Положення про премію імені Катерини Білокур за визначні твори традиційного народного мистецтва І. Загальні положення Премія імені Катерини Білокур за визначні твориСкачати 67.53 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір67.53 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури України

__________ 2017 року № ____________


Положення

про премію імені Катерини Білокур - за визначні твори

традиційного народного мистецтва
І. Загальні положення
1. Премія імені Катерини Білокур - за визначні твори
традиційного народного мистецтва (далі - Премія) присуджується Міністерством культури України спільно з Національною спілкою художників України щорічно майстрам народного мистецтва за твори (цикл творів), що відзначаються автентичністю та високою професійною майстерністю.


2. Премія присуджується до дня народження Катерини Білокур - 7 грудня у розмірі двадцяти тисяч гривень за рахунок коштів, передбачених Міністерству культури України в Державному бюджеті України.


3. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання
лауреатів премії імені Катерини Білокур за визначні твори
традиційного народного мистецтва і вручаються диплом та грошова винагорода.

У разі якщо Премія присуджена кільком особам, кожен


лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.
4. Дипломи лауреатам вручаються в урочистій обстановці Міністром культури України або за його дорученням одним із заступників Міністра.

5. У грудні місяці кожного року Мінкультури спільно з Національною спілкою художників України оприлюднює твори лауреатів Премії.

6. У цьому Положенні термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

ІІ. Комітет з Премії

1. З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється Комітет з присудження премії імені Катерини Білокур (далі - Комітет).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

3. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об'єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

4. Персональний склад Комітету затверджується наказом Мінкультури та формується з представників Міністерства культури України, громадянського суспільства, які здійснюють професійну діяльність у сфері народного мистецтва, провідних майстрів народного мистецтва, мистецтвознавців, у кількості не менше ніж 5, але не більше ніж 11 осіб.

Пропозиції щодо персонального складу Комітету можуть вносити інститути громадянського суспільства, які здійснюють професійну діяльність у сфері народного мистецтва, вищі навчальні заклади сфери культури.

Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Комітет очолює голова - заступник Міністра культури України (далі - Мінкультури), відповідно до розподілу обов’язків. До складу Комітету входять голова, заступник голови, члени Комітету та секретар.

Заступник голови Комітету обирається членами Комітету з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Строк повноважень Комітету складає три роки. У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.

Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Відповідальний секретар:

- здійснює прийом документів, зазначених у пункті 4 розділу III цього Положення;

- готує матеріали для розгляду на засіданні Комітету;

- забезпечує виконання доручень голови Комітету;

- веде та оформлює протоколи засідань Комітету.

5. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

- розглядає подані на здобуття Премії твори (цикл творів) та проводить їх обговорення;

- приймає рішення щодо визначення лауреата Премії.
6. Рішення Комітету про присудження Премії приймається
відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів
Комітету. У разі якщо при голосуванні результати розподілилися
порівну, то голос головуючого на засіданні Комітету є
ухвальним.

7. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Комітету та відповідальним секретарем.

8. Кожен член Комітету зобов'язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору. Якщо член Комітету має конфлікт інтересів, він зобов'язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання.

9. Премія присуджується на підставі наказу Мінкультури за поданням Комітету. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особові рахунки лауреатів в установах банків та/або через відділення поштового зв'язку.


III. Критерії відбору претендентів на здобуття Премії та порядок подання матеріалів


  1. Мінкультури щороку на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії.

Комітет здійснює добір претендентів на здобуття Премії за такими критеріями:

- володіння художніми техніками народного мистецтва;


- використання у декоративному живописі технік та технологій, художньо-мистецьких прийомів традиційного народного мистецтва;

- участь у всеукраїнських виставках народного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо;

- участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації традиційного народного мистецтва.


  1. Висування творів (циклу творів) на здобуття Премії проводиться щороку до 01 листопада. Твори (цикл творів) мають бути оприлюднені на виставці протягом останніх трьох років, але не пізніше як за три місяці до їх висунення на здобуття Премії, мати позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.

3. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться інститутами громадського суспільства, що спрямовують свою роботу на підтримку культури і мистецтва, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та навчальними закладами сфери культури і мистецтва.

За достовірність поданої інформації відповідають керівники підприємств, установ, організацій, які подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти.

4. На здобуття Премії, до Мінкультури до 01 листопада, подаються наступні документи:

- клопотання про присудження Премії;

- інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв'язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;

- завірений протокол засідання, на якому було прийняте


рішення про висунення твору (циклу творів) на здобуття Премії;

- репродукції твору (циклу творів) у вигляді фотографій,


слайдів, СD (дисків);

- рецензії на творчість майстра та його твір (цикл творів),


висунутий на здобуття Премії, із зазначенням часу його створення
та оприлюднення;

- ксерокопії відгуків у мистецтвознавчій літературі


та засобах масової інформації;

- копія документа, що посвідчує особу претендента, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

- письмова згода претендента на висунення його твору на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
5. Днем висунення твору (циклу творів) на здобуття Премії
вважається день подання документів, зазначених у пункті 4 цього
розділу.
6. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 4 цього розділу, а також якщо їх подано після закінчення встановленого терміну, такі документи розгляду не підлягають та повертаються у разі запиту із зазначенням причини повернення.
У разі усунення недоліків документи може бути подано до Мінкультури повторно до визначеної в оголошенні про проведення конкурсу дати.

ІV. Реалізація рішень Комітету з присудження Премії

1. Дипломи лауреата підписується Міністром культури України та головою Комітету.

2. Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці.

3. Мінкультури забезпечує:

- зберігання документів та матеріалів щодо претендентів, які були удостоєні Премії, відповідно до законодавства України;

- повернення документів та матеріалів щодо претендентів, які не були удостоєні Премії (на письмову вимогу претендента).

4. Інформація щодо результатів конкурсу та його лауреата оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

5. У грудні місяці кожного року Мінкультури та Національна спілка художників України організовує виставку творів претендентів на здобуття Премії.Начальник Управління

сценічного і візуального мистецтва П. М. Білаш


Каталог: document
document -> Департамент освіти, науки та молоді миколаївської облдержадміністрації
document -> Оскарження І опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
document -> В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
document -> Безпека життєдіяльності
document -> Методичні рекомендації " Перлини Волинського Полісся" 2010 рік смт. Маневичі "Перлини Волинського Полісся"

Скачати 67.53 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка