Підсумковий модульний контроль 1Сторінка1/6
Дата конвертації14.02.2019
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Методична розробка практичного заняття з психітрії та наркології

по темі: „ Підсумковий модульний контроль 1

для студентів 4 курсу стоматологічного факультет. 1. Актуальність теми.

Серед клінічних дисциплін психіатрія займає особливе місце. Завдяки інтегрованим властивостям та надзвичайній чутливості до змін історичної епохи вона вивчає одночасно і тіло, і душу, й соціальне середовище, яке впливає на психіку і нерідко призводить до психічних розладів.

У системі підготовки майбутніх лікарів особливе значення надається вивченню психіатрії. Лікар будь-якої спеціальності повинен вміти дати оцінку психічного стану хворої людини, виявити чинники, які призвели до виникнення хвороби, їх вплив на її динаміку. Психічний стан хворого має великий вплив на саногенез і лікар зобов'язаний спрямувати цей вплив у терапевтичне русло.

Сила будь-якої науки залежить, переважно, від розроблених мето­дів дослідження, від того, наскільки швидко і ефективно вона може сприйняти і використати усе те нове, що з’являється в методах інших наук.

Відомо, що детальне вивчення особливостей психічної діяльності хворого має важливе значення для патогенетичної і диференціальної діагностики хвороби, оптимізації її лікування та профілактики. Але висока технічна та інструментальна озброєність медицини, тенденція до подальшої диференціації і спеціалізації медичних наук, надмірна концентрація уваги лікаря на патологічних змінах органів і систем, роблять актуальною сьогодні проблему спілкування хворого з медичним персоналом.2. Тривалість заняття: 2 год.

3. Базові знання, уміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).


Назва попередніх дисциплін

Отримані навики

 1. Медична генетика

 2. Медична психологія
 1. Пропедевтична терапія

 2. Рентгенологія
 1. Функціональна діагностика
визначити генетичні методи дослідження;

описати експериментально-психологічні дослідження;

зобразити схематично історію хвороби;дати клінічну інтерпретацію нейро-

рентгенологічних досліджень мозку;

дати клінічну інтерпретацію електрофізіоло-гічних досліджень головного мозку.
4. Поради студенту.

Тестові завдання до підсумкового модульного контролю 1

 1. Психіатрична допомога вважається добровільною, якщо вона надається:

* А. На прохання або за згодою самого пацієнта.

В. На прохання близьких родичів.

С. За направленням дільничного лікаря терапевта.

D. За направленням сімейного лікаря.

Е. На прохання дружини або чоловіка.


 1. Амбулаторне примусове лікування може встановлюватись особі, що страждає:

А. Будь-який психічний розлад.

В. Хронічний психічний розлад.

С. Зниження інтелекту (слабоумство).

*D. Затяжний психічний розлад з тяжкими стійкими хворобливими проявами, які часто загострюються.

Е. Непсихотичний психічний розлад.


 1. Рішення про необхідність встановлення особі, що страждає на психічні розлади, амбулаторного примусового лікування приймається:

А. Лікарем психіатром.

В. Комісією лікарів-психіатрів (ЛКК).

С. Головним лікарем (завідувачем) психоневрологічного диспансеру.

* D. Тільки судом.

Е. Тільки прокурором.


 1. Факт знаходження особи, що страждає психічним розладом на диспансерному спостереження:

А. Є підставою для обмеження її прав у соціальній сфері.

В. Дає їй право на пільги при придбанні ліків.

С. Позбавляє її права на відмову від госпіталізації в психіатричний стаціонар.

D. Позбавляє її права на відмову від психіатричного лікування.

* Е. Не має встановлених чинним законодавством юридичних наслідків.


 1. Підставами для госпіталізації в психіатричний стаціонар є:

А. Прохання рідних хворого.

В. Рішення головного лікаря психоневрологічного диспансеру.

* С. Наявність у особи психічного розладу і рішення лікаря-психіатра..

D. Знаходження хворого під диспансерним спостереженням.

Е. Наявність наслідків (деменції) психічного розладу.


 1. Госпіталізація психічно хворого в психіатричний стаціонар вважається добровільною, якщо вона проводиться:

А. За усним проханням чи згоди родичів хворого. рідних хворого.

В. За письмовим проханням чи письмової згоди родичів хворого.

* С. За письмовим проханням чи письмової згоди самого хворого.

D. Із санкції органів Міністерства внутрішніх справ.

Е. Із санкції прокуратури.


 1. Підставами для госпіталізації особи в психіатричний стаціонар у примусовому порядку є:

А. Наявність хронічного психічного розладу.

В. Необхідність обстеження в стаціонарних умовах.

С. Наявність психічного розладу у особи, яка не представляє небезпеки для себе або

оточуючих.

* D. Наявність тяжкого психічного розладу, що зумовлює небезпеку хворого для себе

або оточуючих.

Е. Наявність тяжкого хронічного психічного розладу (слабоумство).


 1. При огляді особи, яка госпіталізована до психіатричного стаціонару в примусовому порядку, комісія лікарів психіатрів визнала госпіталізацію необґрунтованою:

А. Особа підлягає негайній виписці.

В. Особа може бути залишена в стаціонарі до рішення суду.

С. Особа може бути залишена в стаціонарі проти її бажання на термін до 30 днів..

D. Особа може бути переведена в інший психіатричний стаціонар.

* Е. Особа підлягає негайній виписці, коли вона не бажає залишатись у психіатричному

стаціонарі. 1. Визначення наявності або відсутності психічного розладу у особи, що обстежується, є винятковою компетенцією:

А. Лікаря-невропатолога.

В. Лікаря-терапевта.

С. Сімейного лікаря.

* D. Лікаря-психіатра.

Е. Лікаря-нарколога.


 1. Диспансерне спостереження за особою, що страждає на психічні розлади припускає:

А. Обов'язковий огляд хворого не рідше 1 разу в місяць.

В. Обов'язкові огляди пацієнта з частотою не рідше 1 разу в 3 місяці.

С. Обов'язкові щорічні курси інтенсивної т терапії в денному стаціонарі.

* D. Спостереження за станом психічного здоров'я особи шляхом огляду її лікарем -

психіатром та надання їй необхідної медичної і соціальної допомоги.

Е. Надання хворому медичної і соціальної допомоги.
 1. Раннє виявлення і лікування хвороби для зменшення її тривалості та прогресування є:

А. Поширеність.

В. Захворюваність.

С. Валідність.

D. Первинна профілактика.

* Е. Вторинна профілактика.


 1. Частина населення уражена хворобою в даний час є:

* А. Поширеність.

В. Захворюваність.

С. Валідність.

D. Первинна профілактика.

Е. Вторинна профілактика.


 1. Частина населення, що захворіла вперше в даний проміжок часу є:

А. Поширеність.

* В. Захворюваність.

С. Валідність.

D. Первинна профілактика.

Е. Вторинна профілактика.


 1. Спроба виявити і усунути причини психічних розладів є:

А. Поширеність.

В. Захворюваність.

С. Валідність.

* D. Первинна профілактика.

Е. Вторинна профілактика


 1. Трудова адаптація розумово відсталих осіб легкого ступеню доцільна в наступних закладах:

А. Загальноосвітніх школах.

* В. Допоміжних школах.

С. Лікувально-трудових майстернях.

D. Інтернатах соціального забезпечення.

Е. В умовах сімейного виховання.


 1. Трудова адаптація хворих з тяжкою розумовою відсталістю є доцільна в таких закладах:

* А. Інтернатах соціального забезпечення.

В. Допоміжних школах.

С. Загальноосвітніх школах.

D. Лікувально-трудових майстернях.

Е. В умовах родинного виховання.


 1. Виписка з психіатричного стаціонару хворого, який скоїв суспільно-небезпечні дії і до якого, за рішенням суду, застосовані примусові заходи медичного характеру, здійснюється:

А. За його особистою заявою.

В. За рішенням лікуючого лікаря.

С. За рішенням психіатричної ЛКК.

D. За рішенням головного лікаря.

* Е. Тільки за рішенням суду.


 1. Право на отримання в доступній формі інформації про свої права з врахування м психічного стану особи про характер наявних психічних розладів і засобів лікування мають:

А. Тільки особи, що перебувають під диспансерним спостереженням.

В. Тільки особи, що госпіталізувались у психіатричний стаціонар.

С. Тільки особи, що отримують лікування психотропними препаратами.

D. Тільки особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

* Е. Всі особи, що страждають на психічні розлади, при наданні їм психіатричної

допомоги.
 1. Рішення про непридатність громадянина внаслідок психічного розладу до виконання окремих видів професійної діяльності і діяльності, пов'язаної з джерелом підвищеної небезпеки, приймається:

А. Лікарем будь-якої спеціальності.

В. Лікарем-психіатром.

* С. Лікарською комісією, уповноваженою на те органом охорони здоров'я.

D. Прокурором.

Е. Судом.


 1. Відомості про стан психічного здоров'я громадянина мають право запрошувати:

А. Керівництво закладу, де працює ця особа.

В. Сусіди.

С. Сімейний лікар.

D. Судово-слідчі органи.

* Е. Нікому не дано такого права.


 1. Особа, яка страждає на психічні розлади, для реалізації своїх прав і законних інтересів може отримати відомості про стан свого психічного здоров'я і про надану їй психіатричну допомогу:

А. Тільки по запиту установи, організації, підприємства.

В. Тільки по запиту суду або прокурора.

* С. За її особистим проханням або проханням законного представника.

D. За проханням найближчих родичів.

Е. Тільки по запиту органу охорони здоров'я.


 1. Згода на психіатричне лікування неповнолітнього у віці до 15-ти років, що хворіє на психічний розлад, дається:

А. Самою особою у письмові формі.

В. Самою особою в усній формі.

* С. Законним її представником.

D. Одним із родичів.

Е. Судом.


 1. Згода на лікування в психіатричному стаціонарі особи, що визнана у встановленому законом порядку недієздатною, дається:

А. Самою особою у письмові формі.

В. Самою особою в усній формі.

* С. Законним її представником.

D. Судом.

Е. Прокуратору.


 1. Відмова особи, що хворіє на психічний розлад, від запропонованого лікування:

А. Приймається лікарем-психіатром в усній формі.

* В. Оформляється записом у медичній документації за підписом особи або її законного

представника та лікаря-психіатра.

С. Оформляється записом у медичній документації за підписом особи або її законного

представника.

D. Оформляється записом у медичній документації за підписом лікаря-психіатра.

Е. Оформляється записом у медичній документації за підписом сімейного лікаря.


 1. Добровільний психіатричний огляд проводиться:

А. За усним проханням або з усної згоди родичів особи, яка обстежується.

В. За письмовою заявою родичів особи, яка обстежується.

* С. На прохання або за згодою особи, яка обстежується.

D. Тільки з письмової згоди особи, яка обстежується.

Е. Із санкції суду незалежно від згоди особи, що обстежується.


 1. Право на лікарську діяльність по наданню психіатричної допомоги має:

А. Будь-який фахівець, що має вищу медичну освіту.

* В. Лікар-психіатр, що отримав вищу медичну освіту і підтвердив свою кваліфікацію.

С. Сімейний лікар.

D. Лікар невропатолог.

Е. Медичний психолог.

27. Хворий 37 років, лікар. Під час навчання в медінституті часто випивав з друзями, 5 років тому з’явилася потреба похмелятися. У психічному статусі: не вважає себе хворим – “пив як усі, може тільки трохи частіше”, схильний до цинічних жартів, пожвавлюється при згадці про горілку, брутальний. Об’єктивно: живіт болючий у правому підребер’ї, печінка біля краю реберної дуги.

Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

A. Комп’ютерна томографія головного мозку

B. Bміст алкоголю в крові

C. Дослідження ферментів сироватки крові

D. Eкспериментально-психологічне

E. *Клініко-психопатологічне
28. Який метод, що грунтується на бесіді з хворим, спостереженні за виразом його обличчя та поведінкою, допомагає виявити клінічні чинники, котрі характеризують стан особистості, психічної діяльності та поведінки пацієнта упродовж усього захворювання, а також сприяє вивченню умов і причин розвитку наявних порушень, є основним методом дослідження психічнохворих?

A. Молекулярно-генетичний

B. Патопсихологічний

C. Експериментально-психологічний

D. ٭Клініко-психопатологічний

Е. Катамнестичний


29. Який параклінічний метод дослідження застосовують для виявлення закономірностей виникнення, перебігу та закінчення захворювання не в поодиноких випадках, а у великій кількості, вивчають усю популяцію або репрезентативну групу, визначають захворюваність, хворобливість і ризик захворюваності на психічні розлад?

A. Генетичний

B. Патопсихологічний

C. Експериментально-психологічний

D. Клініко-психопатологічний

E. ٭Епідеміологічний30. Визначіть нейрорентгенологічний метод дослідження, що грунтується на різниці розщеплення радіонуклідів, якими мітять під час уведення в судини головного мозку глюкозу, нейромедіатори або інші препарати, дозволяє судити про локальні зміни нейрорецепторів, метаболізму мозку, його кровопостачання і є одним із найперспективніших діагностичних методів.

А. Магнітно-резонансна томографія

В. ٭Позитронно-емісійна томографія

С. Пневмоенцефалографія

D. Комп’ютерна томографія

Е. Ангіографія судин мозку


31. Хворий 52 років, шофер, тривалий час працює з етильованим бензином. Близько тижня тому під час роботи порушив правила безпеки – з’явилися головні болі, слабість, “розбитість”, неприємні відчуття в животі та грудях. У психічному статусі: у місці та часі не орієнтується, бачить “страшні пики, величезних собак”, які кидаються на нього. У роті “виросло волосся”, яке дедалі довшає, обплутало язик, заважає дихати.

Які дослідження найбільш інформативні для уточнення діагнозу?

         A. Нейрорентгенологічні

B. Нейрофізіологічні

C. *Лабораторні

D. Патопсихологічні

E. Генетичні
32. Хворий 47 років. З 17 років уживає алкоголь, а останнім часом п’є постійно. Сьогодні вранці “після випивки” накинувся на сторонню людину і сильно її побив. У психічному статусі: повністю орієнтований, настрій знижений. Розповідає, що “упізнав у тій людині одного із злочинців, які втекли з ув’язнення у той час, як він служив. Відчув страх, вирішив негайно повідомити про це міліцію. Про дальші події не пам’ятає”.

Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

         A. Патопсихологічне

B. *Bміст алкоголю в крові

C. Комп’ютерна томографія голови

D. Eкспериментально-психологічне

E. Дослідження ферментів сироватки крові
33. Як називаються психічні розлади, які характеризуються численними скаргами на погане самопочуття, швидкою зміною настрою, емоційною нестійкістю з приводу різноманітних дрібниць, підвищеною образливістю і конфліктністю з неадекватними вчинками, але водночас із збереженням реакції на критику, правильної оцінки ситуації, здатності контролю за своєю поведінкою?

A. *Непсихотичні

B. Дефектно-органічні

C. Психотичні

D. Соматогенні

E. Поведінкові34. Як називаються тяжкі розлади психіки, при яких наявні окремо чи в поєднанні порушення свідомості (порушення орієнтування у власній особі та в навколишньому), галюцинації, маячня, неадекватність емоцій і поведінки з відсутністю критики; хворі з такими розладами є небезпечними для себе та навколишніх, тому потребують особливого нагляду і лікування.

A. Непсихотичні

B. Дефектно-органічні

C. *Психотичні

D. Соматогенні

E. Поведінкові


35. Хвора 27 років, переведена у психіатричну лікарню з інфекційного відділення. Не спить, тривожна, розгублена, зі страхом оглядається навколо, багато раз запитує: “Що це?”. Узявши у руки хліб, довго розглядає його, тримає біля рота, але не їсть. Не орієнтована в часі. Знає, що знаходиться в лікарні, але не знає в якій. Періодично тривога посилюється і в хворої виникає психомоторне збудження, яке змінюється вираженою астенією.

Які методи дослідження необхідно застосувати для уточнення діагнозу?

         A. *Лабораторні

B. Генетичні

C. Нейрофізіологічні

D. Нейрорентгенологічні

E. Патопсихологічні
36. У хворого 12 років періодично (1 раз на 2-3 міс.) безпричинно виникають напади утрати свідомості, тривалістю до 2-х хв., які виявляються раптовим падінням, тоніко-клонічними судомами, “прикусом” язика, недовільним сечовипусканням. Хворий при цьому не реагує на будь-які подразники, у нього відсутні безумовні рефлекси.

Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

         A. Ехоенцефалоскопія

B. *Електроенцефалографія

C. Реоенцефалографія

D. Пневмоенцефалографія

E. Комп’ютерна томографія голови


 1. Хвора З. 24 роки, після тривалої конфліктної ситуації у сім'ї змінилась у поведінці: перестала спати, втратила апетит, плаче, знизився настрій, заявляє «я більше не можу терпіти, не хочу жити». Ваша тактика?

* А. Госпіталізувати у психіатричний стаціонар

В. Призначити амбулаторне лікування

С. Направити на консультацію до психолога

D. Рекомендувати санаторно-курортне лікування

Е. Госпіталізувати у неврологічний стаціонар
38. Пацієнтка К. 20 років стала жертвою сексуального насильства, доставлена швидкою медичною допомогою. Метушлива, розмахує руками, кричить, просить допомоги. Який із препаратів доцільно застосувати?

* А. Розчин аміназину 2 мл 2,5%

В. Розчин амітриптиліну 2 мл 1%

С. Розчин димедролу 1 мл 1%

D. Розчин пірацетаму 5 мл 20%

Е. Розчин анальгіну 2 мл 50%


39. Пацієнтка Г., 15-ти років. Доставлена міліцією після зґвалтування у психіатричний диспансер. Плаче, тривожна, збуджена, відмовляється від їжі, не спить, заявляє «не хочу жити, все втрачено».

Ваша тактика ?

* А. Госпіталізувати у психіатричний стаціонар

В. Госпіталізувати у реанімаційне відділення

С. Лікувати амбулаторно

D. Направити на консультацію до психотерапевта

Е. Ізолювати хвору в окрему палату


 1. Хлопець 15-ти років, направлений на консультацію до підлітикового психіатра у зв'язку з поведінковими розладами: став дратівливим, прогулює школу, цілими днями проводить час біля гральних автоматів, з рідними розмовляє «кріз зуби». Дратівливість у підлітка значно посилюється при обговоренні стосунків у сім'ї – випадково підслухав розмову батьків щодо їх розлучення.

Яку терапію необхідно застосувати?

А. Поведінкову

* В. Психотерапію (сімейну, індимвідуальну)

С. Нейролептичну

D. Інсуліно-шокову

Е. Комплексну в умовах виправного закладу


41. При яких психопатологічних станах характерна гіперестезія?

А. Кататонія.

В. *Неврастенія.

С. Депресія.

D. Епілепсія

Е. Манія


42. Для якого психопатологічного стану характерна загальна гіпостезія?

А. Деменція

В. Неврастенія.

С. *Депресія.

D. Епілепсія

Е. Манія
43. Сенестопатії є проявом патології:

А.Емоцій.

В.Сприйняття.

С.* Відчуття.

D. Мислення. 1. Волі


44. Сенестопатії нерідко бувають початком розвитку:

 1. Синдрому нервової анорексії.

 2. Синдрому афективного збудження.

 3. * Іпохондричного синдрому.

D. Істеричного синдрому.

Е. Астенічного синдрому


45. Для якого стану характерні такі скарги: тремтить серце, ніби прилипло до

грудей, щось роздувається у голові, розуміє хворобливість відчуттів. 1. Соматичні галюцинації.

 2. * Сенестопатії.

 3. Порушення схеми тіла.

D. ДеперсоналізаціЇ.

Е. Дереалізації.


46. Якому психопатологічному стану відповідає перекручене сприйняття

реального об'єкта з порушенням його пізнання та відсутністю критики? 1. * Ілюзії.

 2. Істинні галюцинації.

 3. Псевдогалюцинації.

D. Психосенсорні розлади.

Е. Парестезії


47. Якому психопатологічному стану відповідає сприйняття реально не існуючого об’єкта, предмета чи явища з порушенням критики?

 1. Ілюзії.

 2. Психосенсорні розлади.

 3. * Істинні галюцинації.

D. Сенестопатії.

Е. Парестезії48. Вкажіть суттєву ознаку психосенсорних розладів:

 1. Ідентифікація без наявності об'єкта.

 2. *Викривлене сприйняття реального об'єкта при правильній його ідентифікації.

 3. Помилкове впізнавання (порушення ідентифікації).

D. Наявність конфабуляцій.

Е. Наявність істинних галюцинацій49. Який церебральний патофізіологічний механізм галюцинацій?

 1. * Застійне вогнище збудження на тлі гальмівного стану в корі головного мозку.

 2. Порушення синтезу компонентів сприйняття.

 3. Неповнота компонентів сприйняття.

D. Блокада латерального ядра перегородки мозку.

Е. Дисфункція лімбічної системи мозку.50. Вкажіть особливості психосенсорних розладів характерних для шизофренії.

 1. Розлади схеми тіла.

 2. * Загальна дереалізація і деперсоналізація.

 3. Мікропсії,

 4. Макропсії,

 5. Метаморфопсії.51. Вкажіть особливість, характерну для психогенних галюцинацій:

 1. Тьмяність, схематичність.

 2. Окремі частини зорового, слухового образу.

 3. * Зв'язок із характером емоційних переживань.

 4. Галюцинації тільки від одного аналізатора

 5. Псевдогалюцинаторний характер.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка