П/п Зміст уроку ДатаСкачати 80.95 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір80.95 Kb.
ТипУрок

Календарне планування

з української мови 9 клас


п/п

Зміст уроку

Дата1
2-3

4
5

6


7-8

9

1011

12
13

14

15-16
17


18


19

20
21-22

23
24
25
26

27

2829

30
31


32

33

34


35

36

3738
39
40

41

42


43
44

45

4647
48

49
50


51
52

53
54

55
56
57

58
59

60
61-62
63
64-65
66-67
68

69
70


Вступ. Розвиток української мови.


Просте неускладнене й ускладнене речення. Види простого ре­чення, їх істотні ознаки.
Основні правила правопису.
ЗМ №1. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Текст, його основні ознаки; стилі, типи мовлення.
ЗМ №2. Усний стислий переказ тексту наукового стилю.
Пряма і непряма мова
Пряма і непряма мова як засіб передачі чужої мови. Інтонація речень з прямою мовою. Розділові знаки при прямій і непрямій мові.
Заміна прямої мови непрямою. Синоніміка різних способів передачі прямої мови
ЗМ №3. Підготовка до контрольного вибіркового переказу тексту наукового стилю (на основі кількох джерел).
ЗМ №4. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел).
Діалог. Інтонація речень з діалогом. Роз­ділові знаки при діалозі.
Цитата як спосіб передачі чужої мови. Використання цитування як виражального засобу усного та писемного мовлення.
Контрольна робота №1 (тестові завдання). Повторення. Пряма і непряма мова. Контрольне читання мовчки.

Складне речення і його ознаки.

Складносурядне речення
Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв'язком.
Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому.Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення. Роз­ділові знаки між ними.
Інтонація складносурядного речення. Синонімія складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного ре­чення і простих речень.
Контрольна робота № 2. «Складносурядне речення»


Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому.
Основні види підрядних речень. Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення.
Складнопідрядні речення з підрядними означальними.
Контрольна диктант.
Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними.
ЗМ № 5. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему. Підготовка до здачі усного контрольного твору.
ЗМ №6. Письмовий контрольний твір у публіцистичному сти­лі на морально-етичну тему.
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні місця і часу.
Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри й ступеня, з підрядним порівняльним.
Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, допустовими.
Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови.
ЗМ 7. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статей).
Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки.
Контрольна робота №3 (тестові завдання). Складнопідрядне речення.
ЗМ №8. Конспектування як різновид стислого переказу почуто­го.
Безсполучникове складне речення
Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між час­тинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки.
ЗМ №9. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуа­ції, обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу.
Розділові знаки (кома і крапка з комою).
Розділові знаки (двокрапка).
ЗМ №10. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (підготовка до контрольного переказу).
ЗМ №11. Контрольний докладний переказ тексту публіцисти­чного стилю із творчим завданням.
Розділові знаки (тире).
Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції.
Контрольна робота №4 (тестові завдання). Безсполучникове складне речення.

Складне речення з різними видами зв'язку
Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком. Розділові зна­ки у таких реченнях.
ЗМ № 12. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну гему в публіцистичному стилі.
Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком.
Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень. Використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах.
Повторення вивченого. Підготовка до контрольної роботи.
Контрольна робота №5 (тестові завдання). Безсполу­чникове складне речення. Складне речення з різними видами зв'язку. Контрольне аудіювання.
Складне синтаксичне ціле
Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки.
ЗМ № 13. Письмовий контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему
Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове.
Розподіл тексту на мікротеми, членування речень на відоме і но­ве, співвідношення ССЦ з абзацом.
ЗМ № 15. Оповідання на самостійно обрану тему.
Синоніміка синтаксичних конструкцій.
Оптимальне структурування ССЦ у висловлюваннях, що нале­жать до різних типів мовлення.
ЗМ №16. Ділові папери. Заява. Автобіографія.
Повторення найважливіших орфограм і пунктограм. Підготовка до контрольного диктанту.
Контрольний диктант.
Повторення вивченого про складне речення.
Повторення вивченого про складносурядне речення.
Повторення вивченого про складнопідрядне речення.
Повторення вивченого про складне речення з різними видами зв’язку .
Контрольна робота № 6 «Складне синтаксичне ціле»

(тестові завдання).


Повторення і систематизація
Слово як предмет вивчення
Підсумковий урок. Річне оцінюванняСкачати 80.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка