Особистість виховує особистість: від компетентного вчителя до компетентного учня (Творча лабораторія вчителя історії Кожем’яки Оксани Леонідівни) Випуск №3 Донецьк-2012


Тема: Релігія та культура Давнього Китаю Тип урокуСторінка3/11
Дата конвертації20.01.2018
Розмір2.64 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема: Релігія та культура Давнього Китаю

Тип уроку: формування нових знань, розвиток та вдосконалення вмінь і навичок

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 • характеризувати давні вірування китайців;

 • розповідати про засновників конфуціанства та даосизму, аналізувати та порівнювати основні положення їх вчень;

 • називати досягнення культури Давнього Китаю, визначати значення культурно-духовної спадщини Давнього Китаю;

 • удосконалювати вміння давати визначення понять за алгоритмом;

 • відпрацьовувати навички самостійної, дослідницької діяльності з різноманітними джерелами;

 • знаходити факти та формулювати й висловлювати на їх підставі висновки;

 • висловлювати власну думку з приводу походження норм моралі.

Методико-дидактичне забезпечення: підручник, мультимедійна система, презентація, фліп-чарти, аркуші з висловлюваннями Конфуція. Додатково: Бандровський О.Г. Історія стародавнього світу. Підручник для 6-го класу середньої школи, § 25, с.131-135.
Структура уроку

 1. Організаційна частина. (1 хв.)

 2. Актуалізація опорних знань. (5 хв.)

 1. Словникова робота за алгоритмом з використанням індивідуальних словників.

 2. Робота з підручником..

 3. Правила роботи в групах

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Вправа «Закінчи вислів». (3 хв.)

 1. Оголошення (представлення) теми, очікуваних навчальних результатів.

  Прийом «Паралелі та порівняння» (4 хв.)

 1. Вивчення нового матеріалу, осмислення нових знань і вмінь.

 1. Релігійні уявлення давніх китайців.

Активне слухання, незакінчені речення (5 хв.)

 1. Конфуцій та конфуціанство. Даосизм.

Дослідження джерел та тексту підручника. Групова робота (10 хв.)

 1. Розвиток китайської культури. Поява писемності та книжок.

  Самостійна робота в парах, відбір фактів з підручника, заповнення тематичної таблиці (5 хв.)

 1. Досягнення китайської науки й культури. Учнівські презентації (випереджальні завдання) (7 хв.)

 1. Підведення підсумків уроку.

 1. Технологія «Закінчи вислів» (3 хв.)

 2. Короткі висновки (2 хв.)

 3. Рефлексія: визначення реальних результатів (фліп-чарт) та співвіднесення їх з очікуваними. Метод «Уявний мікрофон» (3 хв.)

 1. Інструктаж із виконання домашнього завдання (2 хв.)

Хід уроку

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

Словникова робота з використанням індивідуальних словників. Учитель закріплює вміння учнів давати визначення поняттям за алгоритмом.

Філософія – це … «Що?» (наука) «Що робить?» (вивчає закони) «Які?» (розвитку природи, суспільства) «Навіщо?» (для розуміння та пояснення)

Каліграфія; культ; релігійне вчення; писемність

Учитель пропонує учням знайти у підручнику № 1 (§ 13, с. 69 [перший абзац], § 15, с. 80 [перший абзац], § 18, с.92 [останній абзац]), підручнику № 2 (§ 21, п. 3, с. 112) та згадати основні системи письма в країнах Сходу.

Учитель нагадує правила роботи в групах.

 1. Мотивація навчальної діяльності

Вправа «Закінчи вислів»: на дошці три аркуші з висловлюваннями Конфуція, два з яких не закінчені. Учитель просить учнів закінчити речення, спираючись на власні моральні цінності. Отримані відповіді записує під висловом, зауваживши, що остаточну відповідь учні отримають наприкінці уроку, опанувавши вузлові моменти конфуціанства.

1. Хто, плекаючи старе, опановує нове, той може бути вчителем.
2. Чого собі не побажаєш, того …
3. Виховану людину легко впізнати за …

 1. Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів

Учитель: Ми з вами сьогодні здійснимо захоплюючу подорож культурно-філософськими стежками Давнього Китаю, зустрівшись на них із видатними представниками, цінованими й до сьогодні, – Конфуцієм і Лао-Цзи, та ознайомившись із найкращими культурними пам’ятками. Отже, тема уроку – «Релігія та культура Давнього Китаю».

(Очікування будуються на аналогії з темою «Релігія та культура Давньої Індії». На дошці два фліп-чарти: один із визначеними очікуваннями позаминулого уроку, другий – порожній. Учні за аналогією зі зразком формулюють завдання на урок).

 1. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань і вмінь

План

 1. Релігійні уявлення давніх китайців.

 2. Конфуцій та конфуціанство. Даосизм.

 3. Поява писемності та книжок. Розвиток китайської культури.

 1. Релігійні уявлення давніх китайців (активне слухання)

Розповідь учителя, супроводжена слайдами. Учні мають записати закінчення речень у зошит. Перевірка проводиться за допомогою наступного слайду.

(Текст слайду «Релігійні вірування давніх китайців»)

Верховне Божество – … (Небо (Шан-ді). Звідси назва країни – …. (Піднебесна), а представники Верховного Божества на землі іменувалися … (Синами Неба). Храми на честь Неба називалися …(пагодами). Одним із головних у китайців був культ предків – ….(процес обожнювання й поклоніння духам предків, яким приписували магічну силу).

 1. Конфуцій та конфуціанство. Даосизм

Видатними філософами Китаю були Конфуцій (551-479 р. до н.е.) та Лао Цзи (VI ст. до н.е.), які започаткували власні вчення. (Повідомлення учнів про них. Дослідження основних положень вчень відбувається за допомогою групової роботи. Групи формує вчитель відповідно до рівня підготовки учнів.)

Група № 1. Завдання. Дослідити історичні джерела: Конфуцій «Бесіди та судження» (Бандровський О.Г., с. 134 ), «Афоризми Конфуція», підр. № 1 (с. 125-126) та визначити основні положення вчення.

Група № 2. Завдання. Дослідити історичні джерела: Лао Цзи «Книга про шлях і доброчинність» (Бандровський О.Г., с. 135), «З повчань філософа Лао Цзи» та підручник № 1 (с. 126), визначити основні положення вчення.

Група № 3. (учні з високим рівнем навчальних досягнень – аналітики)

Завдання: порівняти, визначити спільне у вченнях Конфуція та Лао Цзи, зробити висновки.

Учні доповідають про результати досліджень, учитель корегує їх.Орієнтовні відповіді:

Конфуцій

Лао Цзи

 • поділ суспільства на керуючих і керованих (передбачав існування нерівності);

 • сумлінне виконувати своїх обов’язків;

 • обов’язкове дотримання кожним китайцем законів Неба;

 • найголовніший обов’язок людини – поважати й шанувати батьків;

 • заклик чиновників до навчання: тільки освічена людина може вміло керувати державою;

 • заклик укріпляти й цінувати сім’ю: «чим міцніша сім’я, тим міцніша держава».

 • все в світі влаштовано вищим розумом;

 • все живе й неживе проходить однаковий шлях;

 • не порушуй встановлений порядок своєю нерозумною поведінкою;

 • заклик до повернення людини в лоно природи;

 • пропагування простого життя без розкошів;

 • заклик не здійснювати ніяких дій, бо «хто нічого не має, той нічого не втрачає».

Спільні риси:

 • визнання того, що люди створені вищою силою;

 • заклик до дотримання норм поведінки й правил, встановлених Небом;

 • пропагування аскетичного способу життя.

Висновки: незважаючи на переважання в поглядах Конфуція й Лао Цзи відмінних думок і на те, що мислителі були суперниками, їхні ідеї здійснювали великий вплив на людей, перетворюючи все більше китайців на їх прибічників. Це призвело до того, що конфуціанство й даосизм стали провідними релігіями в Китаї.

 1. Розвиток китайської культури

  1. Поява писемності та книжок

Учитель розповідає, що здавна китайці високо цінували вченість. Ще 4 тис. років тому в них виникла писемність. Свої думки вони записували. У ІХ ст. н.е. з’явилися перші друковані книги, виготовлені за допомогою дерев’яних дощок – кліше. (На дошці таблиця, у яку записуються названі факти). Далі учитель організовує роботу з підручником в парах.

Писемність

Книжки

 1. Писемність виникла 4 тис. років тому.


1.

2.

3.4.

5.

6. У ІХ ст. н.е. з’явилися перші друковані книги, які виготовлялися за допомогою дерев’яних кліше.Завдання: знайти в § 26 підр. № 1 (с.123) й навести 6 фактів, що свідчать про:

 1. появу писемності в Китаї (завдання для учнів першого варіанту);

 2. розвиток книгописання (завдання для учнів, що сидять на другому варіанті).

(Після закінчення роботи діти обмінюються інформацією. Через деякий час учитель вибирає 5 пар, яких по черзі запрошує до дошки, щоб вписати в таблицю свій варіант (не повторюючись.)

Орієнтовний зразок виконання завдання

Писемність

Книжки

1.Писемність виникла 4 тис. років тому.

2. Перші написи робилися на вазах, храмових дзвонах, кам’яних барабанах, панцирах черепах.

3. Вони містили звернення до богів.

4. Для запису слів використовували ієрогліфи.

5. У сучасній китайській мові 80 тис. ієрогліфів.

6. Знаряддями письма в китайців були пензлик, туш, папір, камінь для розтирання туші.1. Для написання перших книг із записами документів використовували бамбукові пластини.

2. Написи робили за допомогою дерев’яних паличок, вмочених у лак.

3. Із появою шовку найважливіші документи стали записувати пензлем та тушшю на шовку.

4. У І ст. н.е. в Китаї навчилися робити папір.

5. Паперові книги мали вигляд гармошки, оскільки листи не розрізали, а складали.

6. У ІХ ст. н.е. з’явилися перші друковані книги, процес друкування яких відбувався за допомогою дерев’яних дощок – кліше.


  1. «Досягнення китайської науки й культури»

Учні, які отримали індивідуальні завдання на уроці № 2, демонструють свої презентації, у ході яких, інші шестикласники складають міні-конспекти.

1 учень – Література та мистецтво:

  1. Збірник текстів пісень «Шіцін» – 350 поезій на честь предків, правителів, військових походів; поезії Цюй Юаня (ІV ст. до н.е.); найпопулярніший літературний жанр – суни (гімни). Поширені міфи й легенди.

  2. Існує три групи інструментів: струнні, духові та ударні. Найпопулярніший інструмент – цінь.

З’являється й поширюється каліграфія – мистецтво малювання ієрогліфів.

2 учень – Архітектура:

 1. Китайці навчилися будувати двох- та трьохповерхові споруди з баштами.

 2. Дахи будинків тримаються на стовпах і балках; частіше за все вони покриваються черепицею.

 3. Будинки зводяться на спеціальних піднятих платформах.

 4. Житла багатих китайців та культові споруди прикрашаються портретними фресками.

 5. Китайці винайшли висячі мости з бамбуку довжиною до 15 метрів, які споруджуються в Гімалаях.

3 учень – Математика, астрономія:

  1. Видано найзначнішу книгу з математики – трактат «Математика» в 9-ти книгах (ІІ ст. до н.е.), у якому вміщено правила дій з дробами, теорема Піфагора, способи рішення завдань і рівнянь та ін.

  2. Складено точний календар (104 р. до н.е.), де встановлена сучасна тривалість року – 365 діб; створена карта зоряного неба, на якій відмічено 32, 5 тис. зірок. Дані назви 28 сузір’ям. У 28 р. до н.е. відкриті плями на Сонці.

4 учень – Медицина:

 1. Відкрита систему кровообігу.

 2. Навчилися ставити точний діагноз за допомогою визначення пульсу.

 3. Винайдені акупунктура – голковколювання в біологічно активні точки на тілі – та знеболюючі засоби.

 4. Використання чаю як засобу для лікування застуди.

 5. Чжан Цзи (ІІ ст. н.е. ) – трактат про тиф та інші інфекційні захворювання.

 6. Хуа То – засновник хірургії, розробив систему загартовування організму.

5 учень – Винаходи:

 1. Військова справа: винайдено порох, гармати, кулі.

 2. Видання книжок: навчилися виготовляти папір, за допомогою дерев’яного кліше друкувати книжки.

 3. Географія та подорожі: новий спосіб складання географічних карт; компас – для точного визначення місця розташування; сейсмограф – прибор для визначення підземних поштовхів.

6 учень – Історія:

Найвідоміший історик – Сима Цянь, якого називають «батьком китайської історії». Ним створена й видана історія Китаю з найдавніших часів – «Історичні записки» з описом усіх відомих подій та фактів, характеристиками імператорів, полководців, вельмож.(За результатами презентацій робиться висновок про високий рівень розвитку науки, культури й мистецтва у Давньому Китаї, про значення цих відкриттів та винаходів для усього світу.)

 1. Підведення підсумків уроку

  1. Технологія «Закінчи вислів»

Учитель пропонує повернутися до незакінчених висловів Конфуція і, знаючи основні засади його віровчення, закінчити вислови, порівняти з запропонованими на початку уроку. Чи співпали вони? Про що це свідчить?

(Логічно припустити, що по суті варіанти відповідей співпадуть, оскільки в них містяться споконвічні моральні цінності, на виховання яких націлюють людину будь-які цивілізації)


2. Чого собі не побажаєш, того не роби іншим.
3. Виховану людину легко впізнати за манерами.

  1. Короткі висновки

Узагальнення вивченого у вигляді бесіди з формуванням коротких висновків.

  • Релігійне та культурне життя давнього Китаю знаходилося на високому для свого часу рівні й мало свої особливості та своєрідність.

  • Найдавніші релігійні вірування китайців пов’язувалися з Небом і культом предків.

  • Писемність у Китаї виникла 4 тис. тому. Писали на панцирах, черепах, пластинках із бамбуку, шовку.

  • Для записів текстів китайці користувалися ієрогліфами.

  • Пік виготовлення книг припадає на винахід китайцями паперу, а трохи пізніше – друкування.

  • Найвідомішим філософом Китаю був Конфуцій, який започаткував одну з найпоширеніших релігій – конфуціанство.

  • Другою за популярністю релігією Китаю став даосизм.

  • Китайці поповнили світову скарбницю багатьма відкриттями: компасу, сейсмографу, астрономічними відкриттями, введенням в обіг нового календаря, досягненнями в галузі медицини, географії тощо.
  1. Визначення реальних результатів (фліп-чарт) та співвіднесення їх з очікуваними. Метод «Уявний мікрофон»

 1. Домашнє завдання

 1. §26 (підручник № 1), відповісти на питання до параграфа; повторити тему, підготуватись до уроків узагальнення та тематичного оцінювання.

 2. Завдання для допитливих: у підручнику та додатковій літературі відшукати інформацію про китайські церемонії і підготувати невеличку сценку (діалог), яка б могла відбутися на церемонії (як варіант: сценку з буденного життя мешканців стародавніх Індії та Китаю).

 3. Підготувати невелике повідомлення про Конфуція та Лао Цзи.

Роздатковий матеріал до уроку 4

Тема: Релігія та культура Давнього Китаю

Алгоритм роботи над поняттям

 1. Що?

 2. Яка? (Який?)

 3. Де?

 4. Коли?

або

 1. Що?

 2. Яка що робить?

 3. Які?

 4. Навіщо?

Алгоритм роботи в групах

 1. Уважно прослухайте поставлене групі завдання і спробуйте усвідомити (зрозуміти) його.

 2. Розподіліть ролі серед учасників групи, щоб кожен чітко знав свої обов’язки й розумів внесок у вирішення загального завдання.

 3. Обговоріть завдання в групі. При викладі власної позиції намагайтеся бути якомога чіткішими й конкретними.

 4. Дійдіть спільного рішення.

 5. По закінченні відведеного на роботу часу проінформуйте про своє рішення інші групи.

Алгоритм роботи в парах

 1. Отримайте завдання.

 2. Протягом відведеного часу обдумайте його виконання: прочитайте текст, обміркуйте можливі відповіді тощо.

 3. Після закінчення часу на обдумування стисло, але якомога ґрунтовніше, перекажіть інформацію партнеру. Сформулюйте висновки.

 4. У свою чергу уважно вислухайте його інформацію.

 5. Представте вчителю (або класу) результат обміну інформацією: основні положення інформації, отриманої від партнера.

 6. Дайте відповіді на поставлені запитання.Тема: Урок-узагальнення

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань

Форма уроку: навчальна гра (тестування, експрес-вікторина)

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 • узагальнювати отриману інформацію про географічне положення й природно-кліматичні умови Давніх Індії та Китаю, про утворення, розквіт і загибель держав, культуру та релігійні вірування за допомогою навчальної гри;

 • знаходити в тексті історичні помилки та виправляти їх, виключати зайве з логічного ланцюжка;

 • розуміти залежність життя людини того часу від релігійних та суспільних догм і традицій, застосовувати свої знання з побуту давніх індійців та китайців в діалогах та інсценуванні;

 • здійснювати самооцінку власних досягнень з теми.

Методико-дидактичне забезпечення уроку: історична карта «Давні Індія та Китай», атлас, малюнок хмаринки з краплинами-очікуваннями, промені сонця (або зірочки), скотч, таблички з буквами (від А до Е) для відповідей, кольорові фішки для кожного учня, методичні посібники: Кожем’яка О.Л. 20 ігор з історії Стародавнього світу. Методика проведення повторно-узагальнюючих уроків. 6 кл. – Х: Вид. група «Основа», 2004. – С. 39-46; Інтегрований курс історії. 6 кл. Дидактичні матеріали (за участю О.Л.Кожем'яки). – Х: «Основа», 2006. – С. 83-90.

Структура уроку

 1. Організаційна частина (1 хв.)

 2. Актуалізація опорних знань.

Фронтальна бесіда (3 хв.)

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Вправа «Блеф-клуб» (4 хв.)

 1. Оголошення (представлення) теми, очікуваних навчальних результатів

Повідомлення вчителя. Правила гри (2 хв.)

Вправа «Погода в класі» – «Хмаринка». Метод «Мозковий штурм» (4 хв.) 1. Систематизація й узагальнення знань.

5.1. Гра «Слабка ланка» (20хв.)

5.2. Творчий конкурс (сценка або діалог) (6 хв.)

 1. Підведення підсумків уроку. Рефлексія (4 хв.)

«Погода в класі» – «Хмаринка». («Виправдані сподівання».)

 1. Інструктаж з виконання домашнього завдання. (1 хв.)


Хід уроку

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

 • З історією яких країн ми знайомилися протягом останніх чотирьох уроків?

 • Що з вивченого вам найбільш запам’яталося? Чому?

 • У якій формі вам би хотілося сьогодні продемонструвати набуті знання?

 1. Мотивація навчальної діяльності

Вправа «Блеф-клуб»

Учитель зачитує невеличкий текст, у якому вигадані факти перемежовуються з реальними, і ставить наприкінці оповіді питання учням: 1. Чи вірите ви в те, що таке могло статися насправді?

 2. Чому частина з вас вірить, в інша частина – ні?

 3. Що потрібно зробити, щоб розібратися в ситуації?


Текст з помилками:

«Високого рівня у Стародавньому Китаї досягла медицина. Лікарі того часу використовували клонування мікроорганізмів для подальшої заміни ними хворих органів у пацієнта, застосовували ефір для знеболювання під час хірургічних операцій, які проводили з допомогою лазерного ножа, лікували хвороби голковколюванням, володіли секретом лікування злоякісних пухлин, втраченим сьогодні. Написали твори з дієтології, лікувальної гімнастики, знали лікувальні властивості чаю, створили збірник «Бесіда» для психологічної профілактики хвороб». 1. Оголошення теми, очікуваних результатів

Учитель оголошує тему уроку й форму її проведення – гра «Слабка ланка», коротко знайомлячи з правилами.

Правила: У грі бере участь увесь клас. Змагання проводиться індивідуально. Попередньо виготовляються таблички з буквами (від А до Е) для відповідей і кілька десятків кольорових фішок. Помічник учителя стежить за дотриманням правил гри.

Вправа «Погода в класі» – «Хмаринка». Метод «Мозковий штурм».

На дошці закріплюється малюнок хмаринки, з якої капають краплини дощу – очікування, які виробляються вчителем і учнями методом «Мозкового штурму» 1. Систематизація та узагальнення знань

І етап «Географічне положення і природа Індії»

Після знайомства з запитанням учасники піднімають листок зі своїм варіантом-відповіді. Коли всі виконають завдання, учитель називає правильну відповідь. Якщо учень відповів правильно, він кладе фішку (за цим стежить помічник) на край столу. 1. Індія розташована в:

а) Європі; б) Африці; в) Азії; г) Північній Америці.

 1. Індія знаходиться на півострові:

а) Мала Азія; б) Індостан; в) Крим; г) Індокитай.

 1. 3. В Індії тече річка:

а) Інд; б) Ніл; в) Волга; г) Хуанхе.

 1. Річка Ганг тече через:

а) савану; б) джунглі; в) тайгу; г) прерії.

 1. Джунглі –це:

а) непрохідні тропічні ліси; б) непрохідні торф'яні болота; в) густі хвойні ліси; г) пустеля.

 1. В Індії водилися такі тварини, як:

а) слони; б) динозаври; в) білі ведмеді; г) пінгвіни.

 1. На північному сході Індії розташовані гори:

а) Карпати; б) Кавказькі; в) Уральські; г) Гімалаї.

 1. Найвища на землі гірська вершина, що знаходиться в Індії, – це:

а) Говерла; б) Джомолунгма; в) Ай-Петрі; г) Мохенджо-Даро.

 1. Назва гір, що захищають Індію від холодних вітрів, перекладається, як:

а) «житло снігу»; б) «темний каптан»; в) «захисник від вітрів»; г) «піднебесся».

 1. Давні індійці вважали, що вершини гір:

а) зливаються з небом, б) створені людьми, щоб захищати країну від ворожих нападів; в) місце, де живуть боги; г) природний бар’єр від поганої погоди.

Учні, які впоралися менше, ніж з половиною завдань, вибувають із гри з оцінкою «4». Тим, які не набрали достатньої кількості балів, можна запропонувати додатковий тест із кількома відповідями:

 1. Долини Інду і Гангу схожі за своїми природними умовами з Нілом, Тигром та Євфратом тому, що це:

а) великі повноводні ріки; б) щороку розливаються і несуть разом з водою родючий мул; в) під час розливу надають ґрунту червоного забарвлення; г)течуть з півночі на південь; д) розташовані в спекотному кліматі, де багато теплих і сонячних днів; е) узимку замерзають і вкриваються кригою.

Решта учнів продовжує гру.

II етап «Географічне положення і природа Китаю»

 1. Китай розташований:

а) на півночі Азії; б) на півдні Азії; в) на заході Азії;

г) на південному сході Азії; 1. У Китаї течуть ріки:

а) Ніл; б) Хуанхе; в) Дніпро; г) Тигр; д) Інд; е) Янцзи.

 1. Давні китайці називали свою країну –

а) Землею обітованою; б) Піднебесною; в) раєм;

г) найкращою на землі. 1. Відносно Єгипту та Месопотамії Китай розташований –

а) на північному заході від Єгипту; б) на заході від Ассирії;

в) на півдні від Межиріччя; г) на північному сході від Індії. 1. Слово «Хуанхе» означає:

а) біла ріка; б) червона ріка; в) жовта ріка; г) чорна ріка.

 1. Китайці називали Хуанхе:

а) блукаючою рікою; б) безбережною рікою; в) рікою, що надриває серця; г) пересихаючою рікою.

 1. Китайці боролися з паводками таким чином:

а) переселялися в інші місця; б) будували греблі; в) засипали ріки піском і гравієм; г) копали канали.

 1. Береги Хуанхе складалися з:

а) вапняку; б) каміння; в) льосу; г) дрібної гальки.

 1. Береги Янцзи майже не були заселені, тому що їх вкривали:

а) густі ліси; б) непрохідні болота; в) величезні валуни; г) сніг.

 1. Територію Китаю омивають води:

а) Північного Льодовитого океану; б) Індійського океану; в) Атлантичного океану; г) Тихого океану.

Учні, які за у двох етапах набрали 7-8 балів вибувають з оцінкою «5», учні, які набрали 9-10 балів - з оцінкою «6».

III етап «Індія в II-І тис. до н. е.»

 1. Найдавнішими завойовниками Індії були племена:

а) аріїв; б) гунів; в) скіфів; г) сарматів.

 1. До переселення в Індію арії жили в:

а) Африці; б) Антарктиді; в) Східній Європі; г) Америці.

 1. Священна книга аріїв називалася:

а) Біблія; б) Сунна; в) Веди; г) Коран.

 1. Священна книга аріїв була написана:

а)давньослов'янською мовою; б) ієрогліфами; в) клинописом; г) санскритом.

 1. У різні часи головними богами Індії були:

а) Індра; б) Брахма; в) Зевс; г) Ра; д) Ярило; е) Вішну;

є) Персей. 1. Свій одяг індійці виготовляли з:

а) вовни; б) шовку; в) бавовни; г) синтетичних тканин.

 1. В Індії вперше з'явився цукор, який отримували з:

а) соку ліан; б) тростинка; в) очерету; г) цукрового буряка.

 1. Для польових робіт індійці використовували:

а) оленів; б) слонів; в) верблюдів; г) мулів.

 1. Індійське суспільство було розділене на 4 касти, які ще називалися:

а) класами; б) варнами; в) групами; г) сектами.

 1. Для виготовлення знарядь праці індійці використовували:

а) мідь; б) бронзу; в) золото; г) сталь.

Учні, які додають до своєї суми 5-6 балів отримують оцінку «7», ті, що набрали у турі 7-8 балів, вибувають з оцінкою «8».

IV етап «Вибери зайве»

Показати тільки відповіді, які не є правильними.

Бали, набрані в І—III турах, анулюються. Відтепер ті, що вийшли у наступний тур, починають з 0.

 1. До літературних пам’ятників Стародавньої Індії належать:

а) «Махабхарата»; б) «Рамаяна»; б) «Легенда про Будду»; в) «Одіссея».

 1. Найбільш відомі індійські боги:

а) Атон; б) Шива; в) Агні; г) Аполлон.

 1. Священними тваринами в Індії вважалися:

а) крокодили; б) мавпи; в) папуги; г) слони; д) корови.

 1. В Індії існували такі станові групи-касти:

а) брахмани; б) фараони; в) воїни; г) селяни-общинники;

д) холопи; е) шудри. 1. Винаходи, зроблені древніми індійцями:

а) піаніно; б) шахи; в) лото; г) цифри і система обліку;

д) пошта; е) іконопис. 1. Найбільшими народними заворушеннями в Китаї були:

а) повстання «червонобрових»; б) повстання «чорних жилеток»; в) повстання недоторканих; г) повстання «жовтих пов'язок».

 1. У стародавніх китайських книгах записано, що раб має виконувати 100 робіт, серед яких:

а) прати білизну; б) пити вино; в) рубати дрова; г) плести рукавички; д) плести сандалії; е) носити важку поклажу.

 1. Для боротьби з повсталими «червонобровими» імператор наказав:

а) випустити із в'язниць злочинців; б) стягти до столиці всю артилерію; в) запросити найманців з інших країн;

г) випустити із звіринцю тигрів і барсів. 1. Відомими філософськими ученнями, що з'явилися в Китаї, були:

а) даосизм; б) марксизм; в) іудаїзм; г) конфуціанство.

 1. До винаходів, що прийшли до нас із Китаю, належать:

а) порцеляна; б) вживання ліків у вигляді пігулок; в) компас;

г) ліфти у багатоповерхових будинках; д) виробництво шовкових тканин.Вибувають ті, хто набрав менше 14 правильних відповідей: 10 11 відповідей – оцінка «9», 12-14 відповідей – оцінка «10».

У грі залишаються учні, які хочуть отримати за тему найвищі бали. Оскільки їх небагато, до участі у цій частині гри можна залучити й тих, що вже вибули, із виставленням додаткових балів:по одному за три правильні відповіді.

V етап «Бліц-вікторина»

Гравці по черзі (без часу на роздуми) відповідають на запитання.

 1. Який винахід індійців іноземці називали «білою вовною»?

(Бавовна)

 1. Як називалося найдавніше місто Індії, знайдене археологами? (Мохенджо-Даро)

 2. Як зображували індійського бога мудрості Ганеша?

(З головою слона)

 1. Яка релігія носила ім'я мудреця, названого в народі «Просвітленим»? (Буддизм)

 2. Що свідчило про високий рівень побуту в місті Мохенджо-Даро? (Наявність водогону)

 3. Які племена, що жили в Індії, називали себе «шляхетними людьми»? (Арії)

 4. Як називалися тропічні ліси, що вкривали долину Гангу?

(Джунглі)

 1. Назвіть ім'я індійського бога грому та негоди? Рудра)

 2. Назвіть ім'я бога вогню? (Агні)

 3. Яке ім'я дістав бог Вішну, втілившись у людину? (Крішна)

 4. Яка соціальна група індійців перебувала поза кастами?

(Недоторкані)

 1. Назвіть релігію, що виникла у 5 ст. до н. е. в Індії?

(Буддизм)

 1. Який винахід самі індійці називали «чотири роди військ»?

(Шахи)

 1. Який твір давньоіндійської літератури складається з 200 тис. віршів? (Поема «Махабхарата»)

 2. Яка ще давньоіндійська поема вам відома? («Рамаяна»)

 3. Яке відкриття у ткацтві було здійснено у Китаї?

(Вдосконалено ткацький верстат та винайдено барвники)

 1. Яке найдавніше житло китайців вам відомо?

(Напівземлянки)

 1. Як перекладається з китайської «молоде листя»? (Чай)

 2. Який товар, крім шовку, цінувався на ринках на вагу золота? (ІІорцеляновий посуд)

 3. Чому будинки в Китаї будували на глиняній платформі?

(Вона рятувала будинки від затоплення)

 1. Назвіть ім’я імператора, який об’єднав у ІІІ ст. до н.е. Китай (Цінь Шихуанді)

 2. Яке ім’я дали китайці своєму імператорові? (Син неба)

 3. Чому місце, де перебував імператор, називали «забороненим містом»?

(Простим людям заборонялося туди входити)

 1. Яке з відомих чудес світу знаходиться в Китаї?

(Велика Китайська стіна)

 1. Який винахід міфи приписують імператору Шихуанді?

(Компас)

 1. Для чого китайці туго бинтували ноги дівчаткам?

(Щоб ступні не росли і залишалися маленькими)

 1. Який одяг вважається традиційно китайським?

(Шовковий халат)

 1. Що слугувало китайцям за головний убір?

(Шапка чи головна пов’язка)

 1. Яке взуття носили китайські жінки?

(Туфлі (сандалі) на дерев’яній чи шкіряній підошві)

 1. Як називалася релігія, що закликала людину до самовдосконалення? (Даосизм)

 1. Творчий етап «Домашнє завдання»

Учні, що бажають отримати 1-3 додаткових бали, демонструють сценки (діалоги), які б могли відбутися на китайській чайній церемонії чи сценку з повсякденного життя мешканців стародавніх Індії та Китаю, виявляючи розуміння впливу на них релігійних та суспільних догм і традицій.

Наприкінці гри вчитель підводить підсумок, виставляє бали з урахуванням додаткових, дякує учням за роботу.

 1. Підведення підсумків уроку

«Погода в класі» – «Хмаринка» («Виправдані сподівання»)

Повернувшись до хмаринки, учні аналізують, що їм вдалося досягти на уроці, порівнюючи отримані результати з очікуваними. Якщо очікування справдилися, крапля дощу (сподівання) накривається сонячним променем або зірочкою (результат). Коли всі краплі закриті – погода в класі змінилася на сонячну.Учитель підводить підсумки уроку: сьогодні ми ще раз переконалися (на цей раз у формі узагальнюючої гри), що, створивши одні з перших у світі держави Сходу, мешканці давніх Індії та Китаю заклали основи розвитку не тільки цивілізації та господарства, але й світових релігій та культури.

 1. Інструктаж з виконання домашнього завдання

Повторити тему, підготуватись до уроку тематичного оцінювання; вписати в історичні словники нові поняття.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка