Реалізація Концепції патріотичного виховання на уроках української мови та літератури ( слайд №1)Скачати 71.09 Kb.
Дата конвертації05.01.2018
Розмір71.09 Kb.
ТипУрок

Реалізація Концепції патріотичного виховання

на уроках української мови та літератури ( слайд № 1)

Дивовижна країна з чудовою природою, талановитими людьми, давньою історією та багатою духовною спадщиною… Горда за своє минуле, стурбована сучасним, рішуча у визначенні майбутнього…

Мати зі сльозами на очах проводжає синів на війну… Такою ми бачимо Україну сьогодні…

За синєє небо,

За жовте колосся

Боротися треба,

Щоб краще жилося!..

Твориться нова сторінка історії Батьківщини. Її герої - захисники України. Їхні вчинки гідні для наслідування молодим поколінням.Слайд №2 «Актуальність вічних цінностей»

Тож Концепція патріотичного виховання цілком обумовлена вимогами сьогодення. Реалізувати її в життя мають вчителі - сіячі розумного, доброго, вічного.

Серед вічних цінностей особливої актуальності набуває сьогодні почуття патріотизму.

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить людина, яка формується.

В.О.СухомлинськийСлайд № 3 «Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання» Вона була і є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, виховання учня-громадянина, учня-патріота.

Основна мета навчання української мови: формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

Слайд №4 «Державний стандарт мовної освіти – надійний путівник для вчителя-словесника»

Державним стандартом мовної освіти передбачено засвоєння таких змістових ліній: мовної, мовленнєвої, соціокультурної й діяльнісної. Саме вони формують комунікативну компетентність особистості, сприяють розвитку національної свідомості, патріотичному, морально-етичному та естетичному вихованню.

Варто звернути увагу на соціокультурну змістову лінію. Навчальною програмою не передбачено окремо годин для її реалізації. Проте подано орієнтовний перелік сфер відношення, тематику текстів та висловлювань учнів, що є важливим путівником для вчителя-словесника в плануванні системи роботи з патріотичного виховання. Наприклад:Клас

Сфера відношень

Тематика текстів

Теми висловлювань учнів

5

Я і Батьківщина

Рослинний і тваринний світ рідного краю

Сім природних чудес України

Людина і природа


«Барвінковий край»

«Рідні краєвиди»

«Велична й премудра природа»


Слайд №5. Концепцією патріотичного виховання передбачено такі шляхи модернізації системи викладання української мови:

- єдиний мовний режим;

-самобутній україномовний простір;

-свідоме користування рідною мовою;

-вияв українського менталітету;

-розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери учнів;

-залучення школярів до національної історії, культури через мовне посередництво.

Слайд № 6 «Першочергові кроки вчителя-словесника у формуванні духовного світу, цілісних світоглядних уявлень учнів»:

1. Збагачення словникового запасу.

2.Використання вишуканих зразків української мови.

3.Багатофункціональність рідного слова.

4.Добір цікавого дидактичного матеріалу.

5.Проведення тематичних уроків.

6.Реалізація принципу зв’язку навчання з життям.

Розглянемо окремі методичні аспекти впровадження визначених завдань у практику роботи.Збагачення словникового запасу Концепцією передбачено використання на кожному уроці слів-символів, фразеологізмів, прислів’їв, приказок через систему вправ та завдань:

- диктанти (словникові, пояснювальні, коментовані, визначальні тощо);

- добір синонімів;

- установлення відповідності;

-творче конструювання;

-укладання міні-словників (наука, техніка, медицина, спорт тощо).

Наприклад, при вивченні теми «Часи дієслів. Теперішній час» у 7 класі доцільно використати творче конструювання : запропонувати учням уставити в речення тексту дієслова теперішнього часу.

На моєму подвір’ї … барвінок. Його гнучкі стебельця … по всій клумбі. Зелене листя … здалеку. Прямо на мене … блакитними очима квіти. Вони … моє серце, … зір, … настрій..Слайд №7 «Використання вишуканих зразків української мови»

Пропоную один із перевірених практикою варіантів: етапи перевірки д/з або ж актуалізації опорних знань, метод ущільненого опитування , поєднання фронтальної та індивідуальної форм роботи ( 1 учень – будує схему біля дошки, 2 учнів – працюють за картками, для класу проводиться бліц-опитування). Для карток обираю мовний матеріал із творів класиків української літератури:

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну!..

В.Сосюра

(8 клас, тема «Однорідні члени речення»).Слайд №8. Забезпечують ефективність реалізації Концепції патріотичного виховання тематичні уроки.

Рекомендації до їх проведення:

1)Добирати мовний матеріал до однієї лексичної теми: «Україна», «Рідна земля», «Мати», «Хліб», «Пори року», «Українська пісня»…

2)Пов’язувати тему уроку з народним календарем ( наприклад, грудень багатий на такі свята: Катерини, Андрія, Миколая …).

3)Присвячувати уроки письменникам-ювілярам, іншим видатним людям України.

4)Доцільно використовувати міні-посібники.

5)Поетапно спрямовувати роботу за схемою: слово – словосполучення – речення – текст.

Наприклад: 5 клас

Тема уроку. Словосполучення. Речення. Узагальнення вивченого

Лексична тема. Без верби та калини нема України

Мовні одиниці:

- Слова: калина, кетяги, кущ, листя, символ, Україна, окраса, медицина.

-Словосполучення: білий цвіт, розлогий кущ, червоні кетяги, багряне листя, окраса подвір’я, народна медицина.

- Речення: У вінку зеленолистім, у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду.

Текст: легенда про калину.

Слайд №9 «Мета української літератури»: виховання національно свідомого громадянина України, формування й утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних та загальнолюдських цінностей.

Слайд №10 «Зміни підходів до викладання»

Сучасний етап розвитку освіти вимагає розставити такі змістовні й дидактичні акценти:1) Інтегроване навчання, міжпредметні зв’язки:

- 7 клас, А.Малишко «Пісня про рушник» ( інтегрований урок літератури та музичного мистецтва).

- 5 клас, М.Вінграновський «Сіроманець» ( міжпредметні зв’язки з природознавством та народознавством). Доцільно використати такі ідіоми:

- Вовка ноги годують.

- Скільки вовка не годуй, а він у ліс дивиться.

- Вовка боятися – в ліс не ходити.

- Вовчий апетит, вовчий погляд.

2) Обовязкове використання наочності:

- 5 клас, Олександр Олесь «Ярослав Мудрий» ( презентація «Київ – серце України»).

- 7 клас, М.Стельмах «Гуси-лебеді летять» (виставка «Народні промисли»).

- 8 клас, Леся Українка «Давня весна» ( картинна галерея «Весна іде, красу несе…»).3)Оптимістичний аспект у вивченні біографії митців: висвітлювати оригінальність таланту, багату уяву, фантазію; акцентувати увагу, що життєві труднощі загартовують людину. Ефективний вид роботи, що забезпечує міцність знань – «літературний портрет».

4)Глибоке змістовне вивчення художніх творів передбачає:

- зацікавлення учнів читанням художніх творів( різні види читання, ситуації «подиву», «літературної таємниці»);

- володіння навичками ідейно-художнього аналізу твору;

- проблемний підхід до викладання;

- розвиток самостійного критичного мислення;

- підвищення виховного рівня сучасного уроку.

5)Особистісно зорієнтований підхід: допомогти учневі організувати свою навчальну працю для досягнення результату . Найбільш сприятливі методи та форми роботи: дискусія, рольова гра, групова робота, кероване дослідження, проекти, самостійні дослідження тощо.

6)Проекція історичного періоду на сучасне життя.

Література – це вид мистецтва, що відображає дійсність. Тому важливо вивчати художній твір у контексті того чи іншого історичного періоду, розкриваючи актуальність порушених проблем у наш час:

9 клас, Т.Шевченко «Гайдамаки» - Коліївщина.

7 клас, Г.Тютюнник «Климко» - ІІ світова війна.

8 клас, Історична пісня «Зажурилась Україна» - козаччина.

Слайд №11. Система роботи з національно-патріотичного виховання на уроках української мови та літератури має обов’язково підсилюватись позакласною роботою з предметів.

Пропоную звернути увагу на такі форми роботи:

- уроки Миру ( «Край, в якому хочеться жити»);

- міжпредметні діалоги («Т.Шевченко і Чигиринщина»);

- виступи агітбригади («Захисти солов’їну – збережи Україну»);

- естафети Пам’яті (“Вічний вогонь закликає: щастя живих бережіть!» );

- шкільні проекти до Дня науки ( «Юність В.Симоненка», «Травневий вальс кружляє в долях вітівчан»);

- народознавчі конкурси («Соняшник», «Патріот»).Слайд №12 «Краєзнавство». Саме воно міцною ниткою духовності прив’язує людину до свого дому, стежки, близьких і рідних людей; саме на них і тримається сучасний світ із його труднощами і викликами.

Напрями роботи:

1. Оновлення експозицій шкільного музею «Вітове – наша маленька Батьківщина» ( відділи «Герої нашого часу», «Духовні зв’язки поколінь»).

2.Екскурсії та народознавчі свята в музеї Матері (лірична сповідь «Поговори зі мною, мамо», «Андріївські вечорниці»).

3.Фольклорно-етнографічні експедиції («Традиційні зимові свята вітівчан», «Бабусина казка»).Слайд №13 «Плекайте квітку любові до України!»

Модернізація освітніх технологій з української мови та літератури забезпечить позитивні результати за умови партнерського співробітництва вчителя й учня на основі толерантності, взаємної довіри, теплоти й сердечності… Тож , в першу чергу, нам з вами потрібно виплекати в своїх душах квітку любові до України, щоб подарувати її своїм вихованцям.

Посадіть калину біля школи,

Щоб на цілий білий світ

Усміхнулась щиро доля,

Материнський ніжний цвіт…

А щоб цвіт її не стерся,

Не зав’янув в спориші, -

Посадіть калину біля серця:

Хай цвіте вона в душі!..
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 71.09 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка