Перелічіть загальні закономірності географічної оболонки Землі та коротко поясніть їх суть. Наведіть приклади проявів кожної із загальних закономірностей географічної оболонки в межах території УкраїниСкачати 221.25 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір221.25 Kb.
ТипДиплом

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЗАВДАННЯ

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
8 клас

Теоретичний тур

 1. Перелічіть загальні закономірності географічної оболонки Землі та коротко поясніть їх суть. Наведіть приклади проявів кожної із загальних закономірностей географічної оболонки в межах території України. (12 балів)

 2. Схарактеризуйте палеогеографічні умови на території України в четвертинному періоді. Який вплив на формування сучасного рельєфу і всієї природи країни мають четвертинні зледеніння. (12 балів)

 3. Дайте господарську оцінку кліматичним ресурсам України. Поясніть їх вплив на господарство. (12 балів)Практичний тур

Завдання 1.

Озеро зображене на двох топографічних картах, що мають масштаби 1 : 100 000 та 1 : 200 000. Площа, яку охоплює озеро на одній із карт, на 18,5 см2 більша , ніж на іншій карті. Визначте справжню площу озера (у км2). (10 балів)


Завдання 2.

Яка вершина: Джомолунгма, Кіліманджаро, Аконкагуа – знаходиться далі від центра Землі. Чому? (10 балів)


Завдання 3.

Укажіть призначення наступних приладів та інструментів: люксметр, гігрометр, барометр, анероїд, анемометр, нівелір. (6 балів)


Завдання 4.

Два невеликих острови, один з яких кораловий, другий – вулканічний, розташовані на однаковій відстані від пункту спостереження, відповідно на північ та на південь. Опівдні 22 червня на обох островах висота Сонця над горизонтом однакова і становить 68°30´. Визначте:

а) географічну широту вулканічного острова;

б) відстань (у км) між цими островами. (10 балів)


Завдання 5. Виконайте завдання, використовуючи картку з частиною аркуша топографічної карти. (14 балів)

Тести (за кожну правильну відповідь – 1 бал)


1. Встановіть широту, на якій у день весняного рівнодення полуденна висота Сонце найвища:

А. 40о пд. ш. Б. 10о пн. ш. В. 60о пн. ш. Г. 20о пд. ш.2. Оберіть періоди геологічної історії Землі, які розташовані від більш ранніх періодів до більш пізніх:

А. Неоген, силур, тріас. Б. Юра, тріас, палеоген.

В. Силур, крейда, неоген. Г. Палеоген, юра, девон.

3. Для якого типу клімату характерна дана кліматична діаграма?


А. Тропічний морський

Б. Тропічний континентальний

В. Субекваторіальний

Г. Екваторіальний

4. Морена – це:

А. Ізольована височина, що збереглася від денудації та ерозії

Б. Безліса плоска вершина у Карпатських горах

В. Сировина для вироблення штучного волокна (віскози), паперу

Г. Осадові відклади, які утворилися під дією льодовика
5. Заглиблення на вершині вулкана здебільшого круглої чи овальної форми з крутими схилами – це:

А. Кратер Б. Жерло В. Гіпоцентр Г. Кальдера


6. Чим відрізняються щити від плити на платформі:

А. Потужністю осадового чохла

Б. Потужністю метаморфічних відкладів

В. Відсутністю осадового чохла

Г. Наявністю потужного шару гранітів, базальтів, мармуру
7. У якому з варіантів відповіді географічні об’єкти розміщені в порядку з півночі на південь:

А. Антарктида, Сахара, річка Дністер, Шпіцберген

Б. Гудзонова затока, півострів Мала Азія, озеро Вікторія, гори Драконові

В. Ісландія, Куба, Нова Зеландія, Мадагаскар

Г. Байкал, Перська затока, Гібралтарська протока, затока Карпентарія

8. Який із перерахованих морських об’єктів не омиває берегів України:

А. Сінопська затока Б. Утлюцький лиман

В. Каркінітська затока Г. Каламітська затока
9. До басейну Атлантичного океану не відносяться усі річки, перераховані у варіанті:

А. Парана, По, Нігер Б. Оріноко, Дніпро, Рейн

В. Дунай, Волга, Амазонка Г. Конго, Святого Лаврентія, Вісла
10. Що є характерним і для озера Байкал, і для озера Вікторія:

А. Розміщені на одному материку Б. Замерзають взимку

В. Мають тектонічне походження улоговини Г. Відносяться до солоних озер
11. Установіть наслідки проходження холодного атмосферного фронту над територією України:

А. Обложні опади, похолодання

Б. Зливові опади, похолодання

В. Зменшення сили вітру, потепління

Г. Розвиток шаруватих хмар, обложні опади
12. Які негативні наслідки господарської діяльності людини найхарактерніші для Придніпров’я:

А. Зміна радіаційного фону Б. Вторинне заболочування

В. Опустелювання Г. Виникнення техногенних форм рельєфу
13. Найменшою є потужність тропосфери:

А. На полюсах Б. На екваторі

В. На тропіках Г В помірних широтах.
14. Коефіцієнт зволоження в лісостеповій зоні:

А. К=1 Б. К>1 В. К<1 Г. К=0


15. Чому дорівнює географічна широта населеного пункту, для якого кут між Полярною зорею і точкою зеніту становить 35° 10´:

А. 54° 50´ пн. ш. Б. 35° 10´ пн. ш. В. 44° 50´ пн. ш. Г. 45° 10´ пн. ш.


16. При температурі 20° С в 1 м3 повітря в даний момент міститься 12 г водяної пари. Визначте відносну вологість повітря. Точка роси при цій температурі 17 г/м3:

А. 91 % Б. 60 % В. 71 % Г. 78 %


17. Де знаходиться точка з координатами 0° ш., 0°д.?

А. На Північному полюсі

Б. У середній частині Тихого океану

В. У Гвінейській затоці

Г. Посередині Антарктиди
18. На узбережжі якої країни розташована крайня східна точка Атлантичного океану?

А. Ісландії

Б. Португалії

В. Туреччини

Г. Грузії
19. Якого компаса не буває?

А. Гірського

Б. Рівнинного

В. Магнітного

В. Механічного
20. Визначте географічні координати точки – антиподу географічного центру України – міста Добровеличківки (48° пн. ш., 31° сх. д.):

А. 48° пд. ш., 31° зх. д.

Б. 48° пд. ш., 149° зх. д.

В. 48° пд. ш., 159° сх. д.

Г. 42° пд. ш., 149° сх. д.
9 клас
Теоретичний тур


 1. Хімічний комплекс України протягом багатьох років є пріоритетною експортною галуззю. Назвіть основні підприємства хімічної промисловості в Україні та подальші перспективи їх розвитку. Наведіть основні аргументи за і проти розвитку цієї галузі. Які, на вашу думку, подальші перспективи розвитку хімічної промисловості нашої держави. (12 балів)
 1. Проаналізуйте особливості чинників формування гірських ландшафтів світу та їх вплив на життя горян на прикладі України. (12 балів)
 1. Дайте визначення понять: етноцид, дисиденти, промисловий вузол, рентабельність, флюси. (10 балів)


Практичний тур

Завдання 1.

Удень температура повітря була 25° С (точка роси – 23 г/м3), відносна вологість 56%. Уночі повітря охололо до 15° С (точка роси – 12,8 г/м3), земна поверхня – до 10° С. У вигляді чого випали атмосферні опади? (5 балів)


Завдання 2.

На північ від невеликого села Іванівка на відстані 3,5 км розташована електростанція. За 3 км на північний схід – цегельний завод з кар’єром, на північний захід, на відстані 2 км – невеликий масив фруктового саду (400 х 400 м), на південь, на відстані 2,5 км починається болото з очеретом, за 1 км на схід – чагарник. На захід від села, на відстані З км – річка Росинка з кар’єром, береги якої з’єднує дерев’яний міст (річка тече з півдня на північ). (10 балів) Масштаб виберіть самостійноЗавдання 3.

Накресліть схему внутрішньогалузевих зв’язків лісової промисловості України.(6 балів)
Завдання 4. Поясніть, використовуючи малюнок, взаємозалежність між кутами орієнтування. Якими буквами позначаються ці кути? Які кути позначені на схемі буквами а, б та в, як називаються лінії, що позначені цифрами 1, 2, 3? Визначте величини цих кутів, використовуючи відповідні формули та математичні дії, якщо вимірювання, яке було проведено на місцевості, показало, що дерево знаходиться від спостерігача у північно-східному напрямі. (10 балів)Завдання 5. Визначте географічну довготу населеного пункту, якщо в ньому 15 год 20 хв за місцевим часом. У цей час у м. Києві (51° пн. ш., 31° сх. д.) місцевий час становить 12 год. (5 балів)

Завдання 6. Позначте на контурній карті України райони та центри розвитку чорної металургії (6 балів)

Тести (за правильну відповідь – 1 бал)1. З’ясуйте, яке з тверджень стосовно особливостей економіко-географічного положення України є неправильним.

А. Омивається Чорним та Азовським морями

Б. Має транзитне положення між Росією та країнами Європи

В. Протяжність території з півночі на південь становить 1300 км

Г. Територія компактна, межує з сімома країнами
2. Визначте водний об’єкт України, площа водної поверхні якого залежить від напряму і швидкості вітру:

А. Сиваш Б. Ялпуг

В. Синевір Г. Тилігульський лиман
3. До найбільш енергомістких галузей відносяться:

А. Електротехнічне машинобудування Б. Титано-магнієва промисловість

В. Газова промисловість Г. Харчова промисловість
4. Які чинники спричинили високу концентрацію металургійних виробництв у Придніпров’ї:

А. Паливо Б. Сировина В. Вода Г. Дешева електроенергія


5. Центрами целюлозно-паперової промисловості в Україні є:

А. Херсон, Корюківка, Умань Б. Обухів, Понінка, Жидачів

В. Київ, Малин, Чернігів Г. Вінниці, Чернігів, Суми
6. Азональними типами ґрунтів в Україні є:

А. Торфяно-болотні та лучні Б. Чорноземні та каштанові

В. Солончаки і каштанові Г. Дерново-підзолисті та сірі лісові
7. Лівими притоками Дніпра є:

А. Десна і Рось Б. Ворскла і Тетерів

В. Інгулець і Прип’ять Г. Псел і Трубіж
8. Виберіть неправильну відповідь:

А. Основним районом чорної металургії є Придніпров’я

Б. Центрами виробництва автобусів є Львів, Черкаси, Луцьк

В. Підприємства лісохімічної промисловості розміщені у Перечині, Сваляві, Вигоді

Г. Вагони виробляють у Стаханові, Львові, Донецьку
9. Установіть наслідки проходження холодного атмосферного фронту над територією України:

А. Обложні опади, похолодання

Б. Зливові опади, похолодання

В. Зменшення сили вітру, потепління

Г. Розвиток шаруватих хмар, обложні опади
10. Основними типами ґрунтів, що сформувалися в лісостеповій зоні України, є:

А. Чорноземи звичайні та південні Б. Чорноземи типові та сірі лісові

В. Сірі лісові та дерново-підзолисті Г. чорноземи та каштанові
11. Визначте найбільшу частку у структурі українського експорту товарів, враховуючи обсяги експортної продукції:

А. Хімічні, текстильні вироби та метали

Б. Продукти харчування, метали, продукція машинобудування

В. Продукція металургії, харчової та легкої промисловості

Г. Продукція металургії, хімічної промисловості та машинобудування
12. У назві якого літературного твору вказано неіснуючий мінерал?

А. «Голубий карбункул» А.К.Дойля

Б. «Гранатовый браслет» О.І.Курпіна

В. «Місячний камінь» У. Коллінз

Г . «Малахітова шкатулка» П. Бажова
13. Який баричний центр визначає погодні умови взимку над Ла-Маншем?

А. Арктичний максимум Б. Гавайський максимум

В. Алеутський мінімум Г. Ісландський мінімум
14. Укажіть пару термінів, де указано один географічний об’єкт, що має різні назви в різних регіонах планети.

А. Протока – губа Б. Кріки – ваді

В. Скреб – парамос Г. Маквіс – фьорд
15. Яка природна зона Південної Америки найбільше змінена людиною

А. Сельва Б. Льянос

В. Пуна Г. Пампа
16. Провідним принципом розміщення підприємств алюмінієвої промисловості є:

А. Наближення до джерел сировини

Б. Наближення до джерел палива

В Наближення до джерел дешевої електроенергії

Г. Можливість комплексного використання рудної сировини
17. Визначте регіон України з найгустішою річковою сіткою (1,1 км/км2):

А. Подільська височина Б. Придніпровська низовина

В. Донецький кряж Г. Українські Карпати
18. Визначте географічні координати точки – антиподу географічного центру України – міста Добровеличківки ( 48° пн. ш., 31° сх. д.):

А. 48° пд. ш., 31° зх. д. Б. 48° пд. ш., 149° зх. д.

В. 48° пд. ш., 159° сх. д. Г. 42° пд. ш., 149° сх. д.
19. Укажіть область України, яка забезпечує значну частку в українському експорті ракетно-космічної продукції, марганцевої руди, сталі, труб.

А. Донецька Б. Дніпропетровська

В. Харківська Г. Київська
20. Установіть, в якій парі електростанцій одна не належить до зазначеного типу.

А. Каховська і Рівненська ГЕС Б. Запорізька і Хмельницька АЕС

В. Вуглегірська і Бурштинська ТЕС Г. Трипільська і Курахівська ТЕС

10 клас
Теоретичний тур


 1. Поясніть роль соціальної географії як складової географічної науки. Яке місце у змісті соціальної географії займають соціокультурні знання. Покажіть перспективи етичного, естетичного розвитку географічної науки. (12 балів)
 1. За яких умов Україна може стати «житницею Європи» та великим експортером продукції тваринництва? (12 балів)

 2. Схарактеризуйте палеогеографічні умови на території України в четвертинному періоді. Який вплив на формування сучасного рельєфу и всієї природи країни мають четвертинні зледеніння. (12 балів)


Практичний тур

Завдання 1.

Що лишнє і чому? (14 балів) 1. Велика Британія, Швеція, Франція

 2. Аргентина, Португалія, Перу

 3. Німеччина, Литва, США

 4. Грузія, Ліхтенштейн, Вірменія

 5. Мадагаскар, Італія, Філіппіни

 6. Теократична, парламентська, абсолютна

 7. Анкара, Ліверпуль, Глазго


Завдання 2.

Назвіть мандрівників за коротким описом їх географічних досягнень та інші географічні об’єкти за описом. (7 балів)

А. Першим проклав шлях із Європи в Південну Азію, обігнув Африку __________________________________________________________________

Б. Першим досяг Південного полюса ______________________________________

В. Розрахував розміри Землі. Автор ідеї Єдності (єдиного) Світового океану_____________________________________

Г. Дослідник Північного Тібету, басейну озера Лобнор, Кукунор, витоку річки Хуанхе. Член Російського географічного товариства, почесний член Академії наук______________________________________________________________

Д. Знайдіть помилку серед районів морського видобутку нафти: Мексиканська затока, Карибське море, Гвінейська затока, Північне море, Бенгальська затока, Аравійське море, Охотське море._________________________________________

Е. Офіцер російського флоту походженням з України, один з керівників Першою російської навколосвітньої подорожі.

__________________________________________________________________

Є. Видатний демограф, ім’я якого носить Інститут Демографії України. _________________________________________________________________


Завдання 3. Зобразіть на плані шлях групи юних краєзнавців, які прокладали екологічну стежку за описом: «Від шосе на околиці села (проходить із заходу на схід) діти пройшли луками до листяного лісу за азимутом 340° приблизно 150 м. Далі зайшли в ліс і стежкою за азимутом 70° пройшли ще 100 м до заболоченої долини невеликої річки (протікає паралельно до шосе). Пройшли за течією ще 200 м за азимутом 100° до джерела. Впорядкувавши джерело, вони повернули на південний схід до шосе, по дорозі описали яр, що межує з лісом. По шосе повернулись до околиці села». Яка приблизно протяжність маршруту краєзнавців? Масштаб плану – 1:5 000. (12 балів)
Завдання 4. (12 балів)

Науково-дослідне судно відправилось у навколосвітню експедицію для вивчення рельєфу дна і розвідки мінеральних ресурсів Світового океану.А. Позначте і підпишіть на карті порт відправки експедиції, якщо відомо, що це столиця держави, яка є лідером за експортом нафти в Європі. (1 бал)

Б. Позначте на карті номери точок, у яких проводилися відповідні дослідження, покажіть стрілками послідовність руху судна: (по 1 балу)

Точка 1. Район видобування нафти і газу на шельфі. Далі судно скорочує шлях і

проходить каналом.Точка 2. Поліметалеві руди у рифтовій западині (зона океанічного спредингу).

Точка 3. Алмази у прибережній зоні, на материковій обмілині.

Точка 4. Титанові руди біля узбережжя материка.

Точка 5. Оловяні руди на материковому схилі та біля гирл річок на шельфі

Точка 6. Золото у прибережній зоні.

Точка 7. Залізомарганцеві конкреції в глибоководних океанічних котловинах.

Далі судно пройшло каналом до точки 8.Точка 8. Район видобування нафти і газу на шельфі. Судно повернулося у порт відправки.

В. Поясніть, чому відрізняються рудні корисні копалини у точках4 і 5.

(3 бали)


Завдання 5. Поясніть, використовуючи малюнок, взаємозалежність між кутами орієнтування. Якими буквами позначаються ці кути? Які кути позначені на схемі буквами а, б та в, як називаються лінії, що позначені цифрами 1, 2, 3? Визначте величини цих кутів, використовуючи відповідні формули та математичні дії, якщо вимірювання, яке було проведено на місцевості, показало, що дерево знаходиться від спостерігача у північно-східному напрямі. (10 балів).Тести (за правильну відповідь – 1 бал)


1. Укажіть галузі господарства, в яких підприємства України, Білорусі і Молдови є конкурентами.

А. вугільна та нафтопереробна промисловість

Б. легка і харчова промисловість

В. важке машинобудування, металургія

Г. вагонобудування і деревообробка
2. Який основний чинник сприяє формуванню великої кількості спадів на рівнинній частині Південної Америки?

А. Конфігурація материка

Б. Розподіл сонячної енергії

В. Пануючі вітри пасати

Г. Рельєф
3. Визначте форму рельєфу, зображену на малюнку:

А. Метеоритний кратер.

Б. Кратер вулкану.

В. Карстова лійка.

Г. Суфозійне провалля.
4. Визначте країну, на території якої розташована найвища вершина Анд:

А.Чилі. Б. Аргентина. В. Перу. Г. Болівія.


5. Який постійний вітер приносить в Африку вологу погоду?

А. Північно-східний пасат

Б. Південно-східний пасат

В. Західне перенесення

Г. Мусони
6. Оберіть групу країн, розташованих у порядку збільшення показника орних земель на душу населення:

А. Казахстан, Китай, Україна

Б. Росія, Україна, Китай

В. Китай, Бразилія, Казахстан

Г. Росія, Казахстан, Китай
7. Які гори Африки мають такий самий вік, що й Анди Південної Америки?

А. Капські гори

Б. Драконові гори

В. Атлаські гори

Г. Ефіопське нагір’я
8. До найбільш енергомістких галузей відносяться:

А. Ектротехнічне машинобудування

Б. Титано-магнієва промисловість

В. Газова промисловість

Г. Харчова промисловість
9. Які чинники спричинили високу концентрацію металургійних виробництв у Придніпров’ї:

А. Паливо Б. Сировина В. Вода Г. Дешева електроенергія


10. Центрами целюлозно-паперової промисловості в Україні є:

А. Херсон, Корюківка, Умань Б. Обухів, Понінка, Жидачів

В. Київ, Малин, Чернігів Г. Вінниці, Чернігів, Суми
11. Азональними типами ґрунтів в Україні є:

А. Торфяно-болотні та лучні Б. Чорноземні та каштанові

В. Солончаки і каштанові Г. Дерново-підзолисті та сірі лісові
12. Лівими притоками Дніпра є:

А. Десна і Рось Б. Ворскла і Тетерів

В. Інгулець і Прип’ять Г. Псел і Трубіж
13. Яка країна має високі доходи національного бюджету завдяки експорту нафти?

А Перу


Б Екваторіальна Гвінея

В Беліз


Г Малаві

Д Нова Зеландія


14. У межах яких тектонічних структур розташована вугільна вісь Європи?

А. Щити Східноєвропейської платформи

Б. Альпійські складчасті структури

В. Міжгірні западини байкальських складчастих структур

Г. Передгірні прогини герцинських складчастих структур
15. У китайському місті Чанчунь розташовані FAW (Перший автомобільний завод), велике спільне підприємство з «Фольксваген» та новий китайсько-американський гігант, побудований з «Дженерал моторз». Тепер це місто називають «китайський…

А. «Хюстон»

Б. «Детройт»

В. «Сан-Франциско»

Г. «Чикаго»
16. Який архіпелаг островів є суверенною країною, що експортує електроніку, мідь, одяг, фрукти і копру?

А. Філіппінські

Б. Алеутські

В. Мальдівські

Г. Малі Антильські
17. Визначте національний парк Африки, що розміщений у кратері вулкану:

А. Серенгеті

Б. Кіліманджаро

В. Амбоселі

Г. Нгоронгоро
18. «А земля їх стане пустелею по вині жителів її, через плід діянь їхніх» - пророчі слова Міхея, що стали реальністю, якщо поглянути на величезні висушені і розвіяні бурями простори

А. Східносибірської тайги в Росії

Б. Прерії південного заходу США

В. Пампи в Аргентині й Парагваї

Г. Сельви на заході Бразилії
19. У межах яких тектонічних структур розташований «мідний пояс» Африки?

А. Щити Африкано-Аравійської платформи

Б. Альпійські складчасті структури

В. Передгірні прогини герцинських складчастих структур

Г. Східноафриканський рифт
20. Визначте похил річки, яка має довжину 2500 км, бере початок на висоті 5000м і впадає в Світовий океан.

А. 0,5 км/м

Б. 500 км

В. 2 м/км

Г. 4 м

11 клас

Теоретичний тур


 1. Схарактеризуйте економічні відносини України та Китаю. Яка частка світового експорту припадає на Китай? Яка структура зовнішньої торгівлі України та Китаю? Як змінюється частка китайських товарів в імпорті до України в XXI столітті? Чи має Китай інтерес до українського сільського господарства?

(12 балів)


 1. Яку роль у світовому господарстві відіграють транснаціональні компанії (ТНК). Як впливає діяльність ТНК на економіку України. Які їхні особливості.

(12 балів)


 1. Яку роль відіграло материкове зледеніння у формуванні рельєфу окремих материків? Охарактеризуйте льодовикові форми рельєфу, наведіть конкретні приклади. Чи є такі форми рельєфу у нашій країні? Поясніть. (12 балів)


Практичний тур

Завдання 1.

Із запропонованого переліку відомих вам водопадів виберіть ті, які розташовані на кордонах держав. Назвіть ці держави. (5 балів)

А. Рейнський

Б. Ківач


В. Ніагарський

Г. Вікторія

Д. Ігуасу

Е. Стенлі

Ж. Лівінгстона

К. Анхель


Завдання 2.

Два невеликих острови, один з яких кораловий, другий – вулканічний розташовані на однаковій відстані від пункту спостереження, відповідно на північ та на південь. Опівдні 22 червня на обох островах висота Сонця над горизонтом однакова і становить 68 30΄. Визначте:

а) географічну широту вулканічного острова;

б) відстань (у км) між цими островами. (10 балів)


Завдання 3. Що лишнє і чому? (14 балів)

 1. Велика Британія, Швеція, Франція

 2. Аргентина, Португалія, Перу

 3. Німеччина, Литва, США

 4. Грузія, Ліхтенштейн, Вірменія

 5. Мадагаскар, Італія, Філіппіни

 6. Теократична, парламентська, абсолютна

 7. Анкара, Ліверпуль, Глазго


Завдання 4. (12 балів)

Науково-дослідне судно відправилось у навколосвітню експедицію для вивчення рельєфу дна і розвідки мінеральних ресурсів Світового океану.


А. Позначте і підпишіть на карті порт відправки експедиції, якщо відомо, що це столиця держави, яка є лідером за експортом нафти в Європі. (1 бал)
Б. Позначте на карті номери точок, у яких проводилися відповідні дослідження, покажіть стрілками послідовність руху судна: (по 1 балу)

Точка 1. Район видобування нафти і газу на шельфі. Далі судно скорочує шлях і проходить каналом.

Точка 2. Поліметалеві руди у рифтовій западині (зона розсування літосферних плит).

Точка 3. Алмази у прибережній зоні, на материковій обмілині.

Точка 4. Титанові руди біля узбережжя материка.

Точка 5. Олов’яні руди на материковому схилі та біля гирла річок на шельфі

Точка 6. Золото у прибережній зоні.

Точка 7. Залізо-марганцеві конкреції в глибоководних океанічних котловинах. Далі судно пройшло каналом до точки 8.

Точка 8. Район видобування нафти і газу на шельфі. Судно повернулося у порт відправки.
В. Поясніть, чому відрізняються рудні корисні копалини у точках 4 і 5. (3 бали)Завдання 5. Використовуючи додаткову картку, впізнайте країну. (8 балів)

Тести (за правильну відповідь – 1 бал)


1. Центр острова Нова Гвінея отримав прізвище (назву) країна розбитих:

А. Сердець Б. Голів В. Пляшок Г. Ліхтарів


2. «Островом загиблих кораблів» найчастіше називають острів:

А. Грецький Лемнос при вході в потоку Дарданели

Б. Колумбійський Провіденс в Карибському морі

В. Туманний чилійський Осте в протоці Дрейка

Г. «Мандруючий» пісчаний Сейбл в Канаді
3. Гамаками земної кулі географи назвали

А. Чилі і Японію Б. Камчатку і Аляску

В. Індостан і Юкатан Г. Яву і Кубу
4. Які чинники вплинули на розвиток авіакосмічної промисловості в Україні? (вибрати 3)

1. Транзитне географічне положення країни

2. Відкриття і розробка великих родовищ алюмінієвих руд

3. Розвиток алюмінієвої і титанової промисловості

4. Виробництво дешевої електроенергії на ГЕС та АЕС

5. Створення науково-дослідної та конструкторської бази

6. Підготовка висококваліфікованих трудових ресурсів
5. Назвіть групу країн, де вирощують більше 70% какао-бобів світу.

А. Ефіопія, Єгипет, Бразилія Б. Кот-Дівуар, Гана, Індонезія

В. Бразилія, Індія, Колумбія Г. Мексика, Китай, Туніс
6. Укажіть галузі господарства, в яких підприємства України, Білорусі і Молдови є конкурентами.

А. Вугільна та нафтопереробна промисловість

Б. Легка і харчова промисловість

В. Важке машинобудування, металургія

Г. Вагонобудування і деревообробка
7. Визначте полуденну висоту Сонця у місті Києві 21 березня:

А. 39о32΄ Б. 40о00΄ В. 59о32΄ Г. 63о00′


8. Обчисліть масштаб карти, якщо вулиця завдовжки 2 км зображена на ній лінією 8 см.

А. 1:250 Б. 1:2500 В. 1:25000 Г. 1:25


9. Визначте прилад-самописець, який використовують для реєстрації рідких атмосферних опадів.

А. Плювіограф Б. Анемометр

В. Термограф Г. Гігрометр
10. Визначте регіон України з найгустішою річковою сіткою (1,1 км/км2):

А. Подільська височина

Б. Придніпровська низовина

В. Донецький кряж

Г. Українські Карпати
11. Визначте, які риси властиві процесу урбанізації в Африці у порівнянні з Південною Америкою:

А. Вищий рівень, але нижчі темпи

Б. Вищий рівень, вищі темпи

В. Вищий рівень, зростаючі темпи

Г. Нижчий рівень, зростаючі темпи
12. Оберіть країни, які є найбільшими виробниками та експортерами кам’яного вугілля у світі:

А. Китай, Росія, Австралія Б. Австралія, Індонезія, США

В. США, Франція, Австралія Г. Індонезія, Росія, Україна
13. Для якого типу клімату характерна дана кліматична діаграма?

А. Субтропічний морський

Б. Субтропічний середземноморський

В. Субекваторіальний

Г. Тропічний континентальний

14. Що таке рекультивація земель?

А. Заходи, спрямовані на відновлення порушених ґрунтів

Б. Заходи, спрямовані на підвищення родючості ґрунтів

В. Заходи щодо боротьби з вітровою та водною ерозією

Г. Заходи, спрямовані на осушення ґрунтів
15. Якого «кольору» моря не існує?

А. Жовтого Б. Синього В. Червоного Г. Білого


16. «А земля їх стане пустелею по вині жителів її, через плід діянь їхніх» - пророчі слова Міхея, що стали реальністю, якщо поглянути на величезні висушені і розвіяні бурями простори

А. Cхідносибірської тайги в Росії

Б. Прерії південного заходу США

В. Пампи в Аргентині й Парагваї

Г. Сельви на заході Бразилії
17. Яка природна зона Південної Америки найбільше змінена людиною

А. Сельва Б. Льянос

В. Пуна Г . Пампа
18. Укажіть неправильне поєднання у парі: місто – низовина, на якій воно розміщене.

А. Мілан – Паданська

Б. Делі – Індо-Гангська

В. Бухарест – Нижньодунайська

Г. Дамаск – Месопотамська
19. На узбережжі якої країни розташована крайня східна точка Атлантичного океану?

А. Ісландії Б. Португалії

В. Туреччини Г. Грузії
20. Якого компаса не існує?

А. Гірського

Б. Рівнинного

В. МагнітногоГ. Механічного

Скачати 221.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка