Програма додаткових фахових випробувань для абітурієнтів, що вступають на ІІ курсСкачати 87.62 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір87.62 Kb.
ТипПрограма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету хореографічного мистецтва протокол №9 від 29.02.2016

Декан _____________Цвєткова Л.Ю.
ПРОГРАМА

додаткових фахових випробувань для абітурієнтів,

що вступають на ІІ курс

за напрямом підготовки 6.020202 «Хореографія»

Київ 2016

Пояснювальна записка

На ІІ курс напряму підготовки 6.020202 «Хореографія» приймаються особи, які мають диплом молодшого спеціаліста здобутого за іншою спеціальністю, а також особи, які отримують другу вищу освіту. Додаткове вступне випробування передує вступному екзамену з фаху і має кваліфікаційний характер. Якщо абітурієнт подав заяви з певної спеціальності і на денну і на заочну форми навчання, то додаткове вступне випробування він складає єдине, за розкладом денної форми навчання. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі за цією спеціальністю. Додаткові фахові випробування проводяться у формі конкурсу творчих здібностей, в ході якого абітурієнт повинен:  • продемонструвати певний рівень готовності кістково-м’язового апарату до занять хореографією;

  • продемонструвати певний рівень володіння координацією;

 • продемонструвати певний рівень втілення художньо-образного змісту виконуваного хореографічного твору.


Вимоги до проходження конкурсу творчих здібностей із спеціалізації

«Народна хореографія»
Виконати підготовлений заздалегідь танцювальний фрагмент або етюд на визначену абітурієнтом тему. Тривалість етюду – 1-1,5 хв. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту (лексики) повністю залежить від абітурієнта.
Рекомендована література:

 1. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю / Боримська Г. – К., 1974.

 2. Ваганова А. Основи классического танца / Ваганова А. – 9-е изд. – СПб. : Лань, 2007.

 3. Васильева Е. Танец / Васильева Е. – М. : Искусство, 1968.

 4. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец / Васильева-Рождественская М. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1989.

 5. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю / Василенко К. – К. : Мистецтво, 1971 (І вид.); 1990 (II вид.); 1996 (Ш вид.).

 6. Василенко К. Композиція українського народно-сценічного танцю / Василенко К. – К., 1983.

 7. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / Верховинець В. – К. : Мистецтво (всі видання).

 8. Голейзовский К. Образцы русской народной хореографи / Голейзовский К. – М. : Искусство, 1967.

 9. Зайцев Е. Основи народно-сценічного танцю / Е. Зайцев. – Вінниця, 2007.

 10. Захаров Р. Сочинение танца / Захаров Р. – М. : Искусство, 1983.

 11. Костровицкая В. Школа классического танца / Костровицкая В., Писарев А. – СПб. : Лань, 2002.

 12. Лифарь С. Страдные годы с Дягилевым / Лифарь С. – К., 1994.

 13. Пасютинская В. Волшебннй мир танца / Пасютинская В. – М., 1986.

 14. Смирнов И. Искусство балетмейстера / Смирнов И. – М., 1986.

 15. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю / Цвєткова Л.Ю. – К. : Альтерпрес, 2013.


Вимоги до проходження конкурсу творчих здібностей із спеціалізації

«Бальна хореографія»
Виконати підготовлений заздалегідь хореографічний номер (дует), створений на основі лексики бальної хореографії, використовуючи свого партнера (партнерку) або інших абітурієнтів. Тривалість етюду – 1-1,5 хв. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту (лексики) повністю залежить від абітурієнта.
Рекомендована література:

 1. Современный бальный танец : учеб-метод. пособие / под ред. Стриганова В.М., Уральской В.И. – М. : Просвещение, 1978.

 2. Уральская В. Природа танца / В. Уральская. – М., 1981.

 3. Фокин М. Против течения / М. Фокин. – М. : Искусство, 1987.

 4. Денна Г. Все танцы : сокр. пер. с фр. / Г. Денна. – К., 1989.

 5. Уолтер Леерд. Техника латиноамериканских танцев/ Леерд Уолтер ; пер. с англ. А. Белогородского. – М. : Изд-во “Артис”, 2003.

 6. Имперское общество учителей танца. «Латиноамериканский танец» / пер. с англ. А. Иванова. – 1997.

 7. Ромейн Є. Питання та відповіді на іспитах рівней “асошиейт” та “мембер” з латиноамериканських танців / Є. Ромен ; пер. з англ. О. Іванова. – К., 1997.

 8. Ритми : зб. б. т. / упор. В.В. Островський, В.М. Михайлов. – К. : Мистецтво, 1968. – (в 2-х випусках).

 9. Сміт-Хемпшир Г. Віденський вальс / Сміт-Хемпшир Г. ; пер. з англ. О.Іванова. – К., 1997.

 10. Техніка Європейських танців. Королівське Товариство Вчителів Танцю («The Ballroom Technique», ISTD).

 11. Переглянута техніка латиноамериканських танців. Королівське Товариство Вчителів Танцю («The Revised Technique of Latin Dancing», ISTD);

 12. Румба, 1998. Королівське Товариство Вчителів Танцю («Latin American Rumba» 1998, ISTD);

 13. Ча-ча-ча, 1999. Королівське Товариство Вчителів Танцю («Latin American Cha-cha-cha» 1999, ISTD);

 14. Пасодобль, 2000. Королівське Товариство Вчителів Танцю («Latin American Paso Double» 2000, ISTD);

 15. Самба, 2002. Королівське Товариство Вчителів Танцю («Latin American Samba» 2002, ISTD);

 16. Джайв, 2002. Королівське Товариство Вчителів Танцю («Latin American Jive» 2002, ISTD).

 17. Уолтер Леерд. Доповнення до техніки латиноамериканських танців/ Леерд У. : Інтернаціональна Танцювальна Асоціація Вчителів («The Technique of Latin Dancing Supplement by Walter Laird», IDTA).


Вимоги до проходження конкурсу творчих здібностей із спеціалізації

«Класична хореографія»
Виконати підготовлений заздалегідь танцювальний фрагмент або етюд на визначену абітурієнтом тему. Тривалість етюду – 1-1,5 хв. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту (лексики) повністю залежить від абітурієнта.
Рекомендована література:

 1. Балет. Энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия, 1981.

 2. Бахрушин Ю. История русского балета : учеб. пособ. / Ю. Бахрушин. – СПб. : Лань, 2009.

 3. Бежар М. Мгновение в жизни другого / М. Бежар. – М., 1994.

 4. Ваганова А. Основы классического танца / Ваганова А. – 9-е изд. – СПб. : Лань, 2007.

 5. Васильева Е. Танец / Васильева Е. – М. : Искусство, 1968.

 6. Захаров Р. Сочинение танца / Захаров Р. – М. : Искусство, 1983.

 7. Костровицкая В. Школа классического танца / Костровицкая В., Писарев А. – СПб. : Лань, 2002.

 8. Пасютинская В. Волшебннй мир танца / Пасютинская В. – М., 1986.

 9. Рехвіашвілі А.Ю. Мистецтво балетмейстера / Рехвіашвілі А.Ю. – К., 2008.

 10. Смирнов И. Искусство балетмейстера / Смирнов И. – М., 1986.

 11. Фокин М. Против течения / Фокин М. – М. : Искусство, 1987.

 12. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю / Цвєткова Л.Ю. – К. : Альтерпрес, 2013.

 13. Шереметьевская Н. Танец на эстраде / Шереметьевская Н. – М., 1985.

Вимоги до проходження конкурсу творчих здібностей із спеціалізації

«Сучасна хореографія»

Виконати підготовлений заздалегідь танцювальний фрагмент або етюд на визначену абітурієнтом тему в будь-якому стилі сучасної хореографії. Тривалість комбінації – 1-1,2 хв. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту (лексики) повністю залежить від абітурієнта.


Рекомендована література:

 1. Балет. Энциклопедия. – М. : Советская энциклопедия, 1981.

 2. Бежар Морис. Мгновение в жизни другого / Бежар Морис. – М., 1994.

 3. Боттомер П. Уроки танца / Пол Боттомер ; пер. с англ. К. Молькова. – М. : Эксмо, 2004. – 254 с.

 4. Ваганова А. Основи классического танца / Ваганова А. – 9-е изд. – СПб. : Лань, 2007.

 5. Васильева Е. Танец / Васильева Е. – М. : Искусство, 1968.

 6. Дряпіка В.І. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики / В.І. Дряпіка. – К. : Трелакс, 1997.

 7. Еремина М. Роман с танцем / М. Еремина. – СПб., 1998. – 253с.

 8. Захаров Р. Сочинение танца / Захаров Р. – М. : Искусство, 1983.

 9. Лисицкая Т. Что такое брейк? / Т. Лисицкая // Наука и жизнь. – 1988. – №10.

 10. Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец. Начало обучения / В.Ю. Никитин. – М., 2001.

 11. Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец. Продолжение обучения. / В.Ю. Никитин. – М., 2001.

 12. Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец. Этапы развития : метод. техника / В.Ю. Никитин. – М. : ИД «Один из лучших», 2004. – 414с.

 13. Пасютинская В. Волшебннй мир танца / Пасютинская В. – М.,1986.

 14. Популярная энциклопедия искусств. Музыка, танцы, балет, кинематограф / авт. состав: Н. Данисевич, П. Каменец-Подольский, Д. Шевченко. – СПб. : Диля, 2001. – 544с.

 15. Рехвіашвілі А.Ю. Мистецтво балетмейстера / Рехвіашвілі А.Ю. – К., 2008.

 16. Современная энциклопедия Аванта+. Музыка наших дней / ред. Д.М. Володихин. – М. : Аванта+, 2002. – 432с.

 17. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н.И. Тарасов. – СПб. : Лань, 2005. – 496с.

 18. Телегин А.А. Танцуем джайв, рок-н-ролл, чечетку. Самоучитель модных танцев / А.А. Телегин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 320с.

 19. Форнатейл П. История рок-н-роллу : пер. с англ. / П. Форнатейл // Всесвит – 1989. – №8.

 20. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю / Цвєткова Л.Ю. – К. : Альтерпрес, 2013.

 21. Шереметьевская Н. Танец на эстраде / Шереметьевская Н. – М. : Искусство, 1985.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Додаткове фахове випробування оцінюється за системою – склав/не склав, при цьому, для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала (мінімальний прохідний бал – 61).
Бали

Оцінка

Критерії

90 - 100

Відмінно

абітурієнт:

 • продемонстрував високий рівень готовності кістково-м’язового апарату до занять хореографією;

 • продемонстрував високий рівень володіння координацією;

 • продемонстрував високий рівень втілення художньо-образного змісту виконуваного хореографічного твору

80 - 89


Добре

абітурієнт:

 • продемонстрував достатній рівень готовності кістково-м’язового апарату до занять хореографією;

 • продемонстрував достатній рівень володіння координацією;

 • продемонстрував достатній рівень втілення художньо-образного змісту виконуваного хореографічного твору

70 - 79

Задовільно


абітурієнт:

 • продемонстрував достатній рівень готовності кістково-м’язового апарату до занять хореографією;

 • продемонстрував поверхневий рівень володіння координацією;

 • продемонстрував поверхневий рівень втілення художньо-образного змісту виконуваного хореографічного твору

61 - 69

Достатньо задовільно

абітурієнт:

 • продемонстрував поверхневий рівень готовності кістково-м’язового апарату до занять хореографією;

 • продемонстрував поверхневий рівень володіння координацією;

 • продемонстрував поверхневий рівень втілення художньо-образного змісту виконуваного хореографічного твору

1 -60

Незадовільно


абітурієнт:

 • не продемонстрував мінімального рівня готовності кістково-м’язового апарату до занять хореографією;

 • не володіє координацією;

 • не продемонстрував здібностей до втілення художньо-образного змісту виконуваного хореографічного твору

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
2016 -> Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
2016 -> Програма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2016
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розробники програми
2016 -> Проектна діяльність при підготовці позакласного заходу з фізики. Прес-конференція про вклад українських вчених у розвиток світової космонавтики за темою: «Твої, Україно, сини!». Мета
2016 -> Н р. 5 курс магістри Навчальна дисципліна «Український авангард»
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос

Скачати 87.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка