Рецензія Котусенко, Віктор. Піговська, Ірина. Поляк, АннаСкачати 83.07 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір83.07 Kb.
ТипКонкурс

Рецензія

Котусенко, Віктор. Піговська, Ірина. Поляк, Анна. "Компендіум теології" Томи Аквінського. - Київ: Видавництво Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського, 2011. - 424 с. (Подання: Менжулін, Вадим. Зав.каф. філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська академія", д.філос.н., професор). 

_____________

що стала номінантом Конкурсу в царині філософських перекладів 2016
Загальна інформація
1. Повний бібліографічний опис публікації (із зазначенням особи, що висувала цю публікацію на Конкурс) _______________________

2. Перекладач(-і) _В. Котусенко, І. Пiговська, А Поляк______________________

3. Науковий редактор ________Н. Лисак____________.

4. Рецензент ______Звонська Леся____________________Оцінювання перекладу

(Рецензент самостійно визначає обсяг своїх висновків, кількість необхідних цитувань тощо.)І. Значущість перекладу для української філософської спільноти
І.а. Чи усуває даний переклад якісь істотні лакуни в українських текстологічних ресурсах: наприклад, чи представляє він значущих автора, філософський напрям, мовну традицію, епоху, не представлені або слабко представлені в українських перекладах?

Перший українськомовний переклад має неабияке значення для українських філософських та теологічних студій в цілому та для томістики зокремаІ.б. Чи містить переклад нову українську термінологію, що дозволяє точніше формулювати класичні й/чи сучасні філософські проблеми?Важко сказати
І.в Чи містить переклад інформацію, наявність якої може істотно розвинути культуру філософування українською мовою?Безперечно. Рецепція Фомою філософії Аристотеля, його ідей та понять, що є важливим для їх дефініції в діахроніїІ.г Якщо даний твір перекладався українською раніше, чи має рецензований переклад істотні переваги (недоліки) порівняно з попереднім(и)?
Це – перший українськомовний переклад.
ІІ. Ступінь складності оригінального тексту
ІІ.а Які змістовні й стилістичні складнощі містить текст оригінального твору?

Ідіостиль Фоми є логічним і синтаксично не ускладненимІІ.б Наскільки велику проблему для перекладів даний текст становив зазвичай?Можливо, у площині філософіїІІІ.в Наскільки перекладачеві вдалося подолати зазначені складнощі?У мовному плані бездоганно
ІV. Достовірність джерельної бази перекладу
ІV.а Наскільки достовірними й авторитетними вважаються ті рукописи або оригінальні видання, з яких здійснено переклад?


Видається, що латинський текст є максимально автентичнимІV.а Чи врахував перекладач останні тенденції в дослідженнях текстології перекладеного твору (стосується переважно класичних творів) і переклади іншими мовами?
.Важко сказатиV. Змістовно-філософська якість перекладу
V.а Наскільки повно перекладач розуміє перекладений текст?


Перекладачі належно володіють латинською та українською мовами для розуміння і передачі змісту тексту ФомиV.б Наскільки точно перекладач відтворює ключові й другорядні філософські поняття тексту?Філософські поняття відтворюються системно, максимально уніфікованоV.в Як у перекладі відтворено складні випадки філософської неперекладності?Особливих складностей та неперекладностей немаєV.г Наскільки точно українській переклад відтворює зміст оригіналу?Вважаю, що адекватно
VI. Cтилістично-граматична якість перекладу
VІ.а Чи припустився перекладач істотних помилок суто філологічного характеру (щодо правил як мови оригіналу, так і української)?


Переклад цілком відповідає нормам української мовиVІ.б Чи відтворив перекладач стилістику оригіналу, чи не містить переклад невиправданих мовних ускладнень (спрощень)?
Стиль оригіналу максимально відтворено


VІ.в Чи є текст перекладу читабельним? Чи ретельними були літредагування й коректура?
Текст перекладу є дохідливим та легко читаєтьсяVІ.г Чи уникає перекладач подвійного перекладу при цитуванні, чи звертається до оригіналів цитат, що для самого автора були іншомовними?
Сам Фома цитує латиною, тому випадки подвійного перекладу відсутні

VІI. Системність і концептуальність перекладацького підходу
VІІ.а Чи системно підійшов перекладач до відтворення термінології оригіналу?


Системно і максимально уніфікованоVІІ.б Чи описано у виданні принципи й специфічні риси перекладу?Видання не містить зведеного опису принципів перекладу
VІІ.в Чи підготував перекладач (або інші члени видавничої команди) глосарії, термінологічні покажчики (зокрема із наведенням еквівалентів мовою оригіналу)?
Покажчики і коментарі укладено якісно


VІІ.г Чи супроводжується переклад паралельним текстом оригіналу (переважно для класичних творів), якщо супроводжується, то чи був оригінальний текст належним чином вичитаний?ТакНа підставі пп. V–VІІ рецензент визначає комплексну оцінку адекватності1 й точності2 перекладу за 10-бальною шкалою. Згідно з пп. 7.4. Статуту, «переклади, адекватність і точність яких складає 6 або менше балів, не можуть претендувати на перемогу в Конкурсі» (достатньо, щоб оцінку, меншу від 7, виставив хоча б один рецензент).
Адекватність і точність даного перекладу заслуговують на оцінку

_10___ балів

VІІІ. Новаторські риси перекладу, представлення тексту тощо

(Чи запропонував перекладач якісь істотні новації в представленні тексту, в технології роботи над перекладом, роботі з цитатами тощо?)
Важко сказати
ІХ. Дослідницький складник перекладу
ІХ.а Чи є перекладач фахівцем з проблематики перекладеного ним твору, чи має відповідні публікації?

Перекладачі є з проблематики перекладеного твору
ІХ.б Чи супроводжується переклад дослідницькими статтями, коментарями, примітками (у т.ч. написаними не перекладачем, а іншими членами колективу, що готував видання)?ТакІХ.в Чи містять ці матеріали елементи наукової новизни?
Так


ІХ.г Чи допомагають ці матеріали читачам краще зрозуміти перекладений твір?Так


ІХ.ґ Чи може даний переклад залучатися до викладання філософії студентам як філософських, так і нефілософських спеціальностей?Так


Х. Висновки рецензента, що виходять за межі запропонованих вище питань

(За наявності.)
Переклад виконано якісно, на належному фаховому й філологічному рівні.


1 Під адекватністю перекладу тут розуміється його мовно-філологічна відповідність оригіналові.

2 Під точністю перекладу тут розуміється його відповідність філософському змістові оригіналу.


Каталог: sites -> default -> files -> registrations
files -> Реферат наукової роботи на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених
registrations -> Конкурс : «Інокентій Гізель. Вибрані твори у 3-х томах. Том Твір про всю філософію / Opus totius philosophiae. Київ Львів:
registrations -> Рецензія на публікацію «Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень» що стала номінантом Конкурсу в царині філософських перекладів 2016 Загальна інформація
registrations -> Загальна інформація
registrations -> Компендіум теології

Скачати 83.07 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка