Реферат 10 мм Обсяг роботи сторінки, ілюстрації, таблиць, додатки, джерело літератури. 25-30 ммСкачати 69.87 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір69.87 Kb.
ТипРефератДва одинарних міжрядкових інтервали

20 мм
РЕФЕРАТ


10 мм
Обсяг роботи __ сторінки, __ ілюстрації, __ таблиць, __ додатки, __ джерело літератури.


25-30 мм
Об’єктом дослідження є………………………………………

Предметом дослідження є ……………………………………………


шрифтів текстового редактора Wоrd (ТimesNewRoman) розміру 14.
Факторизація, АДАПТИвНИЙ ЙМОВІРНІСНИЙ АЛГОРИТМ, ρ-метод Полларда, ГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕСОР
РЕФЕРАТ

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, другою сторінкою – завдання, ці сторінки включаються до загальної нумерації сторінок, але на них номери не проставляються. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті без крапки в кінці.


ЗМІСТ

Зміст рахують але не нумерують


1Аналіз методів факторизації 5

1.3 Алгоритм факторизаціїЛенстри на еліптичних кривих 6

1.4 Числа вигляду 7

Висновки до розділу 1 7

ДОДАТКИ Додаток А 12
Міжрядковий інтервал 1,5

Два одинарних міжрядкових інтервали
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

р | n – р ділить n, іншими словами n кратне р;

НСД(а,b) – найбільший спільний дільник чисел a, b;

ПЕОМ – персональна електронна обчислювальна машина;

ПК – персональний комп’ютер;

ПЛІС – програмована логічна інтегральна схема;


Міжрядковий інтервал 1,5
PGP – Pretty Good Privacy;

MD5 – Message Digest 5;


Два одинарних міжрядкових інтервали

20 мм
Вступ
Актуальність роботи…………………………………………………………….

Мета і завдання дослідження………………………………………………….

Об’єкт дослідження:…………………………………………………………….

Предмет дослідження:……………………………………………………….….

Метою роботи є………………………………………………………………….

Методи дослідження……………………………………………………….……

Наукова новизна одержаних результатів…………………………………...

Практичне значення одержаних результатів……………………………….

Апробація результатів роботи………………………………………………...

Публікації……………………………………………………………………..…


Все обовязково висвітлюється у вступі  1. Аналіз методів факторизації


без крапки


Без крапки в кінціДва одинарних міжрядкових інтервали


Два одинарних міжрядкових інтервали
1.1 Постановка задачі. Класифікації алгоритмів факторизації

без крапки
Без крапки в кінціНижне поле 20 мм1.3 Алгоритм факторизаціїЛенстри на еліптичних кривих

Міжрядковий інтервал 1,5

Ілюстрації позначають словом ”Рисунок” і нумерують послідовно в межах розділу

Рисунок 1.1 – Розмір дільників, знайдених алгоритмом ECM по роках
Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої), починати з абзацу (5 знаків). Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом має бути не менше 2-х рядків. Не можна розміщувати заголовок у нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.


1.4 Числа виглядуПоле (25 -30 мм) + абзац


Висновки до розділу 1
Висновки до розділу можна не починати з нової сторінки.Заголовки розділів необхідно розміщувати посередині рядка і друкувати прописними літерами без крапки в кінці.
2 РО-метод Полларда. Особливості реалізації для різних моделей обчисленьТаблицю розташовують одразу після тексту в якому вона вперше згадується, нумерують послідовно в межах розділу. Поле (25 -30 мм) + абзац
Міжрядковий інтервал 1,5

Таблиця 3.1- Класифікація алгоритмів факторизації
Клас

Назва алгоритму

Складність

Додаткова інформація

exp, det

Фермаpіq приблизно одного розміру

exp, det

(Р-1) ПоллардаНевеликі дільники

exp, prob

ρ-ПоллардаНевеликі дільники

exp, det

Шермана-Лемана

subexp, det

QS
Таблицю можна перенести на наступну сторінку так:

Таблиця 5.7 – Характеристики еваковиходів
Характеристика

Існуючі значення

Нормативні значення

1

2

3

Висота дверних прорізів, м

2,32

не менш 2,0

Продовження таблиці 5.71

2

3

Ширина проходу для евакуації, м

2,5

не менш 1,0

Ширина коридору, м

2,9

не менш 2,0

Число виходів з коридору

2

не менш 2Міжрядковий інтервал 1,5Поле (25 -30 мм) + абзац

(3.1)

де - математичне очікування;– середнє квадратичне відхилення і т.д.;

Формули, що йдуть одна за одною та не розділені текстом, відокремлюють комою. Якщо формула згадується в тексті тільки один раз, її не нумерують.перша формула третього розділу20 мм

Два одинарних міжрядкових інтервали
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
без крапки  1. R.P. Brent.Primality Testing and Integer Factorization. Proceedings of Australian Academy of Science Annual General Meeting Symposium on the Role of Mathematics in Science, Canberra, 1991, pages 14-26.

  2. R.L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman. A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems. Communications of the ACM. V2. Issue 2. Feb. 1978. 15p.

  3. R.P. Brent. Parallel Algorithms for Integer Factorisation. Australian National University, Canberra, 1990, pages 26 – 37.

  4. R. P. Brent. FactorizationofthetenthFermatnumber // Math. Comp. 1999. V. 68. P. 429—451


ДОДАТКИ Додаток А


назва
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
2015 -> Художня культура (анотація дисципліни ) Мета
2015 -> Основні поняття
2015 -> Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням I – е питання
2015 -> Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17. 07. 2014 №226 "Про утворення обласного штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, їх сім’ям та іншим громадянам
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Реферат це науково-технічний документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою
2015 -> Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії

Скачати 69.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка