План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської областіСторінка1/5
Дата конвертації26.10.2017
Розмір0.98 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ФЕДОРІВСЬКОГО

навчально-виховного комплексу

(загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)

Нововодолазької районної ради

Харківської області

на 2014/2015 н.р.

Затверджено

на засіданні ради

Федорівського НВК

від 29.08.2014 протокол №

Голова ради НВК

Н.П. Барін
Погоджено

на засіданні

педагогічної ради

Федорівського НВК

від 29.08.2014 протокол №

Голова педради

С.Г.Немашкало

Вступ
АНАЛІЗ РОБОТИ НВК ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2013/2014 навчальному році колективом Федорівського навчально-виховного комплексу здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, Конституції України, Законів України «Про освіту»( зі змінами), «Про загальну середню освіту»( зі змінами), «Про дошкільну освіту», відповідно до Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», "Про охорону праці", Національної доктрини розвитку освіти, виконання Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, державних, регіональних та районних програм у галузі освіти.

Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.

Педагогічним колективом НВК проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 5 вересня 2013/2014 навчального року кількість учнів становила 47 та 14 вихованців у дошкільному підрозділі. Середня наповнюваність учнів у класах складала 8 чоловік, що значно більше в порівнянні з попередніми роками. Відсутній 2 та 4 класи. У 2014/2015 навчальному році за прогнозованими показниками кількість дітей зменшиться на 10.
Класи


Кількість учнів
2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Дошкільний підрозділ

15

15

12

12

12

1

11

-

6

5

5

2

-

11

4

6

5

3

5

-

11

4

6

4

-

5

-

11

4

5

7

-

5

-

11

6

5

7

-

5

-

7

5

5

7

-

5

8

4

5

5

7

-

9

10

4

5

5

7

Всього

48

37

43

43

42


Аналіз мережі НВК протягом п’яти років свідчить про незначні зміни у кількості вихованців та зменшення кількості учнів по школі у 2014/2015 н.р. на 10 учнів.

У 2013/2014 навчальному році в НВК за індивідуальною формою навчалося 4 учні 8 класу. Індивідуальне навчання здійснювалось згідно Положення про індивідуальне навчання за індивідуальними планами, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором НВК.

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора НВК. Кількість годин для організації навчання визначалося відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Навчально-виховний процес навчального закладу задовольняє потреби учнів в здобутті загальної базової середньої освіти. Школа з проектною потужністю 100 місць нараховує на кінець 2013/2014 навчального року 46 учнів. Протягом року із НВК вибув 1 учень.

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону Україги «Про дошкільну освіту» в НВК проводиться облік дітей шкільного та дошкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням. Налагоджено спільну роботу з відповідними органами місцевого самоврядування та іншими службами району.

Розпорядженням голови Нововодолазької районної державної адміністрації від 16 серпня 2014 року № 460 затверджено списки дітей і підлітків мікрорайону навчального закладу.

У навчальному закладі ведеться систематична робота щодо охоплення дітей навчанням, яка передбачає: контроль за відвідуванням учнями та вихованцями НВК, роботу з батьками дітей, які систематично пропускають заняття без поважних причин, збирання довідок, які підтверджують пропуски занять через хворобу та з інших причин, спільну роботу з правоохоронними органами щодо профілактики дитячої злочинності та бездоглядності. За вчителями наказом по НВК від 28.04.2014 № 31 закріпленні території обслуговування за вулицями мікрорайону НВК.

Під постійним контролем адміністрації НВК знаходиться питання щодо продовження здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-го класу. З 10 випускників 9 класу продовжать навчання у 10 класі 6 учнів, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 2, середніх професійно-технічних училищах - 2.


Працевлаштування учнів 9 класу


Рік

К-сть випускників 9 кл.

Продовжують навчання

Всього навчаються

10 кл.

Вечірня школа

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акр.

2010

14

14

9

1

1

3

2011

5

5

1

1

2

1

2012

6

5

4
2

-

2013

-

-

-

-

-

-

2014

10

10

6

-

2

2

Порівнюючи працевлаштування за 5 років, видно, що більшість учнів продовжує навчання у середній школі, значно менше у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

У 2014 році 60% учнів продовжує навчання у середній школі, а 40% - у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Відвідування НВК учнями та вихованцями знаходиться під постійним контролем адміністрації НВК та вчителів. Ведеться журнал щоденного обліку відвідування учнями та вихованцями НВК, пропуски занять фіксуються в класних журналах. Причини відсутності у НВК підтверджуються довідками, але не завжди вчасно. Адміністрації НВК у 2014/2015 навчальному році потрібно посилити контроль за роботою класних керівників з цього питання, спрямувати роботу класних керівників на проведення індивідуальної роботи з батьками та налагодити постійний зв’язок з комісією у справах неповнолітніх, громадськістю.

У 2013/2014 навчальному році в НВК працювало 13 педпрацівників, у тому числі директор, вихователь, помічник вихователя, прибиральниця та постійний опалювач. 100% від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту.

Серед педагогічних працівників закладу

Освітній рівень:

- з вищою освітою 12

Кваліфікаційний рівень:

Вища категорія 1

- І категорія 5

- ІІ категорія 3

- спеціаліст 3

Якісний склад педкадрів

Пенсіонери: 2

Стаж роботи:

- до 3-х років 2

- 3-10 років 1

- 10-20 років 3

- понад 20 років 6

Віковий склад педколективу
Ділова документація з кадрових питань ведеться згідно з нормативними вимогами. У наявності Правила внутрішнього трудового розпорядку. Педагогічне навантаження розподілено оптимально. Середнє тижневе навантаження по НВК 16 годин. Встановлено методичні дні для самоосвіти педпрацівників.

У НВК є книга особового складу педпрацівників, накази про розподіл навантаження, штатний розпис. Наявний план перспективної потреби в кадрах. Атестація вчителів здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами). Є перспективний план атестації педпрацівників до 2017 року. Забезпечена безперервна освіта вчителів шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації. У НВК є перспективний графік проходження курсів до 2017 року.

Згідно з цим графіком пройшли курсову перепідготовку у 2013/2014 навчальному році: Степаненко І.Г.– вчитель української мови та літератури. Здобуті теоретичні та методичні знання вчителі ефективно впроваджують в навчально-виховному процесі.

Одним із засобів стимулювання росту професійної майстерності учителя є атестація. В 2013/2014 навчальному році вивчався досвід роботи вчителів, які атестуються, робота над обраними методичними темами, застосування професійних знань у педагогічній діяльності, проведено аналіз відкритих уроків та позакласних заходів. На присвоєння категорії “спеціаліст вищої категорії” атестовано вчителя початкових класів Немашкало С.Г., вчителя української мови та літератури Степаненко І.Г. – на підтвердження категорії “спеціаліст ІІ категорії. За час роботи показали високий рівень професіоналізму, зарекомендували себе відповідальними, досвідченими вчителями, які володіють ефективними формами організації навчально-виховної роботи, запроваджують ефективний педагогічний досвід, сучасні інноваційні технології.

У 2013/2014 навчальному році виховна робота спрямована на виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров`я», Закону України «Про охорону дитинства», Конституції України, Концепції національного виховання, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.08.12 №1052 «Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання» та інших методичних рекомендацій МОНУ України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» щодо організації виховної роботи «Школа толерантності: шлях до формування толерантного суспільства» та методичними матеріалами КВНЗ «ХАНО» «Виховний потенціал уроку», «Методичні рекомендації щодо проведення уроку, присвяченого 70-й річниці визволення Харківщини від фашистських загарбників, у ЗНЗ м. Харкова та Харківської області», Комплексної програми профілактики злочинності на 2011-2015 р., Програми правової освіти населення Харківської області на період до 2015р., Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Комплексної програми протидії та корупції на 2011-2015 р., Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, методичними рекомендаціями «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів у загальноосвітньому навчальному закладі», «Обдаровані діти», програмою попередження дорожньо - транспортного травматизму, програмою з профілактики правопорушень, наркоманії та СНІДу, тютюнопаління., на вирішення районної виховної теми. У зв`язку з цим педагогічний колектив працював над виховною темою: «Формування навичок здорового способу життя в процесі навчання та виховання учнів». Як зазначено в рекомендаціях, «головною домінантою виховання в загальноосвітніх навчальних закладах є сприяння виробленню особистістю ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції». Відповідно до мети, класні керівники спрямовують свою діяльність на створення системи виховної роботи з учнівськими колективами на основі загальнолюдських та національних цінностей.

Аналіз стану виховного процесу за минулий навчальний рік показав, що робота здійснювалась на основі комплексно-цільового підходу до організації виховного процесу. Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню його результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, до сім’ї, родини, людей, до природи, до себе, до праці, до мистецтва.


Актуальні питання з виховної роботи розглядались на педагогічних радах:

«Про попередження дитячого травматизму та виконання в школі правил з техніки безпеки» (Серпень. № 6 від 29.08.2013), «Про організацію роботи з попередження та профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму» (Березень. №8 від 29.03.2014), «Про роботу школи щодо впровадження методичних рекомендацій «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України» (Березень. №8 від 29.03.2014).

Питання виховної роботи обговорювалися та розглядалися на нарадах при директорові:

1. Робота педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями школи навчальних занять. (Жовтень. № 8 від 25.10.2013);

2. Робота класних керівників щодо здійснення диференційованого підходу до роботи з сім'ями. (Листопад. № 9 від 20.11.2013). Про стан виконання Комплексної програми профілактики правопорушень, злочинності та дитячої бездоглядності. (Листопад. № 9 від 20.11.2013);

3. Про роботу класних керівників з попередження дитячого травматизму. (Грудень. № 10 від 28.12.2013);

4. Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень.

Правове виховання учнів в школі. (Березень. № 3 від 20 березня 2014 року)

5. Про організацію правовиховної роботи з учнями в 2013/2014 навчальному році (Протокол № 8 від 6 вересня 2013 року).

6. Про організацію роботи з попередження та профілактики правопорушень і злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму.


На раді НВК:

1. Про соціальний захист учнів у НВК.(Протокол № 7 від 31 жовтня 2013 року);

2. Про роботу школи, сім'ї щодо попередження дитячого травматизму. (Протокол № 8 від 24 грудня 2013 року);

3. Про організацію роботи з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги, та сім'ями, що потрапили в складні життєві обставини. Про організацію роботи щодо попередження та профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму. (Протокол № 9 від 29 березня 2014 року);

В роботі НВК використовувались різні форми виховної діяльності, які забезпечують умови для індивідуального розвитку учнів, ураховуючи їх особисті досягнення, сприяють розвитку сфер спілкування, активізації учнівського самоврядування, стимулюють творчу активність, а саме: ранки, КВК, "круглі столи", конкурси, екскурсії, диспути, презентації, екскурсії.

Особистісно-зорієнтоване виховання, ідеї гуманізації і демократизації шкільного життя як стрижневі проблеми перебудови сучасної школи, докорінно змінюють організацію і здійснення виховного процесу. Педагоги сьогодні у пошуках ефективних технологій виховання, нових моделей виховної діяльності, оригінальних ідей і важлива роль у цьому процесі належить класному керівнику.

Головне завдання в роботі класного керівника - створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять : гурткова робота та робота за інтересами; вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею; взаємини з батьками; проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

Модель виховного процесу нашого НВК має цілеспрямовану, конкретну, систематичну структуру.

Робота була спрямована на виконання таких завдань:


  • забезпечення всебічного розвитку особистості учнів в процесі навчання та виховання;

  • формування в учнів патріотичних почуттів, усвідомлення дітьми своєї етнічної спільності;

  • утвердження національної гідності;

  • формування загальнолюдських норм гуманістичної моралі;

  • виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності;

  • формування ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля.

Працюючи з дітьми, колективом було з’ясовано, що активності й оптимізму дітей замало, потрібно час для поступового формування особистості. Процес виховання не є стихійним, тому роботу будували поступово, відповідно до індивідуальних вікових і психологічних особливостей учнів, колективних та особистих інтересів і потреб.

Нове українське суспільство спонукає педагогічний колектив нашого навчального закладу до пошуків способів розв’язання актуальних проблем через розкриття резервів творчого потенціалу особистості. Сьогодні більшість вчителів НВК творчо реалізують свої педагогічні здібності, впроваджують нестандартні прийоми активізації діяльності учнів.

Формування інноваційного стилю діяльності відбувається через застосування групових та індивідуальних форм роботи, шляхом спільних творчих справ школярів, участі їх в організації: органах учнівського самоврядування в класах, проведенні акцій, конкурсів, проектів, колективних творчих справ, тощо. Особливого значення набуває творчість класного керівника, яка полягає в оволодінні сучасними технологіями, знаннями, засобами і прийомами виховання.

З метою підвищення, теоретичного науково - методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки, забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання учнів, координації виховання, планування роботи, організації аналізу виховних заходів, вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду класних керівників. В НВК діє методичне об’єднання класних керівників (керівник Смірнова Т.О.) Робота методичного об’єднання здійснювалась за планом.

Класні керівники широко впроваджують інтерактивні методи і форми роботи для формування у дітей цілісного ставлення до прекрасного. Різноманітні свята, віртуальні подорожі, рольові ігри, культпоходи до театрів і музеїв, відео- мандрівки по мальовничих місцях України розвивають у школярів естетичний смак, поглиблюють їх знання про культурну спадщину рідного народу, пробуджують творчі бажання.

Вчителями були проведені відкриті виховні години, які стали безцінним досвідом для учнів та набуттям педагогічного досвіду молодим спеціалістам.

З метою попереджень дитячого травматизму класними керівниками систематично проводились Дні безпеки, тематичні лінійки, заходи, конкурси малюнків, акції.

Сьогодні школа - це передусім простір життя дитини, де вона здійснює перші кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності.

В НВК створені умови для розвитку творчих здібностей, інтелектуальної компетентності школярів: факультативи, проводяться олімпіади, конкурси, турніри, тощо.

Планування форм виховної діяльності здійснюється відповідно до потреб кожного окремого класу, визначено терміни їх виконання та відповідальних осіб. Оформлено додатками плани проведення форм роботи щодо тематичних тижнів, місячників, ювілейних та пам’ятних дат, відзначення у 2013 році Року дитячої творчості, у 2014 році Року учасників бойових дій на території інших держав, 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.

З метою виховання у майбутніх громадян України патріотизму, активної життєвої позиції в НВК було організовано форми виховної діяльності: мітинги, лінійки, зустрічі, класні години, тематичні виставки, конкурси малюнків, перегляд фільмів воєнної тематики, упорядкування могили загиблих воїнів у ВВв. 14 вересня та 9 травня учні НВК традиційно відзначили день Перемоги та визволення с. Федорівка покладанням квітів до могили загиблим воїнам, що знаходяться на території села і стали активними учасниками мітингу-реквієму.Члени учнівського самоврядування організували і провели виставку малюнків «Хай завжди буде сонце».

Велику увагу в НВК приділяють родинному вихованню. Неодмінною умовою розвитку НВК є співпраця педагогічного колективу з батьками дітей. Досвід роботи переконує нас в тому, що домогтися ефективних результатів у навчанні і вихованні дитини можна тільки на основі толерантності, тісної взаємодії педагогів і батьків та єдності їх поглядів на розвиток особистості. Адже саме батьки найкраще знають потреби, інтереси і можливості своєї дитини, тож можуть допомогти вчителям не тільки побачити перспективу розвитку дитини, але й реалізувати її. Педагогічний колектив прагне до створення комфортних умов у НВК для кожної дитини. Поважаючи батьківські почуття, педагоги прагнуть краще вивчити індивідуальні особливості дітей, їхній темперамент, інтереси і здібності.

Дійсно сімейними стали для нас Свято першого дзвоника, Новорічного вогника, 8 Березня, останнього дзвоника.

Співпраця з сільським головою Столяренком В.М. сприяє об’єднанню зусиль на захист довкілля: догляд за могилою полеглих солдатів в часи ВВв, прибирання пришкільної території, побілка дерев. Одним з найуспішніших проектів стала співпраця НВК, сільського голови та батьків у облаштуванні дитячого майданчика.

Однією із складових виховного процесу є учнівське самоврядування. Організація та робота здійснюється за двома напрямками: Дитяче об’єднання «Журавлик» (початкові класи, керівник: Барін Н.П.) та «Цілюще джерело» (старша школа, керівник Устінова М.В.)

Поле дії учнівського самоврядування в нашому навчальному закладі – забезпечення порядку, організація чергування в школі, класних кімнатах, дозвілля на перервах, проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок, організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація роботи щодо збереження шкільного майна, підручників, благоустрою території НВК, участь в гуртках, секціях, підготовка та проведення конкурсів свят.

Згідно зі Статутом учнівське самоврядування школи, висловлюючи волю учнів, дбає про забезпечення прав і свобод людини, гідних умов життя, навчання, прагне зміцнення демократії, виховання відповідальності в учнів.

Головою учнівського самоврядування є президент НВК, якому підпорядковуються 5 секторів: сектор освіти та науки, спорту та охорони здоров’я, сектор дисципліни та порядку, загін Милосердя, сектор культури та дозвілля. Однією з ланок шкільного самоврядування є дитяче об’єднання «Журавлик» в початковій школі. Звичайно, без підтримки і допомоги вчителя учнівське самоврядування малоефективне, тому і у президента НВК, і у голів секторів є вчителі-куратори. Вони допомагають учням сформувати проблему, визначити порядок її вирішення, підтримують дитячу ініціативу, не нав'язують свою точку зору, а на очах дітей і разом з ними обмірковують справи спільно.

Циклограмою навчального закладу передбачено засідання секторів другий та четвертий тиждень місяця, на яких обговорюються найважливіші загальношкільні справи. Присутніми на таких засіданнях є президенти НВК, голови комісій, які вносять пропозиції, звітують про проведену роботу.

Організовано і проведено такі акції:

- « День людей похилого віку»,

- «Акція милосердя»,

- «Увага! На дорозі – діти»,

- « Як ти готуєшся до уроку»,

- « Як ми записуємо домашнє завдання» ,

- «Шкідливим звичкам: “Ні !»,

- «Запали свічку»,

- «Допоможи птахам взимку»,

- «Ми за чисте довкілля»,

- «Посади дерево»,

-«Добрик крокує планетою»,

- «Одягни вишиванку».Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка