Про затвердження Статуту Мукачівської міської картинної галереї у новій редакціїСкачати 69.54 Kb.
Дата конвертації23.01.2018
Розмір69.54 Kb.
ТипЗаконУ К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
25.10.2016 Мукачево № 279

Про затвердження Статуту Мукачівської

міської картинної галереї у новій редакції
Враховуючи необхідність приведення Статуту Мукачівської міської картинної галереї у відповідність до норм податкового законодавства (п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України), керуючись п.п.1 п “а” ст. 32, ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити Статут Мукачівської міської картинної галереї у новій редакції (додаток 1).
2. Начальнику відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради (Калій І.Я.) в установленому законодавством порядку забезпечити державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу, згідно п.1 цього рішення. Ідентифікаційний код - 26211622.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу культури Калій І. Я.

Міський голова А. Балога

Затверджено рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради

№ 279 від 25.10.2016 року


СТАТУТ
МУКАЧІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ КАРТИННОЇ ГАЛЕРЕЇ


(Нова редакція)

Мукачево, 20161. Загальні положення
1.1. Мукачівська міська картинна галерея (далі Галерея), створена згідно рішення Мукачівського міського виконавчого комітету № 547/02-5 від 03.11.1995 року.
1.2. Галерея є комунальним закладом культури міста. Засновником є виконавчий комітет Мукачівської міської ради і перебуває на балансі міського відділу культури.
1.3. У своїй діяльності Галерея керується Конституцією України, Законами України, наказами Міністерства культури України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів самоврядування, власним статутом.
1.4. Повна назва:

Мукачівська міська картинна галерея.
1.5. Юридична адреса:

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Федорова, 5.
2. Юридичний статус
2.1. Галерея є юридичною особою за законодавством України з часу її реєстрації. Діє на підставі статуту, затвердженого засновником, має самостійний кошторис, всі розрахунки проводить через централізовану бухгалтерію відділу культури, має власну печатку, кутовий штамп.
2.2. Мукачівська міська картинна галерея є неприбутковою установою та зареєстрована у порядку, визначеному законом.
2.3. Заклад забороняє розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
2.4. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення закладу (неприбуткової установи), його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.
2.5. Доходи (прибутки) неприбуткової установи використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності.
2.6. Мукачівська міська картинна галерея внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
2.7. Галерея володіє, користується і розпоряджається майном, переданим їй у відання Засновниками і набутим в процесі своєї діяльності.
2.8. Галерея має право від свого імені укладати договори, контракти, набувати майнові та особисті не майнові права, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському чи третейському суді.
2.9. Галерея має самостійний баланс, власні основні і оборотні кошти, діє як бюджетна організація, має свої спеціальні кошти, здійснює свою культурно-просвітницьку діяльність, згідно з планами погодженими і затвердженими відділом культури міськвиконкому.
2.10. Утримання Галереї і її штатних працівників здійснюється за рахунок бюджетних коштів Засновника. Прибутки, отримані від господарської діяльності Галереї, відносяться на окремий рахунок і використовуються згідно чинного законодавства України, а саме:

- преміювання працівників Галереї;

- придбання художніх робіт, інвентарю;

- фінансування міжнародних та всеукраїнських пленерів, симпозіумів, наукових конференцій, друкарських робіт;


2.11. Галерея має право на укладання договорів з виконавцями ремонтних робіт, орендарями та іншими суб’єктами діяльності.
3. Мета і предмет діяльності
3.1. Метою діяльності Галереї є пропаганда мистецтва, збір і виставки творів всіх видів образотворчого мистецтва, збереження кращих традицій мистецтв і виховання на їх основі молодого покоління, ознайомлення населення міста і регіону з кращими творами митців.
3.2. Предмети діяльності Галереї:

 • створення і комплектування художнього фонду Галереї предметами мистецтва;

 • організації постійнодіючої експозиції творів мистецтва;

 • організація загальноміських виставок митців м. Мукачева безкоштовно. Відбір художніх експонатів на виставку проводить призначена засновником рада;

 • організація персональних виставок і презентацій творів художніх і скульпторів;

 • проведення культурних заходів по пропаганді мистецтвознавства (конференції, семінари, виставки);

 • організація міжнародних та всеукраїнських пленерів, симпозіумів для митців різних напрямків.

3.3. Галерея має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до предметку своєї діяльнсті і згідно вимог чинного законодавства України.


3.4. Згідно з метою і предметом діяльності Галерея має право:

 • залучати на договірних засадах кошти державних, громадських і приватних підприємств і організацій, використовувати інвестиції і благодійні кошти вітчизняних і іноземних юридичних та фізичних осіб;

 • орендувати і набувати у власність приміщення, споруди, основні і господарські засоби, згідно чинного законодавства України;

 • купувати твори мистецтва, матеріальні засоби, товари і матеріали необхідні для поповнення і утримання фонду Галереї, проводження культурно-освітньої та господарської діяльності за безготівковий і готівковий рахунок, а також проводити товарообмінні взаєморозрахунки, згідно укладених угод.


3. Майно галереї
4.1. Майно Галереї становлять художній фонд, основний фонд та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається у його самостійному балансі.
4.2. Джерелами формування майна Галереї є:

 • матеріальні і грошові внески Засновників;

 • художній фонд мистецтва, отриманий від державних закладів, інших юридичних і фізичних осіб;

 • доходи, отримані від проведених культурних заходів та господарської діяльності;

 • інші джерела, не заборонені Законодавством України.


5. Керівництво Галереї
5.1. Керівництво роботою Галереї здійснює Директор, який призначається на посаду начальником відділу культури.
5.2. Штатний розпис Галереї визначається Засновником.
5.3. До компетенції директора Галереї належать:

 • організація роботи Галереї у відповідності з метою і предметом діяльності та рішень Засновника;

 • розпорядження майном підприємства, включаючи його грошові, матеріальні засоби в межах надання йому повноважень;

 • представлення Галереї у відносинах з організаціями, установами і державними органами;

 • прийом на роботу і звільнення працівників Галереї;

 • виконання інших функцій, передбачених умовами укладеного з ним контракту.

 • проведення виставок-аукціонів і продажу товарів мистецтва;

 • проведення експертної оцінки художнього рівня і вартості творів мистецтва з правом видання заключних документів;

 • виготовлення і реалізація атрибутики, предметів, матеріалів необхідних для ствоерння творів художнього і прикладного мистецтва (в т.ч. багету, рам, підрамників, фарб, пензлів);

 • підготовка і видання проспеків, альбомів та інших інформаційних матеіралів, пов'язаних з пропагандою мистецтва:

 • оформлення експозиції і залу;

 • коментар виставки;

 • забезпечення афішами;

 • реклама у газеті, по радіо, по місту.


6. Фінансова діяльність
6.1. Директор міської картинної галереї є розпорядником коштів загального та спеціального бюджетів. Здійснює фінансові операції через централізовану бухгалтерію відділу культури.

Має право відкривати рахунки в державному казначействі.


7. Реорганізація і ліквідація Галереї
7.1. Припинення діяльності Галереї може здійснюватися шляхом її реорганізації (зміни організаційно-правової форми) або ліквідації.
7.2. Реорганізація Галереї проводиться за рішенням Засновника і його права і обов’язки переходять до правонаступника.
7.3. Галерея підлягає ліквідації у слідуючих випадках:

- за рішенням Засновника;- за рішенням державних органів, якщо його діяльність не відповідає завданням і предмету діяльності передбачених Статутом або в разі порушення діючого Законодавства.
7.4. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається ініціатором ліквідації.


Міський голова А. Балога

Скачати 69.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка