Положення про випускну атестацію студентів нтууСторінка1/20
Дата конвертації23.06.2019
Розмір1.57 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

ПОЛОЖЕННЯ
про випускну атестацію студентів
НТУУ «КПІ»

Ухвалено Методичною радою НТУУ «КПІ»


(протокол № 7 від 19.03.2015 р.)
Київ

НТУУ «КПІ»

2015

Положення про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ» [Електронний ресурс] / Уклад.: В. П. Головенкін, В. Ю. Угольніков. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 112 с.Мережне електронне навчальне видання

положення


про ВИПУСКну атестаціЮ студентів
НТУУ «КПІ»

Укладачі: Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.Угольніков Володимир Юхимович, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний

за випуск Гожій Сергій Петрович, д-р. техн. наук, доц.

Рецензенти: Сулема Євгенія Станіславівна, канд. техн. наук, доц.Лемешко Анатолій Дмитрович, канд. техн. наук, доц.

ЗМІСТ


ЗМІСТ 3

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА 6

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 7

2.1. Загальні відомості 7

2.2. Функції структурних підрозділів університету 8

Навчальний відділ університету: 8

Навчально-методичний відділ університету: 9

Відділ кадрів і архівної справи університету: 9

Деканати інститутів та факультетів: 9

Випускові кафедри: 11

2.3. Комплектування екзаменаційної комісії
з випускної атестації студентів та обов’язки її членів 14

Голови екзаменаційних комісій 14

Члени екзаменаційних комісій 15

Секретарі екзаменаційних комісій 16

2.4. Організація роботи екзаменаційної комісії 17

2.5. Порядок проведення випускної атестації 19

2.6. Підведення підсумків роботи екзаменаційної комісії 26

3. АТЕСТАЦІЙНІ РОБОТИ 29

3.1. Завдання та види атестаційних робіт 29

3.2. Організація виконання атестаційних робіт 32

3.3. Обов’язки керівників (наукових керівників), консультантів і рецензентів атестаційних робіт та студентів 33

Керівник дипломного проекту (дипломної роботи), науковий керівник магістерської дисертації: 33

Консультант дипломного проекту (ДР, МД): 34

Рецензент дипломного проекту (ДР, МД): 35

Студент 36

3.4. Теми атестаційних робіт 38

3.5. Завдання на атестаційну роботу 39

3.6. Вимоги до структури та змісту


дипломного проекту (роботи) 42

3.7. Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації 44

3.8. Порядок допуску до захисту 50

Додаток 1 51

Додаток 1 51

Договір на проведення практики 51

Додаток 2 54

Додаток 2 54

Подання про затвердження голів ЕК 54

Додаток 3 56

Додаток 3 56

Наказ про затвердження складу ЕК та підготовку до проведення


випускної атестації студентів 56

Додаток 4 59

Додаток 4 59

Наказ про затвердження тем і керівників дипломних проектів/робіт


(наукових керівників магістерських дисертацій)
здобувачів вищої освіти 59

Додаток 5 64

Додаток 5 64

Наказ про випуск студентів 64

Додаток 6 67

Додаток 6 67

Довідка-виклик для виконання дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) 67

Додаток 7 68

Додаток 7 68

Довідка-виклик для складання випускних екзаменів 68

Додаток 8 70

Додаток 8 70

Зведена відомість про результати навчання студентів,
допущених до випускної атестації (форма і приклад заповнення) 70

Додаток 9 72

Додаток 9 72

Рекомендації щодо розроблення Комплексу екзаменаційних матеріалів


до випускного екзамену 72

Рекомендації щодо розроблення закритих тестів


та критеріїв оцінювання результатів 75

Зразок оформлення Комплексу екзаменаційних матеріалів


для випускного екзамену 77

Форма окремого екзаменаційного білету 80

Додаток 10 81

Додаток 10 81

Протокол засідання ЕК щодо приймання (комплексного) випускного екзамену 81

Додаток 11 87

Додаток 11 87

Протокол засідання ЕК з розгляду дипломного проекту


(дипломної роботи, магістерської дисертації) 87

Додаток 12 94

Додаток 12 94

Вимоги до структури звіту екзаменаційної комісії 94

Протокол заключного засідання екзаменаційної комісії 97

Додаток 13 98

Додаток 13 98

Завдання на дипломний проект (роботу) 98

Додаток 14 102

Додаток 14 102

Завдання на магістерську дисертацію 102

Додаток 15 104

Додаток 15 104

Відгук керівника (наукового керівника) дипломного проекту (роботи)


(магістерської дисертації) 104

Пам’ятка керівнику 107

Додаток 16 108

Додаток 16 108

Направлення на рецензію 108

Додаток 17 109

Додаток 17 109

Рецензія на дипломний проект (дипломну роботу,


магістерську дисертацію) 109

Пам’ятка рецензенту 112

Додаток 18 113

Додаток 18 113

Титульний аркуш дипломного проекту 113

Додаток 19 117

Додаток 19 117

Титульний аркуш дипломної роботи 117

Додаток 20 118

Додаток 20 118

Титульний аркуш магістерської дисертації 118
1. ВСТУПНА ЧАСТИНА


Положення про випускну атестацію студентів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі – Положення) є нормативним документом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі – університет або НТУУ «КПІ»), який визначає вимоги до організації випускної атестації студентів усіх рівнів вищої освіти, підготовка яких здійснюється в університеті.

Положення розроблено на підставі:  • Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;

  • Наказів Міністерства освіти і науки України (далі – МОН):

  • «Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України», наказ МОН від 24.05.2013 р. № 584;

  • Документів НТУУ «КПІ»:

  • Статуту НТУУ «КПІ», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1332 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 30.01.2012 р. № 167);

  • Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ», затвердженого Вченою радою НТУУ «КПІ» (протокол № 6 від 30.06.2015 р.);

  • Положення про екзаменаційну комісію, затвердженого Вченою радою НТУУ «КПІ» (протокол № 1 від 02.02.2015 р.);

  • Положення про планування та облік педагогічного навантаження викладачів НТУУ «КПІ», ухваленого Методичною радою НТУУ «КПІ» (протокол № 3 від 21.11.2002 р.).

Положення регламентує діяльність департаментів університету, деканатів інститутів і факультетів, випускових кафедр та їхніх керівників з організації та проведення випускної атестації студентів, а також обов’язки студентів, науково-педагогічних працівників, рецензентів, голів та членів екзаменаційних комісій.

На підставі цього Положення випускові кафедри розробляють комплекти документів щодо проведення випускної атестації та методичні рекомендації, що конкретизують вимоги до відповідних атестаційних робіт здобувачів вищої освіти з урахуванням специфіки певної спеціальності.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка