Редагування навчальної та наукової літератури”Сторінка1/5
Дата конвертації20.01.2018
Розмір0.87 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет імені Івана Франка

Практичні завдання


з курсу

Редагування навчальної та наукової літератури”


для студентів факультету журналістики

Львів


Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка

2010

Рекомендовано до друку


кафедрою мови

засобів масової інформації


Протокол № від 30.12.2009

Уклала Марія Володимирівна РіпейПрактичні завдання


з курсу

Редагування навчальної та наукової літератури”


для студентів факультету журналістики

Навчальну дисципліну “Редагування навчальної та наукової літератури” вивчають студенти 5-го курсу спеціалізації “Редагування та видавнича справа”. Це практичний курс, головною метою якого є опанування специфічних особливостей навчальних і наукових текстів та набуття навиків їх редагування.

Він основується на вивченні курсів “Українська мова в засобах масової інформації”, “Практична стилістика української мови”, “Редагування в засобах масової інформації”, “Літературне редагування”, “Теорія і практика редагування”, “Редакторський фах”.

Про важливість вивчення дисципліни “Редагування навчальної та наукової літератури” для майбутніх редакторів видавництв свідчать накази Міністерства освіти і науки України і Вищої атестаційної комісії, спрямовані на підвищення якості навчальної та наукової літератури. Це, зокрема, затверджені “Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів” і “Тимчасовий порядок надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України” (наказ Міністерства освіти і науки України № 588 від 27.06.2008), наказ Вищої атестаційної комісії “Вимоги до фахових видань” (№ 178 від 04.04.2000). Студенти опрацьовують їх, а також нові вимоги Вищої атестаційної комісії щодо оформлення бібліографії (подаємо їх у додатках).

З навчальної літератури для редагування у “Практичних завданнях з курсу “Редагування навчальної та наукової літератури” підібрали тексти навчальних посібників і підручників для учнів шкіл, а також для студентів вищих навчальних закладів. А з наукової акцентували на основних жанрах, зокрема, монографії, статті, анотації, тезах, з різних галузей знань.

Під час редагування текстів головну увагу студентів зосереджуємо на роботі зі словниками. Зокрема, “Великим тлумачним словником сучасної української мови”, “Новим словником української мови”, “Орфографічним словником української мови”, “Російсько-українським словником складної лексики”, “Словником синонімів української мови”, “Російсько-українським словником”, “Сучасним словником іншомовних слів”, російсько-українськими словниками наукової термінології (суспільні науки; математика, фізика, техніка, науки про Землю та Космос; біологія, хімія, медицина). А також з навчальними посібниками і довідниками з редагування і коректури, культури мови, що є помічниками у роботі редактора.

У “Практичних завданнях” подаємо тексти для самостійної роботи студентів. Під час перевірки внесених правок визначаємо типові помилки, аналізуємо їх.

Запропоновані різноманітні завдання з опрацювання наказів Міністерства освіти і науки України і Вищої атестаційної комісії щодо видання навчальної і наукової літератури, відповідних розділів навчальних посібників і довідників з редагування і коректури, а також з редагування текстів для учнів шкіл і студентів вищих навчальних закладів, наукових текстів різних жанрів допоможуть студентам глибше засвоїти курс „Редагування навчальної і наукової літератури”.І. Практичні завдання до теми

Редагування навчальної літератури”.
Завдання 1

Відредагуйте підрозділи навчального посібника з інформатики для учнів 10-го класу, поліпшуючи стиль викладу. Виконайте технічне редагування.
Слайдові, потокові і 3D-презентації

Розрізняють три види презентацій за технологіями створення: слайдові, потокові і 3D-презентації.

Розглянемо традиційні ком’ютерні презентації – слайдові.

Слайд – це зображення екранної стрічки, де можуть знаходитися фотографії, малюнки, графіки і діаграми, тексти, засоби для відтворення заздалегідь записаного звукового інтерв’ю чи відеосюжету чи інші елементи.

Корисною особливістю слайдових презентацій є інтерактивність. Це означає, що користувач може керувати процесом демонстрування слайдів, показувати різні слайди протягом різних проміжків часу, переходити від одного слайду до іншого в довільному порядку чи призупиняти показ слайдів для виконання певних дій. Слайдові презентації використовують в основному для супроводу доповіді. Звукові чи відеоефекти не є головними елементами. Основна задача розробника слайдової презентації – подання текстових та графічних даних.

Потокова презентація не є інтерактивною. Технічним засобом для її показу може служити не лише комп’ютер, але й відеоплеєр. Потокові презентації називають динамічними.

Презентації, де застосовують тривимірні (3D) ефекти, називаються 3D-презентаціями.

Їх різновидами є візуальні 3D-тури та панорамні віртуальні тури, які знайшли застосування у сфері реклами туристичних послуг, віртуальних енциклопедіях тощо. В них у статичному чи динамічному режимах застосовують ефекти, які під час демонстрації на плоскому екрані звичайного монітора створюють у глядачів ілюзію тривимірного простору.


Огляд засобів для створення і показу презентацій

Потокові презентації створюють різними засобами. Одним з таких засобів є програма MS Producer for PowerPoint. Вона не входить до стандартного комплекту офісних програм. Цю програму можна отримати із сайту http://microsoft.

3D-презентації створюють за допомогою панорамної відеотехніки і 3D-моделювання, які в школі не вивчатимемо.

Презентацію демонструють (показують) на екрані звичайного монітора чи на великому екрані у залі за допомогою спеціального обладнання.

Для демонстрації презентацій потрібний ком’ютер з приєднаними до нього монітором, проектором або інтерактивною дошкою. Проектор передає зображення з комп’ютера на проекційну панель, що має вигляд звичайного, як у кінотеатрі, екрана.

На відміну від проекційної панелі (звичайного екрана), інтерактивна дошка приєднана до комп’ютера і має сенсорні властивості. Це дозволяє писати на ній під час демонстрації спеціальними олівцями або дотиком до екрану руки чи спеціальної указки керувати процесом показу демонстрації.

Важливим засобом є миша. Якщо вона безопорна і бездротова, то за допомогою такої миші користувач може керувати демонстрацією, знаходячись на деякій відстані від комп’ютера, що дає змогу більш вільно спілкуватися з аудиторією.

Мультимедіа – це поєднання різних форм подання інформації: текстової, графічної, звукової, відео та ін. З поняттям мультимедіа асоціюються поняття мультимедійна програма, мультимедійний проект, мультимедійна презентація, мультимедійна енциклопедія. Переглядаючи в такій енциклопедії статтю про деяку країну, можна знайти цікаві факти, подані у текстовій чи графічній формі, прослухати гімн країни, переглянути панорамні відеофрагменти з цікавих місць чи народні танці. А для того, щоб відчути запах Чорного моря в Алупці чи запах квітів з відомої долини нарцисів, що на Закарпатті, доведеться попрацювати вам – сьогоднішнім учням. Подумайте, який пристрій для цього потрібно створити? Правильно, комп’ютерний синтезатор запахів.


Знайомство з програмою MS PowerPoint

Головне меню і панелі інструментів програми MS PowerPoint 2003 вам добре відомі.

Дещо інакше виглядає вікно програми MS PowerPoint 2007. Тут немає головного меню і панелей інструментів. Усі команди знаходяться на стрічці з закладками. Вважають, що новий інтерфейс користувача більш ефективний. Діалогові вікна команд і комбінації гарячих клавіш не змінились.

Запустивши програму (а це роблять засобами меню операційної системи, значка програми чи ярлика), можна створити перший слайд. Для цього треба ввести тексти у текстові рамки Заголовок слайда і Підзаголовок слайда і т. д.

Тексти на відміну від текстового процесора розташовують у презентаціях не довільно, а в об’єктах, які називають рамками (інші назви – написи, текстові блоки).

Зазвичай межі рамок прозорі, але їх можна змінити. Розглянемо переваги використання рамок:

1) рамку, як усі об’єкти, легко переміщати на слайді;

2) рамки і тексти в них можна форматувати незалежно одна від одної;

3) можна змінювати розміри рамок методом перетягування меж;

4) можна задати колір і товщину меж за допомогою контекстного меню і команди Формат рамки.

Створення слайдів – це різновид творчої роботи. Основний метод створення слайда – це конструювання слайда із застосуванням різних об’єктів. Після конструювання слайдів презентацію переглядають і, якщо потрібно, знову повертаються в режим конструювання слайдів з метою внесення змін і доповнень.

За призначенням презентації також поділяють на види. У цьому навчальному посібнику розглядатимемо презентації чотирьох видів: 1) фотоальбом; 2) реферат; 3) доповідь; 4) навчаючий засіб.


Cтворення фотоальбому

Для створення фотоальбому потрібно заздалегідь підготувати файли фотографій і надати файлам змістовні назви. Якщо назва файлу є на зразок 23.jpg, то таку назву варто замінити на Літо.jpg чи так, щоб назва була максимально короткою й інформативною.

Для створення фотоальбому застосовують засіб Фотоальбом, виконавши команди Файл→Створити і вибравши в області завдань команду-посилання Фотоальбом. Отримаємо вікно Фотоальбом.

Завдання 2

Прочитайте казку Євгена Дударя “Червона Шапочка”, вміщену в підручнику з української літератури для 8-го класу. Підготуйте редакторський висновок щодо змісту і мови цього тексту, а також відповідності його віковим особливостям дітей.

Червона шапочка

(Стара казка на новий лад)

В одному селі жила Червона Шапочка. Дівчина гарненька, ставненька. Нижню половину її вроди облягали вичовгані джинси. Верхню – розписаний незрозумілими гаслами балахон. На голові хвацько сиділа червона шапочка – подарунок від бабусі на день шістнадцятиріччя. За те її називали Червоною Шапочкою.

Одного разу мама каже Червоній Шапочці:


 • Ось тобі пиріг, пляшка вина. Однеси бабусі. Нехай підкріпиться трохи. Старенька вона вже. Нездужає.

Як у справжній казці, бабуся жила за лісом.

 • Тільки спіши, – каже мати, – поки сонечко високо.

Червона Шапочка пішла.

Відійшла на таку віддаль, що не побачиш її неозброєним оком. Сіла під кущ. Випила вино. З’їла пиріг. Дістала з потайної кишені джинсів цигарку. Запалила, смалить і наспівує:Ах, эта красная рябина

Среди осенней желтизны.

Я на тебя смотрю, любимый,

Теперь уже со стороны…

Як тут з кущів виходить Вовк. Страшенний, величезний. Очі голодним вогнем світяться. • А-а-а! – гаркнув. – Червона Шапочка! Попалась! Зараз тебе з’їм!

Червона Шапочка озирнулася. Цвикнула через густо напомаджену губу:

 • Пішов геть! Шкет нещасний! Ще не таких бачила.

Дихнула Червона Шапочка на Вовка перегаром вина й тютюну. Вовк очманів. Схопила Червона Шапочка Вовка за вуха, сіла на нього верхи і гукнула:

 • Поїхали!

 • Куди? – перелякався Вовк.

 • Куди-небудь! – пришпорила боки Вовка дерев’яними підошвами своїх стукалок. І той рвонув.

Каталася Червона Шапочка на Вовкові до ранку. Вранці під’їхала до бабусиної хати, зайшла у світлицю:

 • Чао предкам!

 • Дитино рідна! – сплеснула в долоні бабуся. – А ти де в таку рань тут узялася?

 • Ша! – приклала пальця до вуст Червона Шапочка. – Якщо мамам питатиме, де я була, скажеш, у тебе ночувала.

 • Господь з тобою, дитино!А хіба ти не з дому?..

 • Дай щось пошамати! – сказала Червона Шапочка, викаблучуючись перед дзеркалом.

 • Нема, дитино, – каже бабуся. – Бо я хворіла.

 • Давай бабки. Пошлю Вовка, принесе зараз.

Бабуся витріщилася на внучку.

 • Гроші давай! – хрипко пояснила Червона Шапочка.

Бабуся тремтячими руками дістала вузлика. Розв’язала. Подала Червоній Шапочці свою пенсію.

 • На. Нема більше.

 • Тоді я тебе з’їм! – налякала Червона Шапочка.

Якраз у цей час повз хату бабусі проходив мисливець. Дивиться, біля хати лежить загнаний Вовк, язика висолопивши і хвоста відкинувши. А з хати доноситься схлипування бабусі:

 • Не маю, внученько! Їй-богу, більше не маю!..

Мисливець вскочив у хату. Напоготові рушницю тримає:

 • Хто тут бабусю ображає?

Червона Шапочка криво осміхнулася:

 • А ти у родинні справи не вмішуйся! Браконьєр нещасний. Ось напишу на тебе скаргу, що ти вбив Вовка, обікрав бабушенцію і приставав до мене. Тоді закукурікаєш…

Мисливець був сміливий. Ніколи не тремтів перед найстрашнішим звіром. А тут жилка в нього затрусилася. Він згадав свою жінку молоду. Діточок білочубих. І, знітившись, почав задкувати до виходу.

Що далі діялося у бабусиній хаті, ніхто не знає. Бо свідків не було. Тільки десь під полудень з хати вийшла Червона Шапочка з набитим вузликом на спині. І зникла в лісі.

Де вона блукає, досі ніхто не знає.

Може, стрінеться вам принагідно. То сповістіть хоча б її маму. Бо побивається, руки ламає, де її чадо неповнолітнє, не знає…Завдання 3

Ознайомтеся з методичними рекомендаціями щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, а також порядком надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України, які визначені як додатки до наказу Міністерства освіти і науки України № 588 від 27.06.2008 (див. Додаток А.).

Завдання 4

Відредагуйте передмову навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів. Чи відповідає вона вимогам до структури навчальної книги, які визначені “Методичними рекомендаціями щодо структури, змісту та обсягів підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів” (див. додаток А)?
Передмова

Сьогодні, з переходом до ринкових умов господарювання і побудовою інформаційного суспільства, зростає роль математичних методів в економічних дослідженнях. Сучасні спеціалісти в області економіки повинні приймати рішення на основі детального аналізу отриманої інформації, результатів попереднього моделювання існуючої ситуації. Проте, економічна інформація є не досить точною і часто має випадковий характер. Переважна більшість економічних явищ і процесів моделюються з допомогою імовірнісних чи статистичних методів. Тому методи теорії ймовірностей і математичної статистики при вивченні цих процесів набувають надзвичайно великої ваги. З цієї причини майбутні економісти мають досконало володіти такими методами.

Допоможе студентам виконати це завдання даний практикум з “Теорій ймовірностей та математичної статистики”, який включає не тільки тестові завдання, але й методику їх розв’язання. Адже складні питання будь-якої дисципліни засвоюються краще, якщо їх вивчення підкреслюється відповідними тестами. Доцільність їх застосування зростає при самостійній підготовці студентів. Тестові завдання корисні також і тим, що вони загострюють увагу студентів на тих питаннях дисципліни, які при самостійному опрацюванні матеріалу за підручником могли б бути опущені.

Даний навчальний посібник складається з двох частин, кожна з яких включає 10 тем дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика”. Перша частина містить тестові завдання, а друга – теоретичний матеріал і методику розв’язування типових задач. У кожній темі тестів включено переважно три типи завдань. Завдання першого типу спрямовані на перевірку основних категорій, понять і величин, які розглядаються в даній дисципліні. Вони оформлені у вигляді таблиці з двома стовпчиками. Кожному поняттю, яке вказане у першому стовпчику таблиці, потрібно поставити у відповідність визначення, подане у другому її стовпчику.

Другий тип тестових завдань складається з переліку правильних і помилкових тверджень. Студенту треба вказати, які з них правильні. Третій тип завдань – це задачі та рівняння, для розв’язання яких необхідні не тільки вміння застосувати теоретичні знання, а й належний розвиток логічного мислення та аналітичних здібностей студентів. Особлива увага акцентується на задачах економічного характеру.

У кожній темі другої частини посібника наведено головні означення, формули, теореми і їхні наслідки. Крім теорій тут наведено умови типових задач з цієї теми і методику їх розв’язування, вказано на особливості задач.

Даний посібник буде корисний не тільки студентам денної і заочної форм навчання, але й всім тим, хто використовує чи використовуватиме імовірнісні та статистичні методи при моделюванні та прогнозуванні економічних явищ та процесів.

Завдання 5

З навчального посібника “Загальне редагування: нормативні основи” З. Партика і “Довідника коректора” М. Феллера, І. Квітко, М. Шевченко опрацюйте вимоги до оформлення рисунків і таблиць, а також написання одиниць вимірювань.

Завдання 6

Відредагуйте підрозділ навчального посібника для студентів економічних факультетів, зосереджуючи увагу на оформленні ілюстрацій (див. додаток А, п. 2.5).


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Зарубіжна історіографія
2017 -> Навчально-методичний комплекс
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Програма навчальної дисципліни
2017 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «основи екології»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка