи не визнає своєї неправоти; недомінантний стиль: сором'язливий, поступливий, легко визнає власні помилки, потребує постійної підтримки в розмові; екстравертований стиль: постійно націлений на спілкування, легко контактує, допитливий, відкритий, уважний до оточуючих; інтровертований стиль: замкнутий, уникає контактів, надає перевагу діяльності, в розмові небагатослівний).

4.5.Ставлення до громадської думки(активно-позитивне: намагається виправити недоліки, врахувати зауваження; пасивно-позитивне: з розумінням сприймає критику, погоджується з висловленими зауваженнями, але недоліки не виправляє; байдуже: не реагує на критику, не змінює поведінку; негативне: сперечається, не погоджується із зауваженнями).

 1. Ставлення до фізичної праці

(позитивне: працелюбний, надає перевагу фізичній праці, а не розумовій, має «золоті руки»; байдуже: не розглядає фізичну працю як цікавий вид діяльності, не відмовляється від трудових справ, але виконує абияк; негативне: лінивий, до трудових доручень ставиться зневажливо).

5.1.Ставлення до громадського майна (бережливе, господарське, байдуже, демонстративно зневажливе, навмисно псує). 1. Спрямованість інтересів.

6.1.Проявляє інтерес до діяльності (фізичної, розумової, трудової, технічної, громадської, суспільно-політичної, організаторської, художньої, спортивної).

6.2.В яких гуртках, секціях, клубах працює.

6.3.Культурно-естетичний світогляд (як часто відвідує театри, виставки, музеї; які має читацькі інтереси: книг не читає, читає епізодично, читає систематично, перевагу надає художньо оформленим молодіжним журналам; скільки часу проводить біля телевізора: які передачі дивиться систематично, з ким обговорює зміст телепередач).


 1. Особливості нерегламентованого спілкування (скільки часу проводить у дворі, коли ввечері повертається додому; з ким дружить, який вплив вони мають; місце спілкування поза домом, постійне чи випадкове: кафе, дискотеки, під'їзд; зміст спілкування поза домом: робота з технікою, відвідування відеосалонів, гра на гітарі, прослуховування музичних творів, розмови на різні теми, комп'ютерні ігри, безцільне проведення часу, випивки, паління, азартні ігри).

 2. Самооцінка особистості.

8.1.Рівень самооцінювання

(адекватний: реально оцінює свої позитивні та негативні риси, можливості і досягнення;

завищений: некритичний до себе, перебільшує досягнення;

занижений: занадто самокритичний, недооцінює свої можливості та якості).

8.2.Яких рис характеру хотів би набути? 1. Особливості поведінки

9.1.Позитивні вчинки (як часто учень їх здійснює, можливі мотиви їх здійснення)

9.2.Негативні вчинки(їх прояв: епізодично, систематично;

їх характер: грубість, бійки, пропуски уроків, запізнення на уроки, порушення дисципліни в класі, відмова виконувати вимоги, не працює на уроках).

9.3.Правопорушення учня (крадіжки, побиття молодших і слабших, вимагання грошей, жорстоке поводження з тваринами, прояв садистських нахилів, хуліганство).

9.4.Ставлення до своїх вчинків (байдуже, стурбоване, з наміром виправдати, засуджує).

9.5.Як сприймає педагогічний вплив (байдуже, з вираженою протидією, намагається виконувати вимоги).

9.6.Чи перебуває на обліку в правоохоронних органах.

Коди складної життєвої ситуації
(відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах”, зареєстрованого в Мін’юсті України 12 липня 2006 р. за № 824/12698 та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864 „Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами”.

01 – інвалідність батьків або дітей;

02 – вимушена міграція;

03 – наркотична або алкогольна залежність одного з членів сім’ї;

04 – перебування одного з членів сім’ї у місцях позбавлення волі;

05 – важковиховуваність дитини, девіантність;

06 – насильство в сім’ї;

07 – безпритульність;

08 – сирітство;

09 – складні стосунки в сім’ї, психологічний розлад;

10 – відсутність житла або роботи;

11 – бездоглядність;

12 – виникнення ризику для здоров’я та життя (зокрема, проживання на екологічно забруднених територіях, в районі епідемії, антисанітарних умовах тощо);

13 – інше (дописати).Література:

 1. Клейберг Ю. Психология девиантного поведения .М., 2001.

 2. Корнилова Т., Григоренко Е., Смирнов С. Подростки групи риска.СПб.,2005

 3. Макарычева Г.И. Коррекция девиантного поведения – СПб.: Речь, 2007

 4. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога-М.:ТЦ Сфера, 2004.

 5. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования- М:ТЦ „Сфера”.2000.

 6. Перрон Р. Трудний ребенок : что делать?-Питер. 2004.

 7. Райгородский Д.Я. Диагностика семьи. -Самара : Издательский дом БАЙРАХ, 2004

 8. Римская Р. Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других-М.: АСТ ПРЕСС, 1997.

 9. Рогов.Е.И. Настольная книга практического психолога-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999

 10. Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми-Д:Феникс. 2006.

 11. Шендеровський К., Ткач Г. Професія соціальний працівник – К.:

Главник О., 2006

___________________________

Назва навчального закладу

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА
СОЦІАЛЬНО–ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
УЧ. ______ КЛАСУ
_________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові)
Дата народження _____________________________

Домашня адреса_______________________________

Телефон (дом., моб. )__________________________

Розпочато______________________________________________

Закінчено ______________________________________________

(вказати, з яких причин)
Від кого, коли і з якого приводу надійшов запит на соціальний супровід дитини ( № протоколу, дата педради, рішенням якої учня поставлено на облік) ________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові батьків (опікунів)____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Місце роботи батьків (опікунів), контактний телефонкщо не працюють, вказати причину: інвалід/ пенсіонер/ домогосподарка / безробітний. Якщо обоє батьків працюють за кордоном, вказати, хто займається доглядом та вихованням дитини на цей момент: бабуся (дідусь) / тітка (дядько) / знайомі тощо).________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Категорія сім'ї ( повна/неповна; з матір'ю, з батьком, рідні батьки /опікуни; сприяє гармонійному психічному і фізичному розвитку/ неблагополучна; дитина сирота/напівсирота) _____________________________________________________________________

Кількість дітей у сім'ї (1/2/3/4 і більше) __________________________________

Соціально-побутові умови (акти обстеження житлово побутових умов додаються) _________________________________________________________________________________

Соціальні пільги, якими користується дитина __________________________

Код життєвої ситуації (01-13)__________________________________________

Охоплення позашкільною освітою: „_____________” у _________н.р.

„___________” у ________ н.р., „_____________” у _________н.р


Дані про особливості перебігу психофізіологічного розвитку дитини (особливості історії розвитку дитини (наявність психічних травм, важливих змін у житті дитини, важких захворювань) ___________________________________________________________________

Стан здоров'я (здорова; стоїть на «Д» обліку; дитина з особливими потребами (вказати ваду розвитку).

____________________________________________________________________________________________________

Взаємини дитини в сім'ї :(з ким із членів сім'ї більше спілкується, до кого більше звертається по допомогу чи пораду; із ким найчастіше виникають конфлікти)__________________________________________________________________________________
Характер взаємин батьків з дитиною, підлітком:( сімейний диктат (систематичне придушення ініціативи і почуття власної гідності дитини); надмірна опіка (задоволення всіх потреб дитини, огородження від труднощів, турбот, зусиль); потурання (визнання повної автономності дитини; усунення батьків від активної участі у вихованні); співробітництво (стосунки взаємної поваги, спільне переживання радощів, біди, тощо)

Методи заохочення та покарання в сім'ї___________________________________

_______________________________________________________________________Що викликає стурбованість батьків у поведінці та навчанні дитини

_____________________________________________________________________Психологічні показники (витяг з індивідуальної картки психологічного супроводу) ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________Характер стосунків дитини з однолітками_______________________________

_____________________________________________________________________Соціометричний статус учня в колективі:_______________________________

_____________________________________________________________________Типові конфлікти та шляхи їх вирішення _______________________________

_____________________________________________________________________Педагогічні показники (темп навчання, труднощі в навчанні, навчальні інтереси, які переважають, зауваження щодо поведінки дитини)__________________________________________________________

_________________________________________________________________


_________________________________________________________________

Соціальні шкідливості (рання алкоголізація; нікотинова залежність; вживання токсичних і психотропних речовин; потяг до азартних ігор; потяг до асоціальних ігор; ранній сексуальний потяг; негативізм в оцінці явищ дійсності)

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Відхилення в соціальній поведінці (грубість; бійки; прогули; недисциплінованість; побиття слабких; вимагання;жорстоке ставлення до тварин; крадіжки; порушення суспільного порядку (облік в інспекції у справах неповнолітніх); немотивовані вчинки; втечі з дому, інтернату)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Рівень соціальної адаптації

а)Високий (1.Усвідомлене прийняття і виконання норм колективного життя. 2.Баланс індивідуального і соціального. 3.Гармонія взаємин з дорослими та однолітками. 4.Адекватне ставлення до педагогічних впливів. 5.Самоконтроль поведінки. 6.Активна участь у житті дитячого колективу.7.Задоволення своїм статусом і взаєминами)._________________________________________________________

б)Середній (1.Конформізм по відношенню до норм колективного життя. 2.Переважає або індивідуальне, або соціальне. 3.Нестійкі взаємини з оточуючими. 4.Суперечливе ставлення до педагогічних впливів. 5.Зовнішній локус контролю. 6.Періодична участь у житті дитячого колективу. 7.Неповне задоволення своїм статусом і взаєминами).____________________________________________________________

в)Низький (1.Неприйняття і невиконання норм колективного життя. 2.Дисбаланс індивідуального і соціального. 3.Конфліктні взаємини з оточуючими. 4.Неадекватне ставлення до педагогічних впливів. 5.Некерована поведінка. 6.Пасивна участь у житті дитячого колективу. 7.Незадоволення своїм статусом і взаєминами____________________________Облік проведеної роботи :


Дата

Вид роботи

Зміст роботи

Примітка


Результати і висновки спостережень, протоколи консультацій учнів, батьків, педагогів, протоколи соціально-педагогічного діагностування учня, оформлені за відповідною формою, акти обстеження житлово-побутових умов дитини вкладаються в індивідуальну картку соціально-педагогічного супроводу. Проведена робота фіксується у відповідних фахових журналах.
Каталог: 2017
2017 -> Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів
2017 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
2017 -> До листа Міністерства освіти і науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Зарубіжна історіографія
2017 -> Навчально-методичний комплекс
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Скачати 250.85 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка