Питання для самоконтролю з охорони праці у галузіСкачати 47.83 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір47.83 Kb.
ТипЗакон

Питання для самоконтролю з охорони праці у галузі
1. Стан безпеки праці в світі

2. Соціальний діалог в Європейському Союзі й Україна

3. Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність»

4. Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності»

4. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності

5. Законодавство Євросоюзу з охорони праці

6. Міжнародна Організація Праці (МОП)

7. Європейський Союз (ЄС)

8. Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ)

9. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

10. Співдружність Незалежних Держав (СНД)

11. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці

12. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

13. Соціальний діалог в Україні

14. Безпека праці в Україні

15. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці

16. Системи менеджменту гігієни і безпеки праці. OHSAS 18001: 2007

17. Політика в галузі охорони праці

18. Ефективність функціональної структури СУОП

19. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій.

20. Функціональні обов’язкі з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства.

21. Оцінка стану безпеки праці в організації

22. Стимулювання за досягнуті результати

23. Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці

24. Проведення внутрішнього аудиту

25. Опрацювання програми поліпшення стану умов і безпеки праці

26. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

27. Підготовка документів для визначення та обліку шкідливих і небезпечних виробничих факторів

28. Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва

30. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП)

31. Настанова з систем управління охороною праці. МОП-СУОП 2001. ILO-OSH 2001

32. Система менеджменту охорони праці та промислової безпеки

33. Розробка системи управління охороною праці (СУОП)

34. Запровадження галузевої Системи управління охороною праці на підприємствах

35. Визначення причин нещасного випадку

36. Методи дослідження виробничого травматизму

37. Профілактика нещасних випадків

38. Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві

39. Шляхи попередження травматизму

40. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік

41. Розслідування та облік нещасних випадків

42. Огляд місця, де стався нещасний випадок

43. Опитування потерпілого, свідків та посадових осіб

44. Âèìîãè безпеки äî ì³ñöü âèêîíàííя ðîá³ò

45. Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

46. Нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони

47. Організація безпечної роботи електроустановок

48. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах

49. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень

50. Утримання території підприємств

51. Особливості безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

52. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря

53. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці

54. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил

55. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук.

56. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони.

57. Загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату та теплозахисту

58. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

59. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

60. Проведення медичних оглядів працівників певних категорій

71. Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень.

72. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці

73. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих навчальних закладів.

74. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

75. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми.

76. Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування

нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму.

77. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму.

78. Державний пожежний нагляд

79. Первинні засоби гасіння пожеж

80. Пожежна техніка

81. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння

82. Протипожежне водопостачання

83. Системи протидимного захисту

84. Система пожежної сигналізації

85. Системи оповіщення про пожежу, засоби зв’язку

86. Забезпечення безпечної евакуації персоналу

87. Попередження пожеж та вибухів

88. Попередження пожеж та вибухів

89. Загальні вимоги пожежної безпеки

90. Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою

91. Класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон

92. Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості

93. Протипожежні перешкоди

94. Основні причини винекнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні

95. Утримання евакуаційних шляхів і виходів

96. Експертиза проектної документації на пожежну безпеку

97. Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування.

Страховий ризик і страховий випадок.

98. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду

99. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження

100. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду

101. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків

102. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника

103. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

104. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

105. Контроль стану умов праці

106. Методика контролю стану умов праці

107. Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці

108. Перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях109. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

Каталог: files

Скачати 47.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка